Pôsobisko

CityFitness, Body Energy Club, Pavlovič Footbal

Odborné vzdelanie

FTVŠ UK - kondičný tréner, IFBLR UCM - fyzioterapia (prebiehajúce), 2016

Certifikáty a kurzy

Senzomotorická stimulácia
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia C
Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice
Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu
Terapia spúšťových bodov
Kinesiotaping
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A a B
Tréner metódy SM systém
ACS
Tréner zápasenia 2. triedy

Dátum narodenia

1991

Prax

7 rokov

Zameranie

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave špecializácie kondičný tréner Študent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia. Kondičný tréner 5. triedy Tréner zápasenia 2. triedy Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém) Kurzy: Terapeutické využitie kinesio tapu, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B), SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapie v športe, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory. Zameranie: kondičná a silová príprava , funkčný tréning, kompenzačný tréning a odstraňovanie svalových disbalancií, diagnostika, stravovacie poradenstvo, úprava hmotnosti.