Iliotibiálny trakt potrápil už nejedného bežca či cyklistu

Ako vplýva iliotibiálny trakt na vznik bolesti v oblasti kolena? A ako tento problém liečiť?

Autor MUDr. Anna Džurinová
Zverejnené 13.07.2017, 10:54

Tractus iliotibialis je zosilnený väzivový pruh umiestnený na vonkajšej strane stehna, do ktorého sa zpredu upína musculus tensor fasciae latae (napínač stehennej pokrývky) a zozadu musculus gluteus maximus (najväčší gluteálny sval). Jeho hlavnou úlohou je bočná stabilizácia bedrového a kolenného kĺbu. Úzko súvisí s aktivitou musculus tensor fascie latae, ktorý zabezpečuje ohnutie, odtiahnutie a vnútornú rotáciu bedrového kĺbu a natiahnutie kolenného kĺbu.

Preťaženie tohto väzivového pruhu sa označuje ako Syndróm iliotibiálneho traktu (ITBS) a predstavuje najčastejšie poranenie u cyklistov a bežcov (postihuje cca 12% bežcov).

K jeho traumatizácii dochádza pri opakovaných ohnutiach a vystretiach kolenného kĺbu, pri ktorom trakt „preklzáva“ cez epicondylus femoris, čo je kostený výrastok na vonkajšej strane stehennej kosti (pri ohnutom kolene sa dostáva za epicondylus femoris, pri narovnanom pred).

V tejto oblasti sa nachádza vankúšik – burza, ktorá znižuje trenie traktu o kostený výbežok, avšak opakovaním zle vykonávaného pohybu dochádza k jej dráždeniu až zápalu, čo zvyšuje trenie a traumatizáciu traktu (preto sa tento syndróm označuje aj ako „trecí“), čo sa prejaví bolesťou, opuchom a citlivosťou nad vonkajšou stranou kolenného kĺbu s možným vyžarovaním bolesti nahor a znížením rozsahu pohybu.

Čo prispieva k rozvoju ITBS? Nedostatočné tréningové návyky, chudobná flexibilita svalstva, svalová dysbalancia v oblasti dolnej chrbtice a panvy (tzv. dolný skrížený syndróm), nerovnaká dĺžka končatín, zošikmenie panvy, osové odchýlky kĺbov končatín, vtáčanie špičiek nôh dovnútra (abnormálny strečing), beh po tej istej krajnici cesty, pričom terén je zošikmený smerom od stredu vozovky k okraju, čomu sa prispôsobuje aj sklon panvy, beh z kopca, taktiež si treba dávať pozor pri veslovaní a pri hlbokom drepovaní. To všetko zvyšuje trenie traktu o kostený výbežok.

Už prvé príznaky (napr. často podceňované pichanie) netreba ignorovať, pretože bolesť sa čoskoro môže dostaviť aj pri bežnej chôdzi. Niekedy sa môže pridružiť aj „praskanie“ v kolene.

Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia (nápomocný je tzv. patologický stereotyp unoženia dolnej končatiny, tzv. tenzorový mechanizmus, kedy sa prevládajúca aktivita m. tensor fasciae latae prejaví vytáčaním špičky navonok). Pre vylúčenie iného pôvodu ťažkostí (poškodenie vonkajšieho menisku, postranného väzu, šliach alebo šľachových obalov) je vhodné doplniť magnetickú rezonanciu.

Prvá pomoc spočíva v RICE (Rest - kľud, Ice - ľadovanie, Compression - kompresia, Elevation - elevácia) a v užívaní protizápalových liekoch, popr. v podaní obstreku, v postupnom pridávaní strečingu, šetrnej masáži (aj za použitia penových valčekov), z fyzikálnych metód sú preferované ultrazvuk a ionoforéza.

Samozrejmosťou je úprava svalovej dysbalancie, odstránenie zlých stereotypom pohybu pri behu, bicyklovaní či inej športovej aktivite, korekcia dĺžky končatín, nastavenie pedál, pri behu striedanie obidvoch strán vozovky. Alfou-omegou je teda zabezpečiť symetrickosť tela.

Liečba trvá od niekoľkých týždňov po niekoľko mesiacov. Pri neúspechu (čo sa stáva v zriedkavých prípadoch) sa pristupuje k artroskopickej operácii, pri ktorej sa odstraňuje zápalom degenerované tkanivo, popr. sa vykonáva plastika za účelom predĺženia iliotibiálneho traktu a tým zníženia trenia o kostený výbežok.

Na záver by som dodala, že nie všetko je o hamstringoch či quadricepsoch. Pozornosť treba venovať aj bočným stabilizátorov váhonosných kĺbov.


Diskusia k článku

Podobné články