Silový tréning v nestabilných podmienkach, kardiorespiračná a energetická odozva

Aký je rozdiel v energetickom výdaji pri drepe na BOSU a pevnej zemi? Ako reagujú srdce a pľúca na silový tréning v nestabilných podmienkach? Dočítate sa ďalej!

Zverejnené 28.07.2016, 20:34

Zaujímavá štúdia profesorky Zemkovej a jej tímu z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa zaoberala zmenami srdcových a dýchacích parametrov počas silového tréningu. Jednotlivé parametre porovnávala a vyhodnocovala v stabilných podmienkach - drep na pevnej zemi a tlaky na lavičke a v nestabilných podmienkach – drep na BOSU a tlaky na fitlopte. Výskum robili na mladých športujúcich ľuďoch, ktorí sa venovali posilňovaciemu tréningu. Cvičenci vykonávali 6 sérií cvičení po 8 opakovaní s dvojminútovými prestávkami medzi sériami. Na činke mali naložených 70% svojej maximálnej hmotnosti pre dané cvičenie.

Srdcové a dýchacie parametre sa menili väčšinou počas cvičenia iba mierne s následným zvýšeným kompenzovaním tesne po ukončení série (fáza skorej regenerácie). Takto to bolo aj s prijímaním kyslíka pre pracujúce svaly. Jeho príjem bol najvyšší 30 - 40 sekúnd po ukončení série a až následne sa začali hodnoty vracať do normálu. Naopak srdcová frekvencia bola najvyššia pri dokončení série a začal klesať ihneď.

Zaujímavým parametrom je tzv. „oxygen pulse“ ktorý predstavuje množstvo kyslíka, ktoré telo príjme pre pracujúce svaly v pomere na jeden úder srdca. Tieto hodnoty sa počas cvičenia menili iba málo. Maximálne hodnoty dosiahli až 40 – 50 sekúnd po ukončení série. Až v tomto čase pumpovalo srdce okysličenú krv pre pracujúce svaly najefektívnejšie! Najvýraznejšie rozdiely týchto hodnôt boli pri cvičení tlakov na fitlopte. Najmenšie rozdiely pri cvičení drepov na BOSU a pevnej zemi. Navyše kardiorespiračná odpoveď sa s pribúdajúcimi sériami stupňovala.

Z týchto zistení je zrejmé, že tlaky na fitlopte predstavujú oveľa intenzívnejší stimul pre srdcovo dýchací systém ako klasický bench – press. Pri drepovaní je tento rozdiel relatívne malý.

Profesorka Zemková a jej tím ďalej stanovili približnú energetickú náročnosť cvičenia v stabilných a nestabilných podmienkach.

Energetický výdaj počas tlakov na fitlopte bol 20,3 kJ, na pevnej lavičke iba 17,1 kJ. Po ukončení série klesol výdaj na 1,8 resp. 1,6 kJ.

Pri drepovaní na BOSU bol energetický výdaj 25,1 kJ a na pevnej zemi 22,8 kJ. Po ukončení série klesol výdaj na 2,4 resp. 2,2 kJ.

Keď zhrnieme celkový výdaj, tak rozdiely sú pomerne malé. Pri tlakoch na fitlopte je celkový výdaj 22,1 kJ, na pevnej lavičke 18,7 kJ. Celkový výdaj drepov na BOSU je 27,5 kJ v porovnaní s drepmi na pevnej zemi 25 kJ.

Túto časť problematiky silového tréningu v nestabilných podmienkach by som uzavrel s myšlienkou, že ak robíte cvičenie s balančnými pomôckami za cieľom zvýšenie energetického výdaja tréningu, tak získaný rozdiel je pomerne malý. Skôr by som zvážil, či kumulácia únavy spôsobená zvýšenou spotrebou kyslíka počas balančného tréningu nezhoršuje techniku vášho cvičenia a nehrozí tak zvýšené riziko vzniku zranenia.

Ak je vašim cieľom stimulácia srdca a dýchacieho systému, cvičenie v nestabilných podmienkach môže byť výborný prostriedok na inováciu a sťaženie tréningu. Odporúčam ale citlivo nastaviť prestávky medzi sériami. Ak práve začínate s balančnými pomôckami, doprajte si minimálne 2 min prestávky, aby si vaše svaly stihli dostatočne oddýchnuť. Ak už ale skúsenosti s balančnými pomôckami máte a vašim cieľom je zlepšovať vytrvalosť alebo zvyšovať intenzitu zaťaženia, prestávky si postupne skracujte!

Zdroje k článku

  1. file:///C:/Users/Oliver/Downloads/Zemkova_J%20Tradit%20Complement%20Med_2016.pdf
  2. Obrázok: http://www.paulcheksblog.com/wp-content/uploads/2012/06/SB-BP-5-Fingers.jpg

Diskusia k článku

Podobné články