PhDr. Michaela Kotrbancová- Využitie McKenzie metódy pri športových poraneniach

Prezentácia o renomovanej metóde pri liečbe muskuloskeletálnych ochorení.Pokiaľ je športovec zranený sú na neho kladené vysoké nároky aby sa vrátil k športovej aktivite?
Pokiaľ je športovec zranený, jeho prvá otázka je, kedy sa bude môcť vrátiť ku športovej aktivite. Je to logické, veď takmer všetky profesionálne športy preukázali nárast v počte športovcov, a to nie len zranených, ale aj tých, ktorých kariéra sa na základe muskuloskeletálneho zranenia skrátila.

Čo vyšetrujeme príznkom tŕňa a aká je validita tohto vyšetrenia?
Na túto otázku odpoviem, že vyšetrením vlastne nezistíme nič. Je predsa nemožné, aby sme zachytili pohyb v SIK, ktorý ani zobrazovacím vyšetrením nevieme objektívne zhodnotiť palpačne posudzovali. Je otázka, či je to vôbec kĺb a či sa hýbe.. Väčšina špeciálnych ortopedických testov v tomto prípade má spornú spoľahlivosť (reliability) a platnosť (validity) (Beaudreuil et al, 2009; Dessaur et al, 2008; Green et al, 2008; Jackson et al, 2003; Meserve et al, 2008; Mirkovic et al, 2005; Munro and Healey, 2009; Scholten et al, 2001; Scholten et al, 2003; Solomon et al, 2001).

Čo je najčastejšiou príčinnou bolesti triesla?
Neviem, čo je najčastejšou príčinou, ale veľmi často je za týmito bolesťami chrbtica a treba ju vedieť spoľahlivo vylúčiť než sa putíme do terapie triesla ako takého. V našom zariadení sme často prekvapení, že opäť je zdrojom bolestí v triesle chrbtica a športovec si prešiel rôznymi terapiami na trieslo.

Čo znamená tkzv. derangement podľa Mckenzieho terapie?
Ide o načastejší syndróm, ktorý vidíme u športovcov, nazýva sa aj ako funkčná porucha, blokáda.... Športovec uvádza zmenu lokality symptómov, stratu rozsahu pohybu v konkrétnom kĺbe, alebo popisuje epizodický priebeh. Väčšinou rýchlo reagujú na správne vedenú terapiu s minimalizáciou rizika ďalších zranení alebo obnovy pôvodného.

Prečo dochádza k tzv. zápalu Achillovej šľachy?
Veľmi často tam k zápalu práve nedochádza, potvrdzujú to mikrospkopické nálezy, ktoré nenašli v tkanivách zápalové bunky. Výnimku môžu tvoriť možno niektoré akútne začiatky bolestí, ale obyčajne ide o štrukturálne zmeny, ktoré nastávajú v kontraktilnom tkanive (šľache) a môžu byť prítomné aj u asymptomatickej populácii. Športovci si môžu takéto zmeny uvedomiť až vtedy, keď postihnuté tkanivo je preťažované a tieto asymptomatické zmeny sa stanú symptomatickými. Preto by sme nemali hovoriť o tendinitíde, ale o tendinopatii. V ‘akútnych situáciách preťaženia’, ktoré popísali aj autori Cook a Purdam (2009) by sme mali hovoriť o ‘reaktívnych tendinopatiách’

Aká je najväčšia výhoda Mckenzieho terapie?
Z vedeckého a klinického hľadiska ide o štandardizovanú klinickú metódu, neopierajúca sa o pato-anatomické zdôvodnenia. Metódu možno spoľahlivo aplikovať na všetky kĺby. MDT je procesom klinického uvažovania. Je to cesta myslenia a prostriedok riešenia problémov. Využíva konzistentné operačné definície počas oboch procesov, vyšetrenia aj liečby. Ide o metódu porozumenia systému ako celku, a nepokúša sa o mikro-liečbu problémov športovca.

VIAC V PREDNÁŠKE:


Kto je PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert.MDT?

V z d e l a n i e :
1990 – 1996 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe, št. odbor: fyzioterapia – Mgr
2002 
Trnavská Univerzita v Trnave, rigorózna sk. – PhDr
2007 
Praha – McKenzie Institute International – Cert.MDT   
2016
                                                        Košice, LF UPJŠ, špecializácia Fyzioterapia porúch CNS

Z a m e s t n a n i e :
1996
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, NsP Žilina
Od r. 2006
Rehabko, s.r.o. NZZ, privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie, 

Externá vyučujúca:
1998 – 2008 2013 – pretrváva
Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline
2005
JLF UK v Martine – študijný odbor fyzioterapia
2008 – 2011: SZU Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica – študijný odbor fyzioterapia

VIAC NA STRÁNKE
https://www.rehabko.sk

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku