Je strečing hamstringov vždy tá správna voľba?

Aj všeobecne platné tvrdenia typu "vyťahujte hamstringy" majú svoje trhliny.

Autor MUDr. Anna Džurinová
Zverejnené 07.08.2017, 20:32

So svalovou dysbalanciou je to pomerne komplikované. V praxi je často zložité určiť prvotnú príčinu, ktorá spustila reťazec funkčných, pri ich neriešení až štrukturálnych porúch, hlavne keď v dnešnej dobe vyhľadá človek pomoc až vtedy, keď sa ťažkosti nakumulovali. A s hamstringami je to o to komplikovanejšie, že ide o dvojkĺbový sval, teda sval, ktorý premosťuje bedrový a kolenný kĺb. Zostaviť tak „tréning šitý na mieru“ dá zabrať nejednému odborníkovi.

V zásade sa rozlišuje hornýdolný skrížený syndróm, ktorý keď sa skombinuje, hovoríme o vrstvovom syndróme, pri ktorom sa striedajú vrsty hypertrofických (skrátených) a oslabených svalov:

Pri pohľade zozadu tak rozlišujeme hypertrofické hamstringy, oslabené gluteálne svaly, hypertrofické vpriamovače trupu, oslabené dolné fixátory lopatiek a hypertrofické horné fixátory lopatiek.

Spredu rozlišujeme oslabené quadricepsy, hypertrofické flexory bedrových kĺbov, hypertrofický široký napínač stehennej pokrývky, oslabené priame brušné svaly, hypertrofické šikmé brušné svaly, hypertrofický kvadratický driekový sval, hypertrofické prsné svaly a oslabené flexory krku.

Ide o tzv. svalové zreťazenia, pri ktorých je dôležité zistiť, čo bolo primárne (príčina) a čo sekundárne (dôsledok) a podľa toho zostaviť rehabilitačný/tréningový plán.

Aj zdanlivo jednoduchá anteverzia panvy (naklopenie panvy dopredu) môže byť primárna alebo sekundárna..

Primárna anteverzia panvy je vtedy, ak sú primárne skrátené flexory bedrových kĺbov. Jej dôsledkom je zvýraznená lordóza driekovej chrbtice (je hlboká, ale iba v oblasti driekovej oblasti).

Sekundárna anteverzia panvy je dôsledkom primárne oslabeného brušného svalstva, ktoré súčasne zvýrazňuje driekovú lordózu, tá je v tomto prípade primárna (je menej hlboká a zasahuje aj do dolnej hrudnej oblasti).

Ak sú teda primárnym problémom anteverzie panvy skrátené flexory bedrových kĺbov, v prvom rade sa treba zamerať na strečing flexorov bedrových kĺbov, ale súčasne aj strečing hamstringov, pretože so skrátenými flexormi bedrových kĺbov ide „ruka v ruke“ aj skrátenie flexorov kolenných kĺbov. V tomto prípade je súčasný tréning obidvoch svalov správnou prvou voľbou, avšak aby sa strečingom hamstringov nezvýraznila anteverzia panvy (pretože skrátené hamstringy častokrát náhradným spôsobom vykonávajú akúsi stabilizáciu panvy), do tréningu by sa súčasne malo zahrnúť aj posilňovanie gluteálnych svalov, ktoré sú najdôležitejším extenzorom bedrových kĺbov a neskôr aj posilňovanie hamstringov, avšak ani nie tak kvôli ich funkcii flexorov kolenných kĺbov, ale kvôli ich funkcii extenzorov bedrových kĺbov.

A ak je primárnym problémom anteverzie panvy oslabené brušné svalstvo, v prvom kroku je dôležité zamerať sa na jeho posilnenie, zároveň na relaxáciu preťažených vzpriamovačov trupu a až v ďalších krokoch na strečing hamstringov, ktoré ak relaxujeme, posilnené brušné svaly budú dostatočne silné na udržanie stability panvy.

Na záver jeden citát od istého autora, ktorý presne vystihuje problematiku svalových zreťažení: „Kto hľadá v mieste bolesti je stratený.“


Diskusia k článku

Podobné články

{{article.title}}

{{article.description}}
Celý článok