Trigger point – malá hrčka, veľké nepríjemnosti

...výsledkom reťazenia trigger pointov neraz býva, že primárny TP v určitej svalovej skupine sa bolestivo prejaví v úplne inej časti tela...

Zverejnené 29.09.2016, 10:15

Trigger point (TP) je silne iritovaná oblasť vo vnútri hypertonického svalového snopca svalu alebo svalovej fascie. Takýto bod je veľmi citlivý a pri nahmatávaní môže spôsobovať špecifické vyžarujúce bolesti, svalové napätie a rôzne iné reakcie. Môže sa vyskytovať v rôznych formách aj v ďalších tkanivách.

Aktívny TP spôsobuje bolesť nielen pri svalovej aktivite ale aj v kľude. Latentný TP spôsobuje podobné problémy ako aktívny, avšak iba pri palpácií – hmataní. Ak ho nedráždime, problémy nespôsobuje. Aktívny TP sa môže zmeniť na pasívny, najmä ak odstránime faktory, ktoré ho spôsobujú alebo ho rozcvičíme. Latentný TP môže pretrvať vo svaloch mnoho rokov a v určitom čase sa aktivovať. Aktivovanie TP môže spôsobiť neprimerané natiahnutie svalu, nadmerné zaťaženie, nevhodné stereotypy pri cvičení alebo chronické preťažovanie.

Schéma trigger pointu a pridružených hypertonických svalových vlákien

Symptómy:

Obmedzenie pasívneho alebo aktívneho rozsahu pohybu pri natiahnutí a skrátení svalu.

 • Pocit tuhosti postihnutého svalu
 • Oslabenie svalu
 • Bolesť vyžarujúca pri niektorých pohyboch
 • Vegetatívne zmeny v zóne vyžarujúcej bolesť (lokálne sčervenanie, potenie, husia koža)
 • Poruchy hĺbkovej citlivosti
 • Poruchy rovnováhy a závraty
 • Zmena aktivity motoneurónu a zvýšená dráždivosť
 • Horšia svalová koordinácia

 

Rizikové faktory:

Tieto faktory napomáhajú ku vzniku spúšťacích bodov.

Akútne svalové preťaženie

Chronické preťažovanie s nadmernou únavou svalov

Zranenie alebo úraz

Prechladnutie alebo svalová aktivita bez dostatočného rozohriatia a rozcvičenia

Reťazenie z iných TP

Ochorenia vnútorných orgánov

Artritické kĺby

Segmentálne reflexné dysfunkcie

Stres

 

Prečo je TP tuhý a prečo bolí?

Za dôvod lokálneho zvýšenia napätia sa považuje zvýšenie citlivosti nervov 3. a 4. skupiny. Tieto voľné nervové zakončenia predstavujú vo svale nociceptory. Keď je takéto nervové vlákno citlivejšie na podnety, znamená to, že aj malé stimuly môžu viesť k nadmernej reakcií tela.

Ku zvýšenej citlivosti prispievajú napríklad aj bradykininy, serotoniny, prostaglandiny alebo histamin. Navyše mozog môže informácie z nociceptorov neprimerane vyhodnocovať a interpretovať ako vyžarujúcu bolesť alebo zvýšené napätie.

Rozpúšťanie trigger pointu tlakom palca

Záver

Trigger pointy vznikajú často ako dôsledok neustáleho opakovania jednostranných pohybov alebo ako obranná reakcia na neprimeranú záťaž. Spôsobujú lokálnu bolesť a reagujú veľmi citlivo na vonkajšie podnety. Zvyšujú svalové napätie čím môžu obmedzovať rozsah pohybu. Pohyb tak býva horšie koordinovaný a menej ekonomický.

Trigger point nemusí byť iba lokálnym problémom postihnutého svalu. Obmedzenie funkčnosti v postihnutom svale spôsobuje zhoršenie funkcie aj ďalších svalov, čím sa problémy reťazia a môžu tak postihnúť celé svalové slučky. Výsledkom neraz býva, že primárny trigger point určitej svalovej skupiny sa bolestivo prejaví v úplne inej časti tela.

O tom ako trigger pointy vyhľadávať a ako ich odstraňovať si môžete prečítať v ďalších pripravovaných článkoch.

Vyhľadávanie a odstraňovanie trigger pointov je súčasťou špecializovaného školenia Terapia spúšťacích bodov. V tomto dvojdennom kurze s limitovanou kapacitou sa naučíte hľadať a odstraňovať príčiny bolestí v tele. Ďalej pochopíte prečo vaši klienti nedokážu vykonať drepy alebo kľuky podľa vašich predstáv a vysvetlíme vám cesty ako ich to naučiť.

Zdroje k článku

 1. Philipp Richter/ Eric Hebgen – Spouštecí body a funkční svalové řetězce v osteopatii a manuální terapii
 2. Obrázky: http://www.health.harvard.edu/pain/neck-pain-a-troubleshooting-guide-to-help-you-find-relief
 3. n8.nwawellness.net
 4. chantalmilot.com

Diskusia k článku

Podobné články