Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 22.05.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Naučíte sa: Ako trénovať ľudí s bolesťou driekovej a krčnej chrbtice a ako cvičiť jógu s ľahkosťou a správne? Ako individualizovať prístup ku klientovi? Prečo niektorým podsadenie panvy pomôže a iným naopak ublíži? Ako pokračovať s klientom do silového a výkonnostne orientovaného tréningu?

Kurzy Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu (30. 1. 2021) a Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy silového tréningu (31. 1. 2021) sa vhodne dopĺňajú a preto sme pre vás pripravili cenovo zvýhodnenú ponuku. Pri kúpe oboch školení ušetríte 40 eur! Stačí aby ste si pri výbere platobného variantu vybrali verziu: "Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov (výhodná cena)"

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Prvá časť odborného workshopu "Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ" sa venuje jednotlivým zložkám pohybu a jeho fyziologickej a nefyziologickej podobe. Analýzou problematiky bolesti sa naučíte o jej význame a funkcií. Na základe pochopenia súvislostí sa naučíte ako vplývať na pohybové návyky vašich klientov a ako im pomôcť zbaviť sa bolesti.

Pomocou funkčnej anatómie si rozobereme fyziologické a patologické nastavenie chrbtice, reakciu štruktúr (platničiek, väzov, tkanív) na záťaž. Na základe klinického obrazu a stavu držania tela si povieme ako trénovať klientov s bolesťami. Vďaka princípu recipročnej inhibície si vysvetlíme teóriu a výhody antagonistického tréningu.

Vďaka pochopeniu princípu fungovania hlbokého stabilizačného systému si vysvetlíme ako pracujú svaly vo vzájomnom súlade. Vďaka tomu dostanete teoretický a následne aj praktický návod, ako pomáhať klientom pri bolestiach driekovej chrbtice.

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu

V praktickej časti si vyskúšate ako využiť vybrané asány z jógy (a ich modifikácie) ako aj uvoľňujúce cvičenia fyzioterapie v tréningu, skupinových cvičeniach alebo hodinách jógy. Vďaka tomu dosiahnete uvoľnenie svalových skupín s tendenciou ku skráteniu. Následne si ukážeme ako správne nadviazať na dosiahnuté uvoľnenie optimálnymi posilňovacími cvičeniami. Dosiahnete tak posilnenie oslabených svalov a pomôžete navodeniu stavu svalovej rovnováhy. Naučíte sa ako efektívne pracovať s hlbokým stabilizačným systémom. Teoretické poznatky v priebehu kurzu aplikujete do reálnej praktickej formy.

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu

Druhá časť workshopu bude venovaná krčnej chrbtici, jej správnemu a nesprávnemu nastaveniu. Povieme si, prečo je správne postavenie hlavy, ramien a hrudného koša omnoho dôležitejšie a efektívnejšie ako strečing svalov krku. Teoreticky a prakticky si rozoberieme svalovú rovnováhu a ako sa z nerovnováhy postupne dostať k rovnováhe. Pochopíte, prečo krčná chrbtica v práci a pri tréningu bolí. Ukážeme si ako zlepšiť ergonómiu práce a ako modifikovať cvičenia, ktoré vyvolávajú bolesť.

V praktickej časti opäť spojíme jógu, fyzioterapiu a posilňovacie cvičenia so zacielením pozornosti do hornej časti ľudského tela. Najprv uvoľníme a potom vhodne posilníme potrebné svaly, aby sme dosiahli svalovú rovnováhu, zvýšili kvalitu života vašich klientov a zbavili ich bolesti.

Záverečnú časť wokshopu venujeme vašim otázkam z praxe a diskusií.

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu

Lektori kurzu:

Mgr. Naďa Ulehlová
Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
bsolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

PaedDr. Mgr. Oliver Poór, dipl.f.

Diplomovaný fyzioterapeut
Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií
V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách
Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu

Čas konania kurzu 9:00-17:30
Účastníci dostanú skriptá a certifikát o účasti na kurze.
Minimálny počet účastníkov je 12.
 V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 16 ľudí.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu 129.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 16.05.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: presunuté na neurčito

Bolesť chrbtice (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 19.05.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: presunuté na neurčito

Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov - spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu (výhodná cena 10. - 11. 10. 2020) 218.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 16.05.2021 23:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
presunuté na neurčito Banská Bystrica
120€
Rezervujte
23.05.2021
Bratislava
119€
Rezervujte
Kurzy s Zdravo a Fit
08.05.2021 - 09.05.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
15.05.2021 - 16.05.2021
Bratislava
169€
Rezervujte