Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

Mesto Bratislava, COREBA, Trenčianska 47
Čas 16.02.2019 - 17.02.2019, 12:00
Rozsah vyučovacch hodín 18
Cena 149€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

V prvej časti kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

1. Online časť (~3 vyučovacie hodiny)

Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.

Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.

Hodnotenie dynamiky chrbtice.

Somatometria - meranie obvodov trupu a končatín.

Hodnotenie dychového stereotypu.

Fyzická časť (~ 15 vyučovacích hodín)

Anamnéza - praktický nácvik.

Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.

Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.

Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, vystierače chrbtice, prsné svaly)
Strečing a manuálne uvolnenie testovaných svalov rôznymi pomôckami

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

 

 

Využite zvýhodnený nákup prvej a druhej časti kurzu ktorá sa uskutoční 23. - 24. 3. 2019. 

 

Lektor kurzu: Mgr. Peter Obžera - kondičný tréner a fyzioterapeut

 

 

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave - špecializácia kondičný tréner.

Absolvent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém).

Ďaľšie vzdelanie: EXOS Strength & Power Performance Workshop, EXOS Speed Performance Workshop, Terapeutické využitie kinesio tapu, Mulligan koncept, Štrukturálna myofasciálna integrácia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C), Terapia spúšťových bodov, Neurokinetic Therapy 1, Senzomotorická stimulácia, Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu,Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice, SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapia v športe, Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory.

Slopuzakladateľ Zdravo a Fit

 

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a 3+ hodín formou onine videí ktoré účastníci obdržia 4 týždne pred kurzom.

Účastníci dostanú skriptá, vyšetrovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

 

Použitie zľavového kódu určeného pre študentov SZU v Banskej Bystrici je podmienené preukázanim sa študentským preukazom pred začiatkom podujatia. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo žiadať doplatok vo výške uplatnenej zľavy alebo stornovať prihlásenie.


Diagnostika pohybového aparátu- neskorá registrácia 159.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest

Zvýhodnený nákup: Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1+2 280.00 EUR
Rezervuj 8 voľných miest

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 149.00 EUR
Rezervuj 11 voľných miest

Podobné kurzy
6 voľných miest
Rezervujte
6 voľných miest
Rezervujte
22.08.2020 - 23.08.2020
Bratislava
149€
3 voľných miest
Rezervujte
12.09.2020 - 13.09.2020
Bratislava
545€
3 voľných miest
Rezervujte
19.09.2020 - 20.09.2020
Trnava
149€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit
04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte
06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte
0 voľných miest
Rezervujte
27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte
5 voľných miest
Rezervujte