4. Športová konferencia

Mesto Banská Bystrica, AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica​
Čas 21.11.2020, 08:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 15€

Štvrté pokračovanie športovej konferencie, na ktorej môžte vidieť popredných odborníkov z oblasti ako rehabilitácia, trenérstvo a výživa.Registrácia účastnikov začne od  8:00

Podujatie sa koná na adrese: AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica​

Na konferencii bude prítomnný stánok s občerstvením.
Možnosť obeda bude v neďalekom obchodnom centre  EUROPA SC, ktoré je vzdialené 5 minút autom.  Obed nie je súčaťou vstupenky a účastnící si ho hradia sami.SKF pridelila podujatiu IČ:117/2020 s počtom kreditov 9.

Podujatie bude pre študentov SZU Banská Bystrica bezplatne.  Registrácia je však povinná. Kód  pre bezplatnú registráciu je STUDENTISZU4. Študenti sa musia pri registrácii na konferencii preukázať ISIC kartou študenta, inak nemajú nárok na bezplatný vstup.

Organizátor si vzhľadom na obšírny program vyhradzuje zmenu na jeho úpravy.


4. Športová konferencia 15.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 20.09.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 21.11.2020, 08:00

Konferencia a Cielené využitie floss bandy 0.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 20.09.2020 23:30

Kurzy s Mgr. Peter Obžera