Ako sme vznikli

V roku 2016 sme založili Zdravo a Fit s cieľom vyvracať nezmyselné mýty v oblasti tréningu, fyzioterapie a výživy. Naši autori sa opierali o vedecké štúdie a skúsenosti uznávaných odborníkov. NepodliehalI sme módnym výstrelkom a pravidelne sa opakujúcim komerčným vlnám.

Čo robíme

Našim cieľom je priniesť do oblasti fyzioterapie a fitness zdravý rozum v podobe dostupných informácií od najlepších domácich a zahraničných odborníkov. Naši lektorI sa delia o svoje skúsenosti prostredníctvom článkov, videí a eBookov. Keďže mnohé veci si nestačí prečítať v knihe a pozrieť na videu organizujeme vlastné školenia venované diagnostike pohybového aparátu, ktorú aplikujeme na športovcov, dospelých a deti.

V oblasti diagnostiky pohybového aparátu sa zameriavame sa trénerov, ktorým rozširujeme obzory o základné princípy fyzioterapie. Tieto novonadobudnuté vedomosti sú základom pre úspešnu prácu s klientom. Stali sa dokonca aj východiskom pre bakalárske a magisterské práce na FTVŠ UK.

Okrem doplnkového špecializovaného vzdelávania pre trénerov sa venujeme aj organizácií kurzov pre fyzioterapeutov. Spolupracujeme pri tom s najlepšími domácimi a zahraničnými lektormi. Tvrdo pracujeme na tom aby naši fyzioterpeuti nemuseli cestovať za odbornými vedomosťami do zahraničia ale aby boli dostupné u nás na Slovensku.

Čo je našim cieľom

Kľúčom k porozumeniu problémov a pokroku je poznanie. To sa rozširuje vďaka vede a výskumu. Náš tím sa špecializuje na športovcov a taktiež aj na nešportujúcu populáciu. Naše výsledky boli publikované v odborných domácich aj zahraničných žurnáloch a zborníkoch. Závery a zistenia sme prezentovali na viacerých domácich aj zahraničných konferenciách pre fyzioterapeutov a športových odborníkov. V roku 2017 sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou Výskum rakoviny s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy a výskumu.

Mgr. Oliver Poór

Pôsobisko

InPulse Fitness academy

Zameranie

Fitness, Fyzioterapia http://fyziotrener.sk/

Viac o Oliverovi

Peter Obžera

Pôsobisko

CityFitness, Body Energy Club, Pavlovič Footbal

Zameranie

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave špecializácie kondičný tréner Študent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia. Kondičný tréner 5. triedy Tréner zápasenia 2. triedy Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém) Kurzy: Terapeutické využitie kinesio tapu, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B), SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapie v športe, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory. Zameranie: kondičná a silová príprava , funkčný tréning, kompenzačný tréning a odstraňovanie svalových disbalancií, diagnostika, stravovacie poradenstvo, úprava hmotnosti.

Viac o Petrovi

Náš tím

Patrícia Vašková

Viac o Patrícii

Katka Gajdošová

Viac o Katke

Dávid Líška

Viac o Dávidovi

MUDr. Anna Džurinová

Viac o Anne

Zuzana Woleková

Viac o Zuzane