Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 8A
Čas 28.09.2019, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 120€

Naučíte sa: Ako trénovať ľudí s bolesťou driekovej a krčnej chrbtice a ako cvičiť jógu s ľahkosťou a správne? Ako individualizovať prístup ku klientovi? Prečo niektorým podsadenie panvy pomôže a iným naopak ublíži? Ako pokračovať s klientom do silového a výkonnostne orientovaného tréningu?

Kurzy Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu (28. 9. 2019) a Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy silového tréningu 29. 9. 2019 sa vhodne dopĺňajú a preto sme pre vás pripravili cenovo zvýhodnenú ponuku. Pri kúpe oboch školení ušetríte 30 eur! Stačí aby ste si pri výbere platobného variantu vybrali verziu: "Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov (výhodná cena)". REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ DO 28. 8. 2019!

Sovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 224/2019 s počtom kreditov 10.

Po absolvovaní týchto kurzov je možné pokračovať v tematike nadstavbovým kurzom Fyziojoga advanced (24.11. 2019). Termíny Fyziojogy advanced budeme priebežne aktualizovať.

Prvá časť odborného workshopu "Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ" sa venuje jednotlivým zložkám pohybu a jeho fyziologickej a nefyziologickej podobe. Analýzou problematiky bolesti sa naučíte o jej význame a funkcií. Na základe pochopenia súvislostí sa naučíte ako vplývať na pohybové návyky vašich klientov a ako im pomôcť zbaviť sa bolesti.

Pomocou funkčnej anatómie si rozobereme fyziologické a patologické nastavenie chrbtice, reakciu štruktúr (platničiek, väzov, tkanív) na záťaž. Na základe klinického obrazu a stavu držania tela si povieme ako trénovať klientov s bolesťami. Vďaka princípu recipročnej inhibície si vysvetlíme teóriu a výhody antagonistického tréningu.

Vďaka pochopeniu princípu fungovania hlbokého stabilizačného systému si vysvetlíme ako pracujú svaly vo vzájomnom súlade. Vďaka tomu dostanete teoretický a následne aj praktický návod, ako pomáhať klientom pri bolestiach driekovej chrbtice.

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu

 

V praktickej časti si vyskúšate ako využiť vybrané asány z jógy (a ich modifikácie) ako aj uvoľňujúce cvičenia fyzioterapie v tréningu, skupinových cvičeniach alebo hodinách jógy. Vďaka tomu dosiahnete uvoľnenie svalových skupín s tendenciou ku skráteniu. Následne si ukážeme ako správne nadviazať na dosiahnuté uvoľnenie optimálnymi posilňovacími cvičeniami. Dosiahnete tak posilnenie oslabených svalov a pomôžete navodeniu stavu svalovej rovnováhy. Naučíte sa ako efektívne pracovať s hlbokým stabilizačným systémom. Teoretické poznatky v priebehu kurzu aplikujete do reálnej praktickej formy.

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu (Košice)

Druhá časť workshopu bude venovaná krčnej chrbtici, jej správnemu a nesprávnemu nastaveniu. Povieme si, prečo je správne postavenie hlavy, ramien a hrudného koša omnoho dôležitejšie a efektívnejšie ako strečing svalov krku. Teoreticky a prakticky si rozoberieme svalovú rovnováhu a ako sa z nerovnováhy postupne dostať k rovnováhe. Pochopíte, prečo krčná chrbtica v práci a pri tréningu bolí. Ukážeme si ako zlepšiť ergonómiu práce a ako modifikovať cvičenia, ktoré vyvolávajú bolesť.

V praktickej časti opäť spojíme jógu, fyzioterapiu a posilňovacie cvičenia so zacielením pozornosti do hornej časti ľudského tela. Najprv uvoľníme a potom vhodne posilníme potrebné svaly, aby sme dosiahli svalovú rovnováhu, zvýšili kvalitu života vašich klientov a zbavili ich bolesti.

Záverečnú časť wokshopu venujeme vašim otázkam z praxe a diskusií.

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu (Bratislava)

O lektoroch:

Mgr. Naďa Ulehlová
- diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
- absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness
- 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
- spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

PaedDr. Mgr. Oliver Poór

  • diplomovaný fyzioterapeut
  • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
  • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
  • rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií
  • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
  • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
  • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
  • 9 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
  • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Čas konania kurzu 9:00-17:30

Účastníci dostanú skriptá a certifikát o účasti na kurze. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Po absolvovaní tohoto kurzu je možné pokračovať v tematike nadstavbovým kurzom Fyziojoga advanced (24. 11. 2019).

Minimálny počet účastníkov je 14. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 20 ľudí.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu 120.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 28.08.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 28.09.2019, 09:00

Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov (výhodná cena) 210.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 26.09.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 20
Dátum konania: 28.09.2019 - 29.09.2019, 09:00

Bolesť chrbtice (neskorý nákup) 140.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 26.09.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 29.09.2019, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
presunuté na neurčito Banská Bystrica
120€
Rezervujte
Kurzy s Zdravo a Fit
08.05.2021 - 09.05.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
15.05.2021 - 16.05.2021
Bratislava
169€
Rezervujte