Ako motivovať klienta a dosahovať stanovené ciele?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo s niektorými klientmi dosahujete úžasné výsledky v rekordnom čase a s inými sa trápite?

Zverejnené 20.01.2022, 02:56

Motivácia klienta a dosahovanie vytýčených cieľov sa neraz zvrtne na nočnú moru. Verím, že tento článok bude zdrojom cenných informácií pre trénerov aj fyzioterapeutov. K jeho napísaniu ma inšpirovali desiatky rozhovorov s účastníkmi kurzov, stovky hodín konzultácií a sledovanie vzťahu fyzioterapeut/ tréner verzus klient v každodennej praxi. Prečítajte ho až do konca aby ste uchopil myšlienku ako celok, nie iba útržkovo.

Väčšinou ma oslovujú klienti s bolesťami alebo po zraneniach, preto sa budem uberať v texte týmto smerom. Spoluprácu s každým novým klientom začínam vstupnou konzultáciou. Mimoriadne dôležité je stanovenie si veľmi konkrétneho a jasného cieľa. Cieľ typu zbaviť sa bolesti chrbta je málo špecifický. Čo mám na mysli? Je rozdiel medzi bolesťou chrbta ktorá vzniká ako následok záťaže - napríklad pri práci na záhrade a bolesťou, ktorá vzniká dlhodobou pasivitou. Napríklad ráno po prebudení, alebo po celom dni za počítačom. Väčšina ľudí môže pociťovať nepohodlie v oboch situáciách. Treba si uvedomiť, že riešenie oboch prípadov je rozdielne, hoci má viaceré znaky spoločné.

Správne stanovený cieľ môže pozostávať z viacerých čiastkových cieľov:
1. - primárny cieľ:
Zbaviť sa bolesti chrbta pri práci na záhrade. Používam klasickú škálu 0-10. Ak práca vyvolá klientovi bolesť s intenzitou 8, bude mojim cieľom v najkratšom možnom čase znížiť na 2 a menej, ideálne odstrániť bolesť úplne.

2. - sekundárny cieľ:
Zlepšenie celkového prístupu k práci a životospráve za cieľom zníženia bolesti chrbta. Ak má bolesť intenzitu 6, môže byť cieľom zníženie bolesti do 3 týždňov na intenzitu 3 a menej.

Skôr než sa pustím do získavania informácií pre prácu, snažím sa spoznať klienta. Jeho osobnosť, spôsob myslenia, záujmy a dôvod prečo ma vyhľadal. Po úvodnom neformálnom rozhovore začnem získavať  základné údaje pre anamnézu. Ďalej ich dopĺňam o objektívne závery diagnostiky. V mysli si vytváram skladačku a formulujem prvé teórie, ktoré by mohli objasniť príčiny vzniku bolesti. Teórie preverujem otázkami kedy sa bolesť zlepšuje, zhoršuje a čo klientovi (ne)pomohlo v minulosti.

Klientovi vysvetlím, či a ako mu viem pomôcť. Samostatne pre každý cieľ a to aj s odhadovaným časovým plánom. Teraz nastáva zlomová chvíľa. Veľa ľudí očakáva, že príde na jednu - dve masáže  ktoré vyriešia ich problém. Klientom vysvetľujem, že takéto riešenie ich vie zbaviť súčasnej bolesti má však minimálny dopad na ciele, ktoré sme si stanovili v predošlom kroku. V tejto chvíli síce stratím viacero klientov, ktorí očakávajú, že JA vyriešim ICH problém v štýle „mávnutia čarovným prútikom”. Toto je však v konečnom dôsledku najdôležitejšia súčasť práce, lebo viete znížiť percentuálny podiel klientov, ktorým nedokážete pomôcť. Môžu tvoriť veľkú časť pravidelne sa vracajúcich klientov, ktorým týždeň čo týždeň pomôžete, ale ich stav bude neustále balansovať na hranici uspokojivý/ neuspokojivý. Pokiaľ sa orientujete na dosiahnuté výsledky, môže to byť frustrujúce. Musíte sa rozhodnúť, či chcete mať radšej viac klientov alebo lepšiu úspešnosť práce.

Ďalej budem pracovať už iba s klientmi, ktorí sa rozhodli pre aktívny prístup, to znamená že sú ochotní cvičiť. Tu narážame na druhý kľúčový moment. Mnohí klienti súhlasia s pravidelným cvičením alebo kombináciou aktívneho a pasívneho prístupu. Čakajú však, že tým, že Vás zaplatili ste VY zodpovední za zmeny ich zdravotného stavu. Veľa terapeutov podvedome preberá túto zodpovednosť a stáva sa otrokom tejto mylnej predstavy. Najdôležitejšiu úlohu totiž zohráva klient. On je tým, ktorý bude cvičiť a on je tým, ktorý musí prijať zmeny v svojom životnom štýle. Terapeut je človek, ktorý upozorňuje na chyby a navrhuje ich nápravu. Terapeut je zodpovedný za voľbu a overovanie správnosti postupu, výkon je však vždy v rukách pacientov. Ak sa pacient spolieha, že dosiahne vytýčené ciele cvičením 1 - 2x v týždni, môže ostať sklamaný.

Ako sa vymotať zo začarovaného kruhu?
Komplexnú odpoveď dáva koncept fyziotréningu. V prvom kroku musím nájsť konkrétne pohyby, ktoré spôsobujú klientovi najintenzívnejšiu bolesť. Napríklad mi klient ukáže ako na záhrade trhá burinu. Popisuje lokalizáciu a intenzitu bolesti, ktorú sme si stanovil ako "primárny cieľ".

Teraz už o klientovi viem základné informácie a vidím mechaniku vzniku bolesti. Spravím si diagnostiku pohybového aparátu a uvoľním štruktúry, ktoré klientovi bránia v pohybe alebo prispievajú k neutíchajúcej bolesti. Použiť môžem čokoľvek, čo sa mi hodí do konceptu fyziotréningu. Či už je to využitie fyzikálnej terapie, manuálne postupy alebo samoliečba klienta s rollermi, loptičkami či strečingom. Pokiaľ som vybral správne postupy a uvoľnil hyperaktívne svaly, klient pocíti pri pohybe okamžitú úľavu. Už v tejto chvíli musím dosiahnuť zmiernenie bolesti z intenzity 8 na 5 alebo menej. Vysvetlím klientovi, že rýchle výsledky sú sľubné a naznačujú, že by mohol dosiahnuť svoj cieľ, ale stačiť to nebude.
Ako motivovať klienta a dosahovať stanovené ciele?

V koncepte fyziotréningu pokračujeme aktiváciou svalov, ktoré boli utlmené ich hyperaktívnymi antagonistami alebo synergistami. Po celý čas klientovi objasňujem výber cvičení, prečo ho niektoré svaly bolia a prečo sú iné také slabé. Snažím sa nájsť konkrétne príklady, ktoré môžu prispievať k udržiavaniu klientovej nerovnováhy. Musia to byť situácie z klientovho bežného dňa ako dlhodobé sedenie s prekríženou nohou, šoférovanie s oporou na lakťovej opierke, čítanie knihy v uvoľnenom polosede či sedavá práca za nízkym stolíkom. Klientovi vysvetlím, že cvičenia ktoré práve vykonal, mu pomôžu naštartovať oslabené svaly a sú rovnako dôležité pre dosiahnutie jeho výsledkov ako predošlé uvoľňovanie bolestivých svalov. Bez nabudenia oslabených svalov budú predošlé kroky nedostačujúce.

Teraz sa dostanem k okamihu pravdy, ktorý ukáže, či boli doterajšie postupy správne alebo nie. Klient si po uvoľnení hyperaktívnych a aktivácií utlmených svalov vyskúša bolestivý pohyb. Ten by mu mal ísť okamžite lepšie. Nedostatky v mechanike pohybu a správnu techniku učím napríklad pomocou Mulligan konceptu prípadne iných mechanicky založených konceptov. Klientovi vysvetlím, že zmenou pohybu znížil alebo sa zbavil bolesti za 30 minút. Teraz je v jeho rukách, či si chce výsledky udržať, zlepšiť alebo sa vrátiť k doterajšiemu štandardu.

Zmenu mechaniky bolestivého pohybu ďalej vkladám do rôznych posilňovacích cvičení. Okrem cvičenia s vlastnou hmotnosťou tela využívam činky, kettlebellty, odporové gumy, závesné systémy a mnoho iných „mučiacich“ nástrojov. Klient si musí vyskúšať, že drobná zmena mechaniky mu umožňuje robiť pohyb ktorý ho bolel aj s prídavným odporom a naďalej bez bolesti. Musí si uvedomiť, že bezbolestnú dráhu pohybu posilňujú svaly ktoré obklopujú každý jeden kĺb. Za úroveň svojich svalov je zodpovedný iba on sám a životný štýl, ktorý si vytvoril.

Iba klient, ktorý pochopí, že za mechanikou vzniku bolesti je spôsob akým zaťažuje svoje telo môže dosiahnuť výsledky na ktoré bude hrdý. Z môjho pohľadu je dôležitejší postup výchovy klienta ako prostriedky, ktoré sme zvolili. Iba klient, ktorý plne pochopí mechanizmus vzniku bolesti bude rozumieť významu postupov ktoré ste zvolili. Pravdepodobne bez toho nebudú počúvať vaše odporúčania o zmene držania tela, úprave pracoviska či dôležitosti cvičenia. Trúfam si povedať, že takýto postup nebude vyhovovať väčšine vašich klientov. Ľudia nechcú o tom toľko premýšľať, ani veľa cvičiť a taktiež ich myseľ nie je otvorená toľkým zmenám. Preto je pre nich také jednoduché zaplatiť terapeutovi či trénerovi a preniesť zodpovednosť do ich rúk. Som si istý, že nejaký pokrok dosiahnu. Bude však trvať iba dovtedy, kým budú využívať jeho služby. Nevedomky tak dosahujú iba obmedzený efekt terapie a vytvárajú si presvedčenie, že im nikto nedokáže dostatočne pomôcť. A majú pravdu. Pomôcť si môžu jedine sami. Ale to akým spôsobom ich musíte naučiť VY. Vzdelávajte svojho klienta a naučte ho to, čo potrebuje vedieť. Nebuďte iba pojazdným masérskym stolom alebo zásobníkom nudných cvičení. Komunikujte s klientom. Klient ktorý chce, dokáže. A bude vašou výstavnou skriňou. Takýto klient Vám bude nekonečne vďačný a pochváli sa aj svojim známym. Postupne Vám tak začne chodiť viac ľudí, ktorí budú pristupovať ku svojmu problému aktívne. Teraz je už iba na Vás či budete klientov viesť k aktívnemu prístupu alebo rezignujete a dáte im pasívne riešenia, ktoré majú tak radi.

Ako motivovať klienta a dosahovať stanovené ciele?Zhrnutie príčin prečo klienti nedosahujú želané výsledky:

1.) Za problémy vinia situácie, nie to ako v situácií konajú.

Príklad - vnímajú, že chrbát ich bolí zo sedenia za PC, nie z toho ako za PC sedia.

2.) Hľadajú pasívne riešenia.
Máme aplikácie, ktoré nám uľahčujú život a robia veci za nás. Pri riešení problémov pohybového aparátu však musíme rozhodujúce zmeny spraviť sami. Nespraví ich ani aplikácia ani terapeut.

3.) Nevzdelávame klientov.
Áno, väčšina klientov o to nestojí. Neznamená to však, že by sme ich vzdelávať nemali. Na zamyslenie: Väčšinu vecí zo školy si pamätáme preto, že sme tam chodiť museli a niekto nám ich sústavne opakoval a vyžadoval odpovede na otázky. Mnoho z tých vecí si už nepamätáme. Koľko by ste z toho vedeli, keby ste do školy nechodili vôbec?

4.) Pasívne riešenia.
Väčšina klientov obľubuje pomoc vo forme pasívnych riešení problému. Masáže, tejping, či občasné cvičenia však nevedú k zmenám v životnom štýle. Vážite si viac veci, ktoré ste dosiahli usilovnou prácou, alebo tie čo prišli takmer bez úsilia?

5.) Robíme klientom ústupky.
TOTO je najväčšia chyba mnohých terapeutov. Ustupujú pacientom, snažia sa im byť maximálne ústretoví aby si získali ich priazeň a často sa nechajú vmanipulovať do klientových očakávaní. Nepritakávajte klientom a jasne im vysvetlite, prečo masáž nie je najlepším možným riešením pri chabom držaní tela. Že takto si mnohí z nich nájdu iných terapeutov? Áno, je to pravdepodobné. Ak klient trvá na postupoch ktoré sú v rozpore s vašim presvedčením, upozornite ho na to. Pokiaľ môžete, odmietnite spoluprácu s takýmto klientom. Uchránite sa tak pred frustráciou z práce a nebudete ďalším zo zoznamu klientových neúspešných terapeutov.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.


Diskusia k článku

Podobné články