Kitava a nízka prevalencia ochorení asociovaných s metabolickým syndrómom

Ostrov Kitava je situovaný v Papua Novej Guiney. Aké sú faktory spojené s relatívne dobrým zdravím obyvateľov tohto ostrova ?

Zverejnené 04.04.2017, 20:47

Ostrov Kitava je situovaný v Papua Novej Guiney. Ich strava je bohatá na sacharidy a obsahuje málo tukov (poznámka: nie, neznamená to, že tuk je najväčšie zlo). Podľa Lindeberga (2004) tvorí tuk 20% diétneho príjmu. Strava je tvorená koreňovou zeleninou, ovocím, rybami a kokosom. Medzi udávané konzumované koreňové hľuzy patria: sladké zemiaky, yam, taro, maniok (Lindeberg 2004). Cereálie a mliečne výrobky nie sú pravidelnou súčasťou jedálnička obyvateľov Kitavy (poznámka: nie, neznamená to, že sú nezdravé). Dostupné sú aj informácie o častej konzumácii bravčového mäsa. Podľa serióznejších zdrojov konzumácia bravčového mäsa je len občasná a nie na dennej báze. V štúdiách, ktoré boli použité v tomto článku dokonca ani konzumácia mäsa (okrem rýb) nebola spomenutá. Výskyt aterosklerotických ochorení (srdcovo-cievne ochorenia, demencia) je extrémne nízky (Agmon-Levin 2009). Analýza v roku 1990 poukázala na to, že výskyt kardiovaskulárnych ochorení u 2300 obyvateľov je nízky. Podobne nízka prevalencia je udávaná aj pri osteoartritíde. 

Fyzická aktivita je udávaná na vyššej úrovni v porovnaní s „westernizovanou“ populáciou. Zaujímavosťou je, že v priemere traja zo štyroch ľudí sú fajčiari (Lindeberg 2004). Hlavnou príčinou úmrtí na Kitave sú udávané infekcie, traumy a pôrodné komplikácie. Aterotrombotické choroby neboli prítomné alebo ich výskyt je vzácny. Takzvaná westernizácia národov, ktoré žijú svojim spôsobom života neprináša veľa úžitku. Na podobný jav poukázal aj Rashid (2015). Rashid  poznamenal, že zmena stravovania Inuitov môže viesť k nárastu prevalencie ankylozujúcej spondylitídy. Samozrejme, aby som stále nekrivdil len „westernizovanému“ spôsobu života, tak podobný efekt je možné očakávať aj pri „easternizácii“ tohto národu.

 Staffan Lindeberg MD, PhD. bol lekár a vedec na Lund University vo Švédsku a jeho práca bola  inšpirovaná    evolučnými princípmi. Na Slovensku k podobným priekopníkom patrí napr. MUDr. Michal  Piják. Dlho predtým  ako bolo „paleo“ v móde Lindeberg aplikoval takýto spôsob stravovania na seba. Potrebné je však poznamenať,  že neexistuje tzv. jeden druh „paleo“ diéty. Paleo diéta je v podstate evolučnou diétou s prihliadnutím na to,  že ľudia konzumovali rôzne druhy diét resp, aby som bol presnejší rôzne druhy stravovania. Lindeberg  bol  hlavným  vodcom tzv. „Kitava“ study. Porovnával  obyvateľov ostrova Kitava s obyvateľmi Švédska. Lindeberg  napísal knihu „Food and Western Disease: Health  and Nutrtion from an Evolutionary  Perspective“.  (knihu som  ešte nečítal, tak sa nemôžem vyjadriť k obsahu).  Staffan Lindeberg MD, PhD. nás opustil  v decembri 2016.  Cieľom článku je tiež pripomenúť jeho vedeckú prácu s úctou k jeho pamiatke. Hyperinzulinémia je asociovaná so zníženou citlivosťou inzulínu. Inzulínová rezistencia je asociovaná s abdominálnou obezitou a vysokým krvným tlakom. Lindeberg porovnával hladinu inzulínu nalačno 164 obyvateľov Kitava so 472 obyvateľmi Švédska. Podľa Lindeberga et. all môže byť nízka koncentrácia inzulínu v krvi nalačno jedným z faktorov, ktorý môže za nízku prevalenciu kardiovaskulárnych ochorení obyvateľov Kitava. V testovaných skupinách boli hodnoty inzulínu a glukózy nižšie u obyvateľov Kitava ako u Švédov vo všetkých testovaných skupinách. Zaujímavé je tiež to, že koncentrácie inzulínu sa vekom nezvyšovali.Ďalšou hodnotou, ktorú Lindeberg et all. skúmali bola hodnota kyseliny močovej v krvi. Niektoré štúdie potvrdzujú asociáciu zvýšených hodnôt kyseliny močovej ako nezávislého faktora vzniku kardiovaskulárnych ochoreni (Feig 2009). Cieľom štúdie od Linderbga et. all (2004) bolo porovnať hodnoty sérovej hladiny kyseliny močovej „newesternizovanej“ populácie s „westernizovanou“ populáciou tj. Kitava vs. Švédi. Výsledné rozdiely v štúdii boli malé v prospech Kitava. Hodnoty kyseliny močovej sa u Švédov zvyšovali s vekom, zatiaľ čo u Kitava nie. V závere autori uvádzajú, že hodnota kyseliny močovej zohráva iba malú dôležitosť v absencii kardiovaskulárnych ochorení obyvateľov Kitava. To však ešte neznamená, že to vyvrátilo celkovo teóriu asociácie kyseliny močovej ako nezávislého prediktívneho faktora kardiovaskulárnych ochorení. 

Ďalším cieľom Lindeberga et all. bolo testovať hladiny leptínu nalačno. Leptín je produkovaný adipocytami. Zvýšené hodnoty leptínu sú asociované so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení a iných komorbidít asociovaných s metabolickým syndrómom (Barateiro 2017). Lindeberg vyjadril hypotézu, že absencia abdominálneho tuku a ostatných markerov metabolického syndrómu bude asociovaná s nízkymi hodnotami sérového leptínu. Táto hypotéza, sa mu potvrdila, pretože v testovanej skupine obyvateľov objavil nízke hodnoty sérového leptínu a vysoké rozdiely v porovnaní so Švédmi. Samozrejme, obezita má multifaktoriálny pôvod, ktorý zahrňa širšie spektrum možných patologických stavov. Jedným z najpodstatneších je napr. ignorovanie individuality jedinca. 

. .
Tabuľka zobrazuje základné údaje o skupinách ako vek, BMI, tlak.

Tento národ si vďaka nízkej chorobnosti vyslúžil pozornosť aj iných vedcov s cieľom vysvetliť nízku prevalenciu ochorení, ktoré sa v modernizovanom svete vyskytujú s oveľa vyššou prevalenciou. Cieľom štúdie od Agmon-Levina (2009) bolo zistiť prevalenciu protilátok proti infekčným agens a auto-protilátok proti vlastnému telu (charakteristickým pri autoimunitných ochoreniach) u obyvateľov ostrova Kitava. V štúdii bolo porovnávaných 120 vzoriek od obyvateľov ostrova Kitava so 437 vzorkami z kontrolných skupín (Kolumbia, Holandsko, Izrael, Taliansko). Testované boli vzorky proti infekčným agens ako treponema, toxoplazmóza, Epstein-Barrov vírus, cytomegalovírus, rubeola. Ďalej boli testované protilátky proti anti-dsDNA (protilátky asociované so systémovým lupusom erythematosus), anti-RNP (autoprotilátky asociované so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva), anti-SSB (autoprotilátky asociované so Sjogrenovým syndrómom a systémovým lupusom erythematosus), anti-SCL70 (autoprotilátky asociované so sklerodermiou), anti-Smith (autoprotilátky asociované so systémovým lupusom erythematosus). Samozrejme, poctivo rozobrať asociáciu jednotlivých autoprotilátok je problematika na omnoho dlhšie.
Z výsledkov krvných vyšetrení sú zaujímavé protilátky proti treponela-pallidum, ktoré boli prítomné v 87% percentách ľudí z obyvateľov Kitava oproti 0%-6% v kontrolných vzorkách populácie. Zvýšené protilátky proti cytomegalovirusu boli pozorované v 100% prípadoch. Protilátky proti anti-dsDNA boli prítomné v 31% prípadoch. Takáto prevalencia bola pozorovaná jedine v Kolumbii. 

Anti-PC sú autoprotilátky proti phosphoryl-cholínu, tieto protilátky sú inverzne asociované s aterosklerózou, kardiovaskulárnymi ochoreniami a autoimunitnými ochoreniami (Frostegård 2016). Frostegård. et all porovnávali 178 obyvateľov Kitava so 108 obyvateľmi Švédska. Anti-PC protilátky boli nižšie u obyvateľov Švédska. Autori štúdie v závere uvádzajú, že anti-PC protilátky sú vyššie pokiaľ sú obyvatelia vystavení rôznym mikroorganizmom a helmintom ako je to bežné u obyvateľov Kitava. Toto tvrdenie sa dáva do súvisu aj so zvýšenými autoprotilátkami spomínanými v predchádzajúcom odstavci. Takýto koncept pohľadu na ochorenia sa nazýva hygienická hypotéza.

Záverom spomeniem, len to, že neexistuje jeden druh výživy vhodný pre každého. Oportunitným národom ku Kitave sú Inuiti, ktorých strava je výrazne odlišná (vysokotuková, neketogénna strava), a tiež sa tešia relatívne dobrému zdraviu za predpokladu, že sa držia svôjho životného štýlu. O nich ale až inokedy.  


Použité zdroje:

Johan Frostegårda, WenJing Taob, Lennart Råstamc, Ulf Lindbladd, and Staffan Lindebergc
Antibodies against Phosphorylcholine among New Guineans Compared to Swedes: An Aspect of the Hygiene/Missing Old Immunol j invest. 2017 Jan;46(1):59-69. doi: 10.1080/08820139.2016.1213279. Epub 2016 Sep 9.

Barateiro A., Mahú I, DomingosAl. 2017 Leptin Resistance and the Neuro-Adipose Connection. Front Endocrinol . 2017 Mar 6;8:45. doi: 10.3389/fendo.2017.00045


Fei DI., M.D., Ph.D., Duk-Hee Kang  M.D., and Richard.D.Johnos, M.D. Uric Acid and Cardiovascular Risk  N Engl Med Author manuscript; available in PMC 2009 May 19.

Staffan Lindeberg, Mats Eliasson, Bernt Lindahl, and Bo Ahr6n Low Serum Insulin in Traditional Pacific Islanders--The Kitava Study.  Journal of Internal Medicine 2004; 255: 373–378

Raised incidence of ankylosing spondylitis among Inuit populations could be due to high HLA-B27 association and starch consumption. Rheumatolol Int 2015 Jun;35(6):945-51. doi: 10.1007/s00296-014-3164-2. Epub 2014 Nov 11.

Agmon-Levin et all. 2009 Antitreponemal antibodies leading to autoantibody production and protection from atherosclerosis in Kitavans from Papua New Guinea. Ann N.Y Acad Sci Sep;1173:675-82. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04671.x.


Diskusia k článku

Podobné články