Silový tréning detí a mládeže, úvod

Ako by mala trénovať dospievajúca mládež, ak chce dosiahnuť maximálny silový progres, vyhnúť sa bolestiam, zraneniam a skorému zastaveniu rastu výkonu?


Športoví odborníci aj zainteresovaná verejnosť sa jednoznačne zhodujú v tom, že telesná zdatnosť populácie z roka na rok klesá. Nie je to iba problém ekonomicky produktívnej populácie ale rovnako aj detí, mládeže a dospievajúcich. Meta-analýzy odborných štúdií potvrdzujú alarmujúci stav úrovne aeróbnej vytrvalosti, ktorý sa zhoršuje obdobne u chlapcov aj dievčat. Podobný trend sledujeme aj v oblasti úrovne silových schopností. Súčasná spoločnosť ponúka obrovské množstvo lákadiel na vyplnenie voľného času. Šport a starostlivosť o svoje telo sa tak dostáva na vedľajšiu koľaj.

Zvýšený záujem o starostlivosť o svoje telo vidíme najmä u ľudí, ktorí sa usilujú o prinavrátenie poškodeného zdravia. Druhou početnou skupinou je dospievajúca mládež, ktorá nasleduje svoje ideály zo sociálnych sietí a reklám, ktoré propagujú svalnaté a vyrysované postavy. Najväčším rizikom nasledovania týchto ideálov je kopírovanie ich tréningových programov a názorov. Tréning dospelého človeka s niekoľkoročnou športovou minulosťou je diametrálne odlišný od tréningu mládeže alebo začiatočníka.

Je veľmi jednoduché dosiahnuť za niekoľko mesiacov úžasný progres sledovaním videí alebo čítaním motivačných blogov. Častokrát za cenu opakujúcich sa zranení, bolestí, zdravotných problémov a ochorení. Zároveň po rýchlych prvotných výsledkoch dochádza ku skorému zastaveniu výkonnostného progresu.

V sérií nasledujúcich článkoch sa budem venovať konceptu dlhodobého rozvoja silových schopností mládeže. Silový tréning je dôležitou súčasťou zdravotne orientovaného cvičenia z hľadiska zvyšovania telesnej zdatnosti, zlepšovania držania tela, podpory starostlivosti o svoje zdravie a vedeniu ku zdravého životného štýlu. Rovnako zohráva dôležitú úlohu ako nevyhnutná zložka športovej prípravy mládeže a základ pre budúci rast ich športového výkonu.

Koncept dlhodobého športového tréningu mládeže je zostavený tak, aby umožnil dosiahnuť talentovaným športovcom, fanúšikom kulturistiky, bodybuildingu alebo nadšencom cvičenia ich maximálny možný progres. Pozostáva z nasledujúcich etáp:

 1. Začiatky s trénovaním
 2. Vytvorenie pozitívneho vzťahu k tréningu a športu
 3. Učenie sa princípom tréningu a detailné zvládnutie techniky
 4. Zvyšovanie telesnej zdatnosti, rast výkonu
 5. Tréning pre budúce súťaženie
 6. Vrcholový tréning, snaha o dosahovanie víťazstiev
 7. Športovanie v bežnom živote a po ukončení súťažnej kariéry

Jednotlivé etapy sú prispôsobené nielen veku, ale najmä aktuálnej úrovni telesnej zdatnosti športovca. Silový tréning je súčasťou každej jednej etapy, priebežne však prechádza zásadnými zmenami.

Ako sa zmenil váš tréning za posledné roky? Zmenili ste tréningové postupy? Nemyslím tým iba výber cvikov a priebežné zvyšovanie používaných hmotností.

Hlavné benefity silového tréningu mládeže spočívajú v troch rovinách:

 1. Umožňuje im začať športovú kariéru, ďalej zlepšovať a rozvíjať ich športový potenciál
 2. Pomáha im zvládať úskalia dlhodobého tréningu, stupňovanie záťaže a vydržať nároky súťaží
 3. Vytvára základ pre ďalší rast výkonnosti v dospelosti a pomáha znižovať nadmerné opotrebovanie tela po ukončení športovej kariéry

Koncept ktorý vám odprezentujem v nasledujúcich článkoch vytvoril tím odborníkov z oblasti športu a starostlivosti o zdravie. Závery zo svojich a mnohých ďalších štúdií publikovali v prestížnych zahraničných žurnáloch. Na konci mojich článkov vždy nájdete odkazy na plné verzie príslušných prác.

Zdroje k článku

 1. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2016.00164/full
 2. obrázok: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/d6/06/b7/d606b7b19703c56d61c7c5947990fce5.jpg

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Diskusia k článku