3. Športová konferencia

Miesto konania: AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Dátum konania: 13.04.2019 08:00

Rozsah vyučovacích hodín: 13

Cena: 15 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 11.04.2019 23:30


3. Medzinárodná športová konferencia

Tretie pokračovanie športovej konferencie na ktorej môžte vidieť popredných odborníkov z oblasti ako rehabilitácia, trenérstvo a výživa

Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici


VŠC Dukla Banská Bystrica


Akadémia Mateja Tótha


Atletický zväz


Portál zdravoafit.skRegistrácia účastnikov začne od  8:00


Podujatie sa koná na adrese: AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica​

Na konferencii bude prítomnný stánok s občerstvením.
Možnosť obeda bude v neďalekom obchodnom centre  EUROPA SC, ktoré je vzdialené 5 minút autom.  Obed nie je súčaťou vstupenky a účastnící si ho hradia sami.
Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. a prideľuje:
IČ: 10/2019 s počtom kreditov 9 pasívna účasť a 10 kreditov za aktívnu účasť.

Podujatie bude pre študentov SZU Banská Bystrica bezplatne.  Registrácia je však povinná. Kód  pre bezplatnú registráciu je STUDENTISZU Študenti sa musia pri registrácii na konferencii preukázať ISIC kartou študenta, inak nemajú nárok na bezplatný vstup.

Technický úsek SFZ - Odd. vzdelávania ténerov, uznáva konferenciu v rozsahu 5 hodín k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov licencie UEFA A/PRO a SFZ FITNESS.


3. Športová konferencia

Miesto konania: AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Dátum konania: 13.04.2019 08:00

Rozsah vyučovacích hodín: 13

Cena: 15 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 11.04.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu