Čo si vytrpí panvové dno po pôrode?

Fyzioterapeutka: Vedeli ste, že s panvovým dnom sa dá vedome pracovať už na pôrodnej sále?


Po prirodzenom pôrode v období šestonedelia je panvové dno jednou z najcitlivejších oblastí. Žena ho vníma neustále. Prenasleduje ju bodavá až pálčivá bolesť, pocit tŕpnutia, pnutia, pulzácií v kombinácii s edémom a krvácaním. Často sú prítomné hemeroidy vzniknuté tlakom plodu na konečník a tiež tlakom pri pôrode. Pri epiziotómii (nástrihu hrádze) sa tento stav zvýrazňuje, regenerácia a hojenie trvajú dlhšie. Šitie zasahuje až dovnútra pošvy.

obr.1.Šitie 

 Až u 80 % žien (Fiore, 2010) je prítomná intermitentná denervácia svalov panvového dna. Tá  spôsobuje neschopnosť svaly ovládať. Niekoľko hodín po pôrode, dokonca žena nepociťuje     nutkanie na močenie a tiež pri snahe vymočiť sa nie je schopná kontrolovane povoliť zvierače a   vykonať mikciu. Často sa stáva, že sa blokuje aj psychicky, keďže mikcia je v tomto prípade veľmi   obtiažna a moč zvýrazňuje popísané nepríjemné pocity. Ženám preto doporučujeme vedomé   pravidelné (každé 2-3 hodiny) vyprázdňovanie močového mechúra. Pre zmiernenie dráždenia je   vhodné vykonávať mikciu v sprche, kedy sa moč zriedi s vlažnou vodou a zároveň sa prípadná rana   udrží v čistote. Bolesť a edém sa môžu zlepšiť prikladaním špeciálnych ľadových vložiek. Doma   môžu  na tento účel poslúžiť aj kondómy naplnené vodou, ktoré sme dali zamraziť. 

Defekácia je v prvých dňoch taktiež “strašiakom” mnohých žien. Doporučujeme preto masáž  brucha,  polohu v sede na toalete s podopretými nohami pre lepšie otvorenie sfinkterov a podporu spodného brucha dlaňami pre zaistenie vonkajšej opory resp. náhradu práce brušných svalov pri tomto úkone.  Strava tu tiež zohráva svoju rolu. Prvé dni doporučujeme kašovitú stravu bez tuhých častí (orechy, musli, semená), ktoré sa v tráviacom trakte nedostatočne rozložia a dráždia konečník  (hemeroidy). Popísané obtiaže sa postupne zmierňujú, avšak môžu pretrvávať celé obdobie šestonedelia.

Môžeme doporučiť špeciálny popôrodný vankúš pre zmiernenie tlaku pri sedení a rôzne maste, či čípky proti hemeroidom.  

Bežne  v období šestonedelia panvové dno per vaginum fyzioterapeutom nevyšetrujeme. Jeho aktivitu môžeme sledovať orientačne priložením dlane do tejto oblasti a  sledovania prirodzenej a vedomej activity v ľahu, sede, stoji a pri pohybe. Vyšetrenie podľa schémy PERFECT (Laycock a Jerwood, 2001) sa vykonáva  per vaginum v ľahu na chrbte, v sede alebo v stoji. Vykonávame ho v koncepte komplexného skríningového vyšetrenia po šestonedelí. Vo všeobecnosti sa u žien po pôrode stretávame s poklesom panvového dna ako celku, neurogénnou léziou a reflexnou inhibíciou z lokálneho poranenia. To môže spôsobiť deficit v nábore lokálnych svalov prejavujúci sa oneskorenou aktiváciou, keď je potreba prednastavenia ešte pred samotným vykonaním pohybu (feedforward), preto sa často stretávame s popôrodnou stresovou inkontinenciou.

obr.2. Domáci biofeedback

V terapii nastavujeme individuálny tréning podľa objektívneho vyšetrenia. Vo všeobecnom fyziotréningu začíname v prvej fáze s nácvikom uvedomenia si PD a pridávame jemné vťahovanie svalov PD so spätnou kontrolou – prilo­že­ním dlane do tejto oblasti.  Pokračujeme aktiváciou v kokontrakcii s dýchaním a bruchom (reštart). Zapojíme ho do trupového valca pri dynamickej aktivite a postúre.  Postupne môžeme využiť elektrostimuláciu, biofeedback, analitické cvičenie pomocou edukátora v rôznych polohách, vedomú aktiváciu pred vykonaním náročného pohybu pri, ktorom pacientka udávala únik moču – takzvaný KNACK – napríklad pri zdvíhanie dieťaťa z postieľky. Neskôr pridávame celkový fyziotréning, pridávame tréning pomocou závaží pre nárast svalovej hmoty a obnove sily a pružnosti. Našim cieľom  je obnova jeho opornej, sfinkterovej, dialatačnej, pôrodnej a v neposlednom rade sexuálnej funkcie. Žena potrebuje  získať pocit, že jej panvové dno zasa patrí jej!

Mobilizácia vaginálnej  jazvy a manuálna terapia okolitých štruktúr po epiziotómii, či ruptúre je súčasťou fyzioterapie po pôrode. Jej prínos je pre ženu veľmi pozitívny. Okrem iného výrazne skvalitní sexuálny život  ženy, čo má obrovský vplyv na jej celistvosť a spokojnosť. Jazvu doporučujeme v tejto oblasti mobilizovať minimálne 5 týždnou od pôrodu jemným tlakom ukazováka alebo palca, rozotieraním do strán po celej jej dĺžke. Končíme premasírovaním vagíny a okolitého tkaniva pre integráciu postihnutého tkaniva a prebudenie postihnutých štruktúr. Nezabúdame na to, že jazva zasahuje až do pošvy. S jazvou pracujeme citlivo, jemne a dôsledne. Následne môžeme svaly aktívne zapojiť do činnosti, kedy je náš prst feedback a pacientka vťahuje svaly panvového dna podľa schémy PERFECT. Pre ženu a jej partnera je užitočné, naučiť sa ako jazvu ošetriť a túto zručnosť využiť ako súčasť obnovy ich vzájomného sexuálneho vzťahu. 

Prakticky sa oboznámite s vyšetrením a fyziotréningom na praktických školeniach a workshopoch pre fyzioterapeutov a trénerov:

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

obr.3. Prolaps maternice po pôrode

 V našej praxi sa môžeme stretnúť ako s jednou z komplikácií s popôrodným prolapsom maternice, ktorá zostane v mäkkých pôrodných cestách (v pošve) aj po pôrode, prípadne je počas pôrodu úplne vytlačená a vyvrátená von. Pôrodníci túto komplikáciu riešia mechanicky. Jemne zatlačia maternicu späť. V prvých dvoch fázach po pôrode môžeme maternicu podvihovať cez stenu brušnej dutiny jemnou masážou smerom kraniálne a podržať ju pomocou sťahovacích nohavičiek. Po dostatočnom stiahnutí a prečistení maternice nastupuje fyzioterapeutická intervencia, kedy cieleným cvičeníním panvového dna pomocou závažia, ktoré pomôže maternicu podvyhnúť a vtlačiť vyššie do dutiny brušnej a polohami, kde nám pomôže gravitácia udržať pošvu priechodnu, aby počas posilňovania svalov panvového dna nedošlo k jej “priškrcovaniu”. Úspešnosť pri cielenom systematickom tréningu a dobrej spolupráci klientky je veľmi vysoká a problém môže byť eliminovaný už 3 - 4 mesiace po pôrode.

Hovoriť otvorene o panvovom dne je pre mnohé ženy a dokonca aj profesionálov u nás stále tabu. Ľudia sa tohoto miesta zvláštne stránia. Dokonca aj ženy!  Keďže človek je bytosť komplexná a nielen bezduché telo, môžeme v hlbšej súvislosti a s poznaním východnej medicíny povedať že je to miesto koreňovej čakry. Tá vyjadruje vzťah k okoliu a zakorenenie do ZEME. Vyjadruje tiež vzťah k rodine, matke, otcovi, práci, peniazom a domovu. Okrem iného je spojená so zmyslovou funkciou vône. Pri jej blokáde (jazve, bolesti) prichádzame o opojnú radosť, prirodzenú rozkoš, potešenie zo zdržanlivosti od vášne a dokonalé blaho v sústredení. 

Preto milé žienky, venujme našemu panvovému dnu našu pozornosť, jemnosť a lásku!

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku, ktorá končí 1.9.2018!

Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve+ po pôrode+ svalov panvového dna​! Dodatočná kúpa tohto variantu už nie je možná.

 

Priebeh:  V úvode sa stanete súčasťou kurzu pre ženy v gravidite, kde získate prostrednícvom zážitku náhľad do umenia práce so ženamy a zároveň získate náhľad do tejto problematiky. Naučíte sa ako zladiť skupinu, odstrániť bariéry a vytvoriť príjemnú atmosféru. Dostanete vyšetrovací formulár, ktorý vás prevedie anamnézou, diagnostikou a terapiou gravidnej klienky z pohľadu fyzioterapie. Prakticky vykonáte špeciálne testy a získate teoretické informácie o diferencionálnej diagnostike a možnostich terapie. Budete sa učiť praktickému testovaniu a terapií panvy (stabilita), pelvic girdle pain (bolesť panvy), panvovému dnu (PERFECT test), trupovému “valcu”, diastáze a držaniu tela. Hlavnou témou bude dysfunkcia panvy.  Praktická a teoretická časť sa navzájom prelínajú.

Po obede sa prostredníctvom hry dozviete o príprave na pôrod a o jeho priebehu. Naučíte sa ako pristupovať k tréningu ženy v gravidite, na čo sa zamerať, čomu sa vyhnúť, v akej záťaži pracovať, ako vyskladať tréningovú jednotku pre jednotlivé trimestre a čo robiť v prípade komplikácií. Na záver si vyskúšate tréningovú ukážkovú lekciu.

Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky a slúži ako základ, ujasnenie alebo inšpirácia, či možný spôsob práce pre fyzioterapeutov, trénerov, duly, pôrodné asistentky a lekárov.  Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky a aj praxou. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

 

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Úvod
 • Tehotentvo 
 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva  na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio - diagnostika a terapia a tréning
 • Panva – stabilita, diagnostika, špeciálne testy, terapia, tréning, tejping, bedrový pás
 • Panvové dno – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – diastáza – diagnostika, terapia, tréning, tejping
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov v tehotenstve
 • Komplikácie v priebehu tehotenstva

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 17:00 hod.

 • Pôrod – priebeh a príprava
 • Fyziotréning - teoreticky
 • Zameranie a zloženie tréningu
 • Prehľad zloženia tréningu podľa jednotlivých trimestrov
 • Vedenie skupinových kurzov
 • Tréning vo fitness centre
 • Tehotenstvo a šport
 • Aktivity denného života a odporúčania

17:00 – 18:00 hod.

 • Fyziotréning – ukážková lekcia

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.

Prihlásiť sa

Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode

Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku, ktorá končí 19.10.2018!

Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve+ po pôrode+ svalov panvového dna​! Dodatočná kúpa tohto variantu už nie je možná.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Úvod
 • Žena po pôrode – šestonedelie a obdobie po ňom
 • Vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – mobilizácia jazvy po sekcii, povolená brušná stena, diastáza, vnútrobrušný tlak a iné.
 • Diastáza – základné testy, špecifické testy, terapia, tréning, pomôcky, tejping, brušný pás
 • Panva – stabilita, bolesti panvy
 • Pavnové dno – PERFECT test, mobiizácia jazvy po epiziotómii, tréning, elektrostimulácia, pomôcky
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov (valec)
 • Popôrodné komplikácie
 • Prirodzený pôrod vs.cisársky rez
 • Skríningová diagnostika po pôrode

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00 hod.

 • Fyzioteréning v období šestonedelia
 • Fyziotréning po šestonedelí
 • Všeobecné zásady fyziotréningu
 • Systematické pridávanie záťaže
 • Zapojenie dieťatka do tréningu – ranná stimulácia
 • Vedenie skupinových kurzov
 • Tréning vo fitness centre
 • Športové activity
 • ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich/

17:00 – 18:00 hod.

Fyziotréning – ukážková lekcia

Pre účastníkov workshopu je možnosť prísť na reálnu lekciu kurzu FITMAMA po pôrode alebo FITMAMA fyziotréning po dohode s lektorkou.

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.

Prihlásiť sa

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích a terapeutických techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku, ktorá končí 26.10.2018!

Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve+ po pôrode+ svalov panvového dna​! Dodatočná kúpa tohto variantu už nie je možná.

Priebeh:  V úvode získate teoretický náhľad do tejto problematiky. Pripomeniete si anatomické fakty, rozdiely medzi ženským a mužským panvovým dnom a jeho funkciou. Prakticky si ozrejmíte a vyskúšate základnú orientačnú palpáciu, nacítite sa na prepojenie týchto svalov s dychom a celým telom. Naučíte sa ako zapájať jednotlivé vrstvy.  Oboznámite sa s prácou panvového dna ako súčastou trupového valca v kľude, pri záťaži, pri zaistení lumbopelvikálnej stability. Prejdete si jednotlivé poruchy funkcie a poškodenia a možnosti terapie. 

Prakticky sa naučíte vykonať PERFECT test a dostanete k tomu vyšetrovací formulár pre palpačné a funkčné vyšetrenie. Dozviete sa ako mobilizovať popôrodnú jazvu, vykonávať masáž pri hypertonických svaloch. Naučíte sa ako systematicky pracovať s výsledkami testu a ako a aké cviky a pomôcky používať.  Na záver si vyskúšate tréningovú lekciu zameranú na panvové dno.

Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky a slúži ako základ, ujasnenie alebo inšpirácia, či možný spôsob práce pre fyzioterapeutov, trénerov, duly, pôrodné asistentky, prípadne lekárov. Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky a aj praxov. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

 

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Anatomické fakty
 • Funkcia panvového dna
 • Dysfunkcia panvy a panvového dna
 • Prepojenie panvového dna s bránicou
 • Prepojenie panvového dna so stredom tela
 • Posturálna stabilita, práca panvového dna v kľude, pri záťaži, zaistenie lumbopelvikálnej stability
 • Hypotonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Hypertonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Špecifiká pri popôrodných komplikáciách (epiziotómia, prolaps maternice, inkontinencia, hemeroidy)
 • Trauma, úzkosť, stres a vplyv na panvové dno a sexualitu

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00

 • Funkčné testovanie panvového dna – PERFECT test
 • Nadstavenie tréningu podľa výsledkov testu
 • Cvičebné a stimulačné pomôcky
 • Systematické pridávanie záťaže a vedenie klientky
 • Tréning panvového dna vo fitness centre
 • Aktivity denného života a odporúčania

17:00 – 18:00

Fyziotréning – ukážková lekcia

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam a ich klientkám alebo pacientkam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.

Prihlásiť sa

Zdroje k článku

 1. Judi di Fiore 2011
 2. Postnatal fitness

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku