Cielené využitie floss bandu v praxi

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 119 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 11.04.2019 23:30


Cielené využitie floss bandu v praxi (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 139 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 09.05.2019 23:30


Cielené využitie floss bandu v praxi & Integrované bankovanie (zvýhodnená cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 11.05. - 12.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 219 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 09.05.2019 23:30


Terapia flossingu využíva kompresiu a fixáciu ošetrovaného segmentu omotaním elastických gúm „floss bands“. Táto technika je mimoriadne rýchla a efektívna. Dokážeme ňou ovplyvniť kĺby, mäkké tkanivá, nervy, regeneráciu a zároveň pôsobiť na receptory stimulačne.

Kurzy Cielené využitie floss bandu v praxi a Integrované bankovanie sa vhodne dopĺňajú a preto si ich môžete zakúpiť spoločne, so zvýhodnenou cenou. Pri výbere si vyberte variant Cielené využitie floss bandu v praxi & Integrované bankovanie (zvýhodnená cena).

Jednoducho omotať gumu a vykonať rôzny pohyb na ovplyvnenie segmentu vie každý. Lektor kurzu Richard Holíč Vám ukáže, do akých cielených pohybov a smerov pohyb vykonávať a ako pracovať s gumou. Naučené techniky vyplývajú zo zistených pohybových deficitov. Na kurze sa naučíte ako pracovať s klientom pasívne, ale i aktívne pri cvičení. Naučíte sa ako zmobilizovať problematické segmenty a skvalitniť pacientov pohyb.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného
vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckeho pracovníka a pridelila "Cielenému využitiu floss bandu v praxi" IČ: 112/2019 s počtom kreditov 8.

Program kurzu:

Teoretická časť

 • Mechanizmus a účinky
 • Indikácie a kontraindikácie
 • Základné techniky a možnosti aplikácie
 • Pokročilé techniky

Praktická časť 1:

 • Mobilizácie
 • Horná končatina pasívne techniky: Ramenný a lakťový kĺb, zápästie, nadlaktie a predlaktie
 • Horná končatina aktívne techniky: Ramenný a lakťový kĺb, zápästie, nadlaktie a predlaktie
 • Dolná končatina aktívne techniky: Bedrový, kolenný a členkový kĺb, stehno a lýtko
 • Dolná končatina pasívne techniky: Bedrový, kolenný a členkový kĺb, stehno a lýtko

Praktická časť 2:

 • Ďalšie možnosti aplikácie
 • Opuch/ edém, neurodynamika, akutné preťaženia a regenerácia

Diskusia a riešenie problémov z praxe.

 

Lektor kurzu: Bc Richard Holíč

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Trvanie kurzu je 9:00 - 18:00 vrátane hodinovej obednej prestávky. Učástníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.


Cielené využitie floss bandu v praxi

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 119 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 11.04.2019 23:30


Cielené využitie floss bandu v praxi (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 139 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 09.05.2019 23:30


Cielené využitie floss bandu v praxi & Integrované bankovanie (zvýhodnená cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 11.05. - 12.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 219 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 09.05.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu