Fyzioterapeutka: Diastáza priamych brušných svalov a tehotenstvo

Popôrodná diastáza priamych brušných svalov vzniká až u 30 % žien. Je možné jej predchádzať?    V priebehu tehotenstva dochádza v organizme ženy k množstvu fyziologických zmien, ktoré ovplyvňujú činnosť prakticky všetkých orgánových sústav. Sú výsledkom adaptácie na nároky vyvíjajúceho sa plodu, na zmeny zabraňujúce poškodeniu organizmu matky, a to nielen v priebehu tehotenstva, ale aj v období pôrodu a šestonedelia. Tieto zmeny sú obvykle reverzibilné a normalizujú sa niekoľko mesiacov od pôrodu. Priemerný vek prvorodičiek na Slovensku v roku 2016 bol 27,8 roka. Zvýšil sa aj priemerný vek rodičiek celkovo, a to na 30 rokov.  Po 35-ke rodilo prvý raz až 15 % žien. Deti do tridsiatky nie je len staromódny zvyk, ale aj zdravotná danosť žien. Odkladanie počatia dieťaťa do veku po tridsiatke môže priniesť zvýšené riziká nielen pre dieťa ale aj pre matku. Telo už nie je schopné prirodzenej regenerácie a tehotenstvo môže zanechať množstvo nezvratných zmien. Veľmi často sa v praxi stretávame s uvoľnením brušnej steny a s diastázou priamych brušných svalov. Za diastázu môže rozostúpenie sa priameho brušného svalu v oblasti linea alba vplyvom narastania plodu. Linea alba nie je tmavá čiara na bruchu ! Ide o pevný väzivový pruh v strednej čiare na prednej brušnej stene. Začína od mečovitého výbežku hrudnej kosti a siaha tesne  až ku kosti lonovej, tu sa mierne rozšíri do adminiculum lineae albae

     Linea alba môže povoliť alebo sa úplne pretrhnúť, pričom sa obe časti priameho brušného svalu od seba odtlačia, a ich vnútorné okraje sa vzdialia. Diastáza nie je bolestivá. Vzniká až u 30 % žien. Miesto najväčšieho rozostupu závisí od typu postavy.  Rozostup môže byť po celej dĺžke. Najširšia je zvyčajne v oblasti pupka  a tiež je rozdielna jej hĺbka. Brušná stena sa  môže uvoľniť až do vzdialenosti 50 cm na šírku a 20 cm na dĺžku (Coldon et al.2007). Pri diagnostike je dôležité vedieť posúdiť, či ide o povolenie alebo úplné pretrhnutie (hernia) linea alba.  To nám pomôže pri prognóze v úspechu jej liečby.  U žien, ktoré sú útlejšej postavy a svalstvo brucha je nadmerne posilnené sa častejšie stretávame s úplnou ruptúrou. Naopak ženy, ktoré sú hypermobilné alebo ich svalstvo je slabšie sú viac ohrozené povolením brušnej steny a neschopnosťou svaly ovládať. Jedným z výrazných faktorov je teda elasticita svalu (pevnosť, pružnosť), veľkosť dieťatka a v neposlednom rade neuromusculárna kontrola, čiže schopnosť tieto svaly ovládať a používať v celom pohybovom systéme. 

 

     Ak ide o pretrhnutie hrozí riziko zníženej ochrany vnútorných orgánov. Pri niektorých polohácha alebo pohyboch môžu črevá hernetizovať mimo brušnej steny. Najčastejšie ide o rolovanie s rotáciou alebo prudký pohyb pri nedostatočnej aktivácii hlbokého stabilizačného systému. Ten môže byť počas tehotenstva a niekoľko týždňov po ňom "vyradený" z činnosti. Nebezpečenstvo diastázy je v tom, že s určitými pohybmi alebo cvičeniami sa zväčšuje. Až u 66% žien je spojená s dysfunkciou svalov panvového dna (Spitznagle et al., 2007).

Efekt rolovania pri diastáze
Efekt rolovania pri diastáze

      Povolená brušná stena a diastáza majú  najväčší vplyv na zaistenie stability panvy a chrbtice,  postavenie hrudníka a panvy a ovplyvňujú aktivitu všetkých ostatných svalových skupín (Sapsford, 2008). Po pôrode nedochádza ku koordináci – koaktivácii (vzájomná spolupráca) bránice, panvového dna a svalov brucha. Toto sa neudeje vplyvom oslabenia týchto svalových skupín ale v dôsledku nesprávnych pohybových vzorov získaných počas tehotenstva. (Hodges &Richardson (1996) a Lee (2006). Preto nie je v tehotenstve a po ňom cieľom terapie získanie svalovej sily ale ich primerané a správne zapojenie na lokálnej a globálnej úrovni pohybovej sústavy.  Cieľom je "ukázať ich mozgu, aby na ne v tomto období nezabudol". Dobrá diagnostika je jedným z najdôležitejších momentov v terapii. Pri diastáze nejde len o základný test diastázy ale aj o ďalšie špecifické testy, ktoré nám pomôžu pri zistení jej vplyvu na ostatné sústavy. 

     Mnôžstvo žien sa v tejto súvislosti trápi vytŕčajúcim bruškom. Niekedy aj rok po pôrode sa cítia ako v druhom trimestry tehotenstva. Snažia sa vyhľadávať rôzne cviky na posilnenie brucha. Taktiež sa stretávame s videami a radami, ktoré narobia viac škody ako úžitku. Správne nastavenie tréningu využíva princíp funkčnej integrácie svalov brucha s využitím princípov dynamickej stabilizácie, neuromuskulárneho tréningu v kombinácii s rôznymi typmi pohybou, ktoré používame aj v bežnom živote. Nervovo svalová kontrola je zaistená predovšetkým jeho stabilizáciuou (vysoko kontrolovaný pohyb) a udržaním tohoto pohybu. Tu sa zapájajú svalové jednotky ešte pred jeho samotným vykonaním (feed - forward). Taktiež je dôležitá symetrická aktivita agonistou a antagonistou, optimálna kĺbna kompresia (tlak), správne nastavenie jednotlivých častí tela. Táto kombinácia zabezpečí EFEKTÍVNY prenos síl pre ideálny pohyb.  Takýto typ tréningu je vhodné absolvovať s fyziotrepeutom alebo trénerom, ktorý je v tejto problematike dostatočne erudovaný alebo sa pod jeho vedením naučiť všetko, čo potrebujete vedieť a trénovať doma, či v priebehu dňa pri akýchkoľvek činnostiach. Diastázu netreba podceňovať. Môžeme znížiť riziko jej vzniku tým, že udržíme svaly brucha činné a optimálne pružné a pevné. Venujte jej preto čas a energiu  a už počas tehotenstva návštívte dobrého odborníka !!!

 

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku, ktorá končí 1.9.2018!

Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve+ po pôrode+ svalov panvového dna​! Dodatočná kúpa tohto variantu už nie je možná.

 

Priebeh:  V úvode sa stanete súčasťou kurzu pre ženy v gravidite, kde získate prostrednícvom zážitku náhľad do umenia práce so ženamy a zároveň získate náhľad do tejto problematiky. Naučíte sa ako zladiť skupinu, odstrániť bariéry a vytvoriť príjemnú atmosféru. Dostanete vyšetrovací formulár, ktorý vás prevedie anamnézou, diagnostikou a terapiou gravidnej klienky z pohľadu fyzioterapie. Prakticky vykonáte špeciálne testy a získate teoretické informácie o diferencionálnej diagnostike a možnostich terapie. Budete sa učiť praktickému testovaniu a terapií panvy (stabilita), pelvic girdle pain (bolesť panvy), panvovému dnu (PERFECT test), trupovému “valcu”, diastáze a držaniu tela. Hlavnou témou bude dysfunkcia panvy.  Praktická a teoretická časť sa navzájom prelínajú.

Po obede sa prostredníctvom hry dozviete o príprave na pôrod a o jeho priebehu. Naučíte sa ako pristupovať k tréningu ženy v gravidite, na čo sa zamerať, čomu sa vyhnúť, v akej záťaži pracovať, ako vyskladať tréningovú jednotku pre jednotlivé trimestre a čo robiť v prípade komplikácií. Na záver si vyskúšate tréningovú ukážkovú lekciu.

Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky a slúži ako základ, ujasnenie alebo inšpirácia, či možný spôsob práce pre fyzioterapeutov, trénerov, duly, pôrodné asistentky a lekárov.  Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky a aj praxou. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

 

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Úvod
 • Tehotentvo 
 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva  na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio - diagnostika a terapia a tréning
 • Panva – stabilita, diagnostika, špeciálne testy, terapia, tréning, tejping, bedrový pás
 • Panvové dno – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – diastáza – diagnostika, terapia, tréning, tejping
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov v tehotenstve
 • Komplikácie v priebehu tehotenstva

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 17:00 hod.

 • Pôrod – priebeh a príprava
 • Fyziotréning - teoreticky
 • Zameranie a zloženie tréningu
 • Prehľad zloženia tréningu podľa jednotlivých trimestrov
 • Vedenie skupinových kurzov
 • Tréning vo fitness centre
 • Tehotenstvo a šport
 • Aktivity denného života a odporúčania

17:00 – 18:00 hod.

 • Fyziotréning – ukážková lekcia

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.

Prihlásiť sa

Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode

Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku, ktorá končí 19.10.2018!

Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve+ po pôrode+ svalov panvového dna​! Dodatočná kúpa tohto variantu už nie je možná.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Úvod
 • Žena po pôrode – šestonedelie a obdobie po ňom
 • Vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – mobilizácia jazvy po sekcii, povolená brušná stena, diastáza, vnútrobrušný tlak a iné.
 • Diastáza – základné testy, špecifické testy, terapia, tréning, pomôcky, tejping, brušný pás
 • Panva – stabilita, bolesti panvy
 • Pavnové dno – PERFECT test, mobiizácia jazvy po epiziotómii, tréning, elektrostimulácia, pomôcky
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov (valec)
 • Popôrodné komplikácie
 • Prirodzený pôrod vs.cisársky rez
 • Skríningová diagnostika po pôrode

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00 hod.

 • Fyzioteréning v období šestonedelia
 • Fyziotréning po šestonedelí
 • Všeobecné zásady fyziotréningu
 • Systematické pridávanie záťaže
 • Zapojenie dieťatka do tréningu – ranná stimulácia
 • Vedenie skupinových kurzov
 • Tréning vo fitness centre
 • Športové activity
 • ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich/

17:00 – 18:00 hod.

Fyziotréning – ukážková lekcia

Pre účastníkov workshopu je možnosť prísť na reálnu lekciu kurzu FITMAMA po pôrode alebo FITMAMA fyziotréning po dohode s lektorkou.

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.

Prihlásiť sa

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku, ktorá končí 26.10.2018!

Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve+ po pôrode+ svalov panvového dna​! Dodatočná kúpa tohto variantu už nie je možná.

Priebeh:  V úvode získate teoretický náhľad do tejto problematiky. Pripomeniete si anatomické fakty, rozdiely medzi ženským a mužským panvovým dnom a jeho funkciou. Prakticky si ozrejmíte a vyskúšate základnú orientačnú palpáciu, nacítite sa na prepojenie týchto svalov s dychom a celým telom. Naučíte sa ako zapájať jednotlivé vrstvy.  Oboznámite sa s prácou panvového dna ako súčastou trupového valca v kľude, pri záťaži, pri zaistení lumbopelvikálnej stability. Prejdete si jednotlivé poruchy funkcie a poškodenia a možnosti terapie. 

Prakticky sa naučíte vykonať PERFECT test a dostanete k tomu vyšetrovací formulár pre palpačné a funkčné vyšetrenie. Dozviete sa ako mobilizovať popôrodnú jazvu, vykonávať masáž pri hypertonických svaloch. Naučíte sa ako systematicky pracovať s výsledkami testu a ako a aké cviky a pomôcky používať.  Na záver si vyskúšate tréningovú lekciu zameranú na panvové dno.

Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky a slúži ako základ, ujasnenie alebo inšpirácia, či možný spôsob práce pre fyzioterapeutov, trénerov, duly, pôrodné asistentky, prípadne lekárov. Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky a aj praxov. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

 

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Anatomické fakty
 • Funkcia panvového dna
 • Dysfunkcia panvy a panvového dna
 • Prepojenie panvového dna s bránicou
 • Prepojenie panvového dna so stredom tela
 • Posturálna stabilita, práca panvového dna v kľude, pri záťaži, zaistenie lumbopelvikálnej stability
 • Hypotonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Hypertonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Špecifiká pri popôrodných komplikáciách (epiziotómia, prolaps maternice, inkontinencia, hemeroidy)
 • Trauma, úzkosť, stres a vplyv na panvové dno a sexualitu

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00

 • Funkčné testovanie panvového dna – PERFECT test
 • Nadstavenie tréningu podľa výsledkov testu
 • Cvičebné a stimulačné pomôcky
 • Systematické pridávanie záťaže a vedenie klientky
 • Tréning panvového dna vo fitness centre
 • Aktivity denného života a odporúčania

17:00 – 18:00

Fyziotréning – ukážková lekcia

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam a ich klientkám alebo pacientkam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.

Prihlásiť sa

Fyzio&Šport večer s fyzioterapiou a fyziotréningom po pôrode

Pozývame vás na prednášku venvanú problematike fyzioterapie a fyziotréningu po pôrode, ktorá bude obohatená o praktické ukážky (popôrodna diastaza - diagnostika, terapia, trening).  Po prednáške bude nasledovať voľná diskusia a posedenie v príjemnej atmosfére Monsters Cafe and Bar.

 

 

Prednášajúca Mgr. Zuzana Woleková vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v Liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, Liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, Dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Prihlásiť sa

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku