Nízkosacharidová strava alebo vysokosacharidová strava pre šport?

Je nízkosacharidová strava vhodná pre športovcov ?

Zverejnené 12.01.2017, 20:56

Diskusia o tom, či je nízkosacharidová výživa vhodná pre športovcov je stále aktuálnou. K dispozícii máme videá propagujúce nízkosacharidový spôsob stravovania pre športovcov (https://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-pohybe/nizkosacharidovy-olympionik-matej-toth.html). Na druhej stráne máme striedme názory https://www.sportujeme.sk/viktor-bielik-vlado-zlatos-komentar  https://www.sportujeme.sk/matej-toth-nie-je-nizkosacharidovy/. Je nízkosacharidová strava vhodná pre športovcov?  Odpoveď sa snažila nájsť štúdia od Burkeho (2016).

V prvom rade je podstatné zadefinovať pojmy. Čo je to nízkosacharidová strava? Už len v definícii sa u mnohých ľudí nájdu rozdiely.
Pod pojmom nízkosacharidová strava si môžeme predstaviť: 

1. ketogénnu stravu. ( prílišní detailisti by mohli pokračovať ďalej ako napr. MCT ketogénna diéta, ketóza podľa Kossoffa (2012), eventuálne aj Bersteinov typ ketózy, intermittent fasting 16/8
2. nízkosacharidovú vysokotukovú stravu (LCHF 50g-150g sacharidov)  
3. nízkosacharidovú vysokobielkovinovú stravu (typ Atkins).
4. v niektorých starších učebniciach sa nízkosacharidová výživa označovala ako cca 250g sacharidov

Každý typ nízkosacharidovej stravy má svoje špecifiká a terapeutické opodstatnenie. To, že jeden druh výživy môže predstavovať benefit pri liečbe ochorení, ešte nezmámená, že táto strava bude predstavovať benefit aj pre športovcov. Na druhej strane je tu individuálny faktor, ktorý hovorí o tom, že neexistuje jeden druh stravovania pre každého.
V štúdii bola skúmaná nízkosacharidová ketogénna strava. Ketóza je metabolický stav napodobňujúci stav hladovania. V ketóze telo používa ako hlavný zdroj tzv. ketolátky (kyselina beta-hydroxymaslová, acetoacetát, acetón). Potrebné je však poznamenať, že kyselina beta-hydroxymaslová patrí svojou štruktúrou medzi karboxylové kyseliny. Ketogenéza sa odohráva v pečeni, za podmienok, v ktorých dochádza k beta oxidácii mastných kyselín. VO2 MAX.

Názov V02 max  je odvodený od V-objem, O2-Kyslík, max-maximum. VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka)  sa považuje za jeden z najlepších ukazovateľov aeróbnej výkonnosti. Čim vyššia je hodnota, tým je väčší predpoklad transportu kyslíka do svalov. Hodnota VO2  max sa predpokladá ako výkonnostný marker. Samozrejme, nemusí existovať lineárna korelácia s výkonom, na čo poukázala aj štúdia od Burkeho (2016). Za najpresnejšie meranie sa považuje ergometer. Jedná sa o záťažový test, kedy športovec cvičí na stacionárnom bicykli alebo na bežiacom páse s nasadenou maskou. Prístroj pomocou masky sníma koncentráciu vdýchnutého a vydýchnutého kyslika a oxidu uhličitého. 

Späť ku samotnej štúdii. V štúdii  bolo 21 atlétov (chodci). Atléti boli rozdelený do troch skupín. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť efekt troch rozdielnych typov stravy na „ekonómiu“ a výkon atlétov. Štúdia bola pomenovaná sympatickým názvom „supernova“.

Rozdelenie druhov výživy v štúdii.

1. Vysokosacharidová strava, 60% - 65% sacharidy, 15%-25% bielkoviny, 20% tuky,

2. Skladba stravy ako predchádzajúca ale s prihliadnutím na ďalšie faktory.

3. Ketogénna 75%-80% tuk, 15%-20% proteín, sacharidy <50g 

Potraviny boli poskytnuté  AIS  sport nutrition team.
 

Podľa autorov kľúčové body štúdie:

-Tri týždne intenzívneho tréningu u profesionálnych chodcov zvyšovali vrchol aeróbnej kapacity

-Ketoadaptácia zvyšovala oxidáciu tukov

-Zvýšenie oxidácie viedlo k zlepšeniu „ekonómie (zvýšená spotreba kyslika pre danú rýchlosť)

-V kontraste zo zlepšením „ekonómie“, zhoršovala výkon atlétov


 


Ketogénna strava predstavovala zlepšenie „ekonómie,“ metabolizmu. Zvýšenie oxidácie tukov. Správna otázka znie, predstavuje to benefit pre šport? Na hornom grafe môžete vidieť rozdielnosť výkonu. V prvých dvoch skupinách došlo k zlepšeniu a v tretej skupine športovcov, ktorí malí ketogénnu výživu nastalo zhoršenie výkonu. Zástanci low carb (keto) by sa mohli hájiť, že 3 týždne nie je dostatočný čas na ketoadaptáciu. Na druhej strane, nie je dôvod predpokladať zlepšenie výkonu po dlhšej dobe. V štúdii mohli zohrávať úlohu aj iné faktory, ktoré eventuálne môžu ovplyvniť výkon  okrem spomenutých. (napr. spánok, stres, nutričné deficity, kvalita dostupných potravín...). To ale neznamená, že ketóza je pre športovcov dlhodobo vhodná najmä pre výkon. Preto je potrebné voliť opatrnosť pri interpretácii faktov. Áno, skutočne každému človeku vyhovuje niečo iné, ale pokiaľ niekomu vyhovuje nízkosacharidová strava, to neznamená, že bude vyhovovať aj ďalším ľudom v podstate nielen pri športe ale aj u bežných ľudí.

Použité zdroje:
 

Louise M Burke, Megan L Ross, Laura A Garvican‐Lewis, Marijke Welvaert, Ida A Heikura, Sara G Forbes, Joanne G Mirtschin, Louise E Cato, Nicki Strobel, Avish P Sharma, John A Hawley Low Carbohydrate, High Fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers.  Journal of Physiology Accepted manuscript online: 23 December 2016

Ketogenic Diets: New Advances for Metabolism-Based Therapies 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4002181/


Diskusia k článku

Podobné články