Elastické gumy a valgozita kolien

Elastické gumy a valgozita kolien idú ruka v ruke. Ako sa prejavuje daná dysfunkcia a kto je najväčším vinníkom? Viac sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.Žiadny tréner a fyzioterapeut nemá rád, ak idú kolená svojmu zverencovi dovnútra. Valgozita je označenie pre mediálne vbočenie kolien pri cvikoch/pohybe v uzavretom reťazci ako drep, výpad, skoky či chôdza. Vyznačuje sa addukciou a vnútornou rotáciou bedrového kĺbu (BK) a pronáciou chodidla. Táto decentrácia kĺbu často vedie k bolestiam kolena, BK, zraneniam ACL a ďalším iným syndrómom.

 

Ako sa väčšinou tento problém rieši?

Väčšinou sa tento problém zjednodušuje a všetka vina sa pripisuje pelvifemorálnym stabilizátorom (mm. gluteus medius a minimus). Potom môžeme vidieť samé gumy okolo kolien a nezmyselné tlačenie stehenných kostí smerom laterálne. Týmto sa často dysfunkcia ešte prehlbuje, abduktory pracujú nesprávne a ľahko z toho môže vzniknúť tzv. pseudoischias. To je stav, kedy vzniknuté trigger pointy v abduktoroch a hlavne m. gluteus minimus imitujú vyžarujúce bolesti do dolných končatín podobne ako pri pravom ischiatickom syndróme.

Druhým riešením je zvyšovanie dorziflexie členku. Samozrejme dáva to zmysel, že ak chce ísť koleno dopredu a nie je dostatočný rozsah v členku, musí si nájsť novú trajektóriu pohybu a jednoducho snáď nikdy to nebude smerom von. Či je naozaj príčina v členku, si môžeme zistiť nasledovne. Ak nájdeme znížený rozsah, skúsime členok zmobilizovať a ihneď spravíme re-test či to pomohlo. Ak bude zmena vo vedení kolena, tak je to pozitívna vec, ale hlavné bude či táto zmena vydrží dlhodobo. Ak nie a stále sa bude problém vracať, tak by som hľadal problém niekde inde.

 

Prečo si myslím, že nedostatočná extenzia v bedrovom kĺbe je najčastejšou príčinou?

Dovolím siScreen-Sdhot-2016-02-29-at-9.09.51-AM tvrdiť, že práve nedostatočná extenzia v BK, sila a funkcia sú najčastejšou príčinou. Či je to už o sile, rozsahu či funkcií si vieme ľahko otestovať. Hlavné je, že valgozita kolena sa nikdy nestane bez decentrácie BK. Ostatné „príčiny“ sú často len následkom poruchy v BK, ktorá sa následne reťazí až dole do chodidla. Porucha v tomto kĺbe často spôsobuje nedostatok stability kolena (VMO+hamstringy), nedostatočnú dorziflexiu členku, pronáciu chodidla a pod. Samozrejme, že všetko sa nedá pripisovať tejto chybe. Niekomu bude stačiť iba zmobilizovať členok, niekomu zobudiť ospalé abduktory, zmeniť stereotyp, niekto ani nevie ako to má vyzerať alebo sa naučil inak a niekto je jednoducho tak slabý, že sa sotva udrží na nohách. Preto dĺžka nápravy bude u každého rozdielna (minúty až mesiace) a bude sa líšiť od toho ako dlho už daná dysfunkcia trvá.

Poďme ale naspať k BK. U ľudí s nedostatočným rozsahom v BK a tiež bez stabilného trupu často vidím odchýlky vo frontálnej rovine a teda nejaké laterálne vychýlenia panvy či trupu. Ak si v chôdzi rozoberieme fázu extenzie v BK, ktorá začína pri dotyku päty na zem, tak človek, ktorý má nedostatočný rozsah v tomto kĺbe to kompenzuje často vychýlením panvy do strany a valgozitou kolena či hyperextenziou chrbtice. Rozmýšľajte, ak mi moja končatina už nedovolí ísť viac dozadu, tak buď sa viac prehnem v chrbte alebo to „obídem“ a panva vybočí do strany. Týmto sa nesprávne zaťažujú abduktory a vzniká dysfunkcia. Čiže Trendelenburgova chôdza vždy nemusí znamenať oslabenie fixátorov, ale skôr nedostatočnú extenziu, poruchu a silu hlavne m. gluteus maximus, ktorý je navyše jedným z hlavných extrarotátorov BK, ale i abduktorov a nepochybne extenzorov a jeho častá inhibícia napomáha k valgozite (skôr by som povedal, že táto skúška by sa ani nemala učiť tak, že chyba je len v abduktoroch). Vychýlením panvy sa naše ťažisko presunie viac do strany, čím vznikne decentrácia BK a abduktory (a nie len tie) pracujú v nesprávnom zapojení. My v dobrom úmysle dať kolená viac von si omotáme gumu okolo kolien, kedy môžeme dysfunkciu ešte viac prehĺbiť. Navyše, abduktory pracujú hlavne pri stoji na jednej nohe (chôdza, beh, výpad, skoky…) a najviac v pohyboch vo frontálnej rovine (5)(6)(7). Takže ich zbytočné znásilňovanie s gumou v drepe často môže byť skôr na škodu.

„Pri valgozite často nie je problém so stabilitou vo frontálnej rovine, ale práve v sagitálnej a nedostatočnej extenzií v BK.“

 

Oplatí sa vytvárať mediálny tlak na koleno pomocou elastických gúm?

Už som tu pár krát spomínal gumy okolo kolien a ich tlačenie laterálnym smerom. Je to ale naozaj efektívne a spĺňa to svoj cieľ? Aj áno aj nie. Záleží od okolností, individuality, použitia odporu gumy a pod. Aby sme to lepšie pochopili, začnem jednou štúdiou (5), kde práve skúmali svalovú aktiváciu Gluteus Maximus (GMax) a Medius (GMed) počas cvikov ako je klasický drep, drep na jednej nohe a predný výstup na schod bez a s mediálnym tlakom na koleno pomocou gumy. Zistili, že aktivita týchto svalov za účasti gumy sa zvýšila jedine pri drepe a to hlavne pri GMax, u GMed nebadateľne. Pri cvikoch na jednej nohe sa práca obi dvoch svalov dokonca znížila. Autori štúdie to vysvetlili tým, že účastníci pravdepodobne kompenzovali pridanú záťaž (15% z ich celkovej hmotnosti) pohybom trupu a panvy a posunom ťažiska nad stojnú končatinu. S týmto konštatovaním plne súhlasím a potvrdzuje to to, čo som spomínal už vyššie z čoho vyplýva 6 vecí:Band

 1. Niekedy je ťah na hornú polovicu stehna laterálným smerom efektívnejší než mediálny ťah na koleno (viď. obrázok)
 2. Omotanie gumy okolo kolien pri drepe pomôže s aktiváciou GMax, ale s GMed minimálne.
 3. Aktivita GMed je najvyššia pri pohyboch na jednej končatine.
 4. Pri mediálnom tlaku na koleno pri cvikoch na jednej končatine stačí malý odpor, inak hrozí kompenzácia.
 5. Pre aktivitu GMed je oveľa dôležitejšie zachovanie ťažiska panvy a centrácia BK
 6. Aby abduktory pracovali správne, treba vyvinúť optimálny tlak do kĺbu, ktorý začína už od opory, čiže chodidla a nie len tlačiť stehno laterálne.

Záver

Riešiť valgozitu iba tlačením stehna laterálne pomocou elastických gúm nemusí pomôcť pri každom prápade. Často to dokonca problém môže ešte zvýrazniť. Treba sa preto na tento problém pozerať trošku hlbšie a neviniť za to len 2 či 3 svaly, ale spraviť poriadnu diagnostiku a určite sa príčina nájde.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II.

Nadväzuje na prvú časť a rozvíja nadobudnuté poznatky z prvého kurzu. Učí podrobnejšie analyzovať skrátené a oslabené svaly.

Venuje sa detailnejšie problematike dýchania a testom hlbokého stabilizačného systému. Tie spolu s vyšetrením chrbtice, skrátených a oslabených svalov odhaľujú, či ide o problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To umožňuje trénerovi vybrať vhodné tréningové prostriedky a pochopiť niektoré obmedzenia pohybu.

Vyšetrenie skrátených svalov pomocou svalového testu

Druhá časť sa zameriava na posudzovanie pohybových stereotypov: tlak, kľuk, príťah, rotácia trupu a drep.

Vyšetrenie skrátených svalov je doplnené o vyhľadávanie a základné princípy uvoľňovania trigger pointov.

 

Tematické celky druhého kurzu:

Dýchanie - diagnostika a nácvik

Diagnostika hlbokého stabilizačného systému

Vyšetrenie skrátených svalov

Vyhľadanie a odstraňovanie trigger pointov

Funkčný svalový test: brušné svaly, hlboké flexory krku

Vyšetrenia chrbtice

Posudzovanie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...)

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 120 eur.

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. (Bratislava)

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

Diagnostika pohybového aparátu aplikuje základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva. Je nevyhnutné aby kvalifikovaný tréner rozumel základným princípom fyzioterapie, ktoré môže využívať vo svojej praxi. Vďaka tomu dokáže účinnejšie zabrániť preťaženiu a poškodeniu oporno - pohybového aparátu vplyvom jednostranného preťažovania. Tieto poznatky navyše umožnia absolventom kurzu lepšie pochopiť komplexné fungovanie organizmu a vzájomné vzťahy medzi susednými aj vzdialenými segmentami tela. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Prvá časť trojdielneho kurzu sa zameriava na osvojenie si základných vedomostí o oporno - pohybovej sústave a o samotnom pohybe človeka. Naučí vás pochopiť a úspešne pracovať s fyziológiou pohybu. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva pritom jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Získané vedomosti Vám umožnia vytvoriť si vlastnú diagnostickú batériu, ktorá Vám umožní v krátkom čase získať mnoho informácii o stave pohybovej sústavy. Vďaka tomu budete vedieť predchádzať častým zraneniam a odstraňovať bolesti, ktoré Vám bránia v tréningu.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika hlbokého predklonu

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Meranie dĺžky a obvodov najdôležitejších častí tela

Hodnotenie a korekcia dýchania

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, hamstring, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, výpad

Lektormi kurzu sú Mgr. Oliver Poór a Mgr. Peter Obžera.


Orientačný test skrátenia ohýbačov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly ale hlavne pre prax užitočný test. Zistíte prípadné skrátenie svalov a zároveň zistíte, aký rozsah pohybu je možný pre cviky ako výpady či split squat.

 

Oliver Poór, jeden z lektorov kurzu, Vám vysvetlí ako testovať skrátenie hamstringov a ukáže vám, čo môže skrátený hamstring spôsobiť.

 

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu. 

Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači týždeň pred termínom kurzu.

Základná cena kurzu je 120 eur, v prípade, že si rezervujete miesta dve, celková cena je 200 eur (zľava 40 eur).

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Zdroje k článku

 1. http://www.coretraining.cz
 2. https://www.strengthandconditioningresearch.com/
 3. https://bretcontreras.com/
 4. Osar E. Corrective Exercise Solutions to Common Hip and Shoulder Dysfunctions: Lotus Publishing 2012. ISBN 978 1 905367 26 9
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3109897/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3201064/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19574661/

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku