Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.02. - 17.02.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 149 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 01.02.2019 22:00


Diagnostika pohybového aparátu- neskorá registrácia

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.02. - 17.02.2019 20:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 159 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 13.02.2019 20:00


Zvýhodnený nákup: Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1+2

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.02. - 24.03.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 35

Cena: 280 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 13.02.2019 22:00


V prvej časti kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

1. Online časť (3+ hodiny)

Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.

Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.

Hodnotenie dynamiky chrbtice.

Somatometria - meranie obvodov trupu a končatín.

Hodnotenie dychového stereotypu.

Fyzická časť (15 hodín)

Anamnéza - praktický nácvik.

Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.

Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.

Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, vystierače chrbtice, prsné svaly)
Strečing a manuálne uvolnenie testovaných svalov rôznymi pomôckami

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

 

 

Využite zvýhodnený nákup prvej a druhej časti kurzu ktorá sa uskutoční 23. - 24. 3. 2019. 

 

Lektor kurzu: Mgr. Peter Obžera - kondičný tréner a fyzioterapeut

 

 

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave - špecializácia kondičný tréner.

Absolvent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém).

Ďaľšie vzdelanie: EXOS Strength & Power Performance Workshop, EXOS Speed Performance Workshop, Terapeutické využitie kinesio tapu, Štrukturálna myofasciálna integrácia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C), Terapia spúšťových bodov, Neurokinetic Therapy 1, Senzomotorická stimulácia, Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu,Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice, SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapia v športe, Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory.

Slopuzakladateľ Zdravo a Fit

 

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a 3+ hodín formou onine videí ktoré účastníci obdržia 4 týždne pred kurzom.

Účastníci dostanú skriptá, vyšetrovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

 

Použitie zľavového kódu určeného pre študentov SZU v Banskej Bystrici je podmienené preukázanim sa študentským preukazom pred začiatkom podujatia. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo žiadať doplatok vo výške uplatnenej zľavy alebo stornovať prihlásenie.


Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.02. - 17.02.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 149 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 01.02.2019 22:00


Diagnostika pohybového aparátu- neskorá registrácia

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.02. - 17.02.2019 20:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 159 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 13.02.2019 20:00


Zvýhodnený nákup: Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1+2

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.02. - 24.03.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 35

Cena: 280 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 13.02.2019 22:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu