Bolesť pod lopatkou a v jej okolí

Ako postupovať pri odstraňovaní bolesti pod lopatkou a v jej okolí? Využite postupy fyziotréningu.

Zverejnené 02.03.2021, 23:40
Bolesť pod lopatkou a v jej okolí patrí k veľmi častým problémom klientov. Pri jej ignorovaní a čakaní na spontánne vyliečenie sa zvyčajne reťazí ďalej a napätie sa prenáša do krčnej chrbtice. Medzi najčastejšie príčiny vzniku bolesti pod lopatkou a v jej okolí patrí stres, monotónna a statická práca, jednostranné pracovné či športové zaťaženie, psychické faktory ale aj zranenia či úrazy. Postihnuté môžu byť viaceré svaly od m. errector spinae (vzpriamovač chrbtice), cez m. rhomboideus major/ minor (veľký / malý kosoštvorcový sval), m. trapezius (lichobežníkový sval, najmä jeho stredné vlákna) až po mm. intercostales (medzirebrové svaly).

Medzi najčastejšie mechanizmy vzniku bolesti patrí dlhotrvajúce jednostranné zaťaženie (napríklad práca za počítačom). Pri takejto činnosti dochádza k jednostrannému zaťaženiu svalov a vytváraniu konštantného disproporčného napätia. Jednostranný svalový ťah podporuje vznik creep fenoménu, ktorý stále viac deformuje postihnuté štruktúry až do bodu, kedy sa naruší funkčná kapacita tela zvládať tento nepomer. (O creep fenoméne a problémoch ktorým čelí dnešná populácia si môžete prečítať v článku: Hypokinéza, epidémia dneška – dá sa s ňou bojovať?)

Pokiaľ je popri creep fenoméne prítomná nestabilita niektorého zo segmentov, môže dôjsť k blokáde facetových kĺbov chrbtice alebo blokáde rebra. Mozog vyšle do zablokovaného bolestivého miesta varovný signál, ktorý vyvolá zvýšenie svalového napätia s cieľom zastabilizovať postihnutý segment. Obmedzením pohyblivosti segmentu sa snaží redukovať bolestivé podnety a predchádzať vzniku poškodenia. Pokiaľ je však narušená pozícia niektorého z kĺbov, hypertonus ju zafixuje a bráni tak návratu do neutrálneho postavenia. Dostávame sa do začarovaného kolobehu, ktorý treba prerušiť a vrátiť segmentu stratenú rovnováhu.

Pre účinné a pretrvávajúce odstránenie bolesti je potrebné zvoliť vhodné uvoľňovacie cvičenia doplnené o aktivačné a posilňovacie cvičenia. Ak chceme predísť návratu problému, sú nevyhnutné režimové opatrenia klienta. Tlmenie bolesti iba pomocou uvoľňovacích techník (masáž, bankovanie, manuálne techniky) vedie často k recidíve problému.

Ideálne riešenie bolesti pod lopatkou, alebo v jej okolí spočíva vo využití komplexných riešení fyziotréningu.

V závislosti od zdroja problému vyberieme niektoré z nasledujúcich uvoľňovacích cvičení. Nestačí venovať pozornosť miestam, ktoré bolia. Primárnym zdrojom problému zvyčajne býva segment nad lopatkou alebo naopak pod lopatkou. Ľudia so zlou ergonómiou pracoviska majú tendenciu k dobre známemu predsunutému držaniu ramien a hlavy. Takéto postavenie segmentov nad hrudnou chrbticou vytvára ťahové sily v oblasti lopatiek. Preto je potrebné začať uvoľnením nadmerného napätia m.pectoralis minor/ major (malý/ veľký prsný sval), m. levator scapulae (dvíhač lopatky), m. trapezius (kosoštvorcový sval, najmä jeho horné vlákna) a krátkych extenzorov šije. Uvoľnením ťahu týchto svalov dosiahneme zmiernenie napätia v hrudnej oblasti a môžeme použiť kombináciu pasívnych prístupov a mobilizačných cvičení. Rovnaký postup je vhodné doplniť aj pre driekovú oblasť a oblasť panvy. Skvelým prostriedkom je aj cielená mobilizácia hrudnej chrbtice. Tej sa však budem venovať v niektorom z nasledujúcich článkov.Ak by sme v tomto bode skončili, tak po návrate k predchádzajúcej aktivite by sa problém vrátil. Je potrebné si uvedomiť, že svalového napätia sa nemôžeme iba zbavovať. Pre nastolenie rovnováhy je potrebné zvýšiť napätie utlmených svalov. Tieto svaly bez aktivácie a posilnenia nedokážu generovať dostatočný proti ťah hypertonických svalov a odolávať ich ťahu. Patria sem svaly v oblasti lopatiek (m. rhomboideus minor/ major, m. serratus anterior, m.quadratus lumborum, m. trapezius – mediálna a kaudálna časť), hlboké flexory krku a ďalšie.

Po optimalizovaní svalového napätia odporúčam doplniť niekoľko core cvičení v neutrálnom postavení problematických segmentov. Výber vhodných cvičení závisí od príčiny vzniku problému. Zvyčajne však veľmi dobre fungujú bočné planky a ich variácie, cvičenia v ľahu na bruchu a následne pozícii na štyroch.

Inšpirujte sa ďalšími uvoľňovacími, aktivačnými a posilňovacími cvičeniami ktoré môžu byť súčasťou korekcie problému. Sledujte videá fyziotréningu aj na našom youtube Zdravo a Fit.


Aby efekt pretrval, klient musí pochopiť mechanizmus vzniku bolesti. Väčšina ľudí sa nedokáže dlho sústrediť a vyhýbať sa rizikovým polohám. Takýmto ľuďom zostavím „balíček prvej pomoci“. Zvyčajne obsahuje 1 uvoľňovacie cvičenie a 1 - 2 aktivačné/ posilňovacie cvičenia. Klient dostane za úlohu sledovať opätovný nástup problému. Pocit diskomfortu zvyčajne spoľahlivo signalizuje, že klient sa vracia k dovtedajším návykom a svalovému ťahu, ktorý mu spôsobil problém. V tej chvíli siahne po balíčku prvej pomoci, ktorý by mu nemal zabrať viac ako 3 - 5 minút. Po jeho aplikácii sa vráti k predchádzajúcej činnosti. Krátkymi ale opakovanými cvičebnými jednotkami mozog dostáva pravidelné informácie ako má reagovať na vzniknutý problém. Aby tento postup fungoval je potrebné zvoliť cvičenia, ktoré prinesú citeľnú úľavu. Mozog pochopí pozitívny efekt vyrovnávania svalového napätia a bude sa ho snažiť fixovať. (Viac sa o „domácich úlohách“ pre klienta dočítate v článku: Ako využiť fyziotréning pri manažmente klienta.)

Uvedené mechanizmy som sa snažil popísať najjednoduchšie ako som vedel. Musím však upozorniť, že v žiadnom prípade nejde o náhodný výber cvičení, ale o cielený výber založený na diagnostike vzťahov medzi spomínanými svalmi. Cvičenia ktoré som uviedol sú častým pomocníkom pri riešení bolesti pod lopatkou a v jej okolí. Ak by som cvičenia vyberal náhodne a nezodpovedali by svalovej disbalancii klienta, výsledky by boli neuspokojivé a nevydržali by. V krajnom prípade by mohli prispieť aj k fixovaniu, pretrvávaniu alebo zhoršeniu problému.

Pridajte sa do facebookovej skupiny Fyziotréning – vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov a podeľte sa o cvičenia ktoré fungujú vám.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.

Zdroje k článku

  1. Video: youtube kanál Zdravo a Fit: https://www.youtube.com/channel/UCuhfi7EbBB6kIRNmyFT8Uuw

Diskusia k článku

Podobné články