Je malý prsný sval zodpovedný za problémy ramena?

Článok poukazuje na to, že aj častokrát podceňovaný a opomínaný sval, akým malý prsný sval určite je, môže mať na svedomí reťazec zdravotných problémov.

Autor MUDr. Anna Džurinová
Zverejnené 22.06.2017, 15:19

Hovorí sa: „malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti“. Avšak o malom prsnom svale sa to nedá povedať. Aj napriek svojim malým rozmerom (vďaka ktorým sa považuje za menšieho brata veľkého prsného svalu) môže narobiť veľké starosti.

Sval odstupuje od 3-5 rebra vpredu a upína sa na processus coracoideus lopatky, čím stabilizuje lopatku a zabezpečuje pohyb lopatky dopredu a nadol okolo hrudného koša (protrakciu scapulae) a intrarotačné postavenie ramennej kosti a tým zaoblenie pliec dopredu. Pri jeho skrátení hovoríme o tzv. odstávajúcej lopatke - scapula alata (winging of scapula, winged scapula).

Ako sa vieme k takýmto lopatkám dopracovať? Veľmi jednoducho – sedavým spôsobom života – sedením za počítačom, v aute..., pri ktorom dochádza k zvýrazneniu hrudnej kyfózy, predsunu pliec a predklonu hlavy. Zdanlivo banálna záležitosť však spúšťa reťazec ďalších porúch.

Veľmi častou komplikáciou je tzv. nárazový syndróm pleca - subakromiálny impingement syndróm, ktorý vzniká tým, že skrátený malý prsný sval ťahá hlavicu ramennej kosti dopredu, čím zužuje priestor pod kostenou klenbou lopatky, cez ktorý prechádzajú šľachy svalov plecového pletenca a pri zdvíhaní hornej končatiny v upažení nad horizontálou dochádza k ich útlaku.

Kompenzačne dochádza ku zvýšenej aktivite zdvíhača lopatky a horného trapézu, ktoré sa snažia zastabilizovať plecový kĺb, čím dochádza aj k ich skráteniu, čo sa prejavuje bolestivými bodmi v priebehu týchto svalov.

A aby toho náhodou nebolo dosť, v 50% dochádza k syndrómu horného hrudného otvoru - syndróm hornej hrudnej apertúry (thoracic outlet syndrome - TOS), ktorý sa prejavuje útlakom nervov a ciev prechádzajúcich z krku do hornej končatiny (medzi príznaky tohto ochorenia patria bolesti ruky a predlaktia, mravenčenie, strata citu, svalová slabosť, poruchy termoregulácie - v chlade zblednutie prstov, cyanóza, zvýšená únava, či pulzovanie v hornej končatine pri záťaži). 

Aké testy nám napomôžu k odhaleniu skrátenia malého prsného svalu?

  1. V stoji vidíme odstávajúcu lopatku, ktorej odstávanie sa ešte viac zvýrazní pri 30 sekundovom držaní horných končatín v predpažení (tzv. Matthiasov test).
  2. V ľahu na chrbte meriame vzdialenosť akromionu lopatky od lôžka, pričom porovnávame obidve strany. Pri vzdialenosti akromionu od lôžka vo vzdialenosti väčšej ako jeden palec je skrátenie malého prsného svalu veľmi pravdepodobné (tento teste nie je pre malý prsný sval 100% senzitívny, pretože polohu akromionu môžu meniť aj skrátený biceps či hákový sval).
  3. Skrátený malý prsný sval je na dotyk bolestivý.

V čom spočíva liečba? Liečba je relatívne jednoduchá a účinná, zahŕňa strečing a masáže skrátených svalov a posilňovanie oslabených svalov (stredného a dolného trapézu a predného pílovitého svalu, ktoré pôsobia ako dolné fixátory lopatiek a posilňovanie zadnej časti deltového svalu a podhrebeňového svalu lopatky, ktoré zabezpečujú ťah lopatky smerom dozadu a nahor a zabezpečujú extrarotačné postavenie ramennej kosti).

Čo dodať na záver? Niekedy takáto „maličkosť“ môže byť príčinou veľkých ťažkostí a relatívne ťažké nálezy môžu byť roky klinicky nemé.


Diskusia k článku

Podobné články

{{article.title}}

{{article.description}}
Celý článok