Hypertonus bránice môže spustiť kaskádu dysbalancií

Ako vzniká preťaženie bránice a ktoré ďalšie svaly postihuje?  Ako postupovať pri  fyziotréningu?

Zverejnené 21.03.2023, 13:14
Bránica je jedným z najdôležitejších svalov s ktorými pracuje každý fyziotréner alebo fyzioterapeut. Väčšinou sa snažíme o jej cielenú aktiváciu, pretože predpokladáme, že bude ako podobne ako aj mnohé iné svaly core oslabená. Nie vždy je to ale pravda. Bránica môže byť aj preťažená (hyperaktívna a hypertonická). Medzi najčastejšie príčiny takejto dysfunkcie patrí silné emočné vypätie či pretrvávajúci stres. Druhou najčastejšou príčinou môžu byť poruchy dychového mechanizmu.Dysfunkciu bránice spôsobuje horné hrudné dýchanie s preťaženými svalmi ako mm scaleni, m. serratus posterior inferior, m. quadratus lumborum a mm. intercostales. Napriek tomu, že bránicu väčšinou vnímame ako sval ktorý treba cielene stimulovať, môže patriť spolu s vrchnými trapézovými svalmi, extenzormi šije, m. pectoralis minor, m. iliacus a žuvacími svalmi k najviac preťaženým svalom v tele.

Príklady z praxe – mladý futbalista
Oslovili ma rodičia mladého futbalistu, ktorému bolesť kolena bránila v trénovaní a hraní zápasov. Pri testoch sa javil vzhľadom na svoj svalový základ ako všeobecne slabý. Najväčšiu slabosť vykazoval v testoch m. transversus abdominis, m. psoas, m. iliacus, m. quadratus lumborum a abduktori bedra (všetko) bilaterálne. Pri palpačnej kontrole bránice sa mi rýchlo potvrdil môj predpoklad a oblasť bránice bola mimoriadne citlivá na palpáciu. Mladému futbalistovi som ukázal ako jemným masírovaním uvoľniť nadmerné napätie bránice a pridal som mu k tomu aj relaxačné dýchacie cvičenia na zlepšenie dychového stereotypu.Tejto úlohe sa venoval 3x denne po 10 minút a po týždni sme pretestovali všetky spomenuté svaly. Bránica znormalizovala svoj tonus a to sa prejavilo na významnom zlepšení všetkých prvotne oslabených svalov. Vytratila sa aj bolesť kolena. V ďalších fyziotréningoch sme sa zamerali na korekciu techniky pilatesových cvičení, ktorým sa venoval a zlepšeniu stability stoja na jednej nohe.

Príklady z praxe – rekreačný hokejbalista
Nedávno ma oslovil jeden môj kamarát, hokejbalista, ktorý mal veľké problémy s oblasťou Th-L prechodu. Celá oblasť bola palpačne citlivá a hypertonická. Zameral som sa preto na testovanie svalov core. M. quadratus lumborum, m. psoas ako aj šikmé brušné svaly boli utlmené a všetky testy vykazovali známky intenzívnych kompenzačných mechanizmov. Aj v tomto prípade som sa zameral na palpačnú kontrolu oblasti bránice. Pritlačenie na tieto oblasti vyvolalo bolesť v oblasti Th - L prechodu (potvrdenie predpokladu, že nadmerná aktivita bránice je zodpovedná za symptomatiku tohoto klienta). Najviac postihnutá bola aktivita m. tranzversus abdomis, ktorý pri testoch vykázal asi toľko aktivity ako vypálená žiarovka. Zamerali sme sa na veľmi jemné uvoľnenie oblasti bránice a ľahké dýchacie cvičenia, ktoré navodili pocit relaxácie.Príčinou problému môjho kamaráta boli dva mesiace trvajúce firemné problémy a silný stres. Posťažoval sa mi, že už asi mesiac nebol vo fitku a nemôže hrať ani hokejbal. Preto som sa rozhodol pre malý experiment. Jemnej masáži  oblasti bránice a aktivácii m. transvesus abdominis sa venoval 3x denne, celkovo asi po 5 – 10 minút. Kamarátovi som poradil aby znovu navštívil fitko a poriadne si tam naložil. Pred tréningom však absolvoval spomínané úlohy. Silový tréning mu pomohol odreagovať sa a prísť na nové myšlienky. Čerešničkou na torte bolo zlepšenie jeho maximálneho výkonu v bench – presse, hoci už niekoľko týždňov necvičil. V tomto prípade nás čaká ešte dlhá a náročná cesta, pretože stupňovanie spúšťačov (problémy s firmou a stres) môže ľahko zvýšiť tonus bránice a spustiť kaskádu sekundárnych dysbalancií.


Pridajte sa do skupiny  Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov kde nájdete jednoduché cvičenie na autorelaxáciu hypertonickej bránice, ktoré môžu využiť vaši klienti kedykoľvek potrebujú.


Záverečné odporúčania
Bránica je považovaná za jeden z najdôležitejších svalov core. Je veľmi úzko prepojená so vzpriamovačmi chrbtice a m. psoas. V prípade jej preťaženia dochádza k inhibícií brušných svalov, m. psoas a svalov panvového dna. Ak narazíte na klienta, ktorý sa javí pri viacerých svalových testoch ako slabý, alebo ak narazíte na obojstrannú slabosť, skontrolujte aktivitu a tonus bránice. Nezabúdajte, že samotná stimulácia oslabených svalov neodstráni klientov problém. Buďte mu preto oporou, radcom a priateľom, ktorý mu rozumie aj po ľudskej stránke. Vo svojich fyziotréningoch vytvorte príjemnú atmosféru. Práve toto je príklad, kedy šálkou kávy a príjemnou konverzáciou dosiahnete viac ako s 10- timi najlepšími cvičeniami core.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.

Zdroje k článku

  1. Video: youtube kanál Zdravo a Fit: https://www.youtube.com/channel/UCuhfi7EbBB6kIRNmyFT8Uuw
  2. Titulný obrázok som stiahol na https://fitnessgenes.com/blog/diaphragm/

Diskusia k článku

Podobné články