Sardínia pod drobnohľadom

Jednou z hlavných opisovaných modrých zón, ktorá sa pýši vysokou koncentráciou centariánov je Sardínia. Sardínia sa nachádza 120 km od talianskeho pobrežia.


Dávid Líška
Jednou z hlavných opisovaných modrých zón, ktorá sa pýši vysokou koncentráciou centariánov je Sardínia. Sardínia sa nachádza 120 km od talianskeho pobrežia. Leží v stredozemnom mori. Dlhovekosť je v Sardínii výrazná najmä u mužov. Podobne ako aj v iných modrých zónach, môže za dlhovekosť obyvateľov Sardínie kvalitná výživa a životný štýl. Sardínia bola významným zdrojom výživy už od čias Starovekého Ríma. Ďalšie faktory, ktoré sú pripisované dlhovekosti v Sardínii sú dostatočná pohybová aktivita, socioekonomické faktory, genetika, enviromentálne faktory, duševný stav, kultúrne faktory, kalorický príjem. Prevalencia centariánov v Sardínii sa pohybuje okolo 16,6 na 100 000 obyvateľov (Deiana et al., 1994).  
Známou štúdiou je štúdia od Pouilan et al., ktorí potvrdzovali to, že Sardínia skutočne patrí medzi dlhoveké zóny na našej planéte. Táto štúdia niesla pomenovanie AKAE. Najvyššia koncentrácia dlhovekých ľudí sa im podarila objaviť v časti Nuoro. Nuoro predstavuje pomerne hornatý región, čo je pravdepodobne spojené s tým, že obyvatelia v oblasti Nuoro si zachovali svoj vlastný životný štýl po celé dekády. V tejto časti sa stalo centariánmi 91 ľudí spomedzi 18 000 narodených medzi rokmi 1880 a 1990.

Výživa v Sardínii bola prvýkrát popísaná v polovici devätnásteho storočia Angiusom a podobá sa mediteránskej výžive. Samozrejme, treba počítať s individualitou v rozličných častiach Sardínie. Strava v Sardínii pozostáva z tradične vypestovaných surovín ako pšenica, proso, kukurica, strukoviny, zemiaky a mliečne výrobky (Pes, 2014). Dôležitú časť tvorí sardínsky kvasný kysnutý chlieb a polievka s názvom minestrone, ktorá pozostáva z čerstvej zeleniny a prílohy ako hrach alebo fazuľa. V hornatejších krajinách pridávajú Sardínčania do tejto polievky zemiaky alebo kúsky bravčového mäsa. Ako sladidlo sa využíva med. Jedlo dopĺňajú o vhodné bylinky, ktoré si dopestujú. V hornatejších krajinách Sardínie je tiež vyššia konzumácia vlašských orechov a gaštanov. Sezónne ovocie predstavujú figy a hrozno. Konzumácia mäsa je príležitostná a pohybuje sa okolo 2 až 4-krát mesačné a pozostáva z ovčieho a bravčového mäsa. Konzumácia mlieka z oviec a kôz je vysoká najmä v hornatejších oblastiach. Kozie mlieko má vysoký obsah krotkých a stredné dlhých nasýtených mastných kyselín ako kyselina maslová (C4:0), kyselina kapronová (C6:0), kyselina kaprylová (C8:0) a kyselina kaprínová (C10:0), ktoré sú známe protektívným účinkom pred kolorektálnym karcinómom. Koze mlieko tiež obsahuje vysoké percento karnitínu, je tiež dôležitým zdrojom zinku a selénu. Sardínčania konzumujú syr, ktorý sa volá ricotta. Konzumácia rýb a morských plodov je rozdielna vzhľadom na vzdialenosť od pobrežia. Rozdiely medzi výživou sa nájdu aj u mužov a žien. U žien bola objavený vyššia prevalencia zubného kazu u tých, ktoré sa živili roľníckym životom ako u tých, ktoré viac pastierskym spôsobom života (Pes, 2014).     
 

Dôležitú súčasť výživy v Sardínii tvorí chlieb. Chlieb je tradičné vytváraný z celých zŕn s použitím štartovacích mikróbov laktobacilov. Tento chlieb je, samozrejme, odlišný od bežných chlebov, ktoré môžeme kúpiť u nás v supermarkete. Podľa Pes et al. takýto chlieb dokáže redukovať hodnoty posprandiálnej glukózy a inzulínu o 25%. Maioli et al. (2008) testovali efektivitu u ľudí so zhoršenou glukózovou toleranciou. Celkovo testovali 16 dobrovoľníkov, ktorí boli liečení diétou a fyzickou aktivitou. Porovnávali klasický chlieb so štartovacími laktobacilmi v porovnaní s chlebom, ktorí obsahoval pekárenské kvasnice. Hodnoty plazmovej glukózy a inzulínu boli merané po 0, 30, 60, 120, a 180 minúte. Pokiaľ ľudia konzumovali sardínsky tradičný chlieb mali nižšie hodnoty krvnej glukózy po 30 minútach v porovnaní s druhou variantou prípravy chleba, ktorí obsahovala pekárenské kvasnice. Plazmové hodnoty inzulínu boli tiež nižšie pri tomto type chleba. Podľa Maioli et al. to môže byť dané obsahom kyseliny mliečnej. Samozrejme, v Sardínii sa pestujú aj iné obilniny. Sardínia je tiež známa pestovaním jačmeňa.

Zlá výživa a nedostatok pohybu je spojená so vznikom rôznych ochorení, ktoré zahŕňajú metabolický syndróm, diabetes, onkologické ochorenia a zápalové ochorenia. Dôležitým faktorom, ktorý zohráva významnú úlohu v udržaní dlhovekosti na Sardínii je dostatok pohybovej aktivity. Dostatok pohybovej aktivity môže tlmiť negatívne následky vysokosacharidovej stravy. Dostatok pohybovej aktivity je tak isto dôležitým faktorom pri vysokom kalorickom príjme resp. v tlmení následkov spojeným s ním. Cieľom štúdie od Pes et al. (2017) bolo zistiť asociáciu medzi pohybovou aktivitou a dlhovekosťou. Celkovo bolo zahrnutých 27 mužov a 17 žien. Fyzická aktivita podľa ADL (aktivita denného života) bola vysoká u všetkých. Znížená pohybová aktivita, naopak, súvisela so zhoršeným zdravým. Priemerný čas spánku bol 6,3 hodiny u mužov a 5,6 hodiny u žien. Podľa Pes et al. táto štúdia potvrdzuje, že obyvatelia Sardínie majú excelentnú pohybovú aktivitu v porovnaní s ostatnými časťami sveta, kde sa ľudia dožívajú vysokého veku.  


Apoliproteín E je apoliproteín s centrálnou úlohou v lipidovom metabolizme. ApoE2 je asociovaný so zníženou koncentráciou nízkodenzitného LDL cholesterolu, zatiaľ čo ApoE4 je asociované so zvýšenými hodnotami cholesterolu a predstavuje jeden z možných rizikových faktorov infarktu myokardu a často je asociovaný so vznikom Alzhaimerovej choroby. Prevalencia a frekvencia tohto génu je rozdielna medzi populáciami. Cieľom štúdie od Delana et al. (1994) bolo overiť frekvenciu tohto génu v Sardínii a porovnať s inými časťami Talianska. Apoliproteín E bol vyšetrení u 633 jedincov. Bola objavená nízka frekvencia Apoliproteínu E u obyvateľov Sardínie. Nízka frekvencia tohto génu predstavuje unikátnu charakteristiku Sardínskej populácie a môže byť jedným z vysvetlení nízkej prevalencie srdcových ochorení.
Dôležitú úlohu v dlhovekosti zohráva aj imunogenetika. Starnutie je asociované s chronicky nízkou aktivitou zápalu, ktorá vedie k pomalému poškodeniu jednotlivých tkanív. Spomalenie chronického zápalu, ktorý je spojený s kardiovaskulárnymi ochoreniami, onkologickými a metabolickými ochoreniami, vedie k predĺženiu života. Cytokinová dysregulácia má významnú úlohu v patogenéze viacerých ochorení. Interleukín IL-6 hrá jednu z hlavných úloh v akútnej fáze zápalovej odpovede. Niektoré štúdie spojili cytokinovú expresiu aj s dlhovekosťou. Podrobnejšie sa danú problematiku rozhodli preskúmať Pes et al. (2004). Testovali 112 centariánov a 137 šesťdesiatročných ľudí. Neobjavili rozdiely v polymorfizmoch ovplyvňujúcich IL-6, IL-10 a IFN-γ medzi centariánmi a kontrolnou skupinou. Významnú úlohu zrejme zohráva vzájomná interakcia medzi génmi, prostredím, výživou, životným štýlom ako len ojedinelá prítomnosť jednotlivých génov ovplyvňujúcich expresiu cytokínov. [S1] [DL2] 

Mikronutrienty tvoria osobitnú kapitolu v zdraví ľudí. Ich deficit vedie k rôznych ochoreniam a ku skorému procesu starnutia. Mechanizmov akým ovplyvňujú proces starnutia je viacero. Môžu znižovať poškodenie DNA a zároveň podporovať reparáciu[S3] . Môžu znižovať oxidačný stres spôsobený voľnými radikálmi. Deficit každého prvku vo výžive ľudí môže predstavovať problém. Napríklad vápnik je dôležitý pri stavbe skeletu, pre zdravie zubov, pri kontrakcii svalov, pri transmisii nervového impulzu, a tiež ako dôležitý faktor mnohých enzýmov. Vitamín D má dôležitú úlohu pri imunite a pri stavbe kostí a mäkkých tkanív, a tiež ďalšie funkcie. Vitamín B12 zohráva významnú úlohu nervovej sústavy a mozgu, a tiež pri krvotvorbe. Meď je dôležitá pre celulárnu respiráciu, syntézu neurotransmitterov a posilnenie spojivového tkaniva. Železo hrá tiež významnú úlohu v bunkovej respirácii, bunkovej replikácii a pri prenose kyslíka Deficit železa môže spôsobovať zlá diéta, zlá schopnosť absorpcie, medikácia niektorých liekov a chronické ochorenia. Význam horčíka je najmä pre aktivitu svalov, nervov a kosti. Mangán je požadovaný pre viacero enzymatických pochodov. Samozrejme, vitamínov a mikronutrientov je oveľa viac a taktiež ich funkcii je omnoho viac. Podrobne rozpísanie problematiky by si vyžadovalo celú knihu. Polidori et al. (2007) testovali hodnoty antioxidantov u Sardínskych centariánov zo štyroch území, a to Modena (severné Taliansko), Ancona (stred Talianska), Perugia (stred Talianska) a Sardínia Island (AKEA Project). Testovali hodnoty vitamínu C, kyseliny močovej, vitamínu A a vitamínu E a hodnoty superoxide dismutase a glutathione peroxidase. Hodnoty boli zároveň porovnané s mladšiou skupinou obyvateľov Sardínie. Táto štúdia objavila zvýšené hodnoty vitamínu A a E v talianskej populácii, avšak nedá sa to povedať o dlhovekých ľuďoch.


D-glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) je enzým, ktorý je dôležitý pri tvorbe nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (NADPH). Strata funkcie v géne G6PD je najčastejšiou genetickou poruchou. Táto genetická mutácia má protektívnu úlohu pred infekciou malárie Plasmodium falciparum. V krajinách kde bol častý výskyt malárie sa vytvorila vysoká prevalencia zmien tohto génu. Okrem malárie je tento gén asociovaný aj s protektívným účinkom pri kardiovaskulárnych ochoreniach, onkologických ochoreniach. Diskutovaný je aj účinok pri dlhovekosti a presne to viedlo Pes et al. (2018) aby preskúmali danú problematiku. Celkovo bolo urobených 11 252 vyšetrení. Enzým bol deficitný v 11,4% prípadoch, avšak frekvencia G6PD nebola asociovaná so zmenami veku.

 

Silvia Horecká Plešková 

Rada využívam opäť príležitosť napísať Vám pár postrehov z môjho sardínskeho obdobia.  Sardínia ako už viete,  je jednou z Modrých zón, poďme sa teda detailnejšie pozrieť na stravovacie návyky Sardov. Moje zážitky a poznatky sú autentické, pobudla som istý čas na Sardínii /začiatkom deväťdesiatych rokov/ a táto časť môjho života ma po všetkých stránkach významne ovplyvnila. Odtiaľ pramení môj záujem o tradičnú prípravu jedál, bylinky, domáce pečenie kváskového chleba, pečiva a nakoniec aj celoživotné štúdium potravín, i keď toto hobby som mala už ,,našlapnuté“ z domu, /pochádzam z konzistentnej gastrorodiny/. Preto aj obsah tohto článku zameriam na moje obľúbené potraviny, ingrediencie, ktoré má inšpirujú a svojou nutričnou hodnotou, biologickými účinkami môžu prispieť k dobrému zdraviu všetkým,  nielen domorodcom. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov  Sardínia nebola ešte vychytenou turistickou destináciou a zažívala posledné obdobie relatívneho kľudu a izolácie. V niektorých odľahlých častiach vo vnútrozemí, v hornatých oblastiach ďalej od prímorských letovísk si uchovávalo staršie domorodé obyvateľstvo svoje zvyky, tradičné postupy prípravy jedál a konzervácie potravín a neprispôsobovali sa požiadavkám stále častejších zahraničných návštev. Sardovia sa držali ľudovej múdrosti z oblasti Ogliastra ,,furat chie benit dae su mare“ kto prichádza od mora, prichádza lúpiť..  čo naznačuje, že cudzincov obvykle nevítali s otvoreným náručím ale ak si niekoho pustia trocha k sebe vedia byť pohostinní, štedrí, komunikatívni a svojsky vtipní. Po pár mesiacoch v Cagliari som si ako tak dokázala osvojiť pár slov z ich dialektu sardo campidanese, čo bolo pre začlenenie sa do spoločenstva nevyhnutné, pretože  domorodci majú úžasný zvyk, miešať taliančinu s dialektom aj v prítomnosti cudzincov a takmer všade ovládajú iba taliančinu. Keď som prišla v marci 1991 prvý krát na návštevu ku kamarátkiným  rodičom do Lanusei zúčastnila som sa domácej výroby tradičného kvasového chleba. Bol to neskutočný zážitok, podfarbený srdečnou atmosférou, pohostinnosťou a vzájomnou výmenou kulinárskych postrehov z oboch kultúr. Vlastne odvtedy pečiem kváskový chlieb aj doma a občas oprášim aj pôvodný sardínsky recept na pane carasau alebo pistoccu. Tradičný je sardínsky kvasový alebo kváskový chlieb, kde cesto je ,,hnané“  iba baktériami mliečneho kvasenia /su framentu/, pozostáva z vody, soli, sardínskej pšenice /trigu sardu/ jačmeňa, semoliny, otrúb, podľa regiónu a lokálnych zvykov. Takýto chlieb, pripravovaný dlhou fermentáciou má nižší glykemický index, obsahuje menej lepku a aj pre  znížený obsah kyseliny fytovej býva lepšie stráviteľný.  Pôvodný chlieb obyvateľov Sardínie ešte do prvej polovice minulého storočia bol prevažne z jačmennej múky, pšeničný chlieb bol výsadou benestatnej časti obyvateľstva. V niektorých oblastiach sa ako štartér používal med, slad alebo hrozienka.

Jačmenný chlieb, pane d'orzo, sardínsky "orjàttu" bol jednoduchým, ekonomicky dostupným produktom, pripravovaným zväčša kolektívne,  pre jeho náročnosť. Jačmeň sa mlel cca 10dní pred pečením chleba, niekoľko násobným čistením sa oddeľovali otruby od múky. Pred samotným mletím sa jačmenné zrno krátko opieklo v peci a až potom zomlelo. Zomleté zrno prešlo troj, štvorstupňovým  čistením a viac násobnym mletím aby sa zvýšil výnos zo zrna. Vrchné hrubé otruby ,,su ghilinzone“ sa používali  ako krmovo pre dobytok. Náročnosť výroby chleba s jačmennou múkou je daná samotnou povahou jačmeňa, ktorý obsahuje  málo lepku v porovnaní s pšenicou. To určuje nižšiu schopnosť produkovať oxid uhličitý počas fermentácie a nižšiu elasticitu získanej zmesi. Práve na podporu týchto podmienok bolo v prvom štádiu prípravy nevyhnutné vyformovať  "ghimisones", veľké chleby získané zmiešaním najjemnejšej jačmennej múky s teplou vodou. Pologuľovitý tvar mal hmotnosť dvoch alebo štyroch kilogramov, po dlhej fermentácii sa dlho piekol pri nízkej teplote v peci a po upečení, dozrieval ešte 5 dní zasypaný múkou v ľanovej utierke. Trvanlivosť tohto chleba bola niekoľko týždňov a striedka sa používala na opätovnú fermentáciu a prípravu menších bochníkov. Pečením tohto chleba boli poverené vždy dve, tri rodiny, ktoré ho zamieňali prevažne za kozie a ovčie výrobky od iných rodín. 

Pane carasau, pistoccu –  chlieb v tvare LP platne alebo štvorca, tenký niekoľko milimetrov má veľmi dlhú trvanlivosť min 3 mesiace. Vyrába sa z múky z tvrdej pšenice alebo  z jačmennej múky /sama som si tento postup vyskúšala spolu s prípravou cesta a sušením  8-10 hodín práce /ešte raz opečený sa volá guttiau /region Nuoro, Barbagia,  Ogliastra/

Pane civraxiu –  obľúbený v regióne  Campidano v okolí Cagliari a Sanluri, odkiaľ vraj pochádza. Má okrúhlu formu, striedku a pripravuje sa z mixu múk tvrdej pšenice a pšenice. V chudobnejších rodinách sa chlieb piekol z jačmennej múky /orzo/ a otrúb/cruschello/

Pane su coccoieddu pintau  –   coccoi sardínsky dekoratívny  chlieb, krásne vyzdobený a prepracovaný prekladaním cesta a úpravou nožničkami, pečie sa väčšinou z múky z tvrdej pšenice/ trigu sardu/ z kvásku/ lievito madre/ a z vody.

Z pôvodných antických chlebov by som spomenula chlieb zo žaluďov Pane di Ghiande, ktorý sa robieval v časoch nedostatku hlavne v horských regiónoch Ogliastry.

Podľa mojich skúseností a poznatkov, na Sardínii najčastejšie jedia práve chlieb. Jedia ho takmer ku všetkému, napriek tomu je však u nich nadváha  zriedkavosťou. V kondícii ich udržuje pohyb, fyzická práca a aktívny spôsob života.

Prehľad potravín, ktorý vidíte nižšie určuje frekvenciu konzumácie rôznych druhov jedál na Sardínii, v tomto poradí.

Chlieb z tvrdej pšenice, jačmeňa a otrúb  pripravovaný tradičným spôsobom
Syry  kozie, ovčie a kravské
Morské plody a ryby /v pobrežnej časti ostrova/
Zelenina: PARADAJKY, artičoky, strukoviny, fenikel, cesnak, cibuľa, bylinky
Olivový olej z domácich zdrojov
Kvalitné mäso zo zdravých zvierat prevažne  ovčie, jahňacie, kozľa, bravčové, hovädzie atď. dôležitá je úprava a spôsob konzervovania / sušenie, morská soľ / a úplné zužitkovanie surovín
Myrta v akomkoľvek využití  a  červené víno cannonau

Jednou z najzaujímavejších delikates, ktorú som mala to šťastie ochutnať hneď v úvode môjho pobytu boli spaghetti alla  bottarga di muggine con arselle. Bottargou nazývajú rybie ikry, vajíčka, ktoré sa nasolia a sušia podľa tradičných postupov. Z útrob rýb sa vyberá celistvý útvar ovariálny vak, očistí sa, premyje, nasolí sa, lisuje a nechá vytvrdnúť do tuhej konzistencie. Bottarga býva jantárovej a medovej farby, podľa pôvodu.  Bottarga sa vyrába najčastejšie z ryby mugila hlavatého ale nájde sa taktiež z tuniaka červeného alebo z mečúňa.  Môže sa jesť v celku ako predjedlo ale najčastejšie sa nastrúha priamo do jedla z cestovín. Je cenená pre obsah omega 3 mastných kyselín dôležitých pri predchádzaní ischemického ochorenia, s pozitívnym vplyvom na centrálny nervový systém a taktiež skvalénu.  Chuť je veľmi silá, výrazne cítiť po mori, určite užitočný  a chutný suvenír pre každého návštevníka Sardínie.

Keď som chodievala vlakom z PortoTorres na juh, vnímala som oknom ostrovčeky fialových políčok. Myslela som najprv, že ide o levanduľu avšak vysvitlo, že sú to bodliaky. Bodliaky sa používajú ako biozmes, či krmivo ale sú aj skvelou sardínskou  pochúťkou. Bodliaky alebo Cardi selvatici, Cynara cardunculus altilis, čo sú vlastne klasické pichľavé nepríjemné rastliny, môžu byť užitočnou potravinou s hepatoprotektívnym účinkom, s vysokým obsahom draslíka, vápnika a vitamínov skupiny B. Bodliaky dosahujú výšku 1-2m a na konzumáciu sú vhodnejšie tie menšie, mladšie kusy. Chuťou pripomínajú artičoky, veď aj ide o nedomestikovaný druh artičoku. Jeho spracovanie je mimoriadne adrenalínové, hodnotím  z vlastnej skúsenosti.  Upravujú a čistia sa dvoma spôsobmi, za surova, čo chce prácu s rukavicami a trpezlivosť alebo ponorením do horúcej vody, čo chce opäť trpezlivosť a opatrnosť. Jedlé časti sú hrubé stonky /coste/ ak ich ošúpeme nožíkom za surova, musíme ich ihneď potrieť polovicou citróna  a ochrániť tak pred enzymatickým  hnednutím  spôsobeným  polyfenoloxidázami, čiže oxidáciou. Potom sa môžu ľubovoľne tepelne upraviť. Druhý spôsob je ich ponoriť vcelku do vriacej vody, domáci dávajú polovicu morskej vody a potom klasickú z vodovodu a až potom odstrániť pichľavé časti na stonkách. V každom prípade obdivujem tamojšie ženy za neuveriteľnú trpezlivosť pri ich príprave. Kto má rád artičoky, obľúbi si aj chuť bodliakov. U mňa víťazia nakladané v náleve z panenského olivového oleja, vínneho octu, cesnaku, myrta a bobkových listov. Za ochutnanie stoja gratinované cardi s peccorinom a striedkou chleba na cesnaku a tiež  orestované na panvici s cibuľkou, miestnym vínom vernaccia a s píniovými orieškami.

Ešte na krátky skok k bylinkám.  Na potulkách po miestnych destináciách som v rodine u priateľov kúsok od Tortoli ochutnala pečenú bravčovinu s neuveriteľnou príchuťou. Nevedela som či ju mám prirovnať ku kari alebo ,,maggichuti“, v každom prípade som si ju chcela zapamätať  a tak som objavila smil taliansky Helichrysum italicum, elicriso alebo aj ľudovo ,,scova de santa maria“ . Inak práve tu som prvý a posledný krát ochutnala casu marzu, kozí syr ,,naštiepený“ vajíčkami múch Phiophila casei, ktorých červíčky konzumjú syr a vnútro syra ešte viac zjemňujú. Na Sardínii je to taký zlatý klinec pôžitkárstva, afrodiziakum, ešte stále čakateľ na označenie  D.O.P sardínskymi agropotravinármi.  /Zaujímavosťou je, že sa v roku 2005 niektorí tamojší chovatelia zvierat v spolupráci s Veterinárnou fakultou Univerzity v Sassari, s cieľom vyrobiť tento syr legálne, s primeranými hygienickými zárukami, dohodli s Ústavom poľnohospodárskej entomológie Sassari, postaviť farmu Piophila casei v kontrolovanom prostredí aby tak získali kontrolu nad celým výrobným procesom./  Aby som ten útok  tamojšej špeciality na môj tráviaci systém prežila, za všeobecného  pobavenia prítomných, ma dezinfikovali pohárikmi Filu e ferru, čo je silný destilát z odrody viniča vernaccia.

Vrátim sa však k ochuteniu pečeného prasiatka smilom. Smil taliansky nie je vôbec u nás na Slovensku neznámou rastlinou, rastie tu v záhradách,  v slnečných južných častiach Slovenska, jeho voňavé kvietky majú žltoslniečkovú farbu a oživia každý aj balkónový priestor.  Planty predávajú na trhoch ako kari korenie, takže nasledujúce poznatky budú pre Vás iste užitočné.  K ľudovému názvu  ,,scova de santa maria“  - odhalenie svätej márie, sa viaže legenda o nešťastnej mame, ktorej deti ochoreli na ,,ťažký pretrvávajúci kašeľ“ a vyzeralo to beznádejne. Unavená si ľahla k deťom a prisnilo sa jej, že madona ,,čistila“  kúty  izby, kde spali deti touto bylinkou. Matka na druhý, tretí, štvrtý deň uvarila deťom bylinkovú infúziu/silnejší čaj/ z elicrisa-smilu a po pár dňoch sa deti uzdravili. Toľko legenda.. a že sa teší mimoriadnej obľube o tom svedčí  používanie v sardínskom ľudovom liečiteľstve, najčastejšie ako expektorancium.  Dodnes v niektorých príbytkoch  miestne ženy ,,upratujú“ miestnosť, kde ležal chorý kadidlom, ktoré pozostáva z dlaždice, na ktorej sa zapália uhlíky, na ne sa navrství kôpka smilu a ,,s`affumentu“  je pripravené. Už len odrecitovať ,,i brebus“  a všetko zlo bude zažehnané.

V gastrosegmente  sa lístky smilu  používajú na dochutenie, mäsa, rýb ale aj rizota a cestovín. Organoleptické vlastnosti tejto bylinky sú neprehliadnuteľné a tak  ju využívam aj ja v sezóne, skutočne takmer do všetkých teplých jedál a vyrábam z nej aj bylinkovú soľ, spolu so zádušníkom brečtanovitým. Pitie  bylinkového čaju v tejto kombinácii pomáha pri alergii a pri astme. 

Čo hovorí veda?

Okrem správ o tradičnom používaní  na Sardínii,  je takisto smil taliansky /Helichrysum italicum/ využívaný v stredomorskej oblasti pri liečbe ochorení akými sú alergie, nachladnutie, kašeľ, kožné ochorenia, poruchy pečene a žlčníka, zápaly, infekcie a nespavosť. S cieľom potvrdiť niektoré tradičné použitie Helichrysum italicum a poukázať na ďalšie možné použitia extraktov a izolovaných zlúčenín sa v posledných desaťročiach uskutočnilo niekoľko vedeckých štúdií. In vitro štúdie charakterizovali Helichrysum italicum ako antimikrobiálne a protizápalové činidlo. Jeho flavonoidy a terpény boli účinné proti baktériám napr. Staphylococcus aureus ako aj jeho acetofenóny, floroglucinoly a terpenoidy vykazovali antifungálny účinok proti Candida albicans a jeho flavonoidy a fluoroglucinoly inhibovali HSV a HIV. Helichrysum italicum acetofenóny, flavonoidy a fluoroglucinoly preukázali inhibičný účinok v rôznych dráhach metabolizmu kyseliny arachidónovej a iných prozápalových mediátorov. Pokiaľ ide o Helichrysum italicum v štúdii in vivo, prejavuje sa anti-erythematózna a fotoprotektívna aktivita jej flavonoidov, preukázaná u zvierat aj u ľudí a taktiež protizápalových vlastností, ktoré vykazujú jej flavonoidy, acetofenóny a fluoroglucinoly. 

Pokiaľ ide o jeho bezpečnosť a nepriaznivé účinky, Helichrysum italicum nevykazuje významné úrovne cytotoxicity alebo genotoxicity, Je však  potrebné poznamenať, že jeden z jeho flavonoidov inhiboval niektoré izoformy CYP a bol hlásený prípad alergickej reakcie na jeho extrakty.

Podľa Dr. Gianniho Pes-a je možné že, niektoré zložky smilu,   prenikajú do mlieka kôz, ktoré ho často spásajú na svahoch pohorí v oblasti Arzana. Tu sa práve koncentruje časť dlhovekého obyvateľstva Sardínie, ktorá toto mlieko a výrobky z neho najčastejšie konzumuje /antibakteriálnu látku, ktorú vedci nedávno objavili v tejto bylinke,  pomenovali práve po tejto dedinke/  Antibakteriálna aktivita arzanolu / heterodimérny fluoroglucinyl pyrón/ vykazoval silný antibakteriálny účinok proti izolátom Staphylococcus aureus, rezistentným na viaceré liečivá .

Napriek pozitívnym výsledkom dosiahnutých v rôznych vykonávaných prieskumoch, je rozhodne potreba previesť viac  klinických štúdií, aby sa posúdila skutočná terapeutická účinnosť a bezpečnosť používania smilu a jeho extraktov. Na mieste je poznamenať, že sa nedoporučuje užívať vo  forme čaju-infúzie, v období tehotenstva a laktácie.

Je ešte mnoho ďalších byliniek, zelenín a druhov ovocia, čo stoja  na Sardínii za povšimnutie ako opuncie, med, mirto, víno,  morskí  ježkovia, ďalej rôzne úpravy cestovín a mliečnych výrobkov. Možno nabudúce. Tieto jednoduché jedlá a ich príprava náročná na čas,  vystihuje to čím táto kultúra ešte stále disponuje..čas, pokoj a stereotyp, čisté prostredie, tradície a fungujúca súdržná rodina. Napriek tomu, že aj v týchto oblastiach sa už dnes nachádza takmer v každej dedinke fastfood, ešte stále je z čoho sa poučiť a dopriať si lekciu dlhovekosti práve z tejto zóny.

Na záver ešte chutný recept pre nadchádzajúce letné obdobie:


Linguine con pesto di elicriso con pistacchi e limone /linguine s pestom so smilu, pistácií a citronu/

500gr cestovín môžu byť aj spaghetti, tagliatelle , pappardelle, čo máte radi

30gr očisteného smilu / nie vetvičky iba malé lístočky/

1 citrón najlepšie v bio kvalite, budeme potrebovať aj kôru z citróna

6-8 lyžíc olivového oleja

70gr pistácií nesolených alebo lieskových orieškov

100gr pecorina –ovčí strúhaný syr

soľ

mleté korenie z mlynčeka

Cestoviny dáme uvariť al dente, kým sa uvaria pripravíme si pesto. Do mixéra dáme umytý a vysušený smil, pistácie, olivový olej, pecorino, šťavu z jednej polovice citróna a vymixujeme pesto.  Do širokej panvice dáme pár lyžíc vody z cestovín a rozmiešame v nej pesto. Do panvice dáme scedené cestoviny, ochutíme soľou, korením a premiešame. Pred podávaním nastrúhame na každú porciu troška citrónovej kôry.  Dobrú chuť!

  

 

 

 

Zdroje k článku

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037887411300799X
 2. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/np3007149
 3. Gianni Pes
 4. Giovanni Mario Pes et al. Association between longevity and cytokine gene polymorphisms. A study in Sardinian centenarians (Aging 16: 244-248
 5. 2004)
 6. ©2004
 7. Editrice Kurtisichel Poulain : Longevita
 8. https://italianspecialoccasions.com/blog/traditional-cuisine-in-beautiful-sardinia/
 9. https://www.letenkyzababku.sk/sardinia-s-odletom-z-bratislavy-za-52e/
 10. https://academytravel.com.au/blog/introducing-sardinia-corsica/
 11. https://doi.org/10.1123/japa.2017-0088
 12. https://doi.org/10.1123/japa.2017-0088
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25369832
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9615906
 15. 96 DOI 10.1007/s00592-008-0029-8
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17228351

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku