Podmienky používania

Obsah stránok

Prevádzkovateľ a vlastník portálu www.zdravoafit.sk je Oliver Poór, Robotnícka 4259/2B, 90301 Senec Slovensko, ďalej len "prevádzkovateľ". Portál slúži na prezentáciu osôb a informácií zaoberajúcimi sa športom, cvičením, terapiou a zdravým životným štýlom, s cieľom umožniť návštevníkom čítať články overených odborníkov, ako aj rýchlo vyhľadať a kontaktovať odborníka, ako napr. trénera alebo terapeuta.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia vzoru, dokumentu alebo informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Autorské práva

Pre potreby užívateľa sú na portáli www.zdravoafit.sk dostupné všetky uverejnené informácie týkajúce sa prezentácie odborníkov formou profilov, alebo ich autorských článkov. Je však zakázané tieto informácie vo forme uvedenej na týchto stránkach publikovať na iných internetových stránkach alebo v tlačenej forme bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc.

Využívanie Cookies

Portál www.zdravoafit.sk používa dočasné súbory cookies na niektorých častiach portálu, pričom tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretí prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookies príjma automaticky, je však možné nastavením preferencií prehliadača súbory cookies zakázať, alebo iným spôsobom obmedzovať. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie zakáže, môže to mať za následok nedostupnosť niektorých funkcií portálu www.zdravoafit.sk

Zasielanie reklamných a marketingových informácií

Užívateľ portálu registráciou súhlasí so zasielaním marketingových informácií od prevádzkovateľa portálu a spoločností s ňou partnersky alebo majetkovo spojených, na e-mail užívateľa uvedený pri registrácii. Užívateľ má právo sa kedykoľvek odhlásiť z tohto zasielania.

Právo zmeny stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky

Kliknutím najmä na logá alebo odkazy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach www.zdravoafit.sk, je možné opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené.

Podmienky používania

Na portáli sa zakazuje propagovať:
- Výrobu, predaj a obchod s úradnými dokumentmi, preukazmi alebo ich falzifikátmi,
- Prostitúciu a obchodovanie s ľuďmi,
- Omamné a psychotropné látky, mäkké aj tvrdé drogy, alebo iné návykové látky
- Tovar a služby v rozpore s platnou legislatívou v Slovenskej Republike.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť ľubovoľný obsah ak porušuje podmienky používania portálu alebo ak jeho obsah je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej Republiky alebo v rozpore s dobrými mravmi.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté používaním portálu www.zdravoafit.sk.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov portálu www.zdravoafit.sk
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a inovovať služby portálu čo môže mať za následok krátkodobú nedostupnosť služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového alebo registračného formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Poučenie podľa ustanovenia §10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov užívateľa do informačného systému je dobrovoľné. Prevádzkovateľ pri súčasnom zameraní neposkytuje získané údaje žiadnym tretím stranám spôsobom iným, ako je nevyhnutne nutné za účelom prevádzky portálu

Vývoj a prevádzkovanie

Portál je vyvíjaný a prevádzkovaný spoločnosťou Topology s.r.o., Poštová 73, 900 24 Veľký Biel. Akékoľvek komponenty portálu, zdrojové kódy a používané technológie, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Topology s.r.o., okrem tých, ktoré sú licencované takými licenciami, ktoré umožňujú voľné šírenie týchto komponentov.