Silový tréning v nestabilných podmienkach pre zdravie a výkon, úvod

Má silový tréning s balančnými pomôckami nejaký význam? V čom Vám pomôže a v čom naopak uškodí? Úvodný článok do veľmi zaujímavej problematiky.


V súčasnosti je silový tréning vykonávaný v nestabilných podmienkach (cvičenie na BOSU, fitlopte a pod.) súčasťou nielen rehabilitačných, ale aj športových tréningov. V súlade s významom zdravotne orientovaného tréningu celej populácie a tréningu výkonnostných aj vrcholových športovcov je silový tréning s balančnými pomôckami stredobodom pozornosti kondičných trénerov a tímov výskumníkov.

Za jeden z najdôležitejší indikátor balančného tréningu môžeme považovať zvýšenú aktiváciu stabilizačných svalov počas cvičenia v nestabilných podmienkach porovnávaných s cvičením na pevnej zemi. Tento fakt bol dokázaný vo viacerých štúdiách, ktoré hodnotili svalovú aktivitu pomocou EMG (elektromyografia).

Intervenčné štúdie taktiež poukazujú na zvýšenú stabilitu tela po aplikácií balančného tréningového programu svalov trupu v porovnaní s bežným tréningom v stabilných podmienkach. Zistenia naznačujú, že silový tréning v nestabilných podmienkach pravdepodobne stimuluje neurálnu adaptáciu stabilizačných svalov trupu (často označované aj ako „core“), čo vedie k zlepšeniu stability tela.

Naďalej však platí, že ako akútny, tak aj dlhotrvajúci efekt silového tréningu v nestabilných podmienkach nie je stále plne objasnený a zostáva predmetom rozsiahlych debát.

Na druhej strane však bolo zistené, že pri využití balančných pomôcok nie je možné dosiahnuť rovnakú silu a výkon ako pri drepe na pevnej zemi alebo tlaku na pevnom bench – presse. Tento záver je ale závislý od typu použitých balančných pomôcok (záleží či použijete na vytvorenie nestabilných podmienok BOSU, fitloptu, úseč, posturomed a pod.), prekonávanej hmotnosti činky, predošlých skúseností cvičiacich s balančnými pomôckami a mnohých ďalších faktorov. Podrobnejšie Vám ich priblížime v ďalších článkoch.

Dôležitý je však fakt, že silový tréning v nestabilných pomôckach zlepšuje neuromuskulárne funkcie a účinne pomáha pri rehabilitácií po operáciách LCA (ligamentum cruciatum anterior – predný krížový väz).

Zdroje k článku

  1. https://www.researchgate.net/publication/304745836_Instability_resistance_training_for_health_and_performance
  2. Obrázky: http://leeboycetraining.com/wp-content/uploads/2013/09/CrossFit81-1.jpg

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Ako použiť strečing správne, aby nezabil vaše výsledky?

Strečing vo fyziotréningu – dokážete využiť jeho potenciál?

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku