Výnimočný darček pre fyzioterapeutov

Špecializované školenia Zdravo a Fit pre fyzioterapeutov, masérov a študentov.Aj vy každý rok zápasíte s tým, čo kúpiť svojim blízkym pod stromček? Vymeňte kozmetické balíčky za niečo originálne.

Ak máte v rodine fyzioterapeuta alebo maséra máme pre vás skvelý tip! Odborné kurzy organizované Zdravo a Fit majú pridelené kredity od komory fyzioterapeutov. Sú výborným darčekom nielen pre skúsených fyzioterapeutov ale aj študentov, ktorým pomôžu po ukončení štúdia s uplatnením v praxi.

Vytvorte vlastné venovanie aby bol poukaz skutočne originálny a osobný. Napíšte nám na zdravoafit.sk@gmail.com, ktorý kurz ste si zakúpili. Pridajte svoje venovanie, podpis a my Vám pripravíme darčekový poukaz. Inšpirujte sa od našich spokojných zákazníkov.

Reflexná masáž - segmentová technika (darčekový poukaz)

 

Odporúčame Vám kurzy v Bratislave:

Reflexná masáž – segmentová technika 27.-28.1.2018 Bratislava

Terapia spúšťacích bodov BA 24.-25.2.2018 Bratislava

Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Prof. Jandu) 1 a 2 23.-25.3.2018 a 20.-22.4.2018 Bratislava

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov 13.-14.4.2018 Bratislava

NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku! 12.-13.5.2018 Bratislava (Americký koncept po prvý krát na Slovensku, aj s prekladom)

Reflexná masáž - segmentová technika

 

Terapia spúšťacích bodov

 

Kurz v Banskej Bystrici:

Terapia spúšťacích bodov BB 2.-3.6.2018 Banská Bystrica

Neváhajte a vyberte im vhodný kurz ešte dnes. Ak neviete, ktorý z poukazov im pomôže najviac, napíšte nám na zdravoafit.sk@gmail.sk a radi Vám pomôžeme.

Terapia spúšťacích bodov BA

V spolupráci s Mgr. Danielom Pejčochom prinášame dvojdenný intenzívny klinický kurz "Terapia spúšťacích bodov".

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 4/2018 s počtom kreditov 5.

Spúšťacie body (trigger points) sú drobné uzlíky vo svaloch, ktoré spôsobujú bolesť, obmedzenie pohybu alebo parestézie, často na zdanlivo nesúvisiacich miestach s ich lokalizáciou. Spúšťacie body sú najčastejšie sa vyskytujúcou funkčnou poruchou pohybového aparátu. Vedomosti o ich vlastnostiach a možnostiach terapie využijú predovšetkým fyzioterapeuti a lekári. Tieto body vznikajú v predisponovaných miestach kostrového svalstva a spôsobujú prenesenú bolesť a ďalšie príznaky. Pre ich terapiu je zásadné identifikovať konkrétne spúšťacie body spôsobujúce pociťované problémy, ošetriť ich, poučiť pacienta o autoterapii a upraviť aktivity, ktoré viedli k ich vzniku a udržiavaniu.

Program kurzu

I. deň:

 • teoretické fakty (história, prevalencia, charakteristika TrPs)
 • diagnostika TrPs, možnosti terapie TrPs
 • bolesti hlavy, krku, hrudníka
 • bolesti ramena, paže, lakťa a predlaktia
 • bolesti zápestia, ruky a prstov

II. deň:

 • bolesti bedier, krížovej oblasti, sedacích svalov, kostrče a brucha
 • bolesti bedrového kĺbu, vonkajšej strany stehna, slabín
 • bolesti kolena, predkolenia, lýtka a členku
 • bolesti päty, chodidla, prstov nohy

Ciele kurzu

 • správna interpretácia klinických príznakov
 • diagnostika založená na znalostiach vlastností spúšťacích bodov, predovšetkým „zón prenesenej bolesti“
 • presná palpácia myofasciálnych zmien
 • komplexná terapia zahrňujúca prácu so svalom, fasciou, CNS s náväznosťou na utoterapiu

 

Rece

 

Hodnotenia účastníkov:

 

Určenie kurzu

 • pre fyzioterapeutov, ergoterapeutov, lekárov (so špecializáciou FBLR, ortopédia)
 • pre študentov fyzioterapie (minimálne 3. ročník bakalárskeho štúdia)

Ďalšie zaujímavé informácie si níjdete v článku Malá hrčka - veľké nepríjemnosti. Všetky novinky a aktualizácie sledujte aj na našom facebooku Zdravo a Fit.

Prihlásiť sa

Terapia spúšťacích bodov BB

V spolupráci s Mgr. Danielom Pejčochom prinášame dvojdenný intenzívny klinický kurz "Terapia spúšťacích bodov".

Spúšťacie body (trigger points) sú drobné uzlíky vo svaloch, ktoré spôsobujú bolesť, obmedzenie pohybu alebo parestézie, často na zdanlivo nesúvisiacich miestach s ich lokalizáciou. Spúšťacie body sú najčastejšie sa vyskytujúcou funkčnou poruchou pohybového aparátu. Vedomosti o ich vlastnostiach a možnostiach terapie využijú predovšetkým fyzioterapeuti a lekári. Tieto body vznikajú v predisponovaných miestach kostrového svalstva a spôsobujú prenesenú bolesť a ďalšie príznaky. Pre ich terapiu je zásadné identifikovať konkrétne spúšťacie body spôsobujúce pociťované problémy, ošetriť ich, poučiť pacienta o autoterapii a upraviť aktivity, ktoré viedli k ich vzniku a udržiavaniu.

Program kurzu

I. deň:

 • teoretické fakty (história, prevalencia, charakteristika TrPs)
 • diagnostika TrPs, možnosti terapie TrPs
 • bolesti hlavy, krku, hrudníka
 • bolesti ramena, paže, lakťa a predlaktia
 • bolesti zápestia, ruky a prstov

II. deň:

 • bolesti bedier, krížovej oblasti, sedacích svalov, kostrče a brucha
 • bolesti bedrového kĺbu, vonkajšej strany stehna, slabín
 • bolesti kolena, predkolenia, lýtka a členku
 • bolesti päty, chodidla, prstov nohy

Ciele kurzu

 • správna interpretácia klinických príznakov
 • diagnostika založená na znalostiach vlastností spúšťacích bodov, predovšetkým „zón prenesenej bolesti“
 • presná palpácia myofasciálnych zmien
 • komplexná terapia zahrňujúca prácu so svalom, fasciou, CNS s náväznosťou na utoterapiu

 

Rece

 

Hodnotenia účastníkov:

 

Určenie kurzu

 • pre fyzioterapeutov, ergoterapeutov, lekárov (so špecializáciou FBLR, ortopédia)
 • pre študentov fyzioterapie (minimálne 3. ročník bakalárskeho štúdia)

Účastníci kurzu získajú certifikát, priďelovanie kreditov je v procese schvaľovania SKF.

Ďalšie zaujímavé informácie si níjdete v článku Malá hrčka - veľké nepríjemnosti. Všetky novinky a aktualizácie sledujte aj na našom facebooku Zdravo a Fit.

Prihlásiť sa

Reflexná masáž – segmentová technika zrušené neprihlasovat

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 3/2018 s počtom kreditov 4

Účinok reflexnej terapie dosahujeme prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme. Záujemcovia sa naučia jednotlivé hmaty, ktoré sú usporiadané do zostáv, naučia sa vyhmatávať reflexné zmeny na koži, vo väzive, vo svaloch a uvoľniť fascie, znormalizovať svalové napätie a uvoľniť reflexné zmeny.

POZOR! Plná cena za dvojdňový kurz je 130 eur. Zľavnená cena 100 eur platí pre fyzioterapeutov, masérov a študentov fyzioterapie, ktorí o svojej odbornosti predložia doklad v podobe fotokópie diplomu, vysvedčenia, indexu a pod. Potvrdenie zašlite po registrácií na mail zdravoafit.sk@gmail.com

Časový rozvrh:

27.01. 2018

8.30 – 12.00

Centrálny  nervový systém, vegetatívna nervová sústava.

Reflexná projekcia jednotlivých orgánov na povrchu tela.

Reflexné zmeny, účinok reflexnej terapie.

Príprava, hygiena, postup.

Diagnostické hmaty, zásady, poradie a sled hmatov

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 16.00

Dorzálna zostava, jednotlivé hmaty. Prísuvná špirála, medzitŕňový hmat, pílový, posuvné chvenie, prerušovaný ťah vidličkou, masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu, masáž infraspinatu, supraspinatu a plošná vibrácia chrbta.

Hrudná zostava. Prísuvná špirála, masáž sterna a kľúčnej kosti, masáž medzirebria, masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu, masáž infraspinatu a supraspinatu, trápezový hmat, uvoľňovanie hrudníka alebo plošná vibrácia chrbta

28.01. 2018

8.30 – 12.00

Zostava pre šiju a hlavu. Prísuvná špirála, masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu, masáž infraspinatu a supraspinatu, trapézový hmat, masáž šijového svalstva, masáž linea nuchae terminalis, masáž čela s výterom cez oči, masáž lebečnej klenby, výter od nadočnice poramená.

Opakovanie jednotlivých hmatov a zostáv.

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 16.00

Panvová zostava. V ľahu : masáž krížovej oblasti, prísuvná špirála, medzitŕňový hmat, pílový hmat, posuvné chvenie, pretriasanie panvy. V sede: masáž gluteov, hrebeňa bedrovej kosti, masáž iliaka, lonovej kosti a slabín, pretriasanie panvy.

Segmentová technika na hornej končatine.

 Segmentová technika na dolnej končatine.

Presuny reflexov.

Indikácie a kontraindikácie reflexnej masáže.

Opakovanie a upevňovanie vedomostí a praktických zručností.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, trenérov, učiteľov, masérov a zdravotníckych pracovníkov.

Súčasťou kurzu je certifikát o absolvovaní kurzu, masážne krémy a občerstvenie pre účastníkov. Okrem pohodlného pracovného oblečenia je nutné si priniesť čistý uterák. Na kurze je dovolené zhotovenie videozáznamu pre potreby vlastného vzdelávania sa.

Lektor: PhDr. Anna Plačková, PhD.

Vzdelanie: vysokoškolské PhDr.

                    doktorandské PhD.,

Jednoročné vzdelávanie: Lekárska fakulta – tradičné čínske techniky : čínska tlaková masáž, bankovanie.

Dlhoročná prax na pacientoch a klientoch.

Zamestnania: stredná zdravotnícka škola, Katolícka univerzita Ružomberok – fakulta fyzioterapie.

Terajšie zamestnanie: UCM v Trnave, IFBĽR Piešťany – odbor fyzioterapia. Spolugarant pre bakalárske štúdium Bc. a magisterské štúdium Mgr.

Autorka knihy Liečebná masáž I. a II. vydanie.

Vzdelávanie : klasická masáž, športová, reflexné techniky, lávové kamene, bankovanie.

Prihlásiť sa

Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Prof. Jandu) 1 a 2

Kurz je určený pre fyzioterapeutov bez obmedzenia praxe. Absolvent bude schopný po vyšetrení funkčných porúch a stability pohybového systému zvoliť zodpovedajúce cvičenia, ktoré sa odohrávajú zväčša na labilných plochách. Súčasťou sú aj prípravné cvičenia pre odstránenie pohybovej poruchy, ktorá brání optimálnemu prevedeniu pohybu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 a pridelila: IČ: 23/2018 počet kreditov 1. časť 15 kreditov a 2.časť 15 kreditov.

Ak si nieste istý či vám bude vyhovovať termín druhej časti kurzu tak pre vás máme možnosť zakúpiť prvú časť osobitne:
https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/senzomotoricka-stimulace-a-stabilizace-pohyboveho-systemu-prof-jandu-1

Lektorka kurzu Bc. Vlasta Bezvodová (ČR) túto metódu školí od roku 1994 – do r. 2008 v rámci Inštitútu pre posgraduálnu výčbu v zdravotnictve (IPVZ Praha) pod vedením autora metódy prof. MUDr. Vladimíra Jandu DrSc.

Program:

1. časť (23.-25.3. 2018​)

Piatok:
14.00 – 15.00 Zoznámenie s metodikou, história: prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc., Marie
Vávrová
15.00 – 17.00 Vyšetrenie pacienta v stoji, vyšetrenie stabilizačných funkcií pohybového systému

Sobota:
8.30 – 10.00 Pokračovánie vyšetrenia stabilizačních funkcií v nižších polohách (kľak, ľah na boku, na chrbte, na bruchu), vyšetrenie tonometrom.
10.15 – 12.00 Vyšetrenie mobility nohy a celej DK, mobilita chrbtice
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Príprava pacienta na cvičenie: mobilizácia nohy, panvy, chrbtice, PIR svalov v
spazme.
14.45 - 16.15 Nácvik „malej nohy“. Príprvavné cvičenia na mobilitu nohy.

Nedeľa:
8.30 – 10.00 Korigovaný stoj – nácvik na oboch DK, na jednej DK, predný a zadný polkrok.
10.15 – 12.00 Nácvik korigovaného držania na labilných plochách – balančné vankúše
12.30 - 14.00 Ukážky cvičenia na balančných pomôckach


2. časť (20.-22.4. 2018)
Piatok:
14.00 – 16.00 Opakovanie, príprava nôh na cvičenie, korigované drženie
Prípravné cvičenia na stabilizáciu pohybového systému, panvové dno...
16.00 – 17.00 Ukážky tejpovania nohy

Sobota:
8.30 – 10.00 Nácvik korigovaného držania na valcovej úseči
10.15 – 12.00 Guľová úseč, chodník
12.00 - 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Trampolína
14.45 – 16.15 Cvičenie na TOGU valcoch, chôdza na „botičkách“

Nedeľa:
8.30 – 10.00 Gymnastické lopty – stabilizácia, mobilizácia...
10.15 – 12.00 pokračovanie cvičenia na loptách
12.30 – 14.00 Záver, diskusia

Prihlásiť sa

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Liečba pohybových porúch osového aparátu je v súčasnej dobe nadmieru žiadaná vo fyzioterapii, ale aj v rámci primárnej a sekundárnej prevencie.

Inovované Klappovo lezenie je svojim kineziologickým obsahom veľmi dobrou možnosťou autoterapie pre udržateľosť fyziologickej funkcie osového orgánu. Môžme ho využiť v rámci sekundárnej prevencie funkčných porúch chrbtice.

Keďže je to fyzicky náročnejšia forma cvičenia, nájde si určite mnoho priaznivcov aj medzi aktívnymi športovcami ako kompenzačný tréning k obnove fyziologickej funkcie jednostranne preťažených štruktúr pohybového aparátu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 36/2018 s počtom kreditov 5.

Lektorka kurzu: Jarmila Čápová (CZ)


PROGRAM :

Piatok

13:00 - 14:30  Úvod do problematiky. Teória fyziológie pohybu

15:00 - 16:30  Kineziologická analýza vplyvu preťaženia

16:45 - 18:15 Úvod do praxe - Využitie bazálnych programov ku kompenzácií následkov přeťažovania pohybového aparátu

Sobota

9:00 - 12:00  Prax (pauza o 10:00)

13:00 - 15:00 Prax - Inovované Klappovo lezenie a jeho modifikácie

15:00 - 16:00 Diskusia

Účastníci si na kurz zabezpečia chrániče na kolená (mäkké športové) a chrániče rúk (bavlnené pracovné rukavice alebo ponožky). Chrbát nohy je vhodné chránit podkolienkami .

Prihlásiť sa

NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

Program sobota 9:00-17:30 a nedeľa 9:00-17:30

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 40/2018 s počtom kreditov 10.

NeuroKinetic Therapy® - systém korekčných cvičení je sofistikovaná diagnostická a liečebná metodika, ktorá sa zameriava priamo na príčiny dysfunkčného pohybu priamo v centre motorickej kontroly (mozgu). V centre motorickej kontroly sú uložené pohybové vzory, ktoré sú vykonávané prostredníctvom miechy a svalov.

Neurokinetic Therapy® - systém korekčných cvičení je vhodný pre (podrobnejšie informácie priamo na stránke neurokinetictherapy.com):

 • for Physical Therapists fyzioterapeutov (preklad) NeuroKinetic Therapy je diagnosticko terapeutická metodika z USA. NKT využíva manuálne svalové testy na hodnotenie svalov izolovane alebo v koordinácií v svalových slučkách. NKT protokol umožňuje hodnotiť činnosť motorickej kontroly cerebella a pohybových vzorov. Znakom zlyhania pri svalovom teste je, že centrum motorickej kontroly je vhodné pre nových pohybových vzorov. Protokol NKT sa snaží o reedukáciu dysfunkčných stereotypov a tým ovplyvňuje samotnú dysfunkciu miesto tlmenie jednotlivých symptómov. Manuálne testy sú kombinované s relaxačnými metodikami. NKT je kombinovateľná s inými metodikami.
 • for Chiropractors chiropraktikov
 • for Personal Trainers osobných trénerov
 • for Massage Therapists & Bodyworkers masérov
 • for Pilates Instructors inštruktorov Pilatesu

 

Ako príklad si vezmime dieťa. Vždy keď sa snaží stáť, hoci aj keď spadne, centrum motorickej kontroly zazanamenáva pozitívne aspekty každého pokusu. Keď program (pohybový vzor) nazbiera dostatok úspešných informácií, dieťa je konečne schopné samostane stáť. Na druhej strane, dysfunkčné pohybové vzory môžu vznikať ako následok zranení. Napríklad pri whiplash syndróme (náhle trhnutie krkom časté pri autonehode), zadné strana svalov krku silne stuhne a produkuje bolesť. Nezáleží na tom koľko sa bude so segmentom manipulovať alebo naťahovať, stav ostáva fixovaný. Prečo? Pretože predná strana svalov krku je v dôsledku zranenia inhibovaná a slabá.

Uvoľňovanie zadnej strany svalov krku so súčasným posilňovaním prednej strany opätovne preprogramuje vzor v centre pohybovej kontroly. Ako vieme, že predná strana svalov krku je slabá alebo inhibovaná? Pomocou manuálneho testovania svalov zistíme, ktoré svaly sú silné/facilitované alebo slabé/inhibované. Keď si riadiace centrum pohybu pri testovaní uvedomí, že sval je slabý a zlyháva, je pripravené sa učiť novým podnetom. To vytvára príležitosť pre použitie NeuroKinetic Therapy® - systému korekčných cvičení, konkrétne protokolu test-uvoľnenie-retest, na preprogramovanie riadiaceho centra pohybu. Korekcia dysfunkčných pohybových vzorov sa stáva nevyhnutnou súčasťou rehabilitácie a pohybovej terapie.

Čo sa naučím na seminároch NKT?

Naučíš sa základny teórie motorickej kontroly a protokoly metodiky NeuroKinetic Therapy®. Manuálne svalové testovanie pre každý segment ľudského tela. Ako rozpoznať kompenzačné pohybové vzory, či sú spôsobené recipročnou inhibíciou alebo disfunkciou v pohybovom reťazci. Dostatok času bude venovaný nácviku a korekciám, aby si vedel všetku teóriu aplikovať do praxe.

Ak si masér- massage therapist, fyzioterapeut- physical therapist alebo chiropraktik- chiropractor, NeuroKinetic Therapy® môžeš používať ako techniku manuálnej terapie na mobilizáciu mäkkých tkanív.

Ak si inštruktor pilatesu- Pilates instructor alebo osobný tréner- personal trainer, NeuroKinetic Therapy® systém korekčných cvičení môže byť použitý ako hodnotiaca technika. Následne môžeš použiť penový valec alebo strečing ako cielenú súčasť uvoľňovacieho protokolu. Pochopenie hlbších súvislostí dysfunkčných pohybových vzorov ti umožní naučiť klientov používať tréningové náčinie a náradie oveľa efektívnejšie.

Program:

12.5. 2018 Sobota 9:00-18:30 Trup a dolné končatiny

9:00-10:00

Diskusia o teoretických základoch NKT, ako funguje motorické centrum kontroly a ako riadi pohyb tela, ako diagnostikovať svalové disbalancie

10:00-11:00
Diskusia a ukážky svalových testov spodnej časti chrbta (m. psoas, m.transversus abdominis, m. quadratus lumborum, m.transversospinalis); učenie sa špecifických svalových testov. Učenie a a nácvik priameho testovania.

11:00-12:00 
Ukážky hodnotenia a svalových testov spodnej časti chrbta (sacroiliac, adductors, deep gluteals).

12:00-13:00
Diskusia a testovanie pre sedacie svaly, hlboké rotátory BK, adduktory a abduktory

13:00-14:00 obed

14:00-15:00 
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

15:00-16:00
Diskusia a ukážky testovania pre m.quadricps femoris, m.biceps femoris, svaly kolena)

17:00-18:30pm
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

 

13.5.2018 Nedeľa 9:00-18:30 Dolné končatiny a horné končatiny

9:00-10:00
Diskusia a ukážky pre svaly predkolenia (m.triceps surae pars gastrocnemius/ soleus, m. tibialis posterior/ anterior, m. peroneus, and svaly nohy).

10:00-11:00
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

11:00-12:00 
Diskusia a testovanie manžety rotátorov RK, m.deltoideus, m.trapezius, m.latissimus dorsi, m.rhomboideus major/minor m. pectoralis

12:00-13:00
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

13:00-14:00 obed

14:00-15:00
Diskusia a testovanie m. biceps brachii, svalov predlaktia a ruky

15:00-16:00
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

15:00-17:30
Diskusia a testovanie svalov krku (m. sternocleidomastoideus, mm.scaleni a extenzorov krku)

17:30-18:30
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

Pre prihlásenie sa na kurz je potrebné registrovať sa na oficálnej stránke NKT, registrácia na Zdravo a Fit ako organizátorovi podujatia nestačí a nezaručuje miesto na školení. V prípade ďalších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať, ochotne pomôžeme. Nasledujúce obrázky znázorňujú ako sa registrovať. Kliknite na ponuku školení na stránke Neurokinetic Therapy.

Následne si vyberte kurz organizovaný v Bratislave.

NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

 

Zaplatením poplatku (cenovo zvýhodnená včasná registrácia) si rezervujete svoje miesto na kurze a dostanete všetky potrebné pokyny.

NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

 

Súčasťou kurzu sú skriptá a v prípade potreby konzekutívne tlmočenie praktických častí. Účastníkov kurzu čaká aj drobné občerstvenie, vlastné uzamykacie skrinky a sprchy. Je potrebné si priniesť veci na cvičenie a pevnú športovú obuv.

Prihlásiť sa

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku