Kontakt

Zdravo a fit s.r.o.

Nobelova 13833/12D
831 02 Bratislava
Slovenská republika
+421910672676

Ako sme vznikli

V roku 2016 sme založili Zdravo a Fit s cieľom vyvracať nezmyselné mýty v oblasti tréningu, fyzioterapie a výživy. Naši autori sa opierali o vedecké štúdie a skúsenosti uznávaných odborníkov. NepodliehalI sme módnym výstrelkom a pravidelne sa opakujúcim komerčným vlnám.

Čo robíme

Našim cieľom je priniesť do oblasti fyzioterapie a fitness zdravý rozum v podobedostupných informáckí od najlepších domácich a zahraničných odborníkov. Naši lektori sa delia o svoje skúsenosti prostredníctvom článkov, videí a eBookov. Keďže mnohé veci si nestačí prčítať v knihe a pozrieť na videu ogranizujeme vlastné školenia venované diagnostike pohybového aparátu, ktorú aplikujeme na športovcov, dospelých a deti.

V oblasti diagnostiky pohybového aparátu sa zameriavame na trénerov, ktorým rozširujeme obzory o základné princípy fyzioterapie. Tieto novonadobudnuté vedomosti sú základom pre úspešnú prácu s klientom. Stali sa dokonca aj východiskom pre bakalárske a magisterské práce na FTVŠ UK.

Okrem doplnkového špecializovaného vzdelávania pre trénerov sa venujem aj organizácii kurzov pre fyzioterapeutov. Spolupracujeme pri tom s najlepsšími domácimi a zahraničnými lektormi. Tvrdo pracujem na tom aby naši fyzioterapeuti nemuseli cestovať za odbornými vedomosťami do zahranicia ale aby boli dostupné u nás na Slovensku.

Čo je našim cieľom

Kľúčom k porozumeniu problémov a pokroku je poznanie. To sa rozširuje vďaka vede a výskumu. Náš tím sa špecializuje na športovcov a taktiež aj na nešportujúcu populáciu. Naše výsledky boli publikované v odborných domácich aj zahraničných žurnáloch a zborníkoch. Závery a zistenia sme prezentovali na viacerých domácich aj zahraničných konferenciách pre fyzioterapeutov a športových odborníkov. V roku 2017 sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou Výskum rakoviny s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy a výskumu.

Napíšte nám

Zavolajte nám
Otázky týkajúce sa kurzov, workshopov a konferencií:
+421910672676
Rezervácia termínu vo Fyziocentre:
+421910196016
Kde nás nájdete
Náš TEAM