Problémy spojené s tuhosťou m. piriformis

M. piriformis patrí ka najviac preťaženým svalom v našom tele a spôsobuje mnohé problémy. Ako ich naprávať?

Zverejnené 30.01.2023, 02:14
Musculus piriformis (hruškový sval) patrí do skupiny vonkajších rotátorov bedrového kĺbu. Patrí medzi najproblematickejšie svaly v našom tele. Zo skupiny vonkajších rotátorov je najpovrchovejší a v jeho blízkosti prebieha nervus sciaticus. Hypertonus m. piriformis môže spôsobiť rôzne formy bolesti bedra, kolena ale najmä spodnej časti chrbta. Dobre známy je aj syndróm musculus piriformis o ktorom som písal v predošlom článku „Bolesť ktorá vystreľuje do nohy nemusí byť iba z platničky“.

V tomto článku rozoberiem možné príčiny hypertonusu m. piriformis a dôsledky zmeny jeho napätia. Následne môžeme zvoliť vhodné postupy nápravy svalovej dysbalancie. Častou príčinou hypertonusu m. piriformis môže byť sedenie s prekríženou nohou alebo zranenie členka, kolena či bedra spojené so zmenou pohybového stereotypu. Hyperaktívny m. piriformis následne utlmí aktivitu svojich antagonistov (vnútorných rotátorov bedra) m. gluteus medius, m. gluteus minimus alebo dokonca aj m. tensor fascia latae. Slabosť týchto svalov sa ľahko prejaví pri trendelenburgovej skúške. Pri stoji na jednej nohe (tam kde ste identifikovali hypertonus m. piriformis) bude dochádzať k poklesu panvy a často aj kompenzačným úklonom trupu. Rovnováha tejto končatiny býva zvyčajne horšia v porovnaní s druhou.

Najčastejšou a zvyčajne najúčinnejšou korekciou je uvoľnenie m. piriformis. Vhodné sú manuálne techniky, PNF strečing, uvoľnenie trigger pointov pomocou masážnej loptičky alebo fyzikálnej terapie.

Na jeho uvoľnenie je potrebné nadviazať aktiváciou vnútorných rotátorov. Vhodnými cvičeniami sú napríklad unožovanie, bočné výpady, a tréning na jednej nohe. Pozitívna zmena napätia tejto svalovej dysbalancie sa uloží do krátkodobej pamäte centra motorickej kontroly. Aby sa táto zmena uložila aj do dlhodobej pamäte je potrebné opakovať uvoľnenie m. pririformis s aktiváciou jeho antagonistov minimálne 2 x denne.


Funkciou m. piriformis je okrem vonkajšej rotácie aj pomoc pri extenzií bedrového kĺbu. Pomáha tak m. gluteus maximus pri jeho sekundárnej funkcií – extrarotácií. Pomerne častým javom býva oslabenie m. gluteus maximus ako následok hyperaktivity m. iliopsoas. M. piriformis sa tak v snahe pomôcť slabému m. glutesus maximus môže stať hypertonickým.

Ďalšou zaujímavou situáciu je slabosť m. psoas, ktorý je dôležitým stabilizačným svalom. Aj v tomto prípade dochádza k častému hypertonu m. piriformis ktorému sa bude snažiť pomáhať m. quadratus lumborum. Táto dysbalancia je častým zdrojom bolestí chrbtice a treba mu venovať zvýšenú pozornosť. Uvoľnite nadmerné napätie m. quadratus lumborum pomocou cvičení z nedávneho videa.

Uvoľnite m. piriformis pomocou cvičení, ktoré som spomenul vyššie a nezabudnite na cielenú aktiváciu m. psoas. Aj tento balíček úloh opakujte viac krát denne, aby sa zmena dokázala premietnuť do zlepšenia svalovej rovnováhy.

Hyperaktivita m. piriformis môže byť spôsobená aj nepomerom napätia opačného bedra ako následok pádu na bok. Hruškový sval pri fixácií dolnej končatiny (napríklad pri stoji kedy ste na ňu navážite väčšinou svojej váhy) rotuje krížovú kosť smerom von a môže tak spôsobiť dysfunkciu SI kĺbu. V tomto prípade často dochádza ku zhoršeniu aktivity svalov súhlasnej strany ako sú m. psoas, m. quadratus lumborum alebo m. erector spinae.

Záver
Hruškový sval (m. piriformis) môže byť zdrojom problémov ako sú bolesť chrbta, dysfunkcia SI kĺbu alebo narušenie stereotypov pohybu v bedrovom kĺbe (napríklad extenzia). Uvoľňovanie m. piriformis bude základom drvivej väčšiny korekcií. Pre celkový úspech je však potrebné pochopiť, ktoré svaly sú utlmené a zamerať sa na ich aktiváciu. Naučte svojich klientov, že nestačí aby na korekcií problému pracovali iba na vašich fyziotréningoch. Pre celkové zlepšenie mechaniky pohybu je potrebné denné opakovanie korekčných cvičení.

Ak Vás zaujíma metodika fyziotréningu a postupy pre efektívne korekcie, prečítajte si môj článok „Ako využiť fyziotréning pri manažmente klienta“. https://www.zdravoafit.sk/clanok/ako-vyuzit-fyziotrening-pri-manazmente-klienta. Budem rád aj keď sa uvidíme na školeniach metodiky fyziotréningu alebo na novom pripravovanom školení „Fyziotréning pri bolestiach pohybového aparátu“. Svoje obľúbené školenia nájdete na webe Zdravo a Fit v záložke Semináre a kurzy.

Autorom článku je PaedDr. Oliver Poór - pôsobí ako fyzioterapeut, tréner a lektor vo Fyzio centre Zdravo a Fit. Je autorom novej facebookovej skupiny s cieľom vzdelávať sa: Fyziotréning - vzdelanie pre fyzioterapeutov a trénerov. Je zakladateľom Zdravo a Fit - spoločnosti zameranej na vzdelávanie trénerov, fyzioterapeutov, organizáciu odborných kurzov a konferencií.

Zdroje k článku

  1. Video: youtube kanál Zdravo a Fit: https://www.youtube.com/channel/UCuhfi7EbBB6kIRNmyFT8Uuw

Diskusia k článku

Podobné články