Každá žena by si počas tehotenstva a po pôrode mala prejsť rukami fyzioterapeuta

Keby každá žena prešla v tehotenstve a po pôrode rukami fyzioterapeuta, nemusela by neskôr riešiť problémy s pohybovým aparátom.     Keby každá žena prešla v tehotenstve a po pôrode rukami fyzioterapeuta, nemusela by neskôr riešiť problémy s bolesťou chrbtice, únikom moču, poklesom maternice, či steny pošvy, diastázou brušných svalov, či inými problémami spôsobenými zvýšenou záťažou, nedostatočnou regeneráciou a nevedomosťou.

Už dávno neplatí, že telo sa po tehotenstve a pôrode zregeneruje samo. Vek prvorodičiek stúpa a telo postupne stráca prirodzené schopnosti. 

     Prispieva k tomu aj sedavý spôsob života a tiež uponáhľaná doba. To, v akom stave žena vstupuje do tehotenstva, akú fyzickú a psychickú aktivitu vykonáva sa neskôr odzrkadlí na jej popôrodnej regenerácii. Pôrodom to všetko iba začína. 

    Čo sa deje s telom počas tehotenstva a po pôrode.

     Tehotenstvo patrí  medzi najkrajšie, ale neraz aj fyzicky najnáročnejšie obdobie v živote ženy.  Ide o 40 týždňový proces, kedy sa žena a jej telo neustále mení.  Už od počatia ženy pociťujú telesnú únavu, až vyčerpanosť, prípadne tehotenskú nevoľnosť, či zvracanie.  Vadia im rôzne pachy a vône, sú zvyčajne citlivejšie, podráždenejšie, výbušnejšie.  Tento stav je našťastie prirodzený. Zmeny sa týkajú prakticky všetkých orgánových sústav.  Telo sa postupne pripravuje na novú skutočnosť.  Je ako „fabrika“, ktorej úlohou je „vyrobiť“ nového ľudského tvora. 

     Rast plodu mení biomechanické pomery v tele matky, čo má výrazný vplyv na zmenu ťažiska. Zmena ťažiska ovplyvňuje držania tela – postoj (postúra).  Každý pohyb vychádza z postoja, keď je chybný existuje pravdepodobnosť, že pri  akomkoľvek pohybe nedôjde k spolupráci svalov, ktoré sa za normálnych okolností zúčastňujú na pohybe.  Pohyb sa preto stáva pre jednotlivé segmenty deštruktívny. Niektoré svaly sú vyradené z činnosti, naopak, iné  pracujú viac. Dochádza k preťaženiu a následnej bolesti. Bolesť je ako blikajúca kontrolka signalizujúca, že niečo sa začína kaziť.

     Pre zaistenie kvalitného pohybu je dôležitá posturálna stabilita. Tú zabezpečuje spolupráca bránice, panvového dna a brušného svalstva. Všetky tieto časti sú v tehotenstve istým spôsobom vyradené zo správnej činnosti.  Bránica sa posúva smerom nahor, mení sa aj jej postavenie a pružnosť.  Pri zvýšenej záťaži dochádza k častému zadýchaniu a zníženiu výkonnosti. Prevažuje takzvané horné hrudné dýchanie.  To môže spôsobiť preťaženie šijových svalov a následné bolesti krčnej chrbtice.  Rozostupujú sa priame brušné svaly a dochádza k diastáze (diera v oblasti pupka).

diastáza brušných svalov

 

     Svaly panvového dna sú tenké a vplyvom tlaku a hormónov dôjde k ich poklesu. Štúdie hovoria o  poklese po pôrode 1 až 2 cm. Po pôrode sa mení citlivosť, sú utlmené receptory a mozog nie je schopný kvalitne ovládať svaly brucha a panvového dna. Ženy často hovoria, že majú pocit akoby tieto časti tela neboli ich vlastné. 

 Oslabením brušných svalov a ich vyradením z činnosti dochádza k preťaženiu svalov driekovej chrbtice a takzvanému LBP (bolesť v oblasti driekovej chrbtice).

     Stabilita tela je narušená aj vplyvom hormónov, predovšetkým relaxínu, kortizolu a progesterónu. Ich účinkom dochádza k zvýšeniu laxicity ( rozvolneniu ) väziva. Tá vedie k vzniku hypermobility, zvýšenému riziku poranenia väzov (výron členka, kolena), uvolnenie panvového pletenca ( PGP – bolesť panvového kruhu), oslabenia nožnej klenby a rozvoju plochej nohy. 

PGP - bolesť panvového kruhu

    

     Po pôrode  sa tieto počas 9 mesiacov získané zmeny fixujú, a tak si žena tieto deštruktívne pohybové vzory, či poškodenia prenáša do ďalšieho obdobia života. Na to sa nabalia nové pohyby a polohy vykonávané pri starostlivosti o dieťatko -  jeho nosenie, dojčenie a iné činnosti denného života. 

     Náš zdravotný systém, žiaľ, neposkytuje preventívno – terapeutický program pre ženy v tehotenstve a po pôrode. Napríklad vo Francúzsku musí žena povinne absolvovať tehotenský kurz, zameraný na pravidelné cvičenie a teoretické poznatky o tehotenstve, pôrode a o svojom tele, príprave na pôrod, možných polohách pri pôrode a príprave na šestonedelie. Vo vedomostiach je sila.  Čas tu hrá dôležitú rolu a mnohým komplikáciám sa dá jednoducho predísť. 

     Po šestonedelí je samozrejmosťou skríningové vyšetrenie  na zistenie, ako na tom žena po tehotenstve a pôrode je, čo to zanechalo na jej pohybovom systéme. Fyzioterapeut jej navrhne vhodný fyziotréning do ktorého môže zapojiť aj dieťatko. Naučí ju pár cvikov, ktoré sú šité na mieru práve pre jej problém (diastáza brušných svalov, pokles maternice), držanie tela, tiež ju naučí aké sú vhodné úľavové  polohy v tehotenstve, dojčení, manipulácii s dieťatkom a poskytne jej aj ďalšie užitočné rady. Žena sa postupne môže vrátiť k obľúbenému športu. V neposlednom rade ide o dôležitý psychologický aspekt. Žena sa zrazu ocitne v novej situácii a potrebuje sa orientovať v množstve informácií, podporiť, zoznámiť sa s inými ženami a zistiť, že v tom nie je sama.   

Fyziotréning po pôrode

   

     Na Slovensku je ročne v priemere 54 000 pôrodov, toľko žien by malo dostať adekvátnu zdravotnú starostlivosť v zmysle fyzioterapie. Nehovoriac o ženách, ktoré už trápia gynekologické problémy  a tie sa dajú pomocou dobre vedenej fyzioterapie riešiť.   Žiaľ, v  tomto odbore fyzioterapie je obrovská medzera. Rehabilitačné oddelenia sú preplnené a taktiež chýbajú odborníci (fyzioterapeuti  tréneri ) v odbore gynekológie a pôrodníctva. Našťastie už sa aj tejto problematike začali venovať odborníci, hoci ich je ešte málo na ročný počet pôrodov na Slovensku.

 

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

Pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Pre získanie uvedenej zľavy od 25.9.2017 je potrebná registrácia na Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode+ svalov panvového dna​

Časový rozvrh kurzu Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode:

9:00 – 12:00

 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov
 • Popôrodné komplikácie a ich riešenie
 • Prirodzený pôrod vs.cisársky rez
 • Skríningová diagnostika po pôrode a špeciálne testy

12:00 – 13:00 OBED

13:00 – 17:30

 • Fyzioteréning v období šestonedelia
 • Fyziotréning po šestonedelí
 • Všeobecné zásady fyziotréningu
 • Systematické pridávanie záťaže
 • Diastáza brušných svalov
 • Tréning panvového dna a stability panvy
 • Posturálno-pohybová reedukácia a dýchanie
 • ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich)
 • Zapojenie dieťatka do tréningu – ranná stimulácia
 • Športové aktivity
 • Ukážka skupinového tréningu fit-mama

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom

Úroveň podujatia: celoslovenská

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii.

Získala špecializáciu v Liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, Liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, Dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu fit-mama, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pracuje v Centre Aktívnej Fyzioterapie, NZZ v Bratislave.

Jeho absolvovanie neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk , www.cafko.sk

Zameranie: gynekológia a pôrodníctvo

Prihlásiť sa

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

Pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Pre získanie uvedenej zľavy od 25.9.2017 je potrebná registrácia na Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode+ svalov panvového dna​

Časový rozvrh kurzu Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna:

9:00 – 11:00 hod.

Komplexný praktický tréning svalov panvového dna

11:15 – 13:00 hod.

 • Anatomické fakty
 • Funkcia panvového dna
 • Prepojenie panvového dna s bránicou
 • Prepojenie panvového dna so stredom tela
 • Hypotonus svalov panvového dna
 • Hypertonus svalov panvového dna
 • Špecifiká pri popôrodných komplikáciách (epiziotómia, prolaps maternice, inkontinencia, hemeroidy)
 • Trauma, úzkosť, stres a vplyv na panvové dno a sexualitu

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 17:00

 • Funkčné testovanie panvového dna – PERFECT test
 • Nadstavenie tréningu podľa výsledkov testu
 • Cvičebné a stimulačné pomôcky
 • Systematické pridávanie záťaže a vedenie klientky
 • Tréning panvového dna vo fitness centre
 • Aktivity denného života a odporúčania

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom

Úroveň podujatia: celoslovenská

 

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii.

Získala špecializáciu v Liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, Liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, Dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu fit-mama, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pracuje v Centre Aktívnej Fyzioterapie, NZZ v Bratislave.

Absolvovanie kurzu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk, www.cafko.sk

Tématické zameranie: gynekológia a pôrodníctvo

Prihlásiť sa

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

Pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Pre získanie uvedenej zľavy od 25.9.2017 je potrebná registrácia na Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode+ svalov panvového dna​

Časový rozvrh kurzu Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve​:

9:00 – 11:00 hod.

Komplexný praktický tréning ženy v tehotenstve – zážitkovou formou

11:15 – 13:00

 • Tehotentvo 
 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva  na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov v tehotenstve
 • Komplikácie v priebehu tehotenstva
 • Pôrod – odporúčania a odpovede na časté otázky klientiek

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 17:00

 • Tehotenstvo a šport
 • Diagnostika a funkčné testy
 • Fyziotréning 
 • Zameranie a zloženie tréningu
 • Prehľad zloženia tréningu podľa jednotlivých trimestrov
 • Tréning vo fitness centre
 • Aktivity denného života a odporúčania

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom

Úroveň podujatia: celoslovenská

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii.

Získala špecializáciu v Liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, Liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, Dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu fit-mama, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pracuje v Centre Aktívnej Fyzioterapie, NZZ v Bratislave.

Absolvovanie kurzu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk, www.cafko.sk

Tématické zameranie: gynekológia a pôrodníctvo

Prihlásiť sa

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku