Nicoya: zóna dlhovekosti v Kostarike

Nicoya sa nachádza v Kostarike. Ľudia na Kostarike sa dožívajú v priemere dlhšieho veku ako v USA. Nicoya je jednou z modrých zón.


Nicoya sa nachádza v Kostarike. Ľudia na Kostarike sa dožívajú v priemere dlhšieho veku ako v USA. Nicoya je jednou z modrých zón. Modré zóny sú územia, kde sa nachádza najvyššia koncentrácia storočných ľudí na svete. Už švajčiarsky geograf Pittier v roku 1994 tvrdil, že neexistuje krajina, kde by sa ľudia dožívali dlhšieho veku ako práve v Nicoyi. V Nicoyi existuje 7-krát väčšia pravdepodobnosť, že 60 ročný obyvateľ sa dožije 100 ročného veku ako v Japonsku (Rosero-Bixby et al., 2013). Buetner (2010) uvádza, že v Kostarike sa paradoxne minie na zdravotnú starostlivosť iba 15% z toho, čo v USA. Nicoya sa tiež môže pýšiť nízkou prevalenciou kardiovaskulárnych ochorení (McEven, 2017). Obyvatelia Nicoye majú taktiež nízke hodnoty BMI, nízke hodnoty glykovaného hemoglobínu a nízke hodnoty telesného tuku. Hodnoty glukózy, triglyceridov, HDL cholesterolu sú u obyvateľov Nicoye taktiež v norme. (Rosero-Bixby et al., 2013). Obyvatelia Nicoye sa tiež môžu pýšiť nižšou prevalenciou onkologických ochorení ako obyvatelia v iných častiach Kostariky. Buetner však zdôrazňuje, že súčasná Nicoya tiež prechádza určitou formou westernizácie a toto vedie k zhoršovaniu zdravotného stavu populácie.

Otázka dlhovekosti trápi vedcov už mnoho rokov. Pravdepodobne preto, lebo na ňu nie je jednoduché odpovedať. Nicoya pozostáva z piatich kantónov: Santa Cruz, Carrillo, Nicoya, Nandayure a Hojancha. Počet obyvateľov je približne 161 000, pričom 47% žije v mestských častiach. Tri najväčšie mesta sú: Nicoya, Santa Cruz a Filadelfia (Rosero-Bixby, 2013). Ľudia, ktorí sa dožívajú viac ako 100 rokov sa označujú centariáni. Najväčšia časť populácie sa nachádza v stredozemí Nicoye. 
Jedným z hlavných „vinníkov“ dlhovekosti je rozhodne výživa a správna životospráva. Určiť primárne druh výživy, ktorá je tou „najlepšou“ je mimoriadne náročne, pretože aj v daných oblastiach sa môžu vyskytovať rozdiely vzhľadom na individualitu obyvateľov, avšak v daných oblastiach môžeme určiť všeobecné potraviny, ktoré konzumujú. Tieto potraviny zároveň môžu poukazovať, že prirodzená výživa je jedným z hlavných determinantov dlhovekosti. Podľa Rosero Bixby et al. (2013) je výživa trochu odlišná od iných časti Kostariky a obsahuje viac ryže, fazule, hovädzieho mäsa, kuracieho mäsa, rýb a ľahkých syrov a menej jedál ako olivový olej, majonéza, syry, a tiež menej spracovaných potravín, bieleho chleba, sušienok a hamburgerov. Obyvatelia Nicoye pijú tiež menej mlieka ako v iných oblastiach Kostariky. Konzumácia ovocia, vajec, cukru je približne rovnaká v Nicoyi ako v iných častiach Kostariky. Buetner dodáva, že obyvatelia Nicoye konzumujú taktiež kukuricu, fazuľu, bravčové mäso, záhradnú zeleninu a ovocie ako papája, mango, sapodilla, pomaranče. Kukuricu namáčajú vo vápne aby ju zbavili vonkajšej šupky (Buetner). Vápno, v ktorom to namáčajú tvorí hydroxid vápenatý. Obsah vápnika sa týmto spôsobom zvýši. Takýto spôsob prípravy volia už od čias domorodého obyvateľstva Chorotega. Obyvatelia Nicoye jedia v priemere viac vlákniny. Je to zapríčinené menšou konzumáciou spracovaných potravín.
Dlhovekosť ľudí je negatívne ovplyvnená civilizačnými ochoreniami, medzi ktoré patria kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, diabetes mellitus a pod. Kardiovaskulárne ochorenia sú považované za hlavnú príčinu úmrtí vo svete. Jedným z hlavným faktorov, ktoré ovplyvňujú kardiovaskulárne zdravie je výživa a pohyb. Ľudská výživa predstavuje komplexný pojem, načo poukazuje rozmanitosť medzi jednotlivými modrými zónami. Hlavným spoločným znakom modrých zón, vrátane Nicoye, je konzumácia prirodzenej nerafinovanej výživy. Konzumácia rafinovanej stravy je spojená s vyšším BMI, zvýšeným krvným tlakom, zhoršeným lipidovým profilom a zhoršeným kardiovaskulárnym zdravím. Ateroskleróza predstavuje problém, ktorý je spojený so zlým životným štýlom a zahŕňa faktory ako výživa, pohyb, fajčenie a pod. Ovplyvnenie spomínaných faktorov bude viesť k zníženiu nielen kardiovaskulárnych ochorení, ale aj ochorení ako diabetes, ktoré sú taktiež spojené so zlým kardiovaskulárnym zdravím. Ďalším negatívnym faktorom, ktorý ovplyvňuje spomínané problematiky  je nadmerný príjem alkoholu. Dôležitým zdravotným faktorom, ktorý majú obyvatelia Nicoye k dispozícii je tiež dostatok slnečného žiarenia.    

  

Podstatnú úlohu taktiež zohráva kalorická reštrikcia. Cieľom štúdie od Heilbronn et al. (2006) bolo otestovať efektivitu kalorickej reštrikcie a cvičenia počas šiestich mesiacov u obéznych jedincov. Heilbronn et al. vyjadrili názor, že kalorická reštrikcia bude predlžovať život znížením kyslíkových radikálov. Ďalšie potencionálne benefity kalorickej reštrikcie zahŕňajú zlepšenie inzulínovej senzitivity, zlepšenie neuroendokrinnej funkcie. Heilbronn et al. celkovo testovali 48 ľudí, ktorých rozdelili do štyroch skupín. Strata tuku bola zaznamenaná vo všetkých troch intervenčných skupinách v porovnaní so začiatkom. Rovnako bolo zaznamenané aj zníženie inzulínu. Zmeny dehydroepiandrosterónu a glukózy nalačno neboli zaznamenané. Autori poukázali na to, že potencionálne markery dlhovekosti, ako napr. hodnota inzulínu nalačno a termoregulácia tela, boli znížené u prolongovanej kalorickej reštrikcie.

Teloméry sú opakované sekvencie DNA na koncoch chromozómov, ktoré zabraňujú degradácii kódujúcich oblasti DNA. Teloméry zohrávajú dôležitú úlohu v procese starnutia. Niektoré štúdie naznačili, že kratšie teloméry sú asociované s chronickým stresom. Rehkopf et al. (2013) otestovali dĺžku telomér u reprezentatívnej populácie v Nicoyi s cieľom otestovať, či dĺžka telomér  u obyvateľov Nicoye je rozdielna od iných časti Kostariky. Rehkopf et al. otestovali celkom 200 jedincov vo vekových skupinách 60-75, 76-94, 95 a viac. V porovnaní s ostatnými obyvateľmi Kostariky žili obyvatelia Nicoye viac vidieckym spôsobom života. Obyvatelia Nicoye mali zároveň častejší kontakt so svojimi deťmi. V priemere boli obyvatelia Nicoye chudobnejší a mali horšie vzdelanie ako kontrolná skupina. Kardiovaskulárne riziko bolo podobné v obidvoch skupinách. Vyššie percento glykovaného hemoglobínu bolo objavené u obyvateľov Nicoye. Teloméry boli dlhšie u obyvateľov Nicoye. Zaujímavým zistením bolo, že neexistoval rozdiel medzi bohatstvom daných jedincov a dĺžkou telomér. Je to pekný príklad, ktorý poukazuje na to, že bohatstvo nie je hlavným determinantom dobrého zdravia, tak isto môžeme polemizovať nad otázkou šťastia a materiálnym bohatstvom

Starnutie zahŕňa komplexný biologický proces, ktorý je spojený s horším mentálnym zdravím a zvýšenou mortalitou. Starnutie je determinované viacerými faktormi, ako napríklad genetika, zlá výživa, nedostatok pohybu a ďalšie environmentálne faktory, socioekonomické faktory a infekčné ochorenia. Dôležitú úlohu zohráva taktiež epigenetika. Najviac študovanú epigenetickú problematiku predstavuje DNA metylácia. Pochopenie efektu environmentálnych faktorov na DNA metyláciu predstavuje dôležitú problematiku . McEven et al. (2017) sa rozhodli preveriť DNA metyláciu u obyvateľov Nicoye v porovnaní s ostatnými Kostaričanmi. Testovali 48 ľudí z dlhovekej skupiny v porovnaní so 48 z kontrolnej skupiny Kostaričanov. U obyvateľov Nicoye bol zaznamenaný väčší počet „natural killer“ a monocytov. Obyvatelia Nicoye mali nižší počet CD8 buniek a taktiež mali väčšiu proporciu granulocytov. McEven et al. (2017) uvádzajú, že obyvatelia Nicoye predstavujú zaujímavú skupinu, ktorá môže mať na úrovni DNA metylácie jedinečné rozdiely imunitných buniek ako aj rozdiely v ich epigenóme.

Genetika predstavuje široké spektrum rôznych génových variácii. Azofeifa et al. (2018) testovali 20 starších obyvateľov Nicoye (viac ako 99 rokov) v porovnaní s 20-timi mladšími mladší obyvateľmi Nicoye v danej oblasti. Dlhovekí obyvatelia mali nižšie hodnoty triglyceridov ako mladšia skupina obyvateľov Nicoye. Azofeifa et al. objavili, že ľudia, ktorí mali amerindiánskych predkov sa v priemere dožívali vyššieho veku, ako ľudia, ktorí nemali. Genetika predstavuje dôležitý faktor v dlhovekosti, avšak je náročne potvrdiť danú asociáciu. Podobná asociácia bola objavená aj u Tsimane (Horvath et al., 2016), kde bola taktiež potvrdená asociácia pomalšieho starnutia medzi tými, ktorí mali amerindiánskych predkov a hispánskymi Tsimane v porovnaní s nehispáncami.  

použité zdroje: 
 

Azofeifa J, Ruiz-Narváez EA, Leal A, Gerlovin H, Rosero-Bixby L.   Amerindian ancestry and extended longevity in Nicoya, Costa Rica. Am J Hum Biol. 2018 Jan;30(1). doi: 10.1002/ajhb.23055. Epub 2017 Sep 8.

David H Rehkopf,1 William H Dow, Luis Rosero-Bixby, Jue Lin, Elissa S Epel, and Elizabeth H Blackburn Longer leukocyte telomere length in Costa Rica's Nicoyan Peninsula: A population-based study Exp Gerontol. 2013 Nov; 48(11): 10.1016/j.exger.2013.08.005. Published online 2013 Aug 27. doi:  10.1016/j.exger.2013.08.00

Lisa M. McEwen, Alexander M. Morin Rachel D. Edgar, Julia L. MacIsaac, Meaghan J. Jones, William H. Dow,Luis Rosero-Bixby, Michael S. Kobor, and David H. Rehkopf Differential DNA methylation and lymphocyte proportions in a Costa Rican high longevity region Epigenetics Chromatin. 2017; 10: 21. Published online 2017 Apr 27. doi:  10.1186/s13072-017-0128-2

Luis Rosero-Bixby,  William H. Dow, and David H. Rehkopf The Nicoya region of Costa Rica: a high longevity island for elderly males Vienna Yearb Popul Res. Author manuscript; available in PMC 2014 Nov 23. Published in final edited form as:

Gonzalez Biosca M.D.,S. Mizushima M.DM. Sawamura Ph.D., M.D., Y. Nara Ph.D., Y. Yamori Ph.D., M.D.The Effect of Nutritional Prevention of Cardiovascular Diseases on Longevity DOI: 10.1111/j.1753-4887.1992.tb02492.x

Leonie K Heilbronn, Lilian de Jonge, Madlyn I Frisard, James P. DeLany, D. Enette Larson JAMA. Author manuscript; available in PMC 2009 Jun 8. Published in final edited form as: JAMA. 2006 Apr 5; 295(13): 1539–1548. doi:  10.1001/jama.295.13.1539

Meyer, Jennifer Rood, Tuong Nguyen, Corby K Martin, Julia Volaufova, Marlene M Most, Frank L Greenway, Steven R Smith,Donald A Williamson, Walter A Deutsch, and Eric Ravussin, Pennington CALERIE team* Effect of 6-mo. calorie restriction on biomarkers of longevity, metabolic adaptation and oxidative stress in overweight subjects

 Steve Horvath et al. 2016 An epigenetic clock analysis of race/ethnicity, sex, and coronary heart disease https://doi.org/10.1186/s13059-016-1030-0

 

 

 

 

Zdroje k článku

  1. http://www.nicoyawaterkeeper.org/en/our-watershed
  2. https://travel.usnews.com/Costa_Rica/Things_To_Do/Nicoya_Peninsula_6259
  3. https://nicoyapeninsula.com/3/

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Prečo pacientov pribúda aj keď fyzioterapia napreduje? (časť 1.)

Sme pohodlnejší, hlúpejší a draho za to platíme (časť 1.).

Je darčekový poukaz dobrý darček pod stromček?

Najkrajšia vec na vzdelaní je tá, že nám ho nikto nemôže vziať, nemusíme si ho poistiť a zdokonaľovaním získa na cene!

Čím ma šokoval Mulligan koncept?

Povedal, že tento kurz by sme mali začať organizovať, pretože je skvelý. Tak sme sa pustili do práce...

Ako použiť strečing správne, aby nezabil vaše výsledky?

Strečing vo fyziotréningu – dokážete využiť jeho potenciál?

Diskusia k článku