Ketogénna strava a hypofunkcia štítnej žľazy

Môže viesť ketogénny spôsob stravovania k hypofunkcii štítnej žľazy?Nežiadúce účinky tohto typu stravovania sú často bagatelizované samotnými zástancami takéhoto typu stravovania. Na druhej strane sa nájdu umiernení zástancovia, ktorí poukazujú na to, že nie je jeden druh stravovania pre všetkých. Ketóza je metabolický stav napodobňujúci stav hladovania. Ketózu je možné dosiahnuť reštrikciou sacharidov. V ketóze telo používa ako hlavný zdroj tzv. ketolátky (kyselina beta-hydroxymaslová, acetoacetát, acetón). Ketogenéza sa odohráva v pečeni, za podmienok, v ktorých dochádza k beta oxidácii mastných kyselín. Ketogénna strava je vysokotuková, nízkosacharidová, nízkobielkovinová strava. 


 


V nedávnej dobe (1-2 roky dozadu) sa viedla diskusia o tom, či môže ketogénny typ stravovania viesť k hypofunkcii štítnej žľazy. Uzavrelo sa to do bodu, že neexistujú dôkazy, že by takýto štýl stravovania mohol viesť k hypofunkcii štítnej žľazy. Na túto problematiku sa snažila pozrieť štúdia od Kosého (2016). Autormi štúdie bola vyslovená hypotéza, že hladovanie môže tlmiť funkciu štítnej žľazy. Zároveň ketogénnu výživu nazvali pseudohladovaním. V štúdii sa pozorovali pacienti s epilepsiou.
Je dobre známe, že prvé ochorenia kde sa ketogénna strava aplikovala bola epilepsia. Prvé práce sú datované okolo roku 1920. Mechanizmus účinku nie je presne známy. Mechanizmy účinku, ktoré sú diskutované sú protizápalový účinok, moduláciou neurotransmiterov, antioxidačný efekt, ovplyvnenie signálnej cesty rapamycinového mTORu... Ďalšie ochorenie, ktoré sa spomínajú v štúdii s potencionálnym efektom ketogénnej stravy pre pacientov sú deficit glukózového transportéra protein-1 (GLUT-1). Deficit pyruvát dehydrogenázy, migréna, autizmus, depresia, diabetes mellitus II., amyotrofická laterálna skleróza, Alzhaimerova choroba, Parkinsonova choroba, syndróm polycystických ovárii a obezita (širšie spektrum ochorení som spomenul v predchádzajúcom článku).

Hypotyreóza je charakterizovaná ako znížená funkcia štítnej žľazy. Laboratórne sú prítomné nižšie hodnoty T3 a T4. Trijódtyronín (T3) je svojou štruktúrou podobný tyroxínu a ovplyvňuje veľkú časť procesov v ľudskom tele. Tyroxín (T4) je produkovaný vo folikulárnych bunkách štítnej žľazy. Tvorbu tyroxínu ovplyvňuje tyreotropný hormón.  

Späť k štúdii od Kosého (2016).

Prieskumný súbor tvorili 6 až 18 ročné deti v počte 126 (63 chlapcov, 53 dievčat). 6 pacienti boli zo štúdie vylúčení.

Kritériá, podľa ktorých nemohli byť deti zaradené do štúdie:

1. Použitie inej medikácie ako antiepileptická liečba, multivitamíny, rybí olej
2. Už diagnostikované problémy so štítnou žľazou
3. Rodinná história ochorení štítnej žľazy (Zaujímavé kritérium, samozrejme, ochorenia štítnej žľazy majú podobne aj ako iné ochorenia multifaktoriálny pôvod. Rodinný výskyt môže značiť vyššiu pravdepodobnosť, ale nie jednoznačnú kauzálnosť. Potrebné je tiež poznamenať, že hypotyreóza môže mať viac príčin ako len z nášho spôsobu života, preto takýto stav má byť sledovaný príslušným odborníkom).
4. Námietka rodičov.

Strava bola založená na meditariánskej ketogénnej výžive pomer tuk:bielkoviny sa pohyboval 3:1 alebo 4:1. Hlavným zdrojom bol extra panenský olivový olej. 

Výsledky štúdie z pohľadu zníženia záchvatov: (pekný výsledok)
55 Pacientov bolo bez symptómov, 46 pacientov malo  zníženie záchvatov viac ako 50%  a 19 pacientov malo menej ako 50% zlepšenie

Výsledky štúdie z pohľadu zníženia hormónov štítnej žľazy: (diskutovaný výsledok)
Hypotyreóza bola diagnostikovaná u 20 pacientov zo 120.

Kritici štúdie by mohli namietať, že svoju úlohu v znížení hormónov mohla zohrávať aj antiepileptická liečba. Existujú štúdie, ktoré sa zamerali na problematiku zníženia funkcie štítnej žľazy a antiepileptickej liečby (Lai 2013, Hamed 2015, Yilmaz 2014).

Podľa autorov štúdie farmakologická liečba nezohrávala podstatnú úlohu v zníženej funkcii štítnej žľazy. Smerodajnejšie by mohlo byť   urobenie štúdie na ľuďoch, ktorí sa takto dobrovoľne stravujú už dlhší čas. Aj pri ochoreniach štítnej žľazy má výživa veľký význam, na čo poukazala aj štúdia od Esposity (2016) ale o nej až inokedy. Ďalším problémom môže byť absencia jednotlivých minerálov v strave pri takýchto typoch stravovania. Každá správna liečebná výživa by mala byť postavená tak, aby obsiahla všetky dôležité mikronutrienty.   Príkladom je ďalšia štúdia od Arslana (2016), ktorý poukázal na možný deficit selénu u pacientov liečených KD. Súvis selénu a jódu s optimálnym fungovaním štítnej žľazy je známy (Chanoine 2003, Mineiro 1998, Pizzulli  2000). Záverom, len  opatrne pri bezhlavom aplikovaní rozličných stravovacích smerov. Každý druh výživy s výraznou reštrikciou, či už makronutrientov alebo mikronutrientov, môže predstavovať problém 

 

Použité zdroje:

Chanoine JP. 2003 Selenium and thyroid function in infants, children and adolescents. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14757964

Esposito, Teresa Jean Marc Lobaccaro, Maria Grazia Esposito, Vincenzo Monda, Antonietta Messina,Giuseppe Paolisso Bruno Varriale, Marcellino Monda, and Giovanni Messina Effects of low-carbohydrate diet therapy in overweight subjects with autoimmune thyroiditis: possible synergism with ChREBP
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028075/
Hamed SA.
The effect of antiepileptic drugs on thyroid hormonal function: causes and implications.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26437373

Lai EC, Yang YH, Lin SJ, Hsieh CY. Use of antiepileptic drugs and risk of hypothyroidism.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23946049

Kose E, Guzel O, Demir K, Arslan N. 2017 Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28076316

Miniero R, D'Archivio M, Olivieri A, De Angelis S, Sorcini M. 1998 [Effects of the combined deficiency of selenium and iodine on thyroid function].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10052173
Pizzulli A, Ranjbar A. 2000 Selenium deficiency and hypothyroidism: a new etiology in the differential diagnosis of hypothyroidism in children. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11204462

Yılmaz U, Yılmaz TS, Akıncı G, Korkmaz HA, Tekgül H. The effect of antiepileptic drugs on thyroid function in children.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24091037

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku