Aká je úloha m. transversus abdominis pri cvičení?

Ako zlepšiť funkciu m. transversus abdominis v posturálnej stabilizácií?

Zverejnené 29.09.2020, 03:19
Úroveň stability driekovej chrbtice ovplyvňuje riziko vzniku zranenia a vzniku bolesti spodnej časti chrbta. Táto téma nie je vo vedeckej literatúre žiadnou novinkou. Napriek tomu je však úloha a funkcia hlbšie uložených brušných svalov pre mnohých trénerov a fyzioterapeutov iba všeobecným pojmom.

Významnú úlohu pri stabilizácií stredu tela zohráva najmä priečny sval brucha (musculus transversus abdominis) označovaný aj ako TA. Pri obojstrannej kontrakcii priečnych svalových vlákien stláča brušnú dutinu a zvyšuje vnútrobrušný tlak (intra - abdominal pressure).
Vnútrobrušný tlak pri stabilizácií chrbtice

Zároveň však nevytvára nadmernú záťaž na chrbticu a trup. Vnútrobrušný tlak podporuje stabilitu spodnej časti chrbtice tým, že podopiera driekovú lordózu. Ďalším mechanizmom jeho pôsobenia je trakcia z torakolumbálnej fascie, ktorá taktiež vytvára tlakové sily pôsobiace na driekovú chrbticu. Aktivácia m. transversus abdominis by mala byť v porovnaní s ostatnými brušnými svalmi nezávislá od smeru zaťaženia. Vtiahnutie spodnej časti brucha smerom dnu, vedie k aktivovaniu m. transversus abdominis s nižším zapojením ostatných brušných svalov. Podľa vedeckého tímu okolo Urquharta je aktivita priečneho svalu brucha a pohybov v jeho oblasti nepriamo úmerná. Z toho vyplýva, že ak chcete svoju pozornosť zamerať na aktiváciu priečneho svalu brucha, preferujte izometrické cvičenia s neutrálnou pozíciou chrbtice. Pri podsadení panvy je najaktívnejší vnútorný šikmý sval brucha (m. obliqus internus abdominis) a pri zatiahnutí brucha vonkajší šikmý sval brucha (m. obliqus externus abdominis). Posturálna reakcia brušných svalov závisí od polohy tela, pričom ich aktivácia je výraznejšia vo vyšších polohách (stoj, na obrázku vľavo "A") v porovnaní s nižšími (sed, na obrázku vpravo "B").


Zo záverov Crommerta a jeho vedeckého tímu vyplýva, že úlohou m. transversus abdominis je zastabilizovať trup a predchádzať nadmerným pohybom chrbtice vďaka zvýšenému vnútrobrušnému tlaku. Aktivácia priečneho svalu brucha sa zvyšuje so zväčšovaním ramena páky. Úlohu priečneho svalu brucha by sme však nemali vyzdvihovať nad úlohu ostatných svalov. Pre stabilitu chrbtice je potrebná aktivácia všetkých svalov brucha, vrátane bránice a panvového dna. Aktivita týchto svalov však predchádza zapojeniu ostatných brušných svalov a je výraznejšia. Z toho vyplýva, že ich aktivácia je predprípravou na plánovaný a vykonávaný pohyb. Rýchlosť aktivácie svalov trupu sa zvyšuje v premenlivých a nečakaných podmienkach. Všetky spomenuté špecifiká svalov „core“ (predovšetkým priečneho svalu brucha) je potrebné zaradiť do fyzioterapie, tréningu, ergonómie pracoviska, ako aj operačných zákrokov vyžadujúcich medikamentóznu relaxáciu svalov brušnej steny.

Odporúčania pre prax
V záverečnom sumáre sa podelím o odporúčania z mojich školení „Back to the core“ a „Metodika fyziotréningu“. Všetky moje východiská sú vedecky podložené, odskúšané praxou a preverené diagnostikou,  ako aj meraním úrovne aktivácie spomínaných svalov pomocou EMG.

1) Pred core tréningom identifikujte, ktoré svaly sú hypertonické a mohli by obmedzovať optimálne zapojenie svalov core.

2) Uvoľnite neprimerane hypertonické svaly napríklad pomocou rollera, strečingu či manuálnych techník.
Uvoľnenie tuhých svalov pomocou rollera

3) Začnite s aktiváciu svalov core v izometrickom režime svalovej práce a čo najbližšie k neutrálnej polohe precvičovaných segmentov.
Aktivácia svalov core v izometrickom režime svalovej práce pomocou školenia Back to the core

4) Zvyšujte zaťaženie svalov pomocou zvyšovaniu objemu cvičenia a následne intenzity, prostredníctvom zväčšenia ramena páky a vyšších polôh.
Aktivačné cvičenia na "core" protokol školenia Back to the core

5) Snažte sa o progresívne zaťažovanie aj za pomoci činiek, špecifických polôh bremien a využívania dynamických prvkov.
Aktivačné cvičenia na "core" protokol školenia Back to the core

6) Zamyslite sa ako môže nevhodné usporiadanie alebo nešetrná práca prispievať k tuhnutiu špecifických svalov a reflexnému útlmu svalov core.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.

Zdroje k článku

  1. Urquhart DM et. al. Abdominal muscle recruitment during a range of voluntary exercises
  2. Crommert ME et. al. (2011) Activation of transversus abdominis varies with postural demand in standing
  3. Vít Nováček: Role of Transverse Abdominal Muscle in Trunk Stability dostupné na https://www.longdom.org/open-access/role-of-transverse-abdominal-muscle-in-trunk-stability-2165-7556-1000e135.pdf
  4. obrázok so schémou vnútrobrušného tlaku som prebral z: https://www.ironathleteclinics.com/the-core/

Diskusia k článku

Podobné články