NeuroKinetic Therapy, recenzia kurzu

Čo som sa na kurze naučil, čo mi dal do praxe a čím je táto diagnostika iná ako ostatné?

Zverejnené 20.01.2022, 02:04
V minulosti som absolvoval mnoho kurzov o diagnostike ale po žiadnom z nich som nemal pocit, že by som bol oveľa múdrejší. Na škole sme sa učili Jandov „Funkčný svalový test“. Princípom bolo, že sme vedeli analyticky ohodnotiť jednotlivé svaly a prideliť im hodnoty. Svalová sila sa hodnotila od 0 – neaktívny sval, až po 5 - silný sval, ktorý dokáže prekonať aj silnejší odpor. Úroveň skrátenia svalov mala hodnoty 0 – sval s fyziologickým rozsahom až po 2 – skrátený sval.  Na Jandovom svalovom teste som oceňoval jednoduchosť a možnosť dosadiť hodnoty do Thurzovej metodiky. Výsledkom bolo vyhodnotenie úrovne svalovej (ne)rovnováhy. Nevýhodou však bolo, že test bol pre moju prax nepoužiteľný. Nedával mi odpovede na otázky, prečo je sval slabý alebo skrátený. Pokiaľ som si to dal do kontextu s návykmi klienta, mohol som to predpokladať. Cielené posilňovanie svalov často neprinášalo očakávané výsledky a po celý čas som mal pocit, že mi niečo uniká.

Po niekoľkých rokoch praxe, ktorá stála na funkčnom svalovom teste a na metodike McKenzie sa objavilo niečo nové, pre mňa „z úplne inej ligy“. Už ani neviem ako sa to stalo, ale dostal som kontakt na koncept Davida Weinstoka – NeuroKinetic Therapy. Pamätám si iba odporúčanie, aby som tento kurz skúsil, že mi „že z neho nebudem chápať“. Trvalo takmer rok, kým sme sa dohodli na podmienkach, utriasli organizačné pokyny a spropagovali prvý kurz. Mal som veľké očakávania, ale aj rešpekt zároveň. Večer pred kurzom som sa zoznámil s lektorom Simonom Jonesom. Od prvého momentu som videl, že je to veľmi milý, charizmatický človek, ktorý vyžaruje kvantum energie. Na večeri sme prebrali všetko možné. Od formálnych a organizačných záležitostí, cez našu prax, názory, dosiahnuté vzdelanie až po súkromie. Zo Simona som mal skvelý pocit a nevedel som sa dočkať prvého dňa kurzu.

NeuroKinetic Therapy, hodnotenie kurzu

Simon začal kurz predstavením sa a porozprával nám o svojich prvých skúsenostiach s NeuroKinetic Therapy. Ako sa sám vyjadril: „First time it blow my mind“ (ekvivalent toho ako keď mi povedali, že z toho kurzu „nebudem chápať“). Znova som si vypočul slová, ktoré ma pred rokom zaujali natoľko, že som sa rozhodol pritiahnuť lektora kurzu NeuroKinetic  Therapy po prvý krát na Slovensko. Pri prvotnom skúšaní testov a vyhodnocovaní výsledkov ako základu pre ďalšiu terapiu som bol neistý. Nedarilo sa mi byť plne orientovaný v súvislostiach. Pri správnom re-teste svalov sme mali odhaliť nielen to, či je sval silný alebo slabý, ale hľadali sme „svalové dvojice“. Zisťovali sme, čo znižuje aktivitu slabého (inhibovaného ) svalu. S ubiehajúcimi hodinami kurzu som tak ako aj ostatní účastníci získaval viacej istoty a veľmi som sa tešil, že prvý deň sa chýli ku koncu. Obrovskou pomocou mi boli certifikovaní absolventi predošlých kurzov NeuroKinetic Therapy z Česka, Rakúska a ďalších krajín. Každá z trojíc účastníkov mala takmer po celý čas jedného z asistentov. Pomáhali nám korigovať skúšané hmaty a usmerňovali nás pri záveroch a predpokladoch, ako pokračovať v testovaní. Prvý deň sme zakončili spoločnou večerou asistentov, účastníkov a samozrejme s lektorom Simonom, ktorý nepoľavoval zo svojho tempa ani na večeri. Podelil sa s nami o množstvo skvelých kazuistík, kedy mu NeuroKinetic Therapy pomohlo vyliečiť „nevyliečiteľného“ pacienta.

Druhý deň bol perfektný. Čiastkové informácie z prvého dňa začali utvárať celistvú skladačku a vytvorili obraz úrovne pohybového aparátu testovaného. Začali sa diať prvé zázraky. Testoval som stabilitu stoja na jednej nohe. Bol som v dvojici s jednou fyzioterapeutkou. Jej stoj na ľavej nohe bol veľmi nestabilný a padala. Zistil som, že dávne zranenie palca na nohe jej utlmilo aktivitu m. tibialis anterior a spravilo zlý základ pre zvyšok stabilizačného reťazca. Prácou na príslušnej svalovej dvojičke a ošetrením problematickej jazvy sme za 5 minút naštartovali reťazec do takej miery, že získala výraznú stabilitu stoja na problematickej nohe. O podobné situácie s okamžitým progresom nebola núdza ani medzi ostatnými účastníkmi.

NeuroKinetic Therapy, hodnotenie kurzu

Čerešnička na kurze prišla počas poobedia druhého dňa. Simon nám ukázal jeden skvelý hmat pri práci s ramenným pletencom. Rozprával nám o chirurgovi, ktorý si pýtal 5 000 eur za operáciu ramena, pri ktorej sa jemným rezom dostane k úponu dlhej hlavy m. biceps brachii a vráti ju na miesto kde má byť. Simon nám povedal, že za ním tento chirurg prišiel, keď mal problém s dlhou hlavou bicepsu on sám. Dopočul sa, že Simon dokáže napraviť pozíciu dlhej hlavy bicepsu bez operácie. Samozrejme, dopočul sa správne. Aplikoval na neho 3 opakovania a jeho problém bol vyriešený. Aj medzi účastníkmi kurzu NeuroKinetic Therapy v Bratislave našiel jedného, ktorý mal značne obmedzenú vonkajšiu rotáciu v ramene. Vysvetlil nám východiská hmatu, ukázal ako si nahmatá dlhú hlavu bicepsu, ako priloží palec hneď vedľa nej a pri pasívnej vonkajšej rotácií vytvorí bariéru, vďaka ktorej spomínaný úpon skĺzne na miesto kde má byť. Simon nám opäť raz predviedol svoje „zlaté ruky“ v praxi. Stačilo mu 5 opakovaní na to, aby účastník dosiahol plný rozsah pohybu do vonkajšej rotácie. Bol ako pojazdný automat okamžitých výsledkov.

NeuroKinetic Therapy, hodnotenie kurzu

Po skončení kurzu mi bolo jasné, že to kvantum nových informácií musím začať uplatňovať v praxi. Užitočným pomocníkom mi boli skriptá s tabuľkami svalov, ktoré bývajú častým zdrojom problémov a schémy testovania. Veľmi užitočný bol aj prístup do online sekcie NeuroKinetic Therapy s videami testov, ktorý sme dostali po absolvovaní kurzu. Keď som si nebol istý ako správne testovať niektorý zo svalov, videá mi pomohli oprášiť zabudnuté techniky. Prvé nečakané rýchle výsledky pri použití NeuroKinetic Therapy sa dostavili prakticky ihneď. Pomerne spoľahlivo som začal odhaľovať, ktorý sval utlmuje klientov slabý sedací sval, prečo m. quadratus lumborum nefunguje ako má a ktoré svaly musím uvoľniť skôr ako začnem cielene posilňovať. NeuroKinetic Therapy mi pomohol pochopiť ako dávne zranenia či operácie dokážu narušiť celý pohybový vzor. Zásadne mi zmenil pohľad na jazvy po pearcingoch, artroskopických operáciách, cisárskom reze a podobne. Nedávno ma napríklad oslovil klient s problémom krčnej chrbtice a SI kĺbov. Pomocou testovania NeuroKinetic Therapy som odhalil za zdroj jeho problému 6 rokov starú ranu na lýtku. Vyžiadala si viac ako 20 stehov a zmenila mu mechaniku kolena, bedra, postavenie chrbtice a spôsobila problémy s krčnou chrbticou. Klient cítil od prvej terapie výrazný progres. Na udržaní výsledkov ďalej pracujem pomocou princípov fyziotréningu, ktoré som si vyskladal z desiatok kurzov počas rokov doterajšej praxe. Testovanie pomocou NeuroKinetic Therapy je však pre mňa vstupnou bránou pre pochopenie problémov mojich klientov. Sú však situácie, kedy mi moja súčasná úroveň poznania NeuroKinetic Therapy nestačí. Vtedy siahnem po mechanickom testovaní pomocou Mulligan Konceptu alebo po McKenzie metóde. Momentálne však nepoznám nič účinnejšie ako NKT. Preto sa mimoriadne teším, že tento rok budeme na Slovensku organizovať kurz NeuroKinetic Therapy už po 3. krát a navyše po 1. krát zorganizujeme aj jeho druhú časť. Veď kto by nechcel byť ten guru, ktorý číta medzi riadkami a odhalí súvislosti, ktoré by iným ani nenapadli? NeuroKinetic Therapy mi ukázal, že nie každý stuhnutý a boľavý sval je automaticky preťažený. Mnohé z nich sú slabé a chýbajúcu silu kompenzujú trigger pointami a stuhnutím. Ich uvoľňovaním by sme nepriaznivý stav naďalej upevňovali. NKT mi pomohol čítať v týchto vzťahoch, vyberať cvičenia cielene. Už viac nedávam klientom 40 minútové bloky cvičení na doma. Pomocou NKT im nájdem 2 - 3 cvičenia, ktoré cvičia 3 krát denne po 5 minút. Do troch dní očakávam výrazný posun pri riešení ich problému. Na testovanie a terapiu pomocou NKT ďalej nadviažem svojim konceptom fyziotréningu a želaný progres stabilizujem. Som rád, že som spoznal Simona Jonesa, ktorý mi pomohol stať sa jedným z prvých certifikovaných NKT terapeutov na Slovensku. A nepriamo mu ďakujú aj desiatky mojich klientov, ktorí dosiahli progres aj po viacerých neúspešných pokusoch s fyzioterapeutmi v minulosti.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.

Ako hodnotili NeuroKinetic Therapy ostatní účastníci?
  • Veľa nových vecí, všetko parádne
  • Mal som možnosť pričuchnúť k novej skvelej metodike
  • Super školiaci + téma
  • Výborná využiteľnosť v praxi, lektor je topka v obore
  • Skvelý obsah, techniky, školiteľ, množstvo informácií aj dobré vtipy
  • Perfektné, úplne nová paradigma
  • Kurz splnil všetky moje očakávania, v mnohých oblastiach nad očakávania
  • Páčil sa mi celý koncept NKT, nové testy a možnosti terapie, súvislosti

Zdroje k článku

  1. https://www.zdravoafit.sk/seminare-a-kurzy/zahranicne-kurzy

Diskusia k článku

Podobné články