Chronická únava a bolesti kĺbov u vytrvalostných bežcov

Pravidelne beháte ale vaša výkonnosť napriek tomu klesá? Bolia vás pri tom kĺby? Tento článok si teda musíte prečítať!

Autor PaedDr. Oliver Poór dipl.f.
Zverejnené 30.04.2015, 12:55

ÚVOD

Konzumácia železa v strave je nevyhnutná pre optimálny bunkový rast a metabolizmus človeka. Ľudia s nedostatočným príjmom potravy bohatej na železo alebo s nedostatočnými zásobami železa môžu pociťovať príznaky ako únavu alebo úbytok fyzických síl. Deficit železa je pravdepodobne najrozšírenejší nutričný nedostatok, ktorý postihuje celosvetovo 1 - 1,8 miliardy ľudí, pričom vyšším štádiom s príznakmi anémie trpí až 0,5 - 0,6 miliardy ľudí.

Aj optimálny športový výkon je závislý od množstva železa prijímaného stravou a od schopnosti nášho organizmu zmetabolizovať ho. U ľudí s nedostatkom železa môže byť porušená schopnosť  vytvárať hemoglobín a transportovať kyslík z pľúc do tkanív. Takýto športovci môžu pociťovať príznaky ako nevoľnosť (nausea), únava, slabosť, časté ochorenia, pocit kyslíkového deficitu a nedostatku energie počas tréningu, celkové vyčerpanie a často sú bledí v tvári počas športovania.

Najčastejšie trpia spomínanými príznakmi vytrvalostní športovci, obzvlášť ženy.Jedna epidemiologická štúdia vytrvalostných bežcov tvrdí, že až 82% bežkýň trpí nedostatkom železa. Tá je síce liečiteľná, ale včasná liečba často nie je možná pre chýbajúcu lekársku diagnostiku.

V tomto preklade veľmi zaujímavej štúdie vám priblížim prípadovú štúdiu mladej bežkyne, ktorá trpela chronickou degradáciou výkonu pre nedostatok železa, ktorý vyústil do anémie. Vstupné lekárske vyšetrenia tento stav včas neodhalili a nebolo možné začať s včasnou liečbou. Bežkyňa pokračovala v tréningu a pretekaní napriek únave a vyčerpaniu. Uvažovala o konci pretekania, keďže nedokázala súťažiť a trénovať na úrovni podľa jej predstáv. Až dva a pol roka po prvom vyšetrení jej bol správne diagnostikovaný nedostatok železa a anémia. Tento prípad je zaujímavý podrobným opisom rehabilitácie a komplexného liečebného postupu.

OPIS PRÍPADU

Pacientka súťažila za dva atletické kluby. Nikdy nemala športové zranenie aj jej osobný rekord na strednej škole bol 19:36 v behu na 5 km. Už na za začiatku univerzitného štúdia pocítila pokles výkonnosti, ktorý na začiatku prisúdila intenzívnemu tréningu a pomalej aklimatizácií na nové podmienky (nové tréningové prostredie vo vyššej nadmorskej výške – 2106 m.n.m, pôvodná škola bola vo výške na úrovni mora) . Cítila sa po celý deň pomalá a unavená  aj napriek tomu, že spala v noci 8 – 10 hodín. Na tréningoch cítila, že jej tempo spomaľuje a že je bez energie. Jej čas na 5 km sa zhoršil na 19:58 (o 22 sekúnd).

Na jeseň 2006 po skončení sezóny si vyžiadala lekárske vyšetrenie kvôli svojej únave a príznakom alergie. Po niekoľkých lekárskych konzultáciách jej diagnostikovali astmu a hypoglykémiu.

Počiatočná liečba jej symptómy nezmiernila a ani nezlepšila jej športovú výkonnosť. Hľadala súvislosti aj s poklesom športového výkonu a počas nasledujúceho 1 a pol roka bola tri krát testovaná na mononukleózu a jeden krát na anémiu. Testy boli negatívne a odborník na výživu jej odporučil zvýšiť príjem bielkovín, ale adekvátne ju nepoučil a ani nevypracoval dietologický plán.

Jej symptómy pretrvávali aj naďalej, trpela slabou výkonnosťou a k tomu sa pridružili bolesti chrbta a ľavého bedrového kĺbu. Vyhľadala pomoc chiropraktika, ktorý používal manipulačnú liečbu chrbtice, masáž hlbokých tkanív, ultrazvuk, vlhké teplo a kryoterapiu. V jeho terapii pokračovala 6 mesiacov aj napriek slabým výsledkom.

Liečba

Predošlé liečebné postupy nepriniesli zlepšenie výsledkov pacientky. Na jar 2007 po skončení chiropraktickej liečby opäť vyhľadala lekársku pomoc. Kompletný krvný rozbor ukázal nízku hladinu hemoglobínu (HGB), hematokrytu (HCT), stredného krvného objemu (MCV) a priemerného stredného hemoglobínu (MCH). Na základe týchto hodnôt jej vykonali ďalšie testy o 10 dní neskôr na posúdenie hladiny železa v krvnom sére,  celkovej väzobnej kapacite železa (TIBC), saturácie transferínu a hladiny ferritínu v sére.

Na základe zhoršených výsledkov celkovej väzobnej kapacity železa (TIBC) jej diagnostikovali nedostatok železa a anémiu. Bola poučená svojim doktorom, aby okamžite začala so suplementačnou liečbou.

Na začiatku bežeckej sezóny odporučili pacientke návštevu oddelenia zameraného na športové  oporno – pohybové zranenia. Trpela chronickou bolesťou ľavého bedrového kĺbu a novou ne-traumatologickou anterio – laterálnou (predo – bočnou) bolesťou ľavého kolena, čo jej spôsobovalo bolesti na tréningu.

Statická a dynamická stabilizácia boli najprv vyšetrované v stoji. Výsledky neukázali zjavné odchýlky v stabilizácií ani aktívnom rozsahu pohybu chrbtice.

Niektoré funkčné testy poukázali na poruchu biomechanických pohybových vzorov. Tieto testy môžu byť užitočné pri poukazovaní na individuálnu schopnosť vykonávať základné aj komplexné pohyby správne (účelne, ekonomicky). Keď pacientka vykonávala výpady pravou aj ľavou nohou kontra laterálny bedrový kĺb poklesol, stehenná kosť bola addukovaná, kolenný kĺb vo valgóznom postavení. Pri vykonávaní drepov pacientka nebola schopná udržať neutrálne postavenie chrbtice (prítomná lumbálna flexia) v excentrickej (brzdiacej) fáze pohybu. Mala problémy aj s udržaním optimálneho postavenia bedier, čo sa preukázalo neprimeranou aktiváciou m. quadriceps femoris (štvorhlavý sval stehna) a postavením kolien, ktoré predbiehali špičky chodidiel.

Test drepu na jednej nohe iba potvrdil jej neschopnosť udržať stabilitu svalov trupu a dolných končatín. Pozitívna bola aj trendelenburgova skúška, prejavila sa addukcia stehennej kosti a jej vnútorná rotácia bilaterálne (obojstranne), horšie však na ľavej strane.

Ďalšie manuálne svalové testy odhalili  bilaterálne svalovú slabosť vnútornej aj vonkajšej rotácie bedrového kĺbu. Aktívny pohyb bedier, kolien aj členkov bol pri vyšetrení v polohe na chrbte symetrický a v normále, provokačné testy negatívne. Pasívna pohyblivosť svalov zadnej strany stehna dosiahla 70 °. Palpácia (vyšetrenie hmatom) preukázala citlivosť zadného horného bedrového tŕňa, m. piriformis (hruškový sval), m. gluteus maximus a medius (veľký a stredný sedací sval) a m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehna) v mieste úponov a ďalších oblastí.

Sumár vyšetrení

Vyšetrenia odhalili slabú silu svalov trupu a v oblasti bedier. Autor sa na základe toho domnieval, že pacientka trpela pri behu bolesťami v dôsledku slabosti uvedených svalov, ktoré viedli k narušeniu biomechaniky behu, čo sa ešte zvýrazňovalo vplyvom únavy. Zmena mechaniky behu môže spôsobiť stres (preťaženie) rôznych tkanív, najmä pri opakovanom submaximálnom zaťažení. Zároveň sa predpokladalo, že ako prejav anémie, pacientka nebola schopná adekvátne sa zregenerovať medzi tréningami. Napriek tomu sa snažila dosiahnuť svoju optimálnu výkonnosť. Pokračovanie v tréningoch viedlo ku zraneniu. Predchádzajúca rehabilitácia bola neúspešná pravdepodobne pre nevhodnú liečbu a nediagnostikovanú anémiu. Napríklad napriek chiropraktickej liečbe jej neboli predpísané naťahovacie ani posilňovacie cvičenia!

Suplementačná liečba

Potom ako bola pacientke diagnostikovaná anémia, začala so suplementačnou liečbou. Konzumovala  2 - 6 tabliet s obsahom železa. Počet tabliet sa menil na základe odporúčaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pacientka sa vyjadrila že bola výzva dodržovať pokyny lekárnikov, lebo niektorí jej odporučili 2 – 3 tablety, iní až 6. Suplementačná liečba zlepšila pacientkyne hodnoty železa.

Rehabilitačné intervencie

Primárnym cieľom pacientky bolo, aby sa mohla zúčastniť každého plánovaného preteku a sekundárnym, zníženie bolesti počas behania a zvýšenie sily svalov trupu a oblasti bedier. Pacientka navštevovala rehabilitáciu v rámci jej univerzity 2x týždenne, počas celej atletickej sezóny. Na základe výsledkov vyšetrení podstúpila terapeutické cvičenia, manuálnu terapiu a fyzikálnu terapiu (prehľad absolvovanej rehabilitácie uvádzam v pôvodnej tabuľke).

V úvodnom rehabilitačnom sedení bola pacientka poučená o cvičeniach na zlepšenie sily svalov trupu. Na druhom sedení dostala na domácu úlohu vykonávať 4 strečingové cvičenia a boli jej aplikované manuálne techniky. Naviac na vyžiadanie pacientky dostala aj masáže, lebo s nimi mala dobré skúsenosti z predošlej liečby. Na základe špecifických vyšetrení sa dospelo k záveru, že pacientke by mali pomôcť aj všeobecné manipulačné techniky sakro-iliakálnej oblasti. Pacientka po nej skutočne potvrdila redukciu symptómov bolesti v spodnej časti chrbta.

Na konci druhého týždňa liečby pacientka absolvovala prvý pretek sezóny so zlepšením svojho osobného maxima o 15 sekúnd!  Rozhodlo sa, že sa bude pokračovať v liečbe. Navyše v rámci domácej úlohy pacientka dostala posilňovacie cvičenia s kontrolou pred zrkadlom, aby sa vyvarovala mediálnemu posunu kolena pri cvičení drepov a výpadov.

V ďalších pretekoch pokračovala v zlepšovaní svojich osobných rekordov. Na konci tretieho týždňa zlepšila svoje osobné maximum v preteku v behu na 6 km o 3 minúty!

Aj napriek týmto zlepšeniam ešte naďalej pociťovala bolesti bedrového kĺbu. Preto jej k manuálnej terapií bola dodatočne aplikovaná aj fyzikálna liečba (vlhké teplo a interferenčná elektrická stimulácia). S postupom sezóny sa došlo k záverom, že pacientka bude pravdepodobne pociťovať bolesti aj naďalej. Jej liečebný tím došiel k záverom, že aby sa výraznejšie zbavila bolesti, mala by si dať prestávku od behania.

DISKUSIA

Štúdia poukazuje na komplexnú liečbu bežkyne, ktorej bola diagnostikovaná anémia. Vhodná liečba a rehabilitácia jej pomohli naplniť primárny cieľ- dokončiť každý pretek. Pacientka dosiahla svoje osobné maximá a počas 5. preteku sezóny dosiahla 2. najlepší čas v histórií jej školy v behu na 6 km. Kvalifikovala sa aj na  národné majstrovstvá NCAA 3. divízie kde skončila na celkovom 34. mieste.

Zlyhanie diagnostiky deficitu železa

Nedôslednosť v diagnostike spôsobila, že anémia nebola diagnostikovaná včas a počas predchádzajúcej sezóny pacientka nebola schopná dokončiť niektoré preteky.

Ak by sa včasnou a plnohodnotnou diagnostikou odhalila jej anémia, mohla sa liečba zahájiť skôr. Je možné že symptómy poukazujúce na anémiu boli prítomné u bežkyne už v jej bežeckých začiatkoch. Postupom času sa symptómy zhoršovali od prvého štádia, až do diagnostikovaného 4. štádia anémie.

V prvom štádiu je znížená hladina železa v krvnom sére, ale nie sú postihnuté hladiny hemoglobínu.  Pri samotnej diagnostike HGB a HCT sa na tieto zmeny neprišlo.

V druhom štádiu dochádza navyše k zníženiu zásob železa, zhoršeniu saturácie transferínu a nárastu TIBC.

V štvrtom štádiu sa už pacient stáva anemický. Športová medicína odporúča kompletné krvné rozbory na včasné odhalenie týchto symptómov. V prípade nejasností a otázok je vhodné poradiť sa s doktorom.

Nedostatok železa u športovcov môže byť spôsobený jedným alebo viacerými z nasledujúcich faktorov:  strata gastrointestinálnej krvi, hemolýza, hematúria, nadmerné potenie, vysoko intenzívne aktivity alebo cvičenia, nízky príjem železa v strave, konzumácia nápojov obsahujúcich kofeín (môžu inhibovať absorpciu železa).

Diéta a suplementácia

Pacientka v tejto štúdií bola postihnutá niekoľkými z uvedených faktorov, najmä nízkym príjmom železa zo stravy. Preto jej bola odporučená návšteva odborníka na výživu, aby sa naučila ako sa vhodne stravovať a zvýšiť tak prirodzený príjem železa v strave. Po diagnostikovaní anémie začala pacientka s vhodnou suplementáciou železa, ktorá jej pozitívne ovplyvnila výsledky krvných testov. Odborníci tvrdia, že aby sa prejavil efekt suplementácie, je nutné ju dodržiavať  minimálne 12 mesiacov.

 

Rehabilitácia

Biomechanické chyby funkčných pohybových reťazcov preukázali nedostatočnú silu svalov trupu (tzv. „core“). Je preukázajá súvislosť medzi nedostatočne vytrénovaným „core“ u dospievajúcich športovcov a výskytom zranení. Pacientka síce zlepšila silu svalov v oblasti bedier, to sa však neprejavilo znížením jej bolestí. Autor sa však vyjadril, že po inštruovaní pacientky o domácom posilňovacom programe očakáva, že jej zdravotný stav by sa mohol zlepšiť a mohlo by jej to pomôcť predchádzať ďalším zraneniam.

 

ZÁVER

Nedostatok železa môže u športovca spôsobiť zníženie výkonnosti a zhoršenie regeneračných procesov. Odborníci v športovej medicíne by s tým mali počítať a voliť adekvátne diagnostické postupy najmä u vytrvalostných športovcov. Mierne príznaky je ľahké prehliadnuť a to môže spôsobiť oddialenie potrebnej liečby.

Pacientke sa síce nepodarilo úplne zbaviť bolesti, ale môže naďalej športovať a pracovať na zlepšení svojho stavu. Aj napriek tomu že diagnostika a liečba nebola na prvý krát úspešná, je potrebné hľadať ďalšie riešenia a spolupracovať s viacerými odborníkmi. Každý športovec je jedinečný a aj riešenie problémov oporno – pohybového aparátu je teda unikátne a treba ho „našiť“ na mieru. Nemali by sme zabúdať ani na adekvátnu regeneráciu, kondičnú prípravu ako aj kompenzačné cvičenia, inak nie je možné dlhodobo zvyšovať športovú vykonnosť. Dlhodobé neprimerané a jednostranné zaťaženie môže ľahko skončiť zranením a zničiť potenciál mladého športovca.


Diskusia k článku

Podobné články

{{article.title}}

{{article.description}}
Celý článok