Cvičenie v liečbe a prevencii rakoviny prsníka

Rakovina prsníka je závažnou diagnózou. Je cvičenie pre pacientov prínosne ?


Rakovina prsníka je závažnou diagnózou. Je to najčastejšie diagnostikovaná rakovina a vedúca príčina úmrtí u žien na celom svete. Je možné zlepšiť svoj stav cvičením? V minulosti bola tendencia sa vyhýbať pohybovej aktivite pri onkologických ochoreniach. Tieto odporúčania sa ukázali ako neefektívne. Veľa štúdii poukazuje na asociáciu pozitívneho benefitu cvičenia pri prognóze tejto závažnej diagnózy. Pravidelným cvičením je možné ovplyvniť zápalové mediatory ako interleukíny a tumor nekrotizujúci faktor. Cvičenie môžeme definovať ako pohybovú aktivitu so zvýšeným výdajom energie. Pohybová aktivita je typická pre ľudí už od dávnych čias. Absencia alebo nedostatok pohybu môže zohrávať podstatnú úlohu pri vzniku rôznych typov ochorení. Pohybová liečba nie je dôležitá len ako prevencia pred vznikom ochorení, ale predstavuje benefit pri liečbe širšieho spektra ochorení. Pozitívne benefity primeranej pohybovej aktivity môžeme očakávať na kardiovaskulárny systém, muskuloskeletálny systém, neurologické funkcie, endokrinné funkcie, imunologické funkcie. Zároveň je potrebné poznamenať dôležitosť individuálneho prístupu ku pacientom a zohľadnenie často náročného stavu pacientov. Pri usmernení pacientov v rámci pohybovej liečby pacienti využívajú odborníkov na pohybový aparát - fyzioterapeutov v spolupráci so svojím ošetrujúcim lekárom. A čo samostatný benefit cvičenia? Menenes-Echávez analyzoval viacero druhov pohybovej terapie ako napríklad rezistované cvičenie, aeróbne cvičenie, joga a Tai-Chi a sledoval ich vplyv u pacientok po prekonaní rakoviny prsníka. Menenes-Echávez pozoroval, že dochádza k pozitívnej zmene interleukínov (IL-2, IL-6, IL-8, TNF-a) a usúdil, že cvičenie predstavuje benefit v zvrátení následkov ako únava a celková slabosť a je bezpečným typom terapie po rakovine prsníka, a zároveň tvorí prevenciu minimalizovaním karcinogénneho mechanizmu spojeného so zápalom. Okrem toho je možné očakávať zlepšenie celkovej kompozície tela, zvýšenie svalovej hmoty, zvýšenie svalovej sily, zlepšenie kostnej denzity, zlepšenie inzulínovej senzitivity. zlepšenie aeróbnej kapacity, zlepšenie kvality spánku a tak isto zlepšenie depresívnych a úzkostných prejavov. Opatrnosť pohybovej liečby je nutné voliť pri zlomeninách a pri veľkom riziku zlomenín a akútnych infekčných ochoreniach. Do pohybovej aktivity môžu pacienti zahrnúť viacero druhov aktivít ako napr. chôdza, rezistované cvičenie, joga, strečingové cvičenia, relaxačné cvičenia,Tai-Chi, aeróbne cvičenia s prihliadnutím na zdravotný stav a mnoho ďalších.     
Aj napriek náročnej diagnóze nie je dôvod zanevrieť na jednu z najprirodzenejších druhov terapie a tou je pohybová liečba, ktorá nám môže pomôcť cítiť sa znova zdravo a fit.

použité zdroje:

Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015;65:87–108
Meneses-Echávez JF, Correa-Bautista JE, González-Jiménez E, et al. The effect of exercise training on mediators of inflammation in breast cancer survivors: a systematic review with meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016;25:1009–17.

Kathryn H. Schmitz, PhD, MPH, FACSM et al.  2O1O American College of Sports Medicine

Zdroje k článku

  1. obrázok https://www.theodysseyonline.com/20-breast-cancer-prevention-tips

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Ako použiť strečing správne, aby nezabil vaše výsledky?

Strečing vo fyziotréningu – dokážete využiť jeho potenciál?

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku