Prečo nápravné cvičenia nemusia fungovať

Už stretli s tým, že tieto cvičenia nemusia vždy fungovať a veci sa nemusia lepšiť? Prečo sa dozviete v článku.Dnes sú tzv. corrective exercises veľmi moderné, vo všetkom hľadáme funkčnosť a každého by sme chceli naprávať. Na tom by nebolo nič zlé, ale určite ste sa už stretli s tým, že tieto cvičenia nemusia vždy fungovať, veci sa nemusia lepšiť, bolesti zostávajú a v najhoršom prípade zhoršujú výkon či sú kontraproduktívne. Sú hlavnou zložkou fyzioterapie a do trénerstva tento trend prišiel neskôr, pravdepodobne rozšírením metodiky FMS od Graya Cooka.

Čo sú nápravné cvičenia?

Už z názvu si môžeme odvodiť, že sú to cvičenia, ktorými chceme niečo napraviť. Napravujeme väčšinou nejakú dysfunkciu/deficit v zmysle postúry, mobility, stabilizácie, koordinácie, svalovej dysbalancie či sily. Ide nám o to, aby pohyb prebiehal biomechanicky čo najoptimálnejšie a telo bolo pripravené na záťaž.

Sú to cvičenia určené na špecifické riešenie posturálnych zmien, chybnej stabilizácie a/alebo dysfunkčných pohybových vzorov, pričom primárnym cieľom je zvýšená účinnosť neuromuskulárneho systému s menším stresom, kladeným na kĺby a mäkké tkanivá. Evan Osar

Nápravné cvičenia sú cvičenia navrhnuté na zlepšenie toho ako dobre sa hýbeme. Mike Reinold

 

Kedy môže nastať problém?

Spomínal som to už i na poslednej konferencii (prednáška tu), že problém nastane vtedy, ak týchto cvičení je odrazu moc a či už športovec, alebo bežný človek takmer prestanú poriadne trénovať, alebo robiť to na čo boli zvyknutí. Vo fyzioterapii je toto častý problém, kedy si myslíme, že športovec odteraz musí robiť hlavne nejaké fyzio nápravné cvičenia (alebo cvičiť hlboké svalstvo) a na ostatné môže zabudnúť, pretože to mu prinieslo bolesť. Môžeme sa stretnúť i s prípadmi, kedy cvičenec skoro úplne prestane normálne cvičiť (možno má bolesti či strach zo zaťaženia/pohybu) a začne robiť vo veľkej miere len strečingové či nápravné cvičenia. Takisto tréneri niekedy predpisujú svojím zverencom nezmyselné cvičenia, strávia v gyme aj 2 hodiny a úplne zabúdajú na to gro, hlavne cvičiť. Nikomu sa predsa nechce stráviť pol hodinu nejakou „aktiváciou gluteálnych svalov a robiť nudné cvičenia“. Chcú jednoducho cvičiť.

Ktoré cvičenia sa považujú za nápravné a ktoré nie?

Každé cvičenie je svojim spôsobom nápravné, ak ich robíte dobre. Darmo budete pracovať na mobilite členkoch či bedrových kĺbov, ak váš drep bude stáť za figu. Tzn., že i obyčajný drep, mŕtvy ťah, klik, či sťahovanie kladky môžu byť pre vás nápravné. Preto je veľmi dôležité preniesť nápravné cvičenia do daného športu či aktivity, cvikov a základných pohybových vzorov. Najideálnejšia situácia nastane vtedy, ak je pre vás dobre nastavený tréning zároveň sám o sebe nápravný. Vtedy nemusíte nič naprávať a vaše klasické cvičenie na vás pôsobí zároveň i terapeuticky. V športovom výkonnostnom svete musí byť v tomto rovnováha. Nemôže začať športovec len niečo nacvičovať a riadne netrénovať, pretože by sa mu zhoršil výkon. A takisto si nemôže dovoliť len bezhlavo sa zaťažovať, pretože by mohlo prísť ľahko k preťaženiu a zraneniu. Nemalo by ho to obmedzovať, ale pomáhať mu. Poďme ale k podstate článku.

Prečo nápravné cvičenia niekedy nefungujú?

1. Neidentifikovali ste problém

Snažíte sa napraviť niečo, pred tým než zistíte čo treba napraviť? Tak čo potom napravujete? Nápravné cvičenie treba individualizovať a nie to isté cvičenie zaberie na každého s podobným problémom.

2. Nediagnostikovali ste správne

I správna diagnostika potrebuje zručnosť, skúsenosti a tie správne vedomosti. Napríklad vyšetrujete flexibilitu hamstringov, kedy vyzerajú byť skrátené, ale nevyšetrili ste si pred tým postavenie panvy, ktoré môže byť v anteverznom postavení. Potom to len vyzerá, že sú skrátené a vy s dobrým úmyslom chcete dostať väčšiu flexibilitu do miesta, kde ho vôbec nie je treba a ešte tým môžete uškodiť.

 

3. Vybrali ste nesprávne cvičenia

Vráťme sa naspäť. Možno ste nevyšetrili alebo ste vyšetrili, ale nesprávne a na základe toho ste navrhli i nesprávne riešenie. Dokonca ste mohli urobiť všetko správne, ale vybrali ste nevhodné cvičenia.

4. Nie sú vykonávané precízne

Aj horší cvik so 100% úsilím bude mať lepšie výsledky ako najlepší cvik s minimálnym úsilím. Keď ideme niečo naprávať, je to pre daného človeka nové. A čo je nové je väčšinou i náročné. Preto sa musí vedome maximálne koncentrovať.

5. Cviky sú vykonávané nesprávne

Nechápte ma zle, ale pochopiť čo najlepšie biomechaniku tela nie je otázka pár rokov. Je to trať na celý život a môže sa stať, že nie vždy pochopíme podstatu cviku.

6. Riešite iba časť z problému

Možno ste sa nepozreli na problém celostne, ale riešite iba časť príčiny. Napríklad pri klasickom dolnom skríženom syndróme riešite iba problematiku mobility v častiach kde je potreba, ale zabúdate na antagonistov a riešenie stability či sily.

7. Riešite rovno motorickú kontrolu/stabilizáciu

Nemyslím si, že nápravné cvičenia sú len o mobilite, stabilite a nejakej motorickej kontrole. Sila je základným predpokladom, aby pracovala dynamická stabilizácia kĺbu a niekedy je potrebné riešiť najskôr počiatočnú slabosť.

8. Človek má ešte skrytý problém

Možno je kĺb štrukturálne odlišný a nikdy v ňom nebude mať takú mobilitu ako niekto iný. Alebo je to dlhodobá adaptácia na šport. Tieto veci je určite dobré zistiť čo najskôr, aby sme v náprave nestrieľali slepými nábojmi.

9. Človek má bolesti

Bolesť mení náš pohyb, propriocepciu, zapojenie svalstva, silu…. S týmto sa samozrejme veľmi zle pracuje a treba ju riešiť ako prvú.

Bolesti a rôzne dysfunkcie v tejto dobe pribúdajú a nápravné cvičenia majú určite svoje miesto. Nezabudnite, ale že ideálna situácia nastane vtedy, ak sa vaše pohyby v každodennom živote stanú zároveň nápravné.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. v Košiciach

Registrácia možná do 16.4.2018, minimálny počet účastníkov 10, maximálny 15.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

Tento kurz sa prakticky dopĺňa s kurzom Bolesti chrbtice KE- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ a preto sme pre Vás pripravili cenovo zvýhodnenú ponuku. Pri kúpe variantu Diagnostika pohyb. aparátu + Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie a tréningu ušetríte 30 eur!

ČO SA NAUČÍŠ?

V prvej časti trojdielneho kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu.

Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika chrbtice pri hlbokom predklone

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Hodnotenie a korekcia dýchania, využitie v tréningu

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

 

Trvanie kurzu: sobota 8:30-18:00 vrátane hodinovej obednej prestávky a nedeľa 8:00-11:00

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór 

 • diplomovaný fyzioterapeut
 • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
 • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
 • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
 • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
 • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
 • 8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
 • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Videoukážka obsahu kurzu.

 

Unilaterálny príťach: princíp cviku, správne prevedenie a najčastejšie chyby. 


Orientačný test skrátenia flexorov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly a praktický test, ktorý ti momôže určiť optimálny rozsah pohybu pre cvičenia ako výpady či split squat.

 

Ukážka z testovania flexorov kolenného kĺbu a riziká pri skrátení.

Účastníci dostanú skriptá, vyšetrovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Minimálny počet účastníkov je 10. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 15 ľudí. 

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Bolesti driekovej a krčnej chrbtice KE- spojenie jógy a fyzioterapie VEREJNOSŤ

Možnosť prihlásiť sa na kurz iba do 16.4.2018! Minimálna počet účastníkov 10, maximálny 16.

Prečo jóga niekomu pomôže a inému uškodí? Ako ju cvičiť aby pomáhala zmierniť bolesti a prinášala radosť? Pozri sa na jednotlivé asány pohľadom skúsenej fyzioterapeutky.

V doobednej časti workshopu si povieme základné informácie o pohybe, budeme sa venovať jeho zložkám a tomu, ako vykonávame pohyb za správnych ale aj nesprávnych podmienok. Bližšie si rozoberieme bolesť, čo nám telo cez bolesť naznačuje a ako bolesť vplýva na vykonanie pohybu. Ale hlavne sa naučíte ako z bludného kruhu bolestí vyjsť von a ako zmeniť niektoré pohybové návyky, aby sa bolesť nevracala.

Porozprávame sa o funkcií driekovej chrbtice, o jej správnom ale aj nesprávnom nastavení. Povieme si, ako reagujú štruktúry ako platničky, väzy, svaly na zmeny v držaní tela a ako cvičiť pri bolestiach alebo odchýlkach od fyziológie. Naučíte sa svalovú rovnováhu, teda ako by v pároch mali pracovať svaly v oblasti driekovej chrbtice a panvy. Vysvetlíme si ako funguje náš stred tela a aké časti má. Je dôležité, aby všetky tieto zložky pracovali v súlade, pretože iba vtedy dokáže náš stred tela plniť svoju stabilizačnú funkciu efektívne. Na základe týchto informácii dostanete teoretický a následne aj praktický návod, ako si pomôcť pri bolestiach driekovej chrbtice.

Spojením jógy a fyzioterapie vytvoríme krásne plynulé cvičenie, pričom najprv uvoľníme svalové skupiny s tendenciou ku skráteniu a následne posilníme tie oslabené. Naučíte sa ako efektívne pracovať s hlbokým stabilizačným systémom.  V tejto časti workshopu prenesieme teoretické poznatky do reálnej praktickej formy.

Poobedná časť workshopu bude venovaná krčnej chrbtici, jej správnemu a nesprávnemu nastaveniu. Povieme si, prečo je správne postavenie hlavy, ramien a hrudného koša omnoho dôležitejšie ako strečing svalov krku. A presne ako pri driekovej chrbtici, aj tu si vysvetlíme svalovú rovnováhu a ako sa z nerovnováhy postupne dostať k rovnováhe. Pochopíte, prečo krčná chrbtica tak často bolí a aké jednoduché je, naučiť sa hýbať vedomejšie.

V praktickej časti opäť spojíme jógu a fyzioterapiu a zacielime pozornosť do hornej časti nášho tela. Najprv uvoľníme a potom posilníme vybrané svaly, aby sme dosiahli svalovú rovnováhu, zvýšili kvalitu života a zbavili sa bolesti.

Záverečnú časť wokshopu venujeme vašim otázkam a diskusií.

Tento workshop vám dá návod, ako sám sebe pomôcť pri bolestiach driekovej a krčnej chrbtice, ako cvičiť jógu s ľahkosťou a správne. A hlavne pochopíte, ako cvičiť s vašou krivkou chrbtice, lebo každý sme iný, niekomu napr. podsadzovanie panvy pomôže, inému ublíži. 

O lektorke:

Mgr. Naďa Ulehlová
- diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
- absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness
- 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
- spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

 

Čas konania kurzu 9:00-16:00 vrátane hodninovej obednej prestávky.

Účastníci dostanú skriptá a diplom o účasti na kurze. Pokyny a rozvrh dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Minimálny počet účastníkov je 10. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 16 ľudí.

Prihlásiť sa

Bolesti chrbtice KE- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ

Registrácia je možná iba do 16.4.2018, minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 15.

Odborný workshop "Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ" je vhodným nadviazaním na kurz Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre. Rozvíja a pomáha detailne pochopiť princípy predošlého kurzu a preto ponúkame záujemcom o oba kurzy cenovo zvýhodnenú ponuku. Pri kúpe variantu Diagnostika pohyb. aparátu + Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie a tréningu ušetríte 30 eur!

Prvá časť odborného workshopu "Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ" sa venuje jednotlivým zložkám pohybu a jeho fyziologickej a nefyziologickej podobe. Analýzou problematiky bolesti sa naučíte o jej význame a funkcií. Na základe pochopenia súvislostí sa naučíte ako vplývať na pohybové návyky vašich klientov a ako im pomôcť zbaviť sa bolesti.

Pomocou funkčnej anatómie si rozobereme fyziologické a patologické nastavenie chrbtice, reakciu štruktúr (platničiek, väzov, tkanív) na záťaž. Na základe klinického obrazu a stavu držania tela si povieme ako trénovať klientov s bolesťami. Vďaka princípu recipročnej inhibície si vysvetlíme teóriu a výhody antagonistického tréningu.

Vďaka pochopeniu princípu fungovania hlbokého stabilizačného systému si vysvetlíme ako pracujú svaly vo vzájomnom súlade. Vďaka tomu dostanete teoretický a následne aj praktický návod, ako pomáhať klientom pri bolestiach driekovej chrbtice.

V praktickej časti si vyskúšate ako využiť vybrané asány z jógy (a ich modifikácie) ako aj uvoľňujúce cvičenia fyzioterapie v tréningu, skupinových cvičeniach alebo hodinách jógy. Vďaka tomu dosiahnete uvoľnenie svalových skupín s tendenciou ku skráteniu. Následne si ukážeme ako správne nadviazať na dosiahnuté uvoľnenie optimálnymi posilňovacími cvičeniami. Dosiahnete tak posilnenie oslabených svalov a pomôžete navodeniu stavu svalovej rovnováhy. Naučíte sa ako efektívne pracovať s hlbokým stabilizačným systémom. Teoretické poznatky v priebehu kurzu aplikujete do reálnej praktickej formy.

Druhá časť workshopu bude venovaná krčnej chrbtici, jej správnemu a nesprávnemu nastaveniu. Povieme si, prečo je správne postavenie hlavy, ramien a hrudného koša omnoho dôležitejšie a efektívnejšie ako strečing svalov krku. Teoreticky a prakticky si rozoberieme svalovú rovnováhu a ako sa z nerovnováhy postupne dostať k rovnováhe. Pochopíte, prečo krčná chrbtica v práci a pri tréningu bolí. Ukážeme si ako zlepšiť ergonómiu práce a ako modifikovať cvičenia, ktoré vyvolávajú bolesť.

V praktickej časti opäť spojíme jógu, fyzioterapiu a posilňovacie cvičenia so zacielením pozornosti do hornej časti ľudského tela. Najprv uvoľníme a potom vhodne posilníme potrebné svaly, aby sme dosiahli svalovú rovnováhu, zvýšili kvalitu života vašich klientov a zbavili ich bolesti.

Záverečnú časť wokshopu venujeme vašim otázkam z praxe a diskusií.

Tento workshop vám dá návod, ako trénovať ľudí s bolesťou driekovej a krčnej chrbtice, ako cvičiť jógu s ľahkosťou a správne. Poznatky vychádzajúce z individualizácie klienta vám pomôžu pochopiť, prečo (napríklad) niektorým klientom podsadenie panvy pomôže a iným naopak ublíži.

O lektorke:

Mgr. Naďa Ulehlová

 • diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
 • absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness
 • 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
 • spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

 

Mgr. Oliver Poór

 • diplomovaný fyzioterapeut
 • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
 • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
 • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
 • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
 • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
 • 8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
 • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Čas trvania kurzu je 12:00-18:00.

Účastníci dostanú skriptá a certifikát o účasti na kurze. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Minimálny počet účastníkov je 10. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 16 ľudí.

Prihlásiť sa

Bolesti chrbtice - spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu (Prievidza)

Prvá časť odborného workshopu "Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ" sa venuje jednotlivým zložkám pohybu a jeho fyziologickej a nefyziologickej podobe. Analýzou problematiky bolesti sa naučíte o jej význame a funkcií. Na základe pochopenia súvislostí sa naučíte ako vplývať na pohybové návyky vašich klientov a ako im pomôcť zbaviť sa bolesti.

Pomocou funkčnej anatómie si rozobereme fyziologické a patologické nastavenie chrbtice, reakciu štruktúr (platničiek, väzov, tkanív) na záťaž. Na základe klinického obrazu a stavu držania tela si povieme ako trénovať klientov s bolesťami. Vďaka princípu recipročnej inhibície si vysvetlíme teóriu a výhody antagonistického tréningu.

Vďaka pochopeniu princípu fungovania hlbokého stabilizačného systému si vysvetlíme ako pracujú svaly vo vzájomnom súlade. Vďaka tomu dostanete teoretický a následne aj praktický návod, ako pomáhať klientom pri bolestiach driekovej chrbtice.

V praktickej časti si vyskúšate ako využiť vybrané asány z jógy (a ich modifikácie) ako aj uvoľňujúce cvičenia fyzioterapie v tréningu, skupinových cvičeniach alebo hodinách jógy. Vďaka tomu dosiahnete uvoľnenie svalových skupín s tendenciou ku skráteniu. Následne si ukážeme ako správne nadviazať na dosiahnuté uvoľnenie optimálnymi posilňovacími cvičeniami. Dosiahnete tak posilnenie oslabených svalov a pomôžete navodeniu stavu svalovej rovnováhy. Naučíte sa ako efektívne pracovať s hlbokým stabilizačným systémom. Teoretické poznatky v priebehu kurzu aplikujete do reálnej praktickej formy.

Druhá časť workshopu bude venovaná krčnej chrbtici, jej správnemu a nesprávnemu nastaveniu. Povieme si, prečo je správne postavenie hlavy, ramien a hrudného koša omnoho dôležitejšie a efektívnejšie ako strečing svalov krku. Teoreticky a prakticky si rozoberieme svalovú rovnováhu a ako sa z nerovnováhy postupne dostať k rovnováhe. Pochopíte, prečo krčná chrbtica v práci a pri tréningu bolí. Ukážeme si ako zlepšiť ergonómiu práce a ako modifikovať cvičenia, ktoré vyvolávajú bolesť.

V praktickej časti opäť spojíme jógu, fyzioterapiu a posilňovacie cvičenia so zacielením pozornosti do hornej časti ľudského tela. Najprv uvoľníme a potom vhodne posilníme potrebné svaly, aby sme dosiahli svalovú rovnováhu, zvýšili kvalitu života vašich klientov a zbavili ich bolesti.

Záverečnú časť wokshopu venujeme vašim otázkam z praxe a diskusií.

Tento workshop vám dá návod, ako trénovať ľudí s bolesťou driekovej a krčnej chrbtice, ako cvičiť jógu s ľahkosťou a správne. Poznatky vychádzajúce z individualizácie klienta vám pomôžu pochopiť, prečo (napríklad) niektorým klientom podsadenie panvy pomôže a iným naopak ublíži.

O lektoroch:

Mgr. Naďa Ulehlová
- diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
- absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness
- 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
- spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

Mgr. Peter Obžera

Čas konania kurzu 12:30-18:30

Účastníci dostanú skriptá a certifikát o účasti na kurze. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Minimálny počet účastníkov je 12. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 16 ľudí.

Partner podujatia

 

Prihlásiť sa

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku