Back to the core

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 03.08.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 03.07.2019 23:30


Back to the core (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 03.08.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 29.07.2019 23:30


Back to the core + Fyziotréning: Roller (výhodná cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 03.08. - 04.08.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 220 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 21.07.2019 23:30


Back to the core je obľúbené praktické školenie PaedDr. Mgr. Olivera Poóra, ktoré spája jeho vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva, výskumu svalov trupu na FTVŠ UK a pedagogickej činnosti. Na školení sa naučíte ako správne postupovať pri core na tréningu od prvých krokov až po pokročilých cvičencov. Ako postupovať pri rôznych typoch bolesti, ktorým cvičeniam sa vyhnúť a ktoré naopak uprednostniť?

Back to the core (3. 8. 2019) a Fyziotréning: Roller - release, balance, strength (4. 8. 2019) sa vhodne dopĺňaju a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 3. - 4. 8. 2019) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Back to the core + Fyziotréning: Roller (výhodná cena).

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 146/2019 s počtom kreditov 10.

Na kurze sa naučíte:

Ktoré svaly tvoria svalový korzet, resp. „core“?

Aké sú vzťahy medzi svalmi brucha, chrbta, dolnými končatinami a bránicou?

Aký vplyv majú rôzne techniky dýchania na aktivitu svalov core?

Aké sú najnovšie poznatky o vplyve core na svalový aparát?

Ako core ovplyvňuje svalový výkon?

Ktoré tréningové pomôcky sú účinné a ktoré naopak nie?

Kedy a ako ich využiť aby ste dosiahli najlepšie výsledky?

Aké ďaľšie postupy dokážu podporiť účinok core tréningu?

Metodika tréningu core krok za krokom

Ukážky a skúšanie cvičení

Diskusia a riešenie otázok z praxe

 

Lektor kurzu: PaedDr. Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

-rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Okrem odpovede na tieto otázky si prakticky vyskúšate ako správne cvičiť jednotlivé cvičenia. Súčasťou kurzu budú praktické skriptá a certifikát o účasti. Účastníci kurzu dostanú neobmedzený prístup do online sekcie "Back to the core" so záznamom teoretickej časti kurzu a ďalšími bonusmi.

Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 146/2019 s počtom kreditov 10.


Back to the core

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 03.08.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 03.07.2019 23:30


Back to the core (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 03.08.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 29.07.2019 23:30


Back to the core + Fyziotréning: Roller (výhodná cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 03.08. - 04.08.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 220 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 21.07.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu