Ako sme vznikli

V roku 2016 sme založili Zdravo a Fit s cieľom vyvracať nezmyselné mýty v oblasti tréningu, fyzioterapie a výživy. Naši autori sa opierali o vedecké štúdie a skúsenosti uznávaných odborníkov. NepodliehalI sme módnym výstrelkom a pravidelne sa opakujúcim komerčným vlnám.

Čo robíme

Našim cieľom je priniesť do oblasti fyzioterapie a fitness zdravý rozum v podobe dostupných informácií od najlepších domácich a zahraničných odborníkov. Naši lektorI sa delia o svoje skúsenosti prostredníctvom článkov, videí a eBookov. Keďže mnohé veci si nestačí prečítať v knihe a pozrieť na videu organizujeme vlastné školenia venované diagnostike pohybového aparátu, ktorú aplikujeme na športovcov, dospelých a deti.

V oblasti diagnostiky pohybového aparátu sa zameriavame sa trénerov, ktorým rozširujeme obzory o základné princípy fyzioterapie. Tieto novonadobudnuté vedomosti sú základom pre úspešnu prácu s klientom. Stali sa dokonca aj východiskom pre bakalárske a magisterské práce na FTVŠ UK.

Okrem doplnkového špecializovaného vzdelávania pre trénerov sa venujeme aj organizácií kurzov pre fyzioterapeutov. Spolupracujeme pri tom s najlepšími domácimi a zahraničnými lektormi. Tvrdo pracujeme na tom aby naši fyzioterpeuti nemuseli cestovať za odbornými vedomosťami do zahraničia ale aby boli dostupné u nás na Slovensku.

Čo je našim cieľom

Kľúčom k porozumeniu problémov a pokroku je poznanie. To sa rozširuje vďaka vede a výskumu. Náš tím sa špecializuje na športovcov a taktiež aj na nešportujúcu populáciu. Naše výsledky boli publikované v odborných domácich aj zahraničných žurnáloch a zborníkoch. Závery a zistenia sme prezentovali na viacerých domácich aj zahraničných konferenciách pre fyzioterapeutov a športových odborníkov. V roku 2017 sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou Výskum rakoviny s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy a výskumu.

Náš tím

Mgr. Oliver Poór

Viac info

Mgr. Peter Obžera

Viac info

Dávid Líška

Viac info

Mgr. Zuzana Woleková

Viac info

Bc. Richard Holič

Viac info

Mgr. Naďa Ulehlova

Viac info