Manipulácie risk alebo zisk?

Manipulačné techniky dokážu pomôcť desiatkam pacientov. Sú však prípady, kedy...

Zverejnené 20.01.2022, 02:07
Čítali ste už môj e-book Abeceda Fyziotréningu? Pod písmenom "V" píšem o možnosti výberu. Som presvedčený o tom, že klient by sa mal podieľať na tvorbe cvičebného plánu, respektíve, mal by si vyberať prostriedky a metódy, ktoré zvolíme vo fyzioterapii. Prečo Vám ale o tom píšem?

Včera na rybách sa mi prihovoril jeden starší pán. Mal som pocit, že ho už poznám. A naozaj. Prvýkrát sa mi prihovoril asi pred pol rokom, keď som ťahal rybu. A včera sa situácia zopakovala, iba s tým, že si ma nepamätal. Ja som si však zapamätal jeden útržok rozhovoru. Na otázku, čomu sa venujem, som odpovedal, že fyzioterapii. Priznal sa, že je alergický na toto slovo, keďže jeden fyzioterapeut mu pri manipulácii v hrudnej oblasti zlomil kľúčnu kosť a stavec. Nejdem teraz polemizovať nad rizikami a vhodnosťou manipulácie. Nepísal by som tento článok, keby som dnes na Facebooku nevidel zdieľané video. Nejaký fyzioterapeut v ňom použil desiatky manipulačných hmatov na staršiu babičku. Po asi minútovom rozhovore (anamnéze) začal aplikovať hmaty jeden segment za druhým. Chvíľami musela babička „predýchavať“, na čo jej odvetil, že čo je zadýchaná, však ešte nič nerobili. A po pár sekundách pokračoval v „terapii“. V strede videa sa ho babička spýtala, kde sa tomu naučil. Váhavo jej odpovedal, že má nejaké kurzy, ale že je samouk. Že ho to baví...

O primeranosti a vhodnosti postupu si spravte vlastný názor. Čo je nepopierateľné, je rýchly efekt manipulácií. Dokážu uvoľniť blokované segmenty, odstrániť bolesť, obnoviť rozsah pohybu a vytvoriť tak predpoklady pre správnu funkciu pohybu. Aby sme však predchádzali návratu problému, je potrebné zmanipulovaný segment zastabilizovať. Nesúhlasím s obojstrannými manipuláciami segment za segmentom. Nevidím v tom zmysel. Skutoční odborníci používajú hmaty iba na vybraný segment. Po uvoľnení sa snažia o zastabilizovanie dosiahnutého progresu. A v ďalšej terapii nadväzujú na predošlé kroky.

V súčasnosti je trendom v lekárstve aj fyzioterapii minimalizácia zásahu do ľudského tela. Celotelový súbor manipulácií považujem za obrovský zásah do pohybového aparátu. Je to ako stlačiť "RESET". Čo má však telo spraviť po tomto resete? Na akékoľvek uvoľnenie je potrebné nadviazať stabilizáciou a posilnením. Iba tak môžeme predchádzať návratu problému. Tieto postupy učím na všetkých školeniach, ktoré lektorujem. Sú maximálne šetrné a bezpečné.

Poučenie z príbehu
Cieľom príbehu nebolo rozobrať bezpečnosť manipulácií ani nadávať na dva uvedené prípady. Oba však mali jedno spoločné. Pacient nedostal na výber alternatívu k manipulácii. Mal by si sám vybrať, či chce rýchly pasívny výsledok, ktorý môže skončiť ruptúrou alebo fraktúrou kostí. Určite by som im dal na alternatívny výber Mulligan koncept, prípadne automobilizačné cvičenia. Ak by tieto jemné (zo skúsenosti mimoriadne účinné postupy) nezabrali, vždy je možnosť skúsiť iný prístup. V prípade nevhodných pohybov by pacient narazil na bolesť, cez ktorú by v pohybe nepokračoval. Pri manipulácii však túto bolestivú bariéru prekonáva terapeut a neraz môže ublížiť.

PS: Prípad staršieho pána, ktorý sa mi prihovoril má súdnu dohru. Myslite na bezpečnosť klientov aj seba samých. Vysvetlite svojim klientom výhody a aj riziká či nedostatky použitých postupov. Som presvedčený, že aj klienti budú preferovať bezpečnejšiu cestu aj keby mohli byť dosiahnuté výsledky pomalšie.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.

Diskusia k článku

Podobné články