2. Športová konferencia

Mesto AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica
Čas 19.05.2018, 08:30
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 15€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

A je to tu opäť!  Druhé pokračovanie športovej konferencie na ktorej môžte vidieť popredných odborníkov z oblasti ako rehabilitácia, trenérstvo.  

Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
Portál zdravoafit.sk
VŠC Dukla Banská Bystrica
Európske mesto športu Banská Bystrica
Slovenska komora fyzioterapeutov

Registrácia účastnikov začne od  8:00.
Pri registrácii  bude možné sa zapísať na prípadne workshopy,  o ktoré budete mať záujem. Pozor, počet ľudí bude obmedzený.

Podujatie sa uskutoční dňa 19.5.2018 v Aule SZU na Bernolákovej 8 Na konferencii bude prítomnný stánok s občerstvením.
Možnosť obeda bude v neďalekom obchodnom centre  EUROPA SC, ktoré je vzdialené 5 minút autom.  Obed nie je súčaťou vstupenky a účastnící si ho hradia sami.


 

Počet kreditov za účasť pre  fyzioterapeutov:
Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 366/2005 Z.z.  a prideľuje:
IČ: 59/2018 s počtom kreditov - aktívna účasť 10 kreditov, pasívna účasť - 8 kreditov


Podujatie bude pre študentov SZU Banská Bystrica bezplatne. Potrebné je však, zaregistrovať sa na https://goo.gl/forms/oiXeDWsyXixDfI8U2
Študenti sa musia pri registrácii na konferencii preukázať ISIC kartou študenta, inak nemajú nárok na bezplatný vstup.

 

Realizované s finančnou podporou

 


2. Športová konferencia 15.00 EUR
Rezervuj 245 voľných miest

Podobné kurzy
21.11.2020
Banská Bystrica
15€
17 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit
04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte
06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte
0 voľných miest
Rezervujte
27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte
5 voľných miest
Rezervujte