Back to the core

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - semináre a kurzy
Čas 06.11.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€
Back to the core patrí medzi najvyhľadávanejšie a najnavštevovanejšie kurzy Zdravo a Fit. Spája princípy práce fyzioterapeuta s pacientom a vkladá ich do aktivačných a posilňovacích cvičení svalov core. To umožňuje progresívne posilnenie svalov core nielen pre návštevníkov fitness centier bez zdravotných problémov ale aj pre ľudí s bolesťami pohybového aparátu.

Ako Vám pomôže Back to the core v praxi?
Vďaka vedomostiam a zručnostiam získaným na kurze sa naučíte aplikovať princípy fyziotréningu do vašej praxe. Pochopenie princípov lokálnej a globálnej stabilizácie pohybového aparátu je nevyhnutné pre každého kto pracuje s pohybovým aparátom klienta. Na vlastnej koži si vyskúšate široký zásobník aktivačných, balančných a posilňovacích cvičení zameraných na svalový korzet. Naučíte sa lepšie korigovať svojich klientov a pochopíte ako drobné zmeny v nastavení segmentov zmenia pomer zapojenia stabilizačných svalov. Vďaka tomu účinnejšie precvičíte všetky svalové skupiny, znížite riziko vzniku zranení, zredukujete výskyt bolesti pohybového aparátu a predídete ich návratu.Komu je určené školenie Back to the core?
Kurz je určený pre trénerov ktorí pracujú s klientmi individuálne alebo s malými skupinami. Odporúčame ho aj fyzioterapeutom, ktorí chcú rozšíriť svoj zásobník cvičení a osvojiť si správnu techniku aktivačných a posilňovacích cvičení so zameraním na core. Je vhodný aj pre trénerov a fyzioterapeutov ktorí pracujú s rekreačnými a výkonnostnými športovcami alebo v športových kluboch. Kurz Back to the core je vhodný aj pre študentov fyzioterapie a trénerstva, ktorí sa chcú vzdelávať a pripraviť sa pre svoju budúcu prax. Školenia sa môžu zúčastniť aj športoví nadšenci. Požiadavkou je základná znalosť funkčnej anatómie, pohybového aparátu a princípov športového tréningu.
Lektor kurzu: Lektorom kurzu Back to the core je PaedDr. Oliver Poór dipl. f. Oliver je vyštudovaný tréner, fyzioterapeut, ktorý učil na Fakulte telesnej výchovy a športu. Popri práci fyziotrénera a organizovaní školení v Zdravo a Fit sa naďalej venuje vedecko – výskumnej činnosti, publikačnej činnosti a lektorovaniu. Vo svojich kurzoch prináša odpovede na otázky a rozvoj zručností, ktoré sú potrebné pre osobný rast a budovanie úspešnej praxe trénerov a fyzioterapeutov.Obsah školenia:
Na kurze sa naučíte:
8:30 - 9:00 Registrácia na kurz
9:00 – 10:30 Úvod do problematiky, core, anatomické a funkčné východiská, princípy fyziotréningu, lokálna a globálna aktivácia svalov core
10:30 – 10:45 Prestávka, na občerstvenie
10:45 – 13:00 Nastavenie a edukácia neutrálneho nastavenia segmentov, dýchacie cvičenia, aktivácia bránice a aplikácia do fyziotréningu svalov core, cvičenia s využitím izometrického režimu svalovej práce, prostriedky pre zvýšenie aktivity core a ich využitie v praxi
13:00 – 14:00 Obedová prestávka
14:00 – 16:00 Cvičenia s využitím izotonického režimu svalovej práce v sagitálnej, frontálnej, transverzálnej rovine a ich kombinácie, fyziotréning svalov core od aktivácie až po pokročilý tréning
16:00 - 16:15 Prestávka na občerstvenie
16:15 – 17:30 Náročnejšie posilňovacie cvičenia vhodné pre pokročilých klientov a športovcov, diskusiaSúvisiace a odporúčané školenia:
Back to the core je súčasťou konceptu Metodiky fyziotréningu. Metodika fyziotréningu je vstupnou bránou do fyziotréningu práce s klientom. Zameriava sa na komplexné pochopenie problematiky fyziotréningu, manažment klienta a fylozofiu práce s klientom.
Na workshope Back to the core sa naučíte široký zásobník aktivačných a posilňovacích cvičení pre svaly core v izometrickom, koncentrickom aj excentrickom režime svalovej práce. Všetky cvičenia si vyskúšate na vlastnej koži a pod dohľadom skúseného lektora.
Pre prácu trénera aj fyzioterapeuta aj  je dôležité vedieť nielen precvičiť oslabené svaly ale aj efektívne uvoľniť hypertonické svaly pomocou rollera a masážnych loptičiek. Preto sme vytvorili balíček Back to the core + Fyziotréning: Roller – Release, Balance, Strength. Školenia sa vhodne dopĺňajú a umožňujú účastníkom komplexnejší pohľad na fyziotréning. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a zručností ktoré využijú vo svojej každodennej praxi. Kúpou oboch školení v dátumoch (6. – 7. 11. 2021) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Back to the core + Fyziotréning: Roller – Release, Balance, Strength (6. - 7. 11. 2021).

Zaujímate sa o Fyziotréning a rozvoj jeho komponentov pre vašu prax? Zúčastnite sa ďalších školení fyziotréningu a posuňte svoju prácu s klientmi na vyššiu úroveň. Navzájom sa dopĺňajú, rozvíjajú svoje myšlienky a umožnia Vám preniknúť hlboko do tejto fascinujúcej tematiky:

Metodika Fyziotréningu
Fyziotréning pri problémoch pohybového aparátu (pripravujeme)
Fyziotréning: Roller – release, balance, strength
Vysoká škola strečingu pre trénerov
Back to the core
Fyziotréning: Stability ball
Fyziotréning: Resistance bands
Aktuálne termíny všetkých kurzov nájdete na stránke Zdravo a Fit / Semináre a kurzy / Fyziotréning

Doplnkové informácie ku kurzu:
Čas konania kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky. Účastníci kurzu dostanú certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Účastníci dostanú aj tlačené skriptá s kompletnými slajdmi z lektorovej prezentácie a fotografiami všetkých cvičení. Súčasťou kurzu je prístup do online sekcie so záznamom prednášky a videami cvičení. Účastníci dostanú prístup do online zóny 7 dní pred zahájením kurzu. Jej obsah priebežne aktualizujeme a dopĺňame vďaka čomu sa dostanú k novým informáciám aj účastníci starších kurzov.
Účastníci kurzu si môžu počas školenia zakúpiť ďalšie školenia fyziotréningu so zľavou 10% (ponuka sa vzťahuje aj na cenovo zvýhodnené balíčky). Ďalšie pomôcky na fyziotréning ako sety rollerov, minibandov, powerbandov či resistance bandov si bude možné zakúpiť so zľavou 30%.

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Back to the core (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj 4 voľných miest
Prihlasovanie do: 03.11.2021 12:00
Rozsah vyučovacích hodín: 8
Dátum konania: 06.11.2021, 09:00

Back to the core + Fyziotréning: Roller - release, balance, strength (6. - 7. 11. 2021) 238.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 23.10.2021 23:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit