Tsimane a nízky výskyt aterosklerózy.

Minule sme si písali o Kitave. Nabudúce sa pozrieme na lovcov a zberačov Hadza z Tanzánie. Dnes sa pozrieme na národ Tsimane v Bolívii


Národy žijúce svojim spôsobom života majú riziko kardiovaskulárnych ochorení znížené. Minule sme si písali o Kitave. Nabudúce sa pozrieme na lovcov a zberačov Hadza z Tanzánie. Dnes sa pozrieme na národ Tsimane v Bolívii. Tsimane tvorí 15 000 ľudí obývajúcich 100 dedín. Tento národ má nízky výskyt aterosklerózy oproti ostatným „westernizovaným“ krajinám. Tsimane sú modelom pre-industriálnej populácie sídliacej v Amazonskej Bolívii.

Podľa autorov štúdie od Kaplana et al. je energetický príjem potravy 14% bielkoviny, 14% tuky, 72% sacharidy. Mäso a tuk získavajú lovom alebo chytaním rýb. Sacharidy sú
z nerafinovaných sacharidov a sú v podobe ryže, plantainov, manioku, kukurice. Tsimane zbierajú orechy a ovocie. Ich príjem podľa uvádzaných zdrojov nie je vysoký. Príjem je vysoký vo vláknine. Tsimane diéta je nízka v obsahu trans-tukov a nízka v obsahu celkového tuku a jednoduchých sacharidov. Priemerná udávaná konzumácia tuku je  cca 38g, a to 11g saturovaných tukov (SAFA), 14g mono-nenasytených  kyselín (MUFA) a 8G polymastných-nenasytených kyselín (PUFA). Tsimane má nedostatok čistej vody, kanalizácie, elektriky, čo môže byť jedným z dôvodom vysokého výskytu infekčných ochorení.

Väčšinu dňa trávia Tsimane fyzickou aktivitou ako farmárčenie, lovenie, príprava jedla, domáce práce, staranie sa o deti. Tsimane sa vyznačuje tiež nízkou prevalenciou osôb, ktoré fajčia. Priemerný lov týchto ľudí trvá okolo 8 hodín a pokrýva takmer 18km. Menej ako 10% svôjho dňa trávia sedením. Podľa Gurvena (2013) je fyzická aktivita vyššia ako v industrializovaných krajinách, čo je podstatným faktorov prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení a iných ochorení s benefitmi ako redukcia hmotnosti, zníženie oxidatívneho zaťaženia v svaloch, zlepšenie hodnoty zápalových cytokínov, zlepšenie hodnôt krvného tlaku a zlepšením inzulínovej senzitivy. Tsimane sa priemerne dožívajú okolo 70 rokov (Kaplan, 2017). Najvyššia morbidita Tsimane je spájaná s infekčnými agens.

Kaplan et al. (2017) testovali výskyt aterosklerózy u Tsimane. Testovaných bolo 705 ľudí. Ako metódu si zvolili vyhodnotenie kalciového skóre koronárných artérií (CAC). V štúdii bola použitá koronárna artériová CT vizualizácia. Testovaní boli ľudia starší ako 40 rokov. Vekové rozpätie sa pohybovalo od 40 do 94 rokov. Priemerná hmotnosť ľudí bola 58kg a výška 155cm. Priemerný vek bol 56 rokov. 49 ľudí nebolo zahrnutých kvôli migrácii po záplavách, 15 ľudí sa nechcelo zúčastniť, lebo sa vraj majú starať o lov. Ľudia, ktorí sa zúčastnili štúdie boli motivovaní tým, že dostali zdarma lekársku starostlivosť. Cestovanie a potraviny boli pre ľudí poskytnuté bezplatne.

CAC škála definuje riziko aterosklerózy ako:
0 - bez rizika
1-100 - malé riziko
100-399 - stredné riziko
400 a viac - vysoké riziko

Skóre Tsimane bolo porovnané s ostatnými národmi (US Multiethnic Study of Atherosclerosis (MESA), 15 the German Heinz-Nixdorf Recall (HNR) study...). Prevalencia aterosklerózy u Tsimane bola nižšia ako u „westernizovaných“ krajín. BMI index v štúdii bol v priemere 24,1. Objem tuku v tele bol v priemere 22,1%. Systolický a diastolický tlak bol v priemere 116/73,4 mm/Hg. Pozorovaná bola veľmi nízka hodnota aterosklerózy pomocou CAC skóre. 85% účastníkov malo skóre na 0, 13% malo skóre nižšie ako 100 a iba 3% mali skóre vyššie ako 100. Priemerná tepová frekvencia bola 65 úderov za minútu. Priemerné hodnoty lipidového profilu môžte vidiež nižšie. 

Hodnoty glukózy boli u obyvateľov Tsimane v norme. Tsimane sú ďalším národom, ktorý poukazuje na to, že konzumácia prirodzených sacharidov nevedie k vzniku hyperglykémie.

Zápalové markery CRP-HS (high sensitive) bolí zvýšené u 51% percent Tsimane. Predošlé štúdie (Abd et al, 2011) poukázali na koreláciu medzi hodnotami  hs-CRP a budúcou koronárnou príhodou. U Tsimane sa táto asociácia nepotvrdila. Vysoké zápalové hodnoty sú podľa Vasunilashorn et al. (2010) asociované s vysoko infekčným prostredím, v ktorom Tsimane žijú. Podľa Vasunilashorn 60% Tsimane nesie v sebe aspoň jedného parazita. Objavené boli protilátky proti Hookworm (46,2%),  Ascaris lumbricoides (17%),  Entamoeba histolytica (7,3%), Strongyloides (7,1%),  Trichuris (2,9%) a Giardia lamblia (1,6%)  Ďalším zaujímavým názorom je, že daný lipidový profil môže byť asociovaný práve s prítomnosťou týchto infekčných agens, ktoré môžu podľa Vasunilashorn et al. (2010) byť jedným z dôvodov nízkej prevelancie aterosklerózy. Takýto pohľad na vznik ochorení sa nazýva hygienická hypotéza. Na druhej strane autori udávajú vysokú morbiditu na infekčné ochorenie. Na rozdiel od Kaplana (2017) autori udávajú dĺžku života 42,8 roka  v rokoch 1950-1989. 

Samozrejme, ďalším dôvodom nízkej aterosklerózy môže byť výživa a dostatočný pohyb. Výživa z prirodzených zdrojov podobne aj ako u Kitava (Lindeberg) môže zohrávať významnú úlohu v prevencii závažných koronárnych príhod. Pri zostavovaní správnej výživy treba zohľadňovať viacero faktorov a hlavne to, čo môže byť pre jedného prospešné nemusí byť aj pre druhého. Podľa Fostera (2004) nízky vzrast Tsimane môže byť daný nedostatkom kľúčových mikronutrientov. Foster v diskusii poukazuje, že nízky príjem živočíšnych proteínov môže byť asociovaný s poruchami rastu u detí. Na druhej strane dodáva, že Tsimane proteínovou malnutríciou netrpia. Príjem bielkovín sa líši aj od miesta bydliska daných obyvateľov. Pokiaľ bývajú bližšie k rieke stúpa aj príjem bielkovín. Nezohľadnenie tohto faktoru môže viesť k zlej definícii príjmu makronutrientov. Zaujímavý pohľad na tento národ ponúkol aj Rosinger (2013). Rosinger et al. skúmali aký je vzťah medzi domácimi výdavkami a obezitou. Rosinger usúdil, že čím viac Tsimane míňajú peňazí nákupom v marketoch (cukor, rafinované cestoviny, oleje na vysmážanie, sóda, „biely“ chlieb), tým je aj vyšší ich body mass index.

Národ Tsimane použili ako jeden z argumentov aj trojica s „nepriestrelným“ prehľadom v podaní MUDr. Michal Piják PhD, Kristina Szantoóva PhD, Mgr. Jan Vyjidak, LLM. MSc., ktorí reagovali na zavádzajúci záver štúdie o tom, že bezlepková diéta zvyšuje kardiovaskulárne riziko. Tento záver, sa stál „hitom“ internetu. Prečítať argumenty proti tomuto zavádzajúcemu záveru si môžete tu http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1892/rr-2.

____________________________________________________________________
Použité zdroje

Abd TT, Eapen DJ, Bajpai A, Goyal A, Dollar A, Sperling L. The role of C-reactive protein as a risk predictor of coronary atherosclerosis: implications from the JUPITER trial. Curr Atheroscler Rep 2011; 13: 154–61

Hillard Kaplan, Randall C Thompson, Benjamin C Trumble, L Samuel Wann, Adel H Allam, Bret Beheim, Bruno Frohlich, M Linda Sutherland, James D Sutherland, Jonathan Stieglitz, Daniel Eid Rodriguez, David E Michalik, Chris J Rowan, Guido P Lombardi, Ram Bedi, Angela R Garcia, James K Min, Jagat Narula, Caleb E Finch, Michael Gurven, Gregory S Thomas
Coronary atherosclerosis in indigenous South American Tsimane: a cross-sectional cohort study
http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)30752-3

Vasunilashorn S., et al.Blood lipids, infection, and inflammatory markers in the Tsimane of Bolivia. doi: 10.1002/ajhb.21074.

Lindeberg S, Ahren B, Nilsson A, Cordain L, Nilsson-Ehle P, Vessby B. Determinants of serum triglycerides and high-density lipoprotein cholesterol in traditional Trobriand Islanders: the Kitava Study.Scand J Clin Lab Invest. 2003;63:175–180. 
Z. Foster,1 E. Byron,2 V. Reyes-Garcı´a,3 T. Huanca,3 V. Vadez,3 L. Apaza,4 E. Pe´ rez,4 S. Tanner,5

Y. Gutierrez, B. Sandstrom,1 A. Yakhedts,1 C. Osborn, R.A. Godoy, and W.R. Leonard1
Physical Growth and Nutritional Status of Tsimane’

Amerindian Children of Lowland Bolivia AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 126:343–351 (2005)

Rosinger et al.  Precursors to overnutrition: the effects of household market food expenditures on measures of body composition among Tsimane' adults in lowland Bolivia.
doi: 10.1016/j.socscimed.2013.05.022

Gurven et al. Physical Activity and Modernization among Bolivian Amerindians  doi:  10.1371/journal.pone.0055679

 

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku