Je malý prsný sval zodpovedný za problémy ramena?

Článok poukazuje na to, že aj častokrát podceňovaný a opomínaný sval, akým malý prsný sval určite je, môže mať na svedomí reťazec zdravotných problémov.Hovorí sa: „malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti“. Avšak o malom prsnom svale sa to nedá povedať. Aj napriek svojim malým rozmerom (vďaka ktorým sa považuje za menšieho brata veľkého prsného svalu) môže narobiť veľké starosti.

Sval odstupuje od 3-5 rebra vpredu a upína sa na processus coracoideus lopatky, čím stabilizuje lopatku a zabezpečuje pohyb lopatky dopredu a nadol okolo hrudného koša (protrakciu scapulae) a intrarotačné postavenie ramennej kosti a tým zaoblenie pliec dopredu. Pri jeho skrátení hovoríme o tzv. odstávajúcej lopatke - scapula alata (winging of scapula, winged scapula).

Ako sa vieme k takýmto lopatkám dopracovať? Veľmi jednoducho – sedavým spôsobom života – sedením za počítačom, v aute..., pri ktorom dochádza k zvýrazneniu hrudnej kyfózy, predsunu pliec a predklonu hlavy. Zdanlivo banálna záležitosť však spúšťa reťazec ďalších porúch.

Veľmi častou komplikáciou je tzv. nárazový syndróm pleca - subakromiálny impingement syndróm, ktorý vzniká tým, že skrátený malý prsný sval ťahá hlavicu ramennej kosti dopredu, čím zužuje priestor pod kostenou klenbou lopatky, cez ktorý prechádzajú šľachy svalov plecového pletenca a pri zdvíhaní hornej končatiny v upažení nad horizontálou dochádza k ich útlaku.

Kompenzačne dochádza ku zvýšenej aktivite zdvíhača lopatky a horného trapézu, ktoré sa snažia zastabilizovať plecový kĺb, čím dochádza aj k ich skráteniu, čo sa prejavuje bolestivými bodmi v priebehu týchto svalov.

A aby toho náhodou nebolo dosť, v 50% dochádza k syndrómu horného hrudného otvoru - syndróm hornej hrudnej apertúry (thoracic outlet syndrome - TOS), ktorý sa prejavuje útlakom nervov a ciev prechádzajúcich z krku do hornej končatiny (medzi príznaky tohto ochorenia patria bolesti ruky a predlaktia, mravenčenie, strata citu, svalová slabosť, poruchy termoregulácie - v chlade zblednutie prstov, cyanóza, zvýšená únava, či pulzovanie v hornej končatine pri záťaži). 

Aké testy nám napomôžu k odhaleniu skrátenia malého prsného svalu?

  1. V stoji vidíme odstávajúcu lopatku, ktorej odstávanie sa ešte viac zvýrazní pri 30 sekundovom držaní horných končatín v predpažení (tzv. Matthiasov test).
  2. V ľahu na chrbte meriame vzdialenosť akromionu lopatky od lôžka, pričom porovnávame obidve strany. Pri vzdialenosti akromionu od lôžka vo vzdialenosti väčšej ako jeden palec je skrátenie malého prsného svalu veľmi pravdepodobné (tento teste nie je pre malý prsný sval 100% senzitívny, pretože polohu akromionu môžu meniť aj skrátený biceps či hákový sval).
  3. Skrátený malý prsný sval je na dotyk bolestivý.

V čom spočíva liečba? Liečba je relatívne jednoduchá a účinná, zahŕňa strečing a masáže skrátených svalov a posilňovanie oslabených svalov (stredného a dolného trapézu a predného pílovitého svalu, ktoré pôsobia ako dolné fixátory lopatiek a posilňovanie zadnej časti deltového svalu a podhrebeňového svalu lopatky, ktoré zabezpečujú ťah lopatky smerom dozadu a nahor a zabezpečujú extrarotačné postavenie ramennej kosti).

Čo dodať na záver? Niekedy takáto „maličkosť“ môže byť príčinou veľkých ťažkostí a relatívne ťažké nálezy môžu byť roky klinicky nemé.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. (Bratislava)

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

Diagnostika pohybového aparátu aplikuje základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva. Je nevyhnutné aby kvalifikovaný tréner rozumel základným princípom fyzioterapie, ktoré môže využívať vo svojej praxi. Vďaka tomu dokáže účinnejšie zabrániť preťaženiu a poškodeniu oporno - pohybového aparátu vplyvom jednostranného preťažovania. Tieto poznatky navyše umožnia absolventom kurzu lepšie pochopiť komplexné fungovanie organizmu a vzájomné vzťahy medzi susednými aj vzdialenými segmentami tela. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Prvá časť trojdielneho kurzu sa zameriava na osvojenie si základných vedomostí o oporno - pohybovej sústave a o samotnom pohybe človeka. Naučí vás pochopiť a úspešne pracovať s fyziológiou pohybu. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva pritom jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Získané vedomosti Vám umožnia vytvoriť si vlastnú diagnostickú batériu, ktorá Vám umožní v krátkom čase získať mnoho informácii o stave pohybovej sústavy. Vďaka tomu budete vedieť predchádzať častým zraneniam a odstraňovať bolesti, ktoré Vám bránia v tréningu.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika hlbokého predklonu

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Hodnotenie a korekcia dýchania

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, hamstring, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, výpad

Lektormi kurzu sú Mgr. Oliver Poór a Mgr. Peter Obžera.

Unilaterálny príťach: princíp cviku, správne prevedenie ale aj najčastejšie chyby. 

 

Orientačný test skrátenia ohýbačov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly ale hlavne pre prax užitočný test. Zistíte prípadné skrátenie svalov a zároveň zistíte, aký rozsah pohybu je možný pre cviky ako výpady či split squat.

 

Oliver Poór, jeden z lektorov kurzu, Vám vysvetlí ako testovať skrátenie hamstringov a ukáže vám, čo môže skrátený hamstring spôsobiť.

 

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu. 

Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači týždeň pred termínom kurzu.

Základná cena kurzu je 120 eur, v prípade, že si rezervujete miesta dve, celková cena je 200 eur (zľava 40 eur).

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. (BB)

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

POZOR! Základná cena kurzu je 120 eur, v prípade, že si rezervujete miesta dve, celková cena je 200 eur (zľava 40 eur). O POSTUPE AKO ZÍSKAŤ ZĽAVU NÁS KONTAKTUJTE NA zdravoafit.sk@gmail.com alebo 0915 223 599 EŠTE PRED REGISTRÁCIOU NA KURZ A ZAPLATENÍM.

Diagnostika pohybového aparátu aplikuje základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva. Je nevyhnutné aby kvalifikovaný tréner rozumel základným princípom fyzioterapie, ktoré môže využívať vo svojej praxi. Vďaka tomu dokáže účinnejšie zabrániť preťaženiu a poškodeniu oporno - pohybového aparátu vplyvom jednostranného preťažovania. Tieto poznatky navyše umožnia absolventom kurzu lepšie pochopiť komplexné fungovanie organizmu a vzájomné vzťahy medzi susednými aj vzdialenými segmentami tela. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Prvá časť trojdielneho kurzu sa zameriava na osvojenie si základných vedomostí o oporno - pohybovej sústave a o samotnom pohybe človeka. Naučí vás pochopiť a úspešne pracovať s fyziológiou pohybu. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva pritom jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Získané vedomosti Vám umožnia vytvoriť si vlastnú diagnostickú batériu, ktorá Vám umožní v krátkom čase získať mnoho informácii o stave pohybovej sústavy. Vďaka tomu budete vedieť predchádzať častým zraneniam a odstraňovať bolesti, ktoré Vám bránia v tréningu.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika hlbokého predklonu

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Hodnotenie a korekcia dýchania

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, hamstring, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, výpad

Korekčné cvičenia

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór 

Unilaterálny príťach: princíp cviku, správne prevedenie ale aj najčastejšie chyby. 


Orientačný test skrátenia ohýbačov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly ale hlavne pre prax užitočný test. Zistíte prípadné skrátenie svalov a zároveň zistíte, aký rozsah pohybu je možný pre cviky ako výpady či split squat.

 

Oliver Poór, jeden z lektorov kurzu, Vám vysvetlí ako testovať skrátenie hamstringov a ukáže vám, čo môže skrátený hamstring spôsobiť.

 

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu. 

Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači týždeň pred termínom kurzu.

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Zdroje k článku

  1. http://exclusive.multibriefs.com/content/pectoralis-minor-far-from-a-minor-problem/medical-allied-healthcare
  2. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Musculus_pectoralis_minor
  3. http://www.vitalclinic.sk/sk/blog/48/syndrom-hornej-hrudnej-apertury
  4. http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/zdrav_stav/manual_sv.pdf

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku