Agility – umenie pohybu vrcholových športovcov + súťaž

Tréning agility umožňuje preniesť kondičnú prípravu z fitka do športu vrcholovým aj amatérskym športovcom. Zdieľajte článok a vyhrajte agility pomôcky.


Pod pojmom agility (v slovenskom preklade „obratnosť, vrtkosť, akčnosť“) rozumieme výbušný štart, spomalenia, zmeny smeru pohybu a opätovné zrýchlenia. To všetko pri maximálnej kontrole tela a udržaní najvyššej rýchlosti pohybu. Táto schopnosť je nevyhnutná pre všetkých hráčov športových hier. Nezaobíde sa bez nej žiaden dobrý futbalista, hokejista, basketbalista, ani nikto iný. Spomínate si predsa na tie dych berúce momenty, keď sa s úžasom pozeráme na neuveriteľné kľučky, nečakané zmeny smeru pohybu športovca, momenty, keď útočník zamotá hlavu trom okolitým obrancom a s ľahkosťou sa rúti na brankára. Presne to je agility.

Ukážeme vám, aké sú jej hlavné zložky a priblížime si, prečo a ako ju trénovať. Predstavíme vám dve výborné pomôcky, ktoré boli vyvinuté na jej tréning. Frekvenčný rebrík a reakčné loptičky patria k základným pomôckam využívaným v športovej príprave a vďaka protrening.sk ich môžete vyhrať aj v našej súťaži. Zdieľajte tento článok na facebooku. Celé pravidlá súťaže a všetky ceny, ktoré môžete vyhrať nájdete v článku „Súťaž so Zdravo a Fit a Protrening.sk“.

Pre lepšie pochopenie agility si predstavte 5 sekundový úsek hry v ľadovom hokeji, kedy útočník vybojuje v rohu ihriska puk a rozohrá. Zbaví sa protihráča a dostáva dlhú prudkú prihrávku, ktorú si sklepne do strany pri súčasnej zmeny smeru korčuľovania, čím oklame obrancu. Puk spracuje, spraví kľučku cez druhého hráča a zakončuje na brankára. Vidíme spojenie viacerých aktivít, nad ktorými hráč musí rozmýšľať. Musí pracovať rukami, spracovať puk hokejkou a pritom korčuľuje úplne nezávisle od toho všetkého. Agilita je mozgová činnosť, ktorú je potrebné rozvíjať dlhodobo a s veľkým počtom opakovaní. Vyžaduje pomerne dlhé obdobie, kým vidíme progres tejto schopnosti. Preto sa jej nestačí venovať iba príležitostne. Význam jej tréningu je evidentný aj z priamej korelácia medzi zlepšením agility a zlepšením timingu (časovania), rytmu a vonkajšieho prejavu pohybu.

Zlepšenie športového výkonu vďaka agility tréningu

Často sa stretávame s problémom transformovať výsledky silového, rýchlostného a aeróbneho tréningu do celkovej športovej výkonnosti. V tomto smere je tréning agility obrovským prínosom. Pomáha nám zlepšovať nasledujúce mechanizmy:

Zlepšenie ekonomiky pohybu- Najdôležitejším benefitom je zlepšenie kontroly tela, výplývajúce z počiatočnej koncentrácie sa na nový typ pohyb až jeho postupné zautomatizovanie a zafixovanie. Vďaka tomu sa športovec nemusí na tento pohyb sústrediť, vykonáva ho automatiky, bez rozmýšľania. Hráči, ktorí zaraďujú agility do svojho tréningového cyklu, potvrdzujú jeho účinok a tvrdia, že je jednou z najdôležitejších zložiek ich prípravy. Učí ich porozumieť a precítiť drobné zmeny v postavení krku, ramien, chrbta, bedier, kolien a členkov, pre zlepšenie držania tela v ich športe. Takéto precítenie polohy segmentov tela je prínosom nielen pre športovcov so zhoršenou koordináciou a efektivitou pohybu.

Neuromuskulárna adaptácia- Agility je asi najefektívnejšia cesta pre tréning špecifických zručností, nevyhnutných pre pre šport, ktorému sa venujete. Tréning agility využíva špecifické činnosti, ktoré vykonávate vo vašom športe. Pomáha transformovať silovú aj vytrvalostnú prípravu do výkonu športovca priamo na ihrisku.

Prevencia zranenia a skrátenie času rekonvalescencie- Je prakticky nemožné úplne sa vyhnúť zraneniam v športe. Doterajšie výsledky výskumov však naznačujú, že agility tréning môže pomôcť znížiť riziko ich vzniku. Zranenie nie je len výsledkom nešťastnej náhody. Zlepšenie držania tela a učenie sa zvládať náročné pohybové úlohy v najrozličnejších podmienkach, môžu byť veľkým prínosom. Imitácia pohybov vykonávaných v športe v primerane sťažených podmienkach (časová tieseň, prídavný odpor, aktivita protihráča), pripravuje telo na podmienky, ktorým je vystavené počas zápasu. Športovci zároveň zlepšujú svoje  „neuromuskulárne povedomie“, čo im pomáha lepšie pochopiť pohyb ich tela.

Komponenty agility tréningu

Komplexný agility program zlepšuje nasledujúce schopnosti a zručnosti: silu, výkon, akceleráciu (zrýchlenie), deceleráciu (spomalenie), koordináciu, rovnováhu a dynamickú pohyblivosť. Preto pri tvorbe kvalitného tréningového programu treba prihliadať na všetky uvedené zložky:

Sila – Maximálna svalová sila, ktorú dokážeme vyprodukovať. V športových súbojoch je často potrebné okrem odporu tela a prostredia prekonávať aj pridaný odpor súpera. Preto by súčasťou tréningu mali byť aj adekvátne silové cvičenia.

Výkon – Výkon je daný množstvom svalovej sily, vyprodukovanej v čo najkratšom čase. Vyššia produkcia výkonu pomáha pri výbušných štartoch alebo skokoch.

Akcelerácia – Zrýchlenie pohybu je mimoriadne dôležité pri zbavení sa protihráča alebo pri získaní náskoku pred ostatnými.

Decelerácia – Je opakom akcelerácie. Schopnosť rýchlo zabrzdiť dokáže pomôcť zareagovať na nečakanú zmenu podmienok. Vyžaduje veľké svalové úsilie, a preto je kritická z pohľadu zvýšenej pravdepodobnosti vzniku zranenia.

Koordinácia – Schopnosť kontrolovať a plynulo riadiť pohyby, vykonávať ich účelne a efektívne.

Dynamická rovnováha – Schopnosť kontrolovať polohu tela počas pohybu a vrátiť ho do východiskovej polohy po jeho vychýlení. Patrí sem napríklad schopnosť ustáť súboj alebo nečakaný kontakt s protihráčom.

Dynamická pohyblivosť – Rozsah pohybu kĺbov počas pohybu. Jej tréning býva najčastejšie súčasťou dynamického rozcvičenia.

Technika

Dôležitou zložkou agility tréningu je správna technika. V agility tréningu je možné v zľahčených podmienkach (pomalšie vykonávanie pohybu) zamerať svoju pozornosť na správne vykonávanie pohybu. Následne formou štandardných a sťažených podmienok (časová tieseň) transformovať túto vyššiu kvalitu pohybu do športu.

Celý tento proces si ale vyžaduje pravidelné opakovanie a vysoký počet správnych opakovaní. Iba správna športová technika zabezpečí, že pohyb bude efektívny, ekonomický a zníži riziko vzniku zranenia. Správne technika je podmienená nasledujúcimi zložkami:

Vizuálna kontrola – Oči človeka zvyčajne sledujú smer pohybu. V športe je ale často dôležité sledovať protihráčov alebo loptu a pohybovať sa pri tom inam. Určite sa vám stalo, že ste sa pri bicyklovaní pozreli do strany, čo mierne zmenilo aj dráhu vášho pohybu. V športe je dôležité vedieť túto vizuálnu kontrolu oddeliť.

Práca paží – Pohyb paží je dôležitý najmä pri zmenách smeru pohybu. Nedostatočná pohyblivosť alebo práca paží má za následok straty rýchlosti a zhoršenie efektivity pohybu.

Decelerácia – Schopnosť vhodne a primerane načasovať spomalenie je dôležitá pre zmeny smeru pohybu.

Zotavenie – Pri tréningu agility by mali intervaly zaťaženia a oddychu vychádzať z podmienok športu, pre ktorý trénujeme. Simulácia podmienok typických pre zápasy zlepšuje efektivitu tréningu.

Biomechanika pohybu – Je kľúčovým ukazovateľom techniky cvičenia alebo pohybu. Dôležité sú najmä tieto tri zložky:

  • Držanie tela – Zníženie ťažiska tela umožňuje športovcovi lepšie meniť smer pohybu, efektívne zrýchľovať a spomaľovať. Správne držanie tela vytvára vhodné podmienky pre produkciu maximálneho výkonu.
  • Ekonomika pohybu – Športovci sa značnú časť kariéry snažia zlepšovať svoju techniku, aby bol ich pohyb čo najefektívnejší. Pomáha im to ušetriť potrebnú energiu a vyťažiť z pohybu maximum. Učia sa zlepšovať všetky potrebné elementárne pohyby. Je to práca každej časti tela, od členkov, až po pohyby hlavy a pliec.
  • Akcelerácia a decelerácia – Čím efektívnejšie športovec dokáže využíva tieto prvky, tým viac priestoru si dokáže vytvoriť aj v zápase. Ak dvaja hráči šprintujú vedľa seba rovnakou rýchlosťou a jeden dokáže rýchlo zabrzdiť, získa priestor naviac, kým sa protihráčovi nepodarí zareagovať na túto nečakanú zmenu.

Záver

Tréning agility je špecifickou zložkou športovej prípravy. Je nevyhnutné venovať jej dostatok pozornosti, aby sa výsledný efekt prejavil aj na výkone športovca. Obratní športovci sú ozdobou športu a centrom obdivu. Veľkú zložku pri tom zohráva aj genetický základ, ale ani ten sa bez adekvátneho tréningu nedokáže rozvinúť. Široká paleta zručností a množstvo naučených pohybov vytvárajú základ pre originálne zvládanie situácií. Avšak v súčasnosti sú vrcholoví športovci na podobnej výkonnostnej úrovni a pohybujú sa na hranici svojich schopností. To kladie stále väčšie požiadavky na majstrovské zvládnutie umenia ich techniky. Agility tréning im prináša výhody v podobe zlepšenia efektivity pohybu, zníženia rizika zranení a schopnosti pracovať so svojim telom v maximálnej rýchlosti. Treba však myslieť na správnu techniku cvičenia, lebo bez nej by samotný agility tréning svoj potenciál nevyužil. Konkrétne spôsoby ako využiť agility tréning vo vašom športe vám prinesieme v ďalších článkoch. Ukážeme vám, ako trénujú niektorí naši športovci a povieme vám, ktorým cvičeniam by ste sa mali venovať aj vy.

Zdroje k článku

  1. http://www.performbetter.com/webapp/wcs/stores/servlet/PBOnePieceView?storeId=10151&catalogId=10751&pagename=347
  2. Graham J. In L.E. Brown & V.A. Ferrigno (Editors)- Training for Speed Agility & Quickness 2nd Edition. Champaign IL: Human Kinetics Publishers. 2005
  3. Obrázky: http://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/is-the-nhl-getting-too-fast-to-be-safe/
  4. http://www.soccer-training-info.com/agility_training.asp
  5. http://hockeyyelling.blogspot.sk/
  6. http://shop.sklz.com/reaction-ball-baseball/invt/rb0110004
  7. http://www.jointventurespt.com/blog/agility

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Ako použiť strečing správne, aby nezabil vaše výsledky?

Strečing vo fyziotréningu – dokážete využiť jeho potenciál?

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku