Mýty o silovom tréningu detí

Prečo by sa deti mali venovať silovému tréningu? Z čoho pramenia najčastejšie mýty a ako je to v skutočnosti?

Autor Mgr. Zdravo A Fit
Zverejnené 09.10.2015, 21:35

Problematika tréningu detí je aj napriek mnohým výskumom a záverom odborníkov plná nepodložených a zavádzajúcich mýtov. Nie je to tak dávno, čo tréneri zakazovali deťom silové cvičenia, týrali ich kolečkami na ovále a zabíjali ich športového ducha.

1.10.2015 sa na pôde FTVŠ uskutočnila konferencia s názvom Športový tréning mládeže dnes. Vystúpilo na nej viacero zvučných mien z oblasti telesnej výchovy a my sme si to nemohli nechať ujsť. Prinášame vám niekoľko zaujímavých myšlienok, ktoré by mal vedieť každý dobrý tréner alebo zodpovedný rodič.

Najdôležitejším poslaním telesnej výchovy, alebo tréningu ako takého, je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu. Ak tréning nespĺňa túto podmienku, stráca svoj primárny význam. Radosť z pohybu, potešenie z úspechu a budovanie sebadisciplíny patria k neodmysliteľnej súčasti tohto procesu.

Okrem toho je tu množstvo ďalších pozitív, ktoré so sebou tréning detí prináša. Je dokázané, že vďaka silovému tréningu sa budujú a spevňujú kosti v ľudskom tele. Kým u dospelých je nárast denzity (hustoty) kostí vplyvom silového tréningu o 1 - 2%, u detí to je 20 - 30%. Silový tréning sa už využíva aj u starších ľudí ako prevencia osteoporózy. My si však povieme, prečo by sa mu mali venovať aj deti. Tu sú najčastejšie mýty s ktorými sa môžete stretnúť.

Silový tréning môže poškodiť kosti alebo zastaviť rast

Tréneri sa v minulosti obávali, že silový tréning by mohol poškodiť vývin v oblasti rastových chrupaviek detí. Na konferencií ale odznelo, že iba 5% zlomenín v oblasti rastových chrupaviek pochádza zo športov ako futbal alebo basketbal. Ale v športoch ako vzpieranie detí takéto prípady známe nie sú.

Epiphyseal plate - Rastová štrbina kosti (zvýraznená bledomodrou farbou)

 

Veľa rodičov sa obáva, že ak sa deti začnú venovať silovému tréningu, prestanú rásť. Tento mýtus pravdepodobne pramení z toho, že v minulosti sa ako vzprierači vyberali nižší športovci. Tréneri totiž predpokladali, že nižší vzpierači budú mať lepšie predpoklady pre túto disciplínu. Neplatí však, že by vzpieranie alebo silový tréning rast obmedzovali.

Zvýšené riziko zranení

Ako som už o pár riadkov vyššie spomenul, riziko poškodenia chrupaviek je skutočne malé. Najčastejšie býva spojené najmä s kontaktom pri súbojoch. Nebezpečný kontakt vzniká najmä pri nerešpektovaní pravidiel v zápale boja. Štatisticky je ale väčšia pravdepodobnosť, že si dieťa ublíži pri hre na hojdačke alebo pri páde na záhrade. Môžeme teda povedať, že tréning pod dohľadom kvalifikovaného trénera so sebou neprináša zvýšenie rizika zranenia. Naopak, deti, ktré sa venujú silovému tréningu majú zranení menej a dokážu podávať lepšie športové výkony. Stačí odborné vedenie, hmotnosti činiek na úrovni 50 - 70% 1RM, ktoré umožňujú vykonať technicky správnych 10 - 15 opakovaní.

Slabý tréningový efekt

Zjednodušene povedané, silový tréning funguje na troch úrovniach. Na úrovni oporného aparátu, svalového aparátu a nervového systému.

Silový tréning významne zlepšuje hustotu kostí u detí. Hoci je svalový rast u detí pred pubertou zanedbateľný, dôležité zmeny sa dejú na úrovni nervového systému. Silový tréning dokáže zlepšiť svalovú silu detí o 5 - 40% po 6 - 8 týždňov tréningu.  Zlepšuje sa zapájanie motorických jednotiek, koordinácií agonistov a antagonistov pohybu, dochádza k lepšej aktivácií zapájaných svalových skupín. Prof. Hamar, ktorý problematike silového tréningu detí venoval na konferencií väčšinu svojho času, rozobral niektoré štúdie, ktoré spochybňovali efektivitu a dôležitosť tréningu. Názorne vysvetlil, že nepoužili vhodné diagnostické metódy na kontrolu pokroku alebo nepoužili dostatočne ťažké závažia a tým nerešpektovali základy silového tréningu.

Možné riziká

Dôležité však je primomenúť si, na čo netreba zabúdať. Tréning musí deti baviť, musí ich zaujať a vytvárať pozitívne zážitky. Ak nespĺňa tieto požiadavky, koncentráca detí klesá a to môže zvýšiť riziko zranení. K tomu môže prispieť aj nadmerná súťaživosť a neprimerané vyžadovanie výkonu zo strany rodičov. Vyškolený tréner so skúsenosťami a pozitívnym vzťahom k deťom si s tým hravo poradí. Pomôže k plnohodnotmému rozvoju osobnosti a vytvorí deťom zážitky, na ktoré budú spomínať po celý život.


Diskusia k článku

Podobné články

{{article.title}}

{{article.description}}
Celý článok