Tarahumarovia- Stvorení pre pohyb

Hypoaktivita je jedným z hlavných determinantov rozvoja metabolických ochorení a je často asociovaná práve s westernizáciou národov.Dlho som rozmýšľal nad názvom článku, odkopírovať názov od Christophera McDougalla-Stvorení  pre beh?  Napokon som sa rozhodol zvoliť trochu odlišný názov, a to stvorení pre pohyb, pretože nielen Tarahumarovia, ale každý človek je stvorený hýbať sa. Pokiaľ sa človek nehýbe tak chorľavie. Hypoaktivita je jedným z hlavných determinantov rozvoja metabolických ochorení a je často asociovaná práve s westernizáciou národov. Na zlepšenie svojho zdravia často postačí len jednoduché riešenie, a to pridať viac pohybu do svojho denného režimu. Samozrejme, to nemusia byť výkony na úrovni fenomenálneho Mateja Tótha a ani bežecké výkony na úrovni Tarahumarov, ale len prirodzená pohybové aktivity, ako napr. beh, chôdza, silový tréning. Prevenciou a liečbou ochorení pohybom sa zaoberá fyzioterapia.

Tarahumarovia sú domorodým kmeňom žijúcim v Severnom Mexiku. Tarahumarovia sa v ich jazyku označujú Raramuri. Tarahumarovia sú známi najmä z knihy Stvorení pre beh od Christophera McDougalla.  Pozornosť si vyslúžili najmä preto, že národom, ktorí si udržiava tradíciu v behu, a tiež v pretekoch, kde triafajú do lopty. Groom pomenoval Tarahumarov romantickým názvom moderní Sparťania. Groom (1971) zároveň poukázal na vysokú adaptabilnú schopnosť kardiovaskulárneho systému na extrémne výkony a zdôraznil, že myokard má väčšiu schopnosť čeliť záťaži ako skeletálne svalstvo. Podľa Monárrez-Espino (2001) je počet Tarahumarov okolo 80 000 a sú jednou z najizolovanejších etnických komunít v Severnej Amerike. Deti majú vysokú mieru infantilnej mortality, malnutrície a rozličné infekčné a parazitné ochorenia. Ženy zohrávajú ústrednú úlohu v domácnosti, pretože sa podieľajú na všetkých domácich úlohách vrátane získavania paliva, nosenia vody a starania sa o deti. Ďalej sa venujú výrobe rôznych remeselných pomôcok, a tiež pomáhajú mužom pri poľnohospodárskej práci.


Ich diétne návyky boli popísané už Hrdličkom (1906), ktorí popisoval, že hlavný zdroj predstavuje kukurica a konzumácia mäsa je zriedkavá, tak isto popísal konzumáciu viacerých druhov fazule, a tiež čili papričiek. V roku 1979 analyzovali nutričné zloženie Tarahumarov Cerqueira et al. Testovali 372 Tarahumarov a snažili sa zistiť kompozíciu makronutrientov. Príjem tuku predstavoval 9-12%, z čoho 2% tvorili nasýtené mastné kyseliny. Nasýtené mastné kyseliny boli primárne z kyseliny palmitovej a kyseliny stearovej. Polynenasýtené mastné kyseliny tvorili 5% diétneho príjmu, z čoho bola v prevahe kyseliny linolová. Príjem sacharidov , najmä zo škrobu, sa u Tarahumarov pohybuje okolo 80% diétneho zloženia. Hlavný zdroj predstavuje kukurica a fazuľa (pinto). Príjem celkových kalórii z jednoduchých cukrov sa o Tarahumarov v tom čase pohyboval len okolo 6%, z čoho rafinovaný cukor predstavoval okolo 1%. Príjem bielkovín je podľa autorov u Tarahumarov postačujúci. 94% proteínov pochádza z vegetariánskych zdrojov a iba 6% zo zvieracích. Príjem vajec sa pohyboval v priemere 2 až 3 na jednotlivca za týždeň. Príjem diétnej vlákniny je na vysokej úrovni, a to medzi 18g až 21g denne. Hlavný diétny zdroj vápnika u Tarahumarov predstavovala kukuričná tortila, ktorej obsah vápnika bol podľa Cerqueira 190mg/100g. Tortila je pre nich relatívne aj dobrým zdrojom niacínu. 


O tom, že pokiaľ populácie žijúce tradičným spôsobom zmenia svoj spôsob života dochádza k vyššej prevalencii ochorení existuje dostatočné množstvo dôkazov. Hlavný zdroj potravy pre Tarahumarov predstavuje podľa McMurryovéj (1991) kukurica, fazuľa, zelenina a ovocie doplnené o malé množstva rýb a vajec. Tarahumarovia sú postavou štíhli s dobrým kardiovaskulárnym zdravým. Hypertenzia je podľa McMurryovej tiež zriedkavým nálezom podobne aj ako prevalencia vysokých hodnôt nízkodenzitného lipoproteínu (LDL). Zaujímavú metodiku pripravila práve McMurryová et al. (1991), ktorí sa rozhodli Tarahumarov vystaviť westernizovanému spôsobu životu. Strava bola charakterizovaná vysokým príjmom kalórii (cca 3400kcal-4100kcal) zo zdrojov ako cukor v kombinácii s vysokotukovými jedlami. A k čomu viedla krátkodobá westernizácia tohto národa? Subjekty zaznamenali zvýšenie celkového plazmového cholesterolu, taktiež vysoké zmeny LDL cholesterolu, zvýšenie v HDL cholesterole a obdobne zaznamenali zvýšenie aj plazmové triacylglyceroly. Tarahumarovia pribrali v priemere 0,8kg za každý týždeň. Muži  celkovo v priemere o 3,6kg a ženy  o 3,7kg. Všetci Tarahumarovia, ktorí prešli na westernizovaný spôsob stravovania pribrali. 

Kardiovaskulárna fyziológia počas náročného výkonu je predmetom skúmania dlhé roky. Známou je najmä kardiomyopatia asociovaná s ultra-vrcholovými výkonmi. Podľa Christensena môžu byť práve Tarahamurovia menej náchylní k vzniku kardiomyopatie, kvôli vystaveniu fyzickej záťaži v podobe behu od detstva najmä v porovnaní s westernizovanými krajinami. Cieľom štúdie od spomínaného Christensa et al. (2014) bolo zistiť efekt ultra maratónu na plazmové markery eventuálneho kardiálneho a renálneho poškodenia. Christensen et al. testovali 10 Tarahumarov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili 78 km bežeckého preteku. Tarahumarovia mali počas behu oblečené tradičné oblečenie so sandálmi, okrem jedného, ktorý sa rozhodol zvoliť bežeckú obuv. V priemere mali Tarahumarovia 38 rokov (±12)  Jeden mal prítomnú hypertenziu a dvaja Tarahumarovia boli anemickí. Priemerná saturácia kyslíka sa u Tarahumarov po pretekoch pohybovala okolo 92%. Hypoxia vyvolaná výkonom sa podľa autorov zistila u štyroch Tarahumarov. U 3 Tarahumarov bol problém detekcie haptoglobínu kvôli spodnej hranici 0.2 g/L. Dvaja boli nad hornou hranicou hladín pre kreatínkinázu. U dvoch Tarahumarov boli hodnoty izoenzýmu kreatinkinázy (CK-MB) vyššie ako vrchná detekčná hodnota. Izoenzým kreatinkinázy (CK-MB) je asociovaný s poškodením myokardu. Zaujímavosťou je tiež, že hodnoty laktát dehydrogenázy nejavili žiadny významný pokles. Všetky hodnoty plazmových markerov sa normalizovali v priebehu 48 hodín. Účastníci mali v pokoji tiež v poriadku ECG. Christensen et al. uvádzajú, že zmenené kardiálne, renálne a hemolytické markery boli normalizované v priebehu 48 hodín po 78km preteku a riziko poškodenia srdca, obličiek, ako aj hemolýzy bolo nízke. Potrebné je však poznamenať, že sa jednalo len o 10 Tarahumarov. Diétna absorpcia železa  je determinovaná príjmom hémového železa a nehémového železa. Zdroje mäsa sú u Tarahumarov vzácne. Monarrez-Espino vyjadruje myšlienku, že absorpcia nehémového železa môže byť zvýšená diétnym príjmom vitamínu C alebo znížená vápnikom, fytátmi a polyfenolmi. Hlavným zdrojom vitamínu C môže byť guava, papaya, mango, citrusové ovocie a rozličné druhy bobuľovitého ovocia. Malé množstva môžeme tiež nájsť v brokolici, paradajkách, karfiole a pod. Varenie môže znižovať obsah vitamínu C. Guava (psidium quajava) má vysoký obsah kyseliny askorbovej. Obsah variuje v rozmedzí 50–400 mg/100 g a klesá s konzervovaním a skladovaním. Má pomerne vysoký obsah karoténov (200–400 IU/100 g) a relatívne aj železa (0.30–0.70 mg/100 g). Guava rastie v tropických a subtropických pásmach. Zaujímavú metódu si pripravila práve Monarrez-Espino et al. (2011), ktorá testovala efekt pitia guavového džusu u Tarahumarov, tento džús mal 300 ml a obsahoval 200mg kyseliny askorbovej. Tarahumarovia ho pili s hlavným jedlom po dobu 10 týždňov. Po 10tich týždňoch merali hodnoty hemoglobínu a feritínu. 295 školopovinných deti bolo vyšetrených pre anémiu. Prevalencia anémie bola v rozmedzí od 27% do 42%. Anemické deti boli náhodne rozdelené do dvoch skupín. Jedna dostávala džús z guave (n=50) a jedna placebo (n=45). Placebo tvorilo umelo dochutená voda, aj keď neviem, či je možné umelo dochutené označovať za neškodnú :). A aký vplyv malo pitie tohto džusu? Venózny hemoglobín narástol o 0.65 g/dL. Plazmový feritín sa zvýšil o 2.47 ng/mL, ale výsledok nebol štatisticky signifikatný. Sedavý spôsob života predstavuje jeden z hlavných faktorov vzniku metabolického syndrómu a s ním asociovaných komorbidít. Vysoká pohybová aktivita a správne stimulovanie kardio-respiračného systému predstavuje vynikajúci terapeutický nástroj pre zvládnutie tohto problému. Autori štúdie od Christensen et al. testovali asociáciu medzi pohybovou aktivitou a antropemetriou Tarahumarov. Autori testovali 64 Tarahumarov a našli pomerne veľké percento Tarahumarov s hypertenziou (28,1%), a práve u týchto Tarahumarov bola nízka úroveň kardio-respiračného systému.

Dôležitú úlohu v transporte a syntéze mastných kyselín zohráva pečeň. Peknú prezentáciu na tému fasfoodová strava, diabezita a nealkoholické stukovatenie pečene si môžte pozrieť tu od MUDr. Pijáka. Hypetriglyceridémia je charakterizovaná lipidovou nerovnováhou, ktorú môžeme definovať ako zvýšenie triglyceridov v krvi nad normálnu úroveň. Primárna hypetriglyceridémia má genetickú etiológiu a je dedičná. Sekundárna hypetriglyceridémia môže mať veľa iných príčin, ako napríklad alkohol, diabetes a pod. Vysoké hodnoty triglyceridov sú asociované s aterogenézou a môžu zvyšovať kardiovaskulárne riziko. Enzým CYP1A1 zohráva úlohu v metabolizme cholesterolu a iných mastných kyselín ako kyselina arachidonová (AA), kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA). Počet kópii CYP1A1 je asociovaný s vyššou aktivitou tohto enzýmu. Cieľom štúdie od Bailnsoto et al. (2014) bolo zistiť asociáciu medzi CYP1A1 a hodnotami triglyceridov. Vzorku tvorilo 69 Tarahumarov, 110 dobrovoľníkov z South Tepehuano a 64 miešancov z Llano Grande. Výsledky autorov štúdie potvrdili asociáciu medzi a vysokými hodnotami triglyceridov u žien Tarahumara. Naopak asociácia s normálnymi hladinami triglyceridov bola objavená u Tepehuano žien z Duranga. Bailnsoto vyjadruje názor, že zhoršený lipidový profil u Tarahumarov a Tepehuanos môže byť výsledok adaptácie na westernizovaný spôsob života zahŕňajúci spracované jedlo a nízku pohybovú aktivitu, avšak vyjadruje názor, že aj genetický základ môže zohrávať kľúčovú úlohu v týchto etnických skupinách. 

A čo je dôvodom toho, že Tarahumarovia behajú ? odpovedá fyzioterapeut Mgr. Michal Sýkora
"Žijú v pohorí kde nieje skoro žiadna cestná infraštruktúra. Pomerne často pijú alkohol (po večeroch bujaré párty) v podobe špeciálneho kukuričného piva (fermentovaná kukurica), ktoré používajú aj ako doplenie energie počas prekonávania dlhých trás. Keď sa im niekto ponúkne že ich odvezie autom, tak ani na minútu neváhajú. Behajú lebo musia, nie preto že by chceli."
 

Použité zdroje:

Benítez-Hernández ZP1, De la Torre-Díaz ML1, Cervantes-Borunda M1, Hernández-Torres RP1, Cabañas MD2, López-Ejeda N2,3, Marrodán MD2,3. Migration and nutritional status of Tarahumara schoolchildren from Chihuahua State (México).Am J Hum Biol. 2017 Jan;29(1). doi: 10.1002/ajhb.22927. Epub 2016 Sep 26.

Cerqueira MT, Fry MM, Connor WE. The food and nutrient intakes of the Tarahumara Indians of Mexico. Am J Hum Biol. 2014 Nov-Dec;26(6):836-43. doi: 10.1002/ajhb.22607. Epub 2014 Aug 22.

Normalization of elevated cardiac, kidney, and hemolysis plasma markers within 48 h in Mexican Tarahumara runners following a 78 km race at moderate altitude. Christensen DL1, Espino D, Infante-Ramírez R, Brage S, Terzic D, Goetze JP, Kjaergaard J.

Monárrez J, Martínez H. Salud Publica Mex. 2000 Jan-Feb;42(1):8-16.[Prevalence of malnutrition in Tarahumara children under 5 years of age in the municipality of Guachochi, Chihuahua].

Monárrez-Espino J, Martínez H, Greiner T. Salud Publica Mex. 2001 Sep-Oct;43(5):392-401. Iron deficiency anemia in Tarahumara women of reproductive-age in northern Mexico.

Monárrez-Espino J, Greiner T. Iodine nutrition among indigenous Tarahumara schoolchildren in Mexico. Eur J Clin Nutr. 2005 Oct;59(10):1213-6.

Monárrez-Espino J, López-Alarcón M, Greiner T. Randomized placebo-controlled trial of guava juice as a source of ascorbic acid to reduce iron deficiency in Tarahumara indigenous schoolchildren of northern Mexico.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896877

Dirk Lund Christensen,,* Imelda Alcalá-Sánchez Irene Leal-Berumen, Miguel Conchas-Ramirez, and Soren Brage Am J Hum Biol. 2012 Jul; 24(4): 558–561.Physical Activity, Cardio-Respiratory Fitness, and Metabolic Traits in Rural Mexican TarahumaraPublished online 2012 Feb 5. doi:  10.1002/ajhb.22239

Bailón-Soto CE, Galaviz-Hernández C, Lazalde-Ramos BP, Hernández-Velázquez D, Salas-Pacheco J4, Lares-Assef I, Sosa-Macías M5. Influence of CYP1A1*2C on high triglyceride levels in female Mexican indigenous Tarahumaras. Arch Med Res. 2014 Jul;45(5):409-16. doi: 10.1016/j.arcmed.2014.05.007. Epub 2014 Jun 2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4177763/figure/Fig1/

Zdroje k článku

  1. https://www.google.sk/search?rlz=1C1AOHY_enEE756EE756&biw=1280&bih=642&tbm=isch&sa=1&ei=-64jWqSRLYHLgAbpn7-gAQ&q=tarahumaras+kickball&oq=tarahumaras+kickball&gs_l=psy-ab.3...2105950.2107280.0.2107806.9.9.0.0.0.0.137.892.5j4.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.116...0i19k1.0.s1-5dkkyBZc#imgrc=dzsPD7ShwdcMQM
  2. https://web.asdeporte.com/wp-content/uploads/2017/05/T-corren1.jpg
  3. http://trainerjosh.com/nutrition/superfoods-list/

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku