Depresia ? A čo tak správna výživa ?

Dokáže správna výživa vplývať na našu psychiku ?


Zmeny nálad sú prirodzenou súčasťou nášho života. Každý si zažil negatívne emócie a ich vplyv na bežné činnosti.  Problémom je pokiaľ sa tieto negatívne emócie stavajú súčasťou  nášho každodenného života.  Jedným z takýchto ochorení je aj depresia.  Depresia je duševný stav charakterizovaný pocitom skleslosti,  smútku,  vnútorného napätia a je spojený  s útlmom duševných procesov.  Jedná sa o závažnú diagnózu najmä z pohľadu pacienta. Príznaky depresie  môžu pokryť široké spektrum príznakov  (smútok, pocit zlyhania,  sebaobviňovanie,  podráždenosť,  únava,  strata potešenia,  znížená schopnosť myslieť a mnoho ďalších).  Samozrejme,  pokiaľ máte niektoré symptómy to hneď neznamená, že musíte mať diagnózu ako depresia.  Z neznámeho dôvodu, sa takéto diagnózy zvyknú používať často na nezmyselné  urážky medzi ľuďmi namiesto toho aby sa vyjadrila pokora k daným ochoreniam, ktorú si pacienti často zaslúžia.  Typy depresie môžeme rozdeliť na  endogénnu, exogénnu, larvovanú, psychogénnu.

Gut-brain axis (spojenie  črevá -> mozog) udáva  komunikačnú interakciu medzi mikrobiómom a našim mozgom  (Carabotti 2015 ) resp. v tomto  podaní medzi mozgom a našimi pocitmi.  Môj názor,  že táto línia funguje obidvoma smermi tj. správne trávenie ovplyvňuje našu náladu ale aj opačne, že negatívne myslenie  ovplyvňuje trávenie zlým smerom. 




Existuje spojenie medzi výživou a našou správnou náladou ? Na tuto problematiku  sa pozrela štúdia od Felice Jacka Ph.D.  Jej štúdia dostala sympatický názov „smiles“ trial.  Cieľom bolo overiť, či správna výživa má schopnosť ovplyvniť náladu človeka pozitívnym smerom. V štúdii sa nachádzalo  67 pacientov s depresiou,  ktorí konzumovali relatívne nezdravú diétu.  Veľa z nich  bralo antidepresívnu liečbu. Štúdia trvala 12 týždňov.  Polka z týchto pacientov prešla na tkzv. upravenú  mediteránsku diétu.  Uvádzaný podiel príjmu kalorií si môžeme pozrieť na grafe nižšie.




 

Čo tvorilo základ takejto  stravy ?  Boli to celozrnné obilniny,  ovocie,  zelenina,  strukoviny, nízkotučne  mliečne výrobky, orechy, chudé červené mäso,  kuracie mäso, vajcia, ryby a olivový olej

Pacienti sa mali vyhýbať  konzumácii  sladkého, rafinovaných cereálií, smažených jedál,  rýchleho občerstvenia, spracovaného mäsa.


Mediteránska  diéta je „stredomorskou diétou“,  Spoločným znakom národov, ktoré konzumujú takýto druh výživy je konzumácia  ovocia, zeleniny, cestovín, chleba a iných obilnín,  olivového oleja a rýb.  Do mediteránskej stravy tiež patrí červené víno. Preto aj  v upravenej verzii mediteránskej diéty v štúdii pacienti mali povolené určité množstvo vína. Za prvé publikácie o tejto diéte bývajú považované publikácie od Ancela Keysa.

Po 12tích týždňoch došlo v skupine  ModiMed (upravená mediteránska diéta) k  zlepšeniu symptomatológie.  10 pacientov splnilo kritéria úplnej remisie. Remisia je stav bez príznakov. Relaps znamená akútne vzplanutie príznakov. Relaps je opakom remisie. Pacienti  v kontrolnej skupine sa zlepšili v priemere o 4 body  a iba 2 z 25 dosiahli remisiu.  Pre hodnotenie  úrovne depresie sa použila tkzv. Montgomery-Asber Depression Rating Scale,  Je to škála, ktorá hodnotí  depresiu podľa počtu bodov od 0 do 60.

Ak vám daná diéta nevyhovuje, žiaden strach. Každý človek je individuálny. To čo vyhovuje jednému, nemusí druhému.  Vojny výživových smerov necháme na inokedy. Podstatné je vedieť, že potencionálny benefit môže mať viac druhov stravovania a áno nikto nevie, ktorý je ten je najlepší. Samozrejme aj ďalšie  zmeny životosprávy môžu predstavovať benefit ako napr. cvičenie (Schuch 2017).  Benefit cvičenia v ovplyvnení hormónov „dobrej“ nálady je známy už dlhšiu dobu.  


Použité zdroje


Carabotti, Marilia, Annunziata Scirocco, Maria Antonietta Maselli, Carola Seven   The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367209/

Felice N. Jacka, Adrienne O’Neil, Rachelle Opie, Catherine Itsiopoulos, Sue Cotton Mohammedreza Mohebbi, David Castle ,Sarah Dash, Cathrine Mihalopoulos, Mary Lou Chatterton, Laima Brazionis, Olivia M. Dean, Allison M. Hodge and Michael DOI 10.1186/s12916-017-0791-y

Schuch FB, Morres ID, Ekkekakis P, Rosenbaum S, Stubbs B Exercise works for depression: bridging the implementation gap and making exercise a corecomponent of treatment. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28262083



 

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku