Tajomstvo dlhovekosti- Okinawa

Čo je príčinou dlhovekosti ľudí na Okinawe?Okinawa je izolovaný ostrov charakteristický najvyšším počtom centariánov v Japonsku. Okinawa zahŕňa 41 miest s populáciou cca 1,3 milióna (Willcox, 2003). Willcox tiež uvádza, že na Okinawe sa nachádza v 593 centariánov. Centariáni sú charakterizovaný vekom nad 100 rokov. Ľudí, ktorí sa dožili viac ako 110 rokov označujeme supercentariáni. Títo centariáni a supercentariáni môžu byť príkladom ideálnej životosprávy s cieľom dosiahnutia najvyššieho veku v dobrom zdraví. 

Výživa je jedným z hlavných faktorov vzniku chronických ochorení ako diabetes mellitus a kardiovaskulárne ochorenia. Zlá výživa môže byť tiež asociovaná so vznikom niektorých onkologických ochorení. Westernizácia je asociovaná s prejedaním, inaktivitou, obezitou a predstavuje jednu z hlavných zdravotníckych výziev. Nadmerný kalorický príjem spojený s hypoaktivitou predstavuje nebezpečnú kombináciu z dlhodobého hľadiska. Konzumácia potravín s vysokou kalorickou denzitou, nízkou nutričnou hodnotou, vysokou formou spracovania môže byť spojená so systémovým zápalom, zníženou inzulínovou senzitivitou, metabolickými abnormalitami zahŕňajúc hypertenziu, dyslipidémiu a poruchy glukózovej intolerancie. Podľa Willcoxa je inzulínová rezistencia asociovaná so zvýšeným oxidatívnym stresom prostredníctvom zníženia intracelulárnej antioxidačnej schopnosti. Práve antioxidanty z prirodzenej výživy môžu redukovať riziko diabetu a zmierňovať už príznaky prejaveného diabetu mellitus. Tradičná diéta v Okinawe, ktorá je nízka v kalorickom príjme, ale vysoká v nutričnej denzite v spojení s dostatočným pohybom je pravdepodobne príčinou dlhovekosti niektorých ľudí v Okinawe, a tiež príčinou nízkej prevalencie jednotlivých ochorení, avšak diétne zmeny od druhej svetovej vojny viedli k zvýšeniu obezity a s ňou asociovaných ochorení. Zmeny, ktoré nastali po druhej svetovej vojne znamenali zníženie kvality potravy, a to najmä sacharidov, čo znamenalo náhradu sladkých zemiakov za ryžu, biely chlieb, rezance. 


Okrem sladkých zemiakov je tiež tradičným jedlom miso polievka, ktorá obsahuje cesto miso, morské riasy, tofu, sladké zemiaky a listovú zeleninu. Sladké zemiaky sú dvojkličnolistové rastliny patriace do čeľade Convolvulaceae. Sladké zemiaky sú tiež nazývané Yam. Traduje sa, že sladké zemiaky priviezli na Okinawu okolo roku 1600 a odvtedy sa stali obľúbenou plodinou na pestovanie vzhľadom na náročne podmienky na Okinawe. Sladké zemiaky obsahujú inhibitory trypsínu, ktoré sú podľa niektorých autorov asociované so zvýšeným glutathionu, ktorý je jeden z najpotenciálnejších endogénnych antioxidantov. Dokonca niektoré štúdie poukázali, že polyfenol (4,5-di-O-caffeoyldaucic acid), ktorý obsahujú sladké zemiaky môže mať väčší antioxidačný potenciál ako kyselina askorbová. Sladké zemiaky sú tiež excelentným zdrojom vitamínu A (beta-karoténu), a tiež vitamínu C a vitamínu E. Podľa Willcoxa jeden pečený sladký zemiak obsahuje 700% odporúčanej dennej dávky vitamínu A. Sladké zemiaky sú ďalej zdrojom vitamínov B ako tiamín, riboflavín a vitamín B6. Japonskí vedci dokonca vytvorili extrakt zo sladkých zemiakov na liečbu niektorých ochorení. Konzumácia sladkých zemiakov je tiež asociovaná so zlepšením inzulínovej senzitivity. Samozrejme, veľa ľudí nemusí tolerovať konzumáciu značného množstva sladkých zemiakov a môže to pre nich znamenať riziko vzniku nefrolitiázy. 

Ďalšou zaujímavou častou výživy na Okinawe je kurkuma. Jednou z hlavných aktívnych časti je kurkumín, ktorý bol testovaný pre rozličné zdravotné benefity. Kurkumín môže javiť protizápalový, antioxidačný, antikancerogénny účinok . Protizápalové vlastnosti kurkumínu korelujú s ovplyvnením aktivity transkripčného faktora v biologickej dráhe NFkβ, ktorá reguluje prepis niektorých prozápalových génov. Tetrahydro-kurkumín, ktorý je aktívnym metabolitom kurkumínu, javí účinok v ovplyvnení signálnych dráh FOXO3 a Sir2. Kurkumín javí zaujímavé výsledky aj v ovplyvnení kognitívnych funkcii. Prevalencia demencie na Okinawe je oveľa nižšia ako napr. v USA, ale aj ako napr. v Japonsku. 

Kalorická reštrikcia je považovaná za faktor, ktorý môže predlžiť život. Podobné povzbudivé výsledky boli pozorované aj na primátoch. Kalorická reštrikcia môže zlepšiť množstvo telesného tuku, ovplyvniť signálne dráhy inzulínu, znižovať poškodenie voľnými radikálnymi, znižovať výskyt ochorení spojených s aterosklerózou, ovplyvňovať prozápalové cytokíny. Ďalšie výhody kalorickej reštrikcie môžu byť v ovplyvnení biologických dráh FOXO3 a mTOR. Tieto dva gény sú tiež asociované s dlhovekosťou. FOXO3 tiež pôsobí ako kľúčový faktor v ovplyvnení inzulínu podobného rastového faktora. Roth et al. (2002) taktiež poukázali na pomalší pokles hormónu dehydroepiandrosterón-sulfát (DHEA-S), ktorý je tiež asociovaný s dlhovekosťou. Nízky kalorický príjem v Okinawe zaznamenal Hokama et al. už v roku 1967. Poznamenali, že okinawské deti konzumujú iba 62% kalórií oproti iným deťom v Japonsku. Kagava (1978) potvrdil 83% kalorický príjem u dospelých v porovnaní s celkovým priemerom v Japonsku. Kagava ďalej vyjadril názor, že by toto mohlo byť jedným z determinantov dlhovekosti na ostrove Okinawa. Priemerný príjem kalórii u dospelých sa pohybuje okolo 1,785 kcal za deň. Toto číslo spĺňa definíciu kalorického deficitu. Napriek tomu, strava v Okinawe, ktorá je zložená z listovej zeleniny, koreňovej zeleniny, sladkých zemiakov a sóje doplnenej o  konzumáciu rýb a občasnú konzumáciu mäsa je podľa Willcoxa bohatá na vitamíny a antioxidanty.  

V roku 1992 Mimura et al. vyspovedali 88 centariánov. 50% z nich žilo vo svojom dome a 26% v domove pre starších. 20% z nich stále žije samo, avšak väčšina so svojimi rodinami. Bývalé zamestnanie väčšiny (68%) bolo farmárčenie. Základ výživy týchto centárianov tvorili sladké zemiaky, tofu s príležitostnou konzumáciou rýb, vajec, mäsa, morských rias. Alkohol a cigarety užívalo 1,2%, resp. 3,5% centárianov, avšak skúsenosť malo 59%, resp. 47% centárianov. Mimura dodáva, že väčšina z nich trávila čas na posteli. Pochopenie dlhovekosti je dlhodobo predmetom skúmania v gerontológii. Funkčnú schopnosť centariánov na Okinawe sa snažili otestovať aj Willcox et al. (2007). Testoval 22 centariánov. Muskuloskeletálne ochorenia udávalo 64% centariánov. Kardiovaskulárne ochorenia boli zaznamenané u 59%, infarkt u 41%, katarakta bola zaznamenaná u 36%, demenciu malo 9%, respiračné ochorenia udávalo 18%. 82% z nich bolo pred desiatimi rokmi, keď mali v priemere 92 rokov nezávislí. Päť rokov dozadu 64% z nich bolo nezávislých. Tri roky dozadu 41% , jeden rok dozadu 32% a tohto času bolo 22% schopných samostatného života. Willcox et al. (2006) testoval skupinu supercentariánov. Kritéria splnilo 12 ľudí. Ich vek varioval v rozmedzí 110 až 112. Veľa z nich malo len minimálne zdravotné problémy počas života, a to napríklad katarakta (42%), fraktúry (33%), koronárna choroba srdca (8%), rakovina (0%), diabetes (0%), U týchto supercentariánov nastal pokles sebestačnosti až po 105 roku života.

 

Pochopenie mechanizmu starnutia vedúceho k dlhovekosti môže predstavovať enormný benefit pre populáciu. Jednou z teórii starnutia je teória o oxidačnom strese, ktorá bola formovaná Denham Harmanom v roku 1956. Harman vyjadril hypotézu, že kyslíkové radikály produkované počas aeróbnej respirácie podmieňujú oxidatívne zmeny v DNA. Neskôr sa zistilo, že hlavným zdrojom týchto kyslíkových radikálov sú mitochondrie. Jedným zo silných intracelulárnych antioxidantov je enzým superoxid dismutáza. Medzi silné exogénne antioxidanty, najmä v potrave, patrí aj vitamín E. Vitamín E pozostáva z ôsmich skupín tokoferolov a tokotrienolov rozpustných v tukoch, ktoré majú silný antioxidačný efekt. Najvyššiu biodostupnosť, absorpciu a schopnosť metabolizovať z nich má alfa tokoferol. Alfa tokoferol je uskladnený pečeňou. Príjem vitamínu E v strave je na Okinawe vysoký. Podľa Suzukiho strava na Okinawe predstavuje 190% odporúčanej dennej dávky pre Japoncov. Suzuki ďalej vyjadril myšlienku, že vysoký príjem vitamínu E môže byť jedným z hlavných dôvod nízkej úrovne lipidovej peroxidácie v Okinawe. Suzuki testoval 139 centariánov z Okinawy a 79 iných zdravých ľudí v komunite (priemerný vek 62,5) a zistil, že hodnoty lipidovej peroxidácie boli nižšie u skupiny centariánov ako v kontrolnej vzorke. Skupiny tokoferolov boli nižšie v skupine centariánov, okrem beta tokoferolu. Podľa Suzukiho et al. (2010) môžu byť hodnoty nízkej lipidovej peroxidácie protektívnym faktorom pred starnutím, avšak hodnoty vitamínu E nemusia podľa neho zohrávať až takú významnú úlohu, okrem beta tokoferolu v dlhovekosti, avšak na problematiku ohľadom beta tokoferolu a dlhovekosti sú potrebne ďalšie štúdie. 

Metabolický syndróm je jeden z najrizikovejších faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Odkedy Okinawa prechádza westernizáciou tak sa zvyšuje podiel obéznych ľudí. Tozawa udáva, že prevalencia metabolického syndrómu na Okinawe variuje v rozmedzí 15,1-19,1%. Metabolický syndróm je tiež asociovaný so vznikom ochorení obličiek. Tozawa testoval 6 371 ľudí na Okinawe bez evidovaných ochorení obličiek. Tozawa et al. (2007) došli k záverom, že  369 ľudí s metabolickým syndrómom si počas piatich rokov vyvinulo ochorenia obličiek. Podľa Tozawu je metabolický syndróm veľkým rizikovým faktorom vzniku ochorenia obličiek a ovplyvnenie metabolického syndrómu bude viesť k zníženiu rizika vytvorenia ochorení obličiek. Post okupačné zmeny po druhej svetovej vojne pre Okinawu rozhodne nepriniesli veľký zdravotný benefit. Hlavné post okupačné zmeny boli zhoršenie diétnych návykov a zníženie pohybovej aktivity. Tieto zmeny viedli k nárastu BMI u obyvateľov Okinawy. Tamaki et al. (2014) testovali asociáciu medzi BMI a rizikom vzniku rakoviny prsníka. Tamaki et al. objavil, že ženy, ktoré mali nadváhu alebo boli obézne mali oveľa vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka ako ostatné ženy. Toto riziko bolo najväčšie u žien, ktoré boli staršie ako 40 rokov. Tieto výsledky indikujú, že správne dodržiavanie životosprávy predstavuje prevenciu aj pred vznikom rakoviny prsníka.  

A čo je tou príčinou dlhovekosti na Okinawe? Kalorická reštrikcia? Sladké zemiaky ? Kurkuma ? Správne diétne zloženie ?  Dostatok pohybu ? Dostatok slnečného žiarenia ? Kvalitný spánok ? Gény ?  Správna funkcia mitochondrii ?  Popravde netušim.  Pravdepodobne každý zo spomenutých faktorov zohráva svoju úlohu a ovplyvnenie spomenutých faktorov môže viesť k rapídnemu zlepšeniu ľudského zdravia. 


 

použité zdroje:
Willcox DC1, Willcox BJ, He Q, Wang NC, Suzuki M. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Apr;63(4):338-49.
They really are that old: a validation study of centenarian prevalence in Okinawa.

Willcox DC1, Willcox BJ, Todoriki H, Curb JD, Suzuki M. Biogerontology. 2006 Jun;7(3):173-7. Caloric restriction and human longevity: what can we learn from the Okinawans?

GS, Lane MA, Ingram DK, Mattison JA, Elahi D, Tobin JD, Muller D, Metter EJ (2002) Biomarkers of caloric restriction may predict longevity in humans. Science 297:81

Hokama T, Arakaki H, Sho H, Inafuku M (1967) Nutrition survey of school children in Okinawa. Sci B Coll Agr Univ Ryukyus 14:1–15

Mimura G1, Murakami K, Gushiken M. Nutritional factors for longevity in Okinawa--present and future. Nutr Health. 1992;8(2-3):159-63.
The Okinawan diet: health implications of a low-calorie, nutrient-dense, antioxidant-rich dietary pattern low in glycemic load. Willcox DC1, Willcox BJ, Todoriki H, Suzuki M. J Am Coll Nutr. 2009 Aug;28 Suppl:500S-516S.

Willcox DC1, Willcox BJ, Shimajiri S, Kurechi S, Suzuki M. Aging gracefully: a retrospective analysis of functional status in Okinawan centenarians Am J Geriatr Psychiatry. 2007 Mar;15(3):252-6.

Makoto Suzuki, 1, 2, 3 , , * D. Craig Willcox, 1, 2, 4 , , Matthew W. Rosenbaum, 1 and Bradley J. Willcox Oxidative Stress and Longevity in Okinawa: An Investigation of Blood Lipid Peroxidation and Tocopherol in Okinawan Centenarians Curr Gerontol Geriatr Res. 2010; 2010: 380460. Published online 2011 Mar 30. doi:  10.1155/2010/380460

Willcox DC1, Willcox BJ, Wang NC, He Q, Rosenbaum M, Suzuki M. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Nov;63(11):1201-8.Life at the extreme limit: phenotypic characteristics of supercentenarians in Okinawa.

Masahiko Tozawa, Chiho Iseki,  Kaori Tokashiki  Saori Chinen, Kentaro Kohagura, Kozen Kinjo, Shuichi Takishita. Kunitoshi Iseki Metabolic Syndrome and Risk of Developing Chronic Kidney Disease in Japanese Adults doi:10.1291/hypres.30.937

Tamaki K1, Tamaki N, Terukina S, Kamada Y, Uehara K, Arakaki M, Miyashita M, Ishida T, McNamara KM, Ohuchi N, Sasano H. The correlation between body mass index and breast cancer risk or estrogen receptor status in Okinawan women. Tohoku J Exp Med. 2014 Nov;234(3):169-74.

 

 

 

 

Zdroje k článku

  1. https://fareastfling.me/tag/aged-day/
  2. https://www.welt-atlas.de/datenbank/karten/karte-6-865.gif
  3. https://promo.chanbrothers.com/okinawa/wp-content/uploads/sites/44/2016/01/Beach-Snorkel-Okinawa-iStock-BTL-only-600x400.jpg

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku