Fyzioterapeutka: Diastáza priamych brušných svalov a tehotenstvo

Popôrodná diastáza priamych brušných svalov vzniká až u 30 % žien. Je možné jej predchádzať?

Zverejnené 17.04.2018, 11:14

    V priebehu tehotenstva dochádza v organizme ženy k množstvu fyziologických zmien, ktoré ovplyvňujú činnosť prakticky všetkých orgánových sústav. Sú výsledkom adaptácie na nároky vyvíjajúceho sa plodu, na zmeny zabraňujúce poškodeniu organizmu matky, a to nielen v priebehu tehotenstva, ale aj v období pôrodu a šestonedelia. Tieto zmeny sú obvykle reverzibilné a normalizujú sa niekoľko mesiacov od pôrodu. Priemerný vek prvorodičiek na Slovensku v roku 2016 bol 27,8 roka. Zvýšil sa aj priemerný vek rodičiek celkovo, a to na 30 rokov.  Po 35-ke rodilo prvý raz až 15 % žien. Deti do tridsiatky nie je len staromódny zvyk, ale aj zdravotná danosť žien. Odkladanie počatia dieťaťa do veku po tridsiatke môže priniesť zvýšené riziká nielen pre dieťa ale aj pre matku. Telo už nie je schopné prirodzenej regenerácie a tehotenstvo môže zanechať množstvo nezvratných zmien. Veľmi často sa v praxi stretávame s uvoľnením brušnej steny a s diastázou priamych brušných svalov. Za diastázu môže rozostúpenie sa priameho brušného svalu v oblasti linea alba vplyvom narastania plodu. Linea alba nie je tmavá čiara na bruchu ! Ide o pevný väzivový pruh v strednej čiare na prednej brušnej stene. Začína od mečovitého výbežku hrudnej kosti a siaha tesne  až ku kosti lonovej, tu sa mierne rozšíri do adminiculum lineae albae

     Linea alba môže povoliť alebo sa úplne pretrhnúť, pričom sa obe časti priameho brušného svalu od seba odtlačia, a ich vnútorné okraje sa vzdialia. Diastáza nie je bolestivá. Vzniká až u 30 % žien. Miesto najväčšieho rozostupu závisí od typu postavy.  Rozostup môže byť po celej dĺžke. Najširšia je zvyčajne v oblasti pupka  a tiež je rozdielna jej hĺbka. Brušná stena sa  môže uvoľniť až do vzdialenosti 50 cm na šírku a 20 cm na dĺžku (Coldon et al.2007). Pri diagnostike je dôležité vedieť posúdiť, či ide o povolenie alebo úplné pretrhnutie (hernia) linea alba.  To nám pomôže pri prognóze v úspechu jej liečby.  U žien, ktoré sú útlejšej postavy a svalstvo brucha je nadmerne posilnené sa častejšie stretávame s úplnou ruptúrou. Naopak ženy, ktoré sú hypermobilné alebo ich svalstvo je slabšie sú viac ohrozené povolením brušnej steny a neschopnosťou svaly ovládať. Jedným z výrazných faktorov je teda elasticita svalu (pevnosť, pružnosť), veľkosť dieťatka a v neposlednom rade neuromusculárna kontrola, čiže schopnosť tieto svaly ovládať a používať v celom pohybovom systéme. 

 

     Ak ide o pretrhnutie hrozí riziko zníženej ochrany vnútorných orgánov. Pri niektorých polohácha alebo pohyboch môžu črevá hernetizovať mimo brušnej steny. Najčastejšie ide o rolovanie s rotáciou alebo prudký pohyb pri nedostatočnej aktivácii hlbokého stabilizačného systému. Ten môže byť počas tehotenstva a niekoľko týždňov po ňom "vyradený" z činnosti. Nebezpečenstvo diastázy je v tom, že s určitými pohybmi alebo cvičeniami sa zväčšuje. Až u 66% žien je spojená s dysfunkciou svalov panvového dna (Spitznagle et al., 2007).

Efekt rolovania pri diastáze
Efekt rolovania pri diastáze

      Povolená brušná stena a diastáza majú  najväčší vplyv na zaistenie stability panvy a chrbtice,  postavenie hrudníka a panvy a ovplyvňujú aktivitu všetkých ostatných svalových skupín (Sapsford, 2008). Po pôrode nedochádza ku koordináci – koaktivácii (vzájomná spolupráca) bránice, panvového dna a svalov brucha. Toto sa neudeje vplyvom oslabenia týchto svalových skupín ale v dôsledku nesprávnych pohybových vzorov získaných počas tehotenstva. (Hodges &Richardson (1996) a Lee (2006). Preto nie je v tehotenstve a po ňom cieľom terapie získanie svalovej sily ale ich primerané a správne zapojenie na lokálnej a globálnej úrovni pohybovej sústavy.  Cieľom je "ukázať ich mozgu, aby na ne v tomto období nezabudol". Dobrá diagnostika je jedným z najdôležitejších momentov v terapii. Pri diastáze nejde len o základný test diastázy ale aj o ďalšie špecifické testy, ktoré nám pomôžu pri zistení jej vplyvu na ostatné sústavy. 

     Mnôžstvo žien sa v tejto súvislosti trápi vytŕčajúcim bruškom. Niekedy aj rok po pôrode sa cítia ako v druhom trimestry tehotenstva. Snažia sa vyhľadávať rôzne cviky na posilnenie brucha. Taktiež sa stretávame s videami a radami, ktoré narobia viac škody ako úžitku. Správne nastavenie tréningu využíva princíp funkčnej integrácie svalov brucha s využitím princípov dynamickej stabilizácie, neuromuskulárneho tréningu v kombinácii s rôznymi typmi pohybou, ktoré používame aj v bežnom živote. Nervovo svalová kontrola je zaistená predovšetkým jeho stabilizáciuou (vysoko kontrolovaný pohyb) a udržaním tohoto pohybu. Tu sa zapájajú svalové jednotky ešte pred jeho samotným vykonaním (feed - forward). Taktiež je dôležitá symetrická aktivita agonistou a antagonistou, optimálna kĺbna kompresia (tlak), správne nastavenie jednotlivých častí tela. Táto kombinácia zabezpečí EFEKTÍVNY prenos síl pre ideálny pohyb.  Takýto typ tréningu je vhodné absolvovať s fyziotrepeutom alebo trénerom, ktorý je v tejto problematike dostatočne erudovaný alebo sa pod jeho vedením naučiť všetko, čo potrebujete vedieť a trénovať doma, či v priebehu dňa pri akýchkoľvek činnostiach. Diastázu netreba podceňovať. Môžeme znížiť riziko jej vzniku tým, že udržíme svaly brucha činné a optimálne pružné a pevné. Venujte jej preto čas a energiu  a už počas tehotenstva návštívte dobrého odborníka !!!

 


Diskusia k článku

Podobné články