Ako nájsť príčinu bolesti oporno - pohybového aparátu?

Ktoré metódy vám pomôžu nájsť príčinu bolesti a vybrať najlepší spôsob jej liečby?Každý sval potrebuje denne aspoň 300 primerane intenzívnych podnetov aby sa rozvíjal, alebo minimálne 200 aby neochaboval. V porovnaní s obdobím pred 100 rokmi máme v súčasnosti asi o 2/3 pohybu menej ako to bývalo. Napriek tomu má naše telo stále rovnaké potreby a pohyb je jednou z najdôležitejších. Na úroveň našej telesnej zdatnosti je mimoriadne citlivá najmä chrbtica. V priemere až 80% dospelej populácie trpí bolesťami chrbta. Podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva na Liptove je až 90% bolestí chrbtice spôsobených svalovou nerovnováhou. Je to nepomer sily a aktivity svalových skupín, ktoré spevňujú jednotlivé kĺby.

Vznik takejto nesúhry, čiže dysbalancie, často vedie k preťažovaniu segmentov, pohybu v neprirodzených smeroch a rovinách. Dlhodobý nefyziologický pohyb býva predzvesťou vzniku zranení alebo bolestí a to nielen u športujúcich ľudí, ale rovnako aj u tých pasívnych a so sedavým zamestnaním.

Odborníci ako prevenciu najčastejšie odporúčajú všestrannú a pravidelnú športovú aktivitu, ktorá vás bude baviť a prinášať vám radosť. Šport vám pomôže odbúrať pracovný stres, prísť na nové myšlienky, povzbudiť činnosť najdôležitejších orgánov, udržiavať alebo zlepšiť telesnú výkonnosť a podporiť imunitu.

Ak ste ale so starostlivosťou o svoje telo dlho váhali, preťažovali ho iba jednostranne alebo neprimerane a máte už určité problémy s oporno - pohybovým aparátom, nevystačíte si so všeobecnými odporúčaniami. V takomto prípade je vhodné dôkladne zhodnotiť doterajšie aktivity a súčasný zdravotný stav, ku ktorému ste sa dopracovali. V diagnostike oporno - pohybového aparátu je dôležité pomocou funkčných testov odhaliť porušené pohybové vzory a následne ich analyzovať. Ak doplníte tieto testy o vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, podložíte ich súvislosťami zo správne zostavenej anamnézy, prídete na to, čo ste robili zle a ako to odstrániť. Potom si stačí vybrať zo širokej palety posilňovacích, naťahovacích alebo kompenzačných cvičení, ktoré vám prinavrátia stratenú pohodu a radosť z bezbolestného pohybu.

Rozhodli sme sa, že vám v tomto smere ukážeme čo najviac dostupných možností a veríme, že v nich nájdete veľmi užitočné informácie. Nadviazali sme preto spoluprácu s odborníkmi z praxe. Okrem článkov, ktoré si budete môcť kedykoľvek prečítať na Zdravo a Fit.sk sme pripravili prvý seminár s názvom Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre, na ktorom vás naučíme ako správne zostaviť anamnézu a čo všetko z nej vyčítať. Ďalej vám ukážeme základné funkčné testy, ktoré konfrontujeme s vyšetrením skrátených svalových skupín, prípadne doplníme o vyšetrenie hypermobility. Pochopíte prečo opakujete stále rovnaké chyby v technike cvičenia a ako sa ich konečne zbaviť. Veríme, že nájdete množstvo inšpirácie a získate veľa cenných informácií.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. (Bratislava)

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

Diagnostika pohybového aparátu aplikuje základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva. Je nevyhnutné aby kvalifikovaný tréner rozumel základným princípom fyzioterapie, ktoré môže využívať vo svojej praxi. Vďaka tomu dokáže účinnejšie zabrániť preťaženiu a poškodeniu oporno - pohybového aparátu vplyvom jednostranného preťažovania. Tieto poznatky navyše umožnia absolventom kurzu lepšie pochopiť komplexné fungovanie organizmu a vzájomné vzťahy medzi susednými aj vzdialenými segmentami tela. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Prvá časť trojdielneho kurzu sa zameriava na osvojenie si základných vedomostí o oporno - pohybovej sústave a o samotnom pohybe človeka. Naučí vás pochopiť a úspešne pracovať s fyziológiou pohybu. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva pritom jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Získané vedomosti Vám umožnia vytvoriť si vlastnú diagnostickú batériu, ktorá Vám umožní v krátkom čase získať mnoho informácii o stave pohybovej sústavy. Vďaka tomu budete vedieť predchádzať častým zraneniam a odstraňovať bolesti, ktoré Vám bránia v tréningu.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika hlbokého predklonu

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Meranie dĺžky a obvodov najdôležitejších častí tela

Hodnotenie a korekcia dýchania

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, hamstring, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, výpad

Lektormi kurzu sú Mgr. Oliver Poór a Mgr. Peter Obžera.


Orientačný test skrátenia ohýbačov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly ale hlavne pre prax užitočný test. Zistíte prípadné skrátenie svalov a zároveň zistíte, aký rozsah pohybu je možný pre cviky ako výpady či split squat.

 

Oliver Poór, jeden z lektorov kurzu, Vám vysvetlí ako testovať skrátenie hamstringov a ukáže vám, čo môže skrátený hamstring spôsobiť.

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu. 

Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači týždeň pred termínom kurzu.

Základná cena kurzu je 120 eur, v prípade, že si rezervujete miesta dve, celková cena je 200 eur (zľava 40 eur).

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II.

Nadväzuje na prvú časť a rozvíja nadobudnuté poznatky z prvého kurzu. Učí podrobnejšie analyzovať skrátené a oslabené svaly.

Venuje sa detailnejšie problematike dýchania a testom hlbokého stabilizačného systému. Tie spolu s vyšetrením chrbtice, skrátených a oslabených svalov odhaľujú, či ide o problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To umožňuje trénerovi vybrať vhodné tréningové prostriedky a pochopiť niektoré obmedzenia pohybu.

Vyšetrenie skrátených svalov pomocou svalového testu

Druhá časť sa zameriava na posudzovanie pohybových stereotypov: tlak, kľuk, príťah, rotácia trupu a drep.

Vyšetrenie skrátených svalov je doplnené o vyhľadávanie a základné princípy uvoľňovania trigger pointov.

 

Tematické celky druhého kurzu:

Dýchanie - diagnostika a nácvik

Diagnostika hlbokého stabilizačného systému

Vyšetrenie skrátených svalov

Vyhľadanie a odstraňovanie trigger pointov

Funkčný svalový test: brušné svaly, hlboké flexory krku

Vyšetrenia chrbtice

Posudzovanie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...)

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 120 eur.

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Zdroje k článku

  1. http://www.ruvzlm.sk/oddelenie/opz/drz-stoj-bro.pdf
  2. obrázky: www.mediologiest.com
  3. www.peverellchiropractic.co.uk
  4. www.uclan.ac.uk
  5. www.rungeekrundisney.com

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku