PaedDr. Oliver Poór dipl. f.


Pôsobisko Fyzio centrum Zdravo a Fit
Miesto Bratislava - Petržalka
Dátum narodenia 27.12.1993
Prax 12 rokov
Zameranie

Fitness, Fyzioterapia, http://fyziotrener.sk/

Kategórie

Fitness , Kondiční tréneri , Pilates , Výživa , Fyzioterapia

Odborné vzdelanie

Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Certifikáty a kurzy
 • SM - systém I, 2010
 • SM - systém II, 2010
 • TRX Suspension Trainer, 2010
 • BOSU Inštruktor I. stupňa, 2011
 • Pilates Medical, 2011
 • Bolestivý syndróm ramena v rehabilitácii a športe, 2011
 • Cvičení pro těhotné a po porodu, 2012
 • Testování a trénink funkční dynmické stabilizace, 2012
 • Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie, 2012
 • Kettlebell, 2012
 • The McKenzie Institute International - Mechanical diagnosis and therapy part A (the lumbar spine), 2013
 • The McKenzie Institute International - Mechanical diagnosis and therapy part B (the thoracis spine), 2013
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii- I, 2013
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii- II, 2014
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii- III, 2016
 • Proprioceptivní neuromuskulárni facilitace pro fyzioterapeuty, 2016
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice, 2016
 • Certifikovaný DNS Terapeut (DNS I-IV), 2016
 • Moderní fyziotrénink kolenního a ramenního kloubu, 2017
 • Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I., 2017
 • Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II., 2017
 • BLACKROLL Trainer, 2017
 • BLACKROLL ADVANCED Trainer, 2017
 • NeuroKinetic Therapy, 2018
 • Mulligan koncept - Upper Quadrant, 2018
 • Certified Practicioner of Level 1 NeuroKinetic Therapy, 2018
 • Mulligan Koncept - Lower Quadran, 2019
 • Ruské kombinované techniky, 2019
 • Trainer Roller - release, balance, strength, 2019
 • Back to the core, 2019
 • Štrukturálna a myofasciálna integrácia, 2019
 • Fyziotréning: Stability ball, 2019
 • Fyziotréning klienta so skoliózou, 2018
 • Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu, 2018
 • Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu, 2018
 • Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu, 2018
 • Vysoká škola strečingu pre trénerov, 2018
 • Mulligan koncept - Upper Quadrant, 2020
 • Diplomovaný fyzioterapeut
 • Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
 • Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
 • Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.
 • V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
 • Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
 • Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách
 • Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť
Vedecké publikácie:
 • Poór, O., Zemková, E. (2015).  Maximálny a priemerný výkon počas rotačného pohybu trupu s činkami rôznych hmotností. Študentská vedecká konferencia 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : 2015. - ISBN 978-80-223-3847-9. - S. 125-130 [online]
 • Zemková, E., Poór, O., Hamar, D. (2015). Relationship between muscle power produced in the acceleration and the deceleration phase of trunk rotations with different weights in European College of Sport Science. – Malmo University, 2015. – ISBN 978-91-7104-567-6. s. 360
 • Zemková, E., Jeleň, M., Poór, O., Štefániková, G. (2015). Inovované metódy posudzovania stability postoja a trupu v športe a rehabilitácií. In Od výskumu k praxi 2015  [elektronický zdroj]. - Bratislava : STU, 2015. - ISBN 978-80-227-4484-3. - S. [11.s] [CD-ROM]
 • Poór, O., Pecho, J., Zemková E. (2015). Maximálna izometrická sila pri rôznych formách mŕtveho ťahu. In Od výskumu k praxi 2015  [elektronický zdroj]. - Bratislava : STU, 2015. - ISBN 978-80-227-4484-3. - S. [8.s] [CD-ROM]
 • Poór, O. (2015). Význam laktátu pri krátkotrvajúcom vysoko intenzívnom zaťažení v športovej praxi. In MEDIREX GROUP ACADEMY PRE MLADÝCH  - Bratislava : SOLEN, 2015. - ISBN 978-80-971340-6-8. - S. 20
 • Poór, O. (2015). Úroveň držania tela a svalovej rovnováhy u detí v predškolskom veku. In Biomedicínske a genetické štúdie 2012 - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2012. - ISBN 978-80-89451-07-4. - S. 55-57
 • Zemková, E., Poór, O., Pecho, J., Cepková, A., Uvaček, M., Hamar, D. (2016). Maximal power during lifting tasks with different weights in physically active and sedentary young adults Low Back and Pelvic Girdle Pain. – Singapore: Singapore Exhibition and Convention Bureau Department of Rehabilitation, 2016. – ISBN 978-90-816016-2-7.-S. 303-304
 • Poór, O., Pecho, J., Zemková, E. (2016). Maximal isometric force of back muscles in sport active and sedementary population.- Abstrakty z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ DNI 22. - 23. september 2016. - Piešťany, 2016 - ISBN: 978 80 8105 896-7. 15
 • Poór, O., Zemková, E. (2017).  Muscle power and velocity during trunk rotations after 6 weeks of training in canoeists. – Student research conference 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava: 2017. 978-80-223-4351-0. 105-112
 • Poór, O., Glevaňák, D., Zemková, E. (2017).  Muscle power and velocity during trunk rotations after 6 weeks of training in ice-hockey players. - Acta Facultatis EducationisPhysicae UniversitatisPhysicaeUniversitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Bratislava : 2017. ISSN 0520-7371. 89-97
 • Pecho, J., Poór, O., Zemková, E. (2017).  Výkonnosť v Yo - Yo intermitentných testoch futbalistov rôznych hráčskych funkcií. - Telesná výchova a šport. - Bratislava : 2017. ISSN 1335-2245. 5-8
 • Zemková, E., Jeleň M, Poór O., Hamar D: Peak power outputs during trunk rotations occur at light to moderate weights, depending on sports speacilization of athletes. 22stAnnual Congress of the ECSS. MetropolisRuhr: 397.

Kurzy s PaedDr. Oliver Poór dipl. f.
21.01.2017 - 22.01.2017
Aircraft Sport House
120€
Rezervujte
04.02.2017 - 05.02.2017
Aircraft Sport House
150€
0 voľných miest
Rezervujte
18.02.2017 - 19.02.2017
Slyofit
120€
4 voľných miest
Rezervujte
01.04.2017 - 02.04.2017
Bratislava
120€
4 voľných miest
Rezervujte
Články od Mgr. Lívia Antal

Stojí kurz EXOS Performance Mentroship za toľko peňazí?

Nič nebolo tajomstvom, delili sa o všetko svoje know-how. S takými otvorenými a priateľskými ľuďmi sa na Slovensku nestretnete.
Celý článok

Ako motivovať klienta a dosahovať stanovené ciele?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo s niektorými klientmi dosahujete úžasné výsledky v rekordnom čase a s inými sa trápite?
Celý článok

Ťažký život trénerov vo fitness centrách

Na škole ma nikto nepripravil na prácu s klientmi. Rýchlo som sa presvedčil, že bežnú klientelu vo fitness centre netvoria zdraví ľudia.
Celý článok

Manipulácie risk alebo zisk?

Manipulačné techniky dokážu pomôcť desiatkam pacientov. Sú však prípady, kedy...
Celý článok

NeuroKinetic Therapy, recenzia kurzu

Čo som sa na kurze naučil, čo mi dal do praxe a čím je táto diagnostika iná ako ostatné?
Celý článok
Podobní tréneri

Juraj Bella

Senica

30.11.1994

Prax 9 rok

Cena 10€

Kontaktuj

Mgr. Anička Bočková

Bratislava - Nové Mesto

30.11.1988

Prax 11 rok

Cena 25€

Kontaktuj

Lucia Schwarz

Bratislava - Petržalka

30.11.1989

Prax 8 rok

Cena 15€

Kontaktuj

Pavol Čambál

Bratislava - Petržalka

30.11.1984

Prax 20 rok

Cena 12€

Kontaktuj

Máša Vinogradova

Bratislava - Petržalka

30.11.1990

Prax 10 rok

Cena 7€

Kontaktuj