Dokáže vitamín C pomôcť pri prevencii a liečbe pacientov s COVID-19?

Vývoj lieku a vakcíny na COVID-19 bude trvať ešte určitý čas. Dokážu nám dovtedy pomôcť antioxidanty?

Zverejnené 29.09.2020, 04:37
K tomuto článku ma inšpirovala reklama z instagramu na ktorú som včera natrafil (obrázok).


Veľmi ma na prvý pohľad potešila, lebo obsahovala link na štúdiu, ktorá mala dokazovať význam vitamínu C v prevencii aj liečbe COVID-19. Som fanúšik vitamínu C a zvyknem ho preventívne užívať (aj vo vysokých dávkach), nie však súvisle. Po prečítaní obsahu reklamy a štúdie z uvedeného linku (ako aj štúdií na ktoré sa prelinkovaná práca odvoláva) som ostal nemilo prekvapený. Porovnajte si obsah reklamného príspevku s prekladom textu doplneným o krátke komentáre. Verím, že vás to podnieti ku kritickejšiemu pohľadu na bombastické články a s tým súvisiace reklamy.

Pandémia COVID-19 (SARS-2-Cov), prvýkrát popísaná v čínskom meste Wu-chan, sa momentálne šíri vo väčšine kontinentov a krajín. To predstavuje vážnu záťaž pre verejnosť a zdravotnícky systém. Momentálne ešte nemáme vakcínu alebo špecifické antivírusové liečivo na COVID-19. Pre záchranu životov a obmedzenie šírenia nákazy je potrebné rýchle, ľahko dostupné, účinné a bezpečné ošetrenie. Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) je kľúčovým faktorom úmrtia. Charakteristickým znakom ARDS je rýchle uvoľňovanie voľných radikálov a cytokínov, čo predstavuje výrazne zvýšený oxidačný stres. Môže viesť k poškodeniu buniek, zlyhaniu orgánov až smrti. Včasné používanie antioxidantov s veľkými dávkami, ako je vitamín C, môže byť pre týchto pacientov účinnou liečbou. Klinické štúdie tiež ukazujú, že vysoká perorálna dávka vitamínu C poskytuje určitú ochranu pred vírusovou infekciou. Ani intravenózne, ani orálne podávanie vysokých dávok vitamínu C nie je spojené s významnými vedľajšími účinkami. Preto by sa tento režim mal zahrnúť do liečby COVID-19 a mal by sa používať ako preventívne opatrenie pre rizikové skupiny, ako sú napríklad zdravotnícki pracovníci.
 
Úvod práce obsahuje teoretické východiská a potrebu, prečo by mala byť vitamínu C venovaná zvýšená pozornosť. Autor ukazuje, že téma je aktuálna a riešenie by mohlo byť prínosné, lacné a účinné.
 
Dokáže vitamín C pomôcť pri prevencií a liečbe pacientov s COVID-19?
Koronavírus a chrípka patria medzi pandemické vírusy, ktoré môžu spôsobiť smrteľné poškodenie pľúc a smrť na ARDS [[1], [2], [3]]. Vírusové infekcie môžu vyvolať „cytokínovú búrku“, ktorá vedie k aktivácii pľúcnych kapilárnych endotelových buniek, infiltrácii neutrofilov a zvýšenému oxidačnému stresu. ARDS je charakteristická pre ťažkú ​​hypoxémiu. Zvyčajne je sprevádzaná nekontrolovaným zápalom, oxidačným poškodením a poškodením alveolárnej kapilárnej bariéry [4]. Zvýšený oxidačný stres predstavuje hlavný mechanizmus poškodenia pľúc. Zahŕňa akútne poškodenia pľúc (ALI) a ARDS, čo sú dva klinické prejavy akútneho respiračného zlyhania s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou [5,6].

Autor identifikuje ako jedno z najväčších rizík vírusových ochorení zvýšený oxidačný stres a ARDS.

V správe, ktorá zahŕňala 29 pacientov s pneumóniou COVID-19, vykázalo 27 (93%) pacientov zvýšený hsCRP, ukazovateľ zápalu a oxidačného stresu [7]. Transkripčný jadrový faktor erythroid 2 (nfe2) a related factor erythroid 2 (nrf2), sú hlavnými regulátormi expresie cytoprotektívnych proteínov riadených antioxidačnými odpoveďami (ARE). Aktivácia signalizácie Nrf2 hrá zásadnú úlohu pri prevencii poranenia buniek a tkanív vyvolaných oxidačným stresom. Vitamín C je dôležitou súčasťou bunkového antioxidačného systému [8] a je prospešný pre ťažko chorých pacientov [9]. „Cytokínová búrka“ býva prítomná pri vírusových aj bakteriálnych infekciách [3] a vedie k zvýšenému oxidačnému stresu. Vzhľadom na to, že prevenciu a lepšie zvládanie oxidačného stresu je možné dosiahnuť vysokou dávkou antioxidantov, užívanie vysokých dávok vitamínu C by mohlo byť prospešné aj pre pacientov s COVID-19. Táto myšlienka sa zakladá na troch klinických štúdiách (z minulosti) zahŕňajúcich celkom 146 pacientov so sepsou [ 10].

V tejto časti poukazuje na to, že aj u pacientov s COVID-19 sú prítomné typické príznaky oxidačného stresu. Skupina na ktorú sa odvoláva je však dosť malá, ale východiská sú viac ako logické. Na základe tejto analógie uvažuje, že vitamín C by mohol byť prospešný pre pacientov s COVID-19. Odvoláva sa na tri štúdie z minulosti, ktoré boli robené na pacientoch so sepsou, nie však spomínaným COVID-19.

Dokáže vitamín C pomôcť pri prevencií a liečbe pacientov s COVID-19?
Hemila a kolegovia uviedli, že vysoké dávky vitamínu C podaného intravenózne (napr. 200 mg/ kg telesnej hmotnosti/ deň, rozdelené do 4 dávok) skrátili pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti (ICU) o 7,8% [11] a výrazne znížili mieru úmrtnosti [12]. Podobný výsledok bol dosiahnutý aj u pacientov s ťažkým priebehom ​​chrípky [13,14]. Ukázalo sa, že dietetické antioxidanty (vitamín C a sulforaphan) znižujú akútne zápalové poškodenie pľúc vyvolané oxidačným stresom u pacientov s mechanickou ventiláciou [15]. Okrem toho orálne podaný Vitamín C (napr. 6 g denne) dokázal znížiť riziko vírusovej infekcie [16] alebo zlepšiť príznaky [17]. V Číne použili vysokú dávka intravenózne podaného vitamínu C ako súčasť liečby 50 stredne ťažkých až ťažkých pacientov s COVID-19. Použité dávky sa pohybovali medzi 10 g a 20 g za deň, podávané počas 8 až 10 hodín. U pacientov v kritických podmienkach môže byť potrebná ešte vyššia dávka vitamínu C. Oxidačný index sa v priebehu času zlepšoval a všetci pacienti sa nakoniec vyliečili a boli prepustení [18]. Vysoké dávky vitamínu C sa používajú už niekoľko desaťročí a nedávny dokument panelu odborníkov NIH jasne uvádza, že tento režim (1,5 g/ kg telesnej hmotnosti) je bezpečný a bez závažných nepriaznivých udalostí [19]. Vývoj účinných vakcín a antivírusových liekov si vyžaduje viac času. Z tohto pohľadu patria vitamín C a ďalšie antioxidanty medzi ľahko dostupné činidlá na zmiernenie ARDS spojeného s COVID-19. Vysoké dávky vitamínu C sú bezpečné. Preto by mali zdravotnícki pracovníci zvážiť možnosť využitia vitamínu C. Na vypracovanie štandardných protokolov jeho použitia  sú však nevyhnutné dobre navrhnuté a vypracované klinické štúdie.

Záverečná časť poukazuje na práce, ktoré využili vitamín C ako súčasť liečby vírusových ochorení. Tieto práce zlepšili priebeh choroby, skrátili pobyt pacienta na JIS a umelej pľúcnej ventilácii. Žiadna zo spomínaných prác však nebola robená na pacientoch s COVID-19. Na základe podobnosti prejavov a mechanizmov choroby však vidí potenciál a priestor na využitie vitamínu C v liečbe. Odvoláva sa pri tom na prameň č. 18. Je síce v čínštine, ale ak použijete možnosť prekladu do angličtiny dostanete dobre čitateľný text. Vypracoval ho consensus 30tich čínskych expertov v súvislosti s liečbou COVID-19. V texte popisujú priebeh choroby, diagnostiku a možnosti liečby. Vitamín C je súčasťou liečby na zníženie oxidačného stresu, nie je však tým jediným na čom by liečba stála. Podobným spôsobom ho využívajú ako súčasť liečby ťažkých pacientov pri prevencii vzniku ďalších komplikácií.
 
 
Záverom by som preto rád upozornil na to, že ak uvidíte na modrom koníkovi článok typu ako vitamín C vylieči a predchádza COVID-19, berte ho s rezervou. Východiská sú logické a môžu pôsobiť ako senzácia. Antioxidanty ako vitamín C sú výborným doplnkom v procese liečby, nepredstavujú však liečbu a prevenciu samé o sebe. Vitamín C užívam pravidelne ako súčasť opatrení na všeobecnú prevenciu chorôb. Nie je to však žiadny zázračný plášť pre imunitu. Aby mohol byť môjmu telu užitočný, musím ho dopĺňať vyváženou životosprávou, pravidelným športom a kvalitným spánkom.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.
 
Referencie:
1. Wang D., Hu B., Hu C., Zhu F., Liu X., Zhang J. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus- infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323:1061–1069. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

2. Chen N., Zhou M., Dong X., Qu J., Gong F., Han Y. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;395:507–513. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

3. Fowler A.A., III, Kim C., Lepler L., Malhotra R., Debesa O., Natarajan R. Intravenous vitamin C as adjunctive therapy for enterovirus/rhinovirus induced acute respiratory distress syndrome. World J CritCare Med. 2017;6:85–90. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

4. Meng L., Zhao X., Zhang H. HIPK1 interference attenuates inflammation and oxidative stress of acute lung injury via autophagy. Med SciMonit. 2019;25:827–835. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

5. Yan X., Fu X., Jia Y., Ma X., Tao J., Yang T. Nrf2/Keap1/ARE signaling mediated an antioxidative protection of human placental mesenchymal stem cells of fetal origin in alveolar epithelial cells. Oxid Med CellLongev. 2019;2019:2654910. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

6. Hecker L. Mechanisms and consequences of oxidative stress in lung disease: therapeutic implications for an aging populace. Am J PhysiolLungCell Mol Physiol. 2018;314:L642–L653. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

7. Chen L., Liu H.G., Liu W., Liu J., Liu K., Shang J. Analysis of clinical features of 29 patients with 2019 novel coronavirus pneumonia. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020;43 [PubMed] [Google Scholar]

8. Liu Q., Gao Y., Ci X. Role of Nrf2 and its activators in respiratory diseases. Oxid Med CellLongev. 2019;2019:7090534. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

9. Nabzdyk C.S., Bittner E.A. Vitamin C in the critically ill — indications and controversies. World J CritCare Med. 2018;7:52–61. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

10. Li J. Evidence is stronger than you think: a meta-analysis of vitamin C use in patients with sepsis. CritCare. 2018;22:258. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

11. Hemilä H., Chalker E. Vitamin C can shorten the length of stay in the ICU: a meta-analysis. Nutrients. 2019;11:708. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

12. Marik P.E., Khangoora V., Rivera R., Hooper M.H., Catravas J. Hydrocortisone, vitamin C, and thiamine for the treatment of severe sepsis and septic shock: a retrospective before-after study. Chest. 2017;151:1229–1238. [PubMed] [Google Scholar]

13. High-dose vitamin C and influenza: a case report. ISOM, cited on Feb 9 2020 (https://isom.ca/article/high-dose-vitamin-c-influenza-case-report/?from=groupmessage&isappinstalled=0).

14. Levy T. Primal Panacea. MedFoxPublishing; 350 p. (Kindle Edition).

15. Patel V., Dial K., Wu J., Gauthier A.G., Wu W., Lin M. Dietary antioxidants significantly attenuate hyperoxia-induced acute inflammatory lung injury by enhancing macrophage function via reducing the accumulation of airway HMGB1. Int J Mol Sci. 2020;21:977. [PMC freearticle] [PubMed] [Google Scholar]

16. Kim T.K., Lim H.R., Byun J.S. Vitamin C supplementation reduces the odds of developing a common cold in Republic of Korea Army recruits: randomized controlled trial. BMJ MilHealth. 2020 doi: 10.1136/bmjmilitary-2019-001384. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Gorton H.C., Jarvis K. The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections. J ManipulativePhysiolTher. 1999;22:530–533. [PubMed] [Google Scholar]

18. Shanghai Expert Panel, cited on Mar 23 2020. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3Nzk5Mzc5MQ==&mid=2653620168&idx=1&sn=2352823b79a3cc42e48229a0c38f65e0&chksm=84962598b3e1ac8effb763e3ddb4858435dc7aa947a8f41790e8df2bca34c20e6ffea64cd191#rd

19. High-dose vitamin C (PDQ®)–Healthprofessionalversion. National CancerInstitute, cited on Feb 9 2020 (https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/vitamin-c-pdq).

Diskusia k článku

Podobné články